POD DAMOKLOVÝM MEČEM - Euro.cz

Přihlášení

POD DAMOKLOVÝM MEČEM

, Marcela Šperkerová,
POD DAMOKLOVÝM MEČEM
Zdroj: Euro.cz

ZPS Zlín

Česká vláda bude tak dlouho otálet s revitalizačním programem, až nebude mít co oživovat. Nad jedním z horkých kandidátů na státní pomoc visí Damoklův meč v podobě bankrotu. Londýnská forfaitingová společnost Euro Trade totiž svůj návrh na konkurs na ZPS Zlín hodlá dotáhnout do konce.

Ačkoliv situace ve zlínských strojírnách ZPS není tak tragická jako například v pražském koncernu ČKD, je to s nimi na pováženou. Mezinárodní společnosti Euro Trade totiž podnik dluží za nesplacené směnky. Jejich splatnost vypršela již 24. červe nce loňského roku a zněly na dva a půl milionu dolarů. Forfaitingová firma, která obchoduje se směnkami, si nemůže dovolit získat pověst firmy, jež nevymáhá důsledně své pohledávky. To by totiž samozřejmě mohlo dát signál dlužníkům takové společnosti v jiných zemích, že když nezaplatí, nic se vlastně nestane. Proto podala návrh na konkurs. Společnost se nezabývá odkupem rizikových pohledávek a ;v době, kdy pět směnek převzala (tedy v roce 1997), šly na strojírny ty nejlepší reference z bankovních kruhů. „Euro Trade si nedokáže představit, že by někdo nesplatil směnku. Jedinou výjimkou může být, pokud je směnečný dlužník v konkursu, uvedl právní zástupce společnosti Robert Němec z advokátní kanceláře Procházka, Randl, Kubrt & partners.

Směnky jsou vystavené dceřinou společností ZPS-SM a matka se zaručila za jejich úhradu jako směnečný avalista. To v podstatě znamená, že na obě firmy padá povinnost směnky splatit. Protože ZPS-SM ani jejich matka nebyly schopny v řádné lh ůtě směnky splatit, podal Euro Trade takzvaný notářský protest. Forfaitingová firma pak zhruba půl roku jednala se zástupci jak matky, tak i dcery zlínských strojíren. V té době navíc vše vypadalo poměrně nadějně, protože ke konci loňského roku byl ohlášen vstup strategického investora.

„Vzhledem k tomu, že zástupci ZPS a ZPS-SM informovali našeho klienta, že nejsou schopni splnit svůj závazek ze směnek, podali jsme dne 13. 1. 1999 návrh na prohlášení konkursu na majetek ZPS ke Krajskému obchodnímu soudu v Brně, potvrdi l Robert Němec.

Mezitím však byl pod taktovkou KPMG jakožto poradce restrukturalizačního procesu ustaven výbor věřitelů, jenž sdružuje jednadvacet finančních ústavů. Ten by měl podepsat takzvaný standstill agreement, to jest dohodu o neútočení. Věřitelé by měli t ímto způsobem vyjádřit, že nebudou na ZPS v dnešním krizovém období podávat návrh na konkurs. Euro Trade však do výboru nebyl přizván.

„V zájmu společnosti není ZPS nějak ublížit, proto jsme se snažili s managementem dohodnout o nějaké formě částečné úhrady či zajištění pohledávky, a potom by byl návrh stažen, zdůraznil advokát Němec. Obě strany se nakonec dohodly, bohu žel kosa narazila na kámen. Věřitelský výbor, jemuž se podnik zavázal, že neudělá žádný krok bez jeho vědomí, dohodu prý zamítl. A aby dodal vážnosti svým slovům, pohrozil údajně trestním oznámením na management a tím, že se k návrhu na ko nkurs přidá. Představenstvo zlínské společnosti tvrdí, že ZPS nenaplňují zákonné podmínky konkursu: auditovaný majetek společnosti dosahuje šesti miliard, a i kdyby prý všechny závazky (nyní činí 4,3 miliardy korun) byly po lhůtě splatnosti, tak této sumy nedosá hnou.

Na druhou stranu Euro Trade je přesvědčen, že bankrot strojíren je zcela evidentní. Dvaadvacátého března už totiž jedno konkursní jednání proběhlo a na něm se údajně potvrdilo, že ZPS nejsou schopné své závazky splácet.

Příkladem mají být úroky z pětiletých dluhopisů, jež strojírny emitovaly v roce 1997 v objemu jedné miliardy korun. Ke konci března totiž byly tyto dvanáctiprocentní úroky splatné, bohužel nebyly vyplacené. Emitent př itom držitele obligací neinformoval o žádných skutečnostech vztahujících se k výplatě dluhopisů. Česká spořitelna pouze jako administrátor emise vydala počátkem března v Hospodářských novinách oznámení, kterým majitele cenných papírů vyzýv á ke kontaktu.

Majitelé dluhopisů se potom sdružili a jejich zájmy ve věřitelském výboru zastupuje Českomoravská záruční a rozvojová banka. „Kupon zatím splacen nebyl. Žádný z majitelů dluhopisů se podle mých informací u ručitelů emise nepřihlásil k proplacení úroků, ani k návrhu na konkurs, řekl Ivo Škrabal z ČMZRB s tím, že ostat ní informace podléhají dohodě o mlčenlivosti.

A to je podle firmy Euro Trade důkazem, že podnik je předlužený a není schopen splnit závazky. Navrhovatel konkursu se takovým způsobem pokouší dokázat, že ZPS mají více závazků, což je jednou z konkursních podmínek. „Dnes máme skutečnost za ověřenou, prohlášení konkursu v cestě nic nestojí, tvrdí Němec.

Brněnský obchodní soud s tímto tvrzením však tak docela nesouhlasí. „V této fázi si netroufám říci, zda konkurs bude skutečně prohlášen. Je to tak padesát na padesát procent, obě strany snášejí další a další důvody pro a proti. Zatím je t o ve stadiu vývoje, ale v perspektivě několika týdnů bude proces uzavřen, uvedl soudce Jan Kozák, který má ZPS na starosti.

O zlínské strojírny je však stále zájem. Akcie podniku se totiž momentálně snaží vykoupit slovenská brokerská firma TREEVIT-STL pro kanadskou společnost Backer & Steel Inc. za cenu 220 korun. Na pražské burze se tisícikorunové akcie minulý čtvrtek obcho dovaly za 117 korun, přičemž ještě v úterý to bylo jenom za zhruba devadesát.