Pevná linka není mrtvá

19. března 2008, 15:03 - Ondřej Hergesell
19. března 2008, 15:03

Do roku chceme mít 140 tisíc zákazníků internetové televize, říká šéf Telefóniky O2

EURO: Česká Telefónica O2 vykázala za rok 2007 téměř třetinový nárůst čistého zisku na více než deset miliard korun. Očekával jste takové zvýšení, když jste vloni v květnu přebíral ředitelskou funkci? ANGLADA: Očekávání, co se výše zisku a dalších finančních parametrů týká, byla překročena především z hlediska vnějšího trhu. Uvnitř Telefóniky jsme věděli a především věřili, na jaké hodnoty zhruba dosáhneme. Pravdou je, že loňský rok byl opravdu úspěšný nejen proto, že jsme dosáhli výborných finančních výsledků. Právě totiž vrcholí naše dvouleté úsilí spojené se změnami trendů ve využívání pevných linek zaváděním nových služeb, jako jsou televize přes pevnou linku, integrace fixní a mobilní technologie, expanze do oblasti ICT služeb či úspěšné etablování nového mobilního operátora na Slovensku, naší dceřiné firmy.

EURO: Máte možnost díky zlepšujícím se finančním výsledkům požádat evropské nadřízené o schválení nějakých odvážnějších projektů a rozsáhlejších investičních akcí, nebo vás úspěšný start v pozici šéfa české pobočky spíše zavazuje takový růst udržet? ANGLADA: V podstatě jsme teprve na půli cesty, a přestože se nám úspěšně daří zavádět výše uvedené předsevzetí, stále před námi zůstává celá řada činností, v kterých se můžeme a někde musíme zlepšovat. Loňský rok, ať se týká provozu či finančních výsledků, neberu jako něco definitivního, ale spíše jako pozitivní začátek něčeho do budoucna.

EURO: Telefónice se stále nedaří zastavit propad zákazníků pevných linek, během loňského roku jejich počet klesl o čtrnáct procent. Jak dlouho odhadujete, že bude propad ještě pokračovat? ANGLADA: V oblasti pevných linek je třeba být naprosto otevřený a říci, že trh je vysoce konkurenční především ze strany mobilních komunikací. Rovněž je potřeba brát na zřetel nejen samotný počet zákazníků pevných linek, ale způsob, jakým využívají naše služby a jak fixní linku vnímají. Již dávno to není jen volání a hlasové služby, naopak na důležitosti nabývá vysokorychlostní internetové připojení a televize přes telefonní linku. Pouhá kvantita není jediným ukazatelem tohoto byznysu. Jakési světlo na konci tunelu, moment, kdy by se mohl propad pevných linek obrátit, vidím poměrně blízko, v horizontu letošního nebo začátku příštího roku.

EURO: Řada zákazníků ADSL služeb nebo IP televize vnímá službu pevné linky jen jako nutnou přítěž, aby mohli využívat moderních služeb. Neplánujete například zrušit paušál za fixní linku? ANGLADA: Musím zmínit naše balíčková řešení Duo a Trio, kdy hlasové služby přes pevnou linku jsou víceméně zdarma nebo je volání vyřešeno jen pomocí mobilních telefonů. Když vidím, že za šestiměsíční období si některou z těchto balíčkových služeb objednalo víc než sto tisíc zákazníků, tak mne to utvrzuje v názoru, že to je správná cesta, v níž bychom měli pokračovat.

EURO: S jakým počtem zákazníků u pevných linek do budoucna tedy počítáte? ANGLADA: To číslo by mělo být podobné dnešnímu počtu klientů (kolem dvou milionů – pozn. red.), případně velice blízko k této sumě. Ale jak jsem již říkal, nám ani tolik nejde o přesný počet zákazníků pevných linek, ale spíše o to „zužitkovat“ onoho klienta pro další služby. Druhým faktorem je, že majitelé pevných linek ve velké míře pochopili, že i fixní telefon může nabízet větší hodnotu než dříve. S tím, jak začínáme nabízet nové služby vázané na pevnou linku, především ADSL internet a O2TV, se mění vnímání pevné linky ze strany klientů. A nepoměrnou výhodou fixní linky je samozřejmě i nižší cena volání. Zatímco z mobilu telefonují Češi stále častěji a více krátce, hovory z pevné linky se prodlužují.

EURO: Jak velký potenciál vidíte v oblasti datových služeb, tedy vysokorychlostního připojení k internetu přes ADSL? ANGLADA: Naše projektované výsledky ke konci letošního roku počítají s tím, že téměř 50 procent domácností by mělo být vybaveno ADSL službami. Stále nedosahujeme západoevropské úrovně, tudíž potenciál je v Česku ještě větší. Dost dobře si nedovedu představit, že by zůstalo mnoho domácností bez ADSL připojení k internetu.

EURO: V současnosti obsluhujete necelých 600 tisíc takových zákazníků, kdy by se podle vašeho názoru mohl přiblížit počet ADSL přípojek k milionu? ANGLADA: Je poměrně reálné předpokládat, že by se tak mohlo stát zhruba do pěti let.

EURO: Nedávno jste ohlásili zrušení datových limitů a omezení na objem přenášených dat pro ADSL služby. Myslíte, že tím můžete oslovit dosud nerozhodnuté potenciální klienty? ANGLADA: Naši současní zákazníci se na nás často obraceli s dotazy na datová omezení a požadavkem na jejich odstranění, až jsme toto razantní rozhodnutí udělali. Ale jinak to bylo učiněno pro obě skupiny zákazníků, stávající i ty nové a potenciální.

EURO: Služba O2TV, televize přes pevnou linku, má aktuálně kolem 80 tisíc klientů. Naplnily se v tomto ohledu vaše cíle a předpoklady? ANGLADA: Splnilo to naše očekávání a určitá předsevzetí. Získali jsme asi šest procent trhu televizního připojení v Česku, což vnitrofiremně oceňujeme. I proto chceme pokračovat v započaté „cestě“ a nadále růst, vidím další potenciál pro televizi přes internet, v horizontu jednoho roku, možná již na přelomu roku 2008 a 2009, bychom se chtěli dostat na objem zhruba 140 tisíc zákazníků.

EURO: Předpokládáte, že se alespoň podobným způsobem někdy rozšíří televizní vysílání pro mobilní telefony? ANGLADA: Službu jsme již otestovali, ale my i další operátoři na trhu vidíme v tomto segmentu určitá technologická úskalí a ani se příliš nepočítá s masivním rozšířením, spíše půjde o individuální využití. Myslím, že tato služba v Česku někdy bude, ale rozhodně ne v tak široké penetraci, jak bylo očekáváno.

EURO: Eurotel, předchůdce dnešní mobilní části Telefóniky, před několika lety s velkými fanfárami uvedl službu videohovorů prostřednictvím UMTS. Jak je služba využívána a v jaké fázi se nachází budování sítě? ANGLADA: Před pár lety se předpokládalo, že videohovory by mohly být žádanou službou, ale situace se vyvinula trochu jinak. Zákazník patrně neshledal tuto službu až tolik atraktivní. Nicméně jsme spokojeni s využitím UMTS sítě a do budoucna to bude ještě zajímavější, například oblast vysokorychlostního přenosu dat přes mobil je trh s výrazným uživatelským potenciálem. Stejný vývoj čeká internet v mobilních telefonech, což je oblast pro skvělé využití UMTS, ale velmi dobře funguje i v rámci stávající sítě a technologie GPRS. Na zkušenostech našich kolegů z britské O2 je například vidět, jak obrovským tempem se rozvíjí internet do mobilu díky fenoménu iPhonů.

EURO: Jak daleko jste ve vyjednávání o možnosti nabízet iPhony v České republice? Máte představu, zda a kdy by je zde mohla Telefónica začít prodávat? ANGLADA: V této fázi je těžké říci, v jakém horizontu by to vůbec mohlo být, záleží to spíše na rozhodnutí Applu, které regiony míní zahrnout do svého plánu.

EURO: Může fakt, že Apple spolupracuje v této oblasti s O2 ve Velké Británii a Irsku, napomoci při vyjednávání o možnosti uvést iPhone v Česku? ANGLADA: Ano, myslím, že dobré vztahy s protistranou mohou pomoci při distribuci iPhonů, ale je nutné zdůraznit, že momentálně nejsou na pořadu dne žádná konkrétní rozhodnutí tohoto typu.

EURO: Mobilní operátoři v EU musejí od loňského léta nabízet zákazníkům speciální sazby pro volání v zahraničí, takzvaný eurotarif. Myslíte, že Evropská komise přistoupí i k dalším regulacím roamingových poplatků, například textových zpráv či připojení k internetu v cizině? ANGLADA: Jsem toho názoru, že v této oblasti nejsou další restriktivní opatření nezbytná, trh je dost otevřený na to, aby si operátoři sjednali určitou formu samoregulace. Například my jsme již před dvěma měsíci ohlásili snížení cen roamingových SMS, ceny klesají i u datových přenosů v rámci Evropy. Podobná cenová redukce probíhá takřka u všech unijních mobilních operátorů a předpokládám, že to bude pokračovat. Nějaké výraznější zásahy Bruselu a nastavování dalších regulačních omezení nejsou potřeba.

EURO: Jak často vás osobně kontaktuje zástupce nějaké firmy, která chce v síti O2 provozovat virtuálního mobilního operátora (MVNO)? V sousedním Polsku takových operátorů funguje již pět. ANGLADA: Myslím, že zde nezbývá moc prostoru pro virtuální mobilní operátory. Je to dáno některými faktory, například situací na trhu, který je v České republice hodně konkurenční a nasycený, nebo cenovou úrovní, zdejší sazby jsou jedny z nejnižších v Evropě.

EURO: Kolik potenciálních virtuálních operátorů vám prezentovalo plány na provozování MVNO ve vaší síti? ANGLADA: Pár jich bylo (smích).

EURO: Telefónica se snaží vstoupit do oblasti IT, i proto jste vloni na podzim koupili systémového integrátora Deltax Systems. V jaké fázi je dokončení akvizice, pozastavené kvůli žalobě konkurenčního T-Mobilu? ANGLADA: K fyzickému zastavení akvizice nedošlo, bylo potvrzeno převzetí, pracujeme na plné integraci a především na tom, aby v dohledné době mohly firmy nabízet společné produkty. Hodně si v tomto směru věříme u firem a korporací, kde jsme lídrem trhu, takže propojení telekomunikací s IT může být zásadní konkurenční výhodou a může se stát jedním z hlavních pilířů našeho byznysplánu.

EURO: Neuvažujete o tom, že by Telefónica v následujících dvou letech koupila ještě nějakou další českou firmu z IT oblasti? ANGLADA: Co se týče zhruba dvouletého výhledu, tak to rozhodně v plánu není. Momentálně se musíme zaměřit na posílení našich nových aktivit v ICT segmentu a integrační snahy s Deltaxem.

EURO: Telefónica nedávno podepsala velký sponzoringový kontrakt na pronájem názvu O2 areny, sponzorujete hokejovou extraligu, různé aktivity v hudbě, zábavě a sportu. Není ten marketingový záběr příliš roztříštěný? ANGLADA: O2 se obecně v rámci sponzoringu soustředí na tři oblasti – hudbu, sport a kulturu. Pronájem názvu vysočanské haly de facto následuje trend, který se snaží naše mateřská firma O2 Europe zavést na celém kontinentu, takže O2 arénu najdete v Londýně, Berlíně a nyní nově i v Praze. I zde se budeme snažit nejen o podporu značky, ale budeme chtít nabídnout našim zákazníkům benefity v podobě různých typů zábavy v O2 aréně.

EURO: Co konkrétně hodláte nabídnout? ANGLADA: Těch možností se nabízí celá řada, například se budeme snažit odměnit naše loajální zákazníky slevami na vstupenky do O2 arény. Jisté je, že naše hlavní marketingové aktivity budou nadále směřovat do ledního hokeje, přičemž zásadní váha bude na sponzoringu hokejové extraligy.

Box:
Salvador Anglada (42) Rodák ze španělského Madridu vystudoval průmyslové inženýrství, po absolvování vojenské služby začal obchodovat s nerostnými surovinami. Když svůj podíl ve firmě Productos Organicos Y Minerales prodal, nastoupil do společnosti Dow Jones Markets, kde měl na starost marketing a prodej finančních informací v reálném čase. Od roku 1997 působil v počítačové firmě Dell, kde pracoval jako šéf odbytu a marketingu pro jižní Evropu. V roce 2002 nastoupil do španělského telekomunikačního gigantu Telefónica Espaňa jako výkonný ředitel pro prodej pevných linek, po dvou letech byl jmenován ředitelem odbytu a marketingu divize pro firemní a korporátní klientelu. Před koncem roku 2005 přijal nabídku korporace stát se generálním ředitelem Eurotelu, mobilního operátora v držení Českého Telecomu, kterého v daný rok Telefónica zprivatizovala za více než 82 miliard korun. Po fúzi Telecomu s Eurotelem se Anglada stal viceprezidentem pro rezidenční zákazníky a „dvojkou“ nové firmy. Když vloni na jaře povýšil Jaime Smith, tehdejší šéf české Telefóniky O2, do čela německé sesterské firmy, byl Anglada jmenován jeho nástupcem a zároveň předsedou představenstva společnosti.
Anglada je ženatý, má dvě děti. Je fanouškem Realu Madrid, baví ho vaření, literatura, tenis a občas vyrazí na golf.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
5 věcí, které si pamatujte o dokumentárním akreditivu
Zdraží plyn v topné sezóně? Jaké faktory ovlivní jeho cenu?
Všude stejně: jak moc riskujete, když používáte univerzální hesla a pořád stejný PIN?
Kdy je vhodná doba pro přezutí a výměnu pneumatik
Volby 2017: kde volit, aneb jak najít volební místnost
Auta
Kvíz: Znáte tyto přezdívky modelů aut nebo jiných…
Galerie: Kdo je konkurencí pro šestiválcový Stinger GT? Nová Kia mnoho soupeřů nemá
Nové Audi A7 Sportback už je jen hybrid. A zatím bez dieselu
Kia Stinger oficiálně přijela na český trh. Je to auto, které má velký potenciál
Kam se poděl Natural 95 a běžná nafta? Nikam, teď se značí E5 a B7
Technologie
DVB-T2 již pro 83 % domácností. Nové pokrytí hlásí Černá hora a Lysá hora
Objevil se první dvoujádrový Ryzen, vzorek mobilního čipu s GPU Radeon Vega 3
Samsung udělá z mobilů ještě lepší počítače. Na Galaxy S8 a Note8 poběží Linux
Nejlepší protipirátská ochrana Denuvo padla. Cracky vznikají ještě v den vydání her
Podle výrobců grafik ještě těžní mánie nekončí, vydrží prý minimálně do konce roku
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít