ASB Group: V regionu CEE rosteme formou akvizic i organicky - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

ASB Group: V regionu CEE rosteme formou akvizic i organicky

, Petra Trnková,
ASB Group: V regionu CEE rosteme formou akvizic i organicky
Zdroj: archiv Euro

Díky výborné znalosti trhu a potřebám klientů jsme velmi aktivní v komunikaci se zahraničními i lokálními investory, říká Petr Studnička, Managing Partner ASB Group.

Působíte na českém trhu již od roku 2003, změnily se za 15 let nějak výrazně požadavky klientů? Můžete popsat jak konkrétně?

Za posledních 15 let se změnilo mnohé, samozřejmě i požadavky našich klientů. Z části je to logicky dané vývojem jejich podnikání, legislativním a ekonomickým vývojem trhů a výrazný vliv má i nástup nových technologií. Klienti vyžadují komplexní servis, ideálně ve více zemích současně. Nestačí pouze umět zpracovat klientovi účetnictví, důležité je být schopný poskytnout účetní a daňové poradenství, mít znalosti mezinárodních účetních standardů a konsolidace. Obdobná situace je u mzdových služeb, ve kterých od nás klienti stále více očekávají poradenství v oblasti HR. Velkými změnami ostatně prošla i samotná ASB Group, která se rozrostla z České republiky také do Polska, Slovenska a Maďarska a v metropolích těchto zemí máme vlastní kanceláře čítající dnes okolo 200 zaměstnanců. Stejně tak reagujeme na potřeby klientů i rozsahem poskytovaných služeb, které jsme postupně rozšířili o daňové služby nebo o služby transakčního poradenství.

Jaké jsou nejvýraznější trendy ve vašem oboru?

ASB Group dnes poskytuje celou škálu služeb, jednoduše řečeno, jsme poradenská společnost s kancelářemi v klíčových zemích CEE regionu a díky pestré základně klientů máme poměrně dobrý přehled o řadě sektorů ekonomiky. Nicméně pokud jde o samotný vývoj našeho oboru, výrazným trendem je zavádění digitálních technologií. Elektronický oběh dokumentů, sdílení finančních i jiných dat s klienty, přístup klientů do účetních databází nebo automatické vytěžování dokumentů je dnes již běžné, tvář odvětví ale změní nástup umělé inteligence, u které se předpokládá, že bude schopná nahradit manuální účtování pravidelných položek. Já ale věřím, že i přes veškerý technický pokrok bude nadále důležité budování dlouhodobého vztahu s klientem, a to v rovině obchodní i lidské, což jsou principy, na kterých funguje ASB již od svého založení a ve kterých chceme nadále pokračovat.

Patříte mezi významné hráče na trhu v oblasti transakčního poradenství, asistovali jste u mnoha klíčových transakcí, které byly podle vás ty nejvýznamnější?

Jmenovat jednu klíčovou akvizici popravdě neumím. Obecně lze říci, že jako klíčové vnímám rozhodnutí být v transakčním poradenství aktivní a začít tuto část byznysu ASB budovat. Našimi klienty pro tento druh služeb byli v první fázi převážně realitní hráči, což platí dodnes, konkrétně se jednalo o evropské správce investic a institucionální investory (např. M7 Real Estate, Peakside Capital, REICO ČS či REDSIDE), kteří se rozhodli své investiční záměry v realitách směřovat právě do České republiky případně jiných zemí střední Evropy. V další fázi jsme transakční služby rozšířili i do jiných sektorů (např. průmysl a výroba). Dnes si troufám říci, že díky výborné znalosti trhu a potřebám klientů jsme velmi aktivní v komunikaci se zahraničními i lokálními investory. Z lokálních investorů mohu uvést například spolupráci s investiční skupinou DRFG či holdingem Czechoslovak Group a jsem rád, že se nám daří transakční služby rozvíjet ve všech našich kancelářích napříč regionem CEE.

Na přelomu tisíciletí byl velký zájem o zakládání nových společností, zájem trvá stále nebo již po letech výrazně opadl?

Ano, zájem stále trvá, je to poměrně stabilní část našich služeb. I když je založení společnosti dnes bezpochyby mnohem jednodušší než před 10 lety, přesto jsou situace, ve kterých je efektivnější nechat si tuto službu zajistit na klíč (např. při fúzích a akvizicích nebo pokud chce investor rychle vstoupit na místní trh). My nabízíme klientům prodej již založených tzv. ready-made společností, které splňují veškeré zákonné požadavky, mají bankovní účet a klient s nimi může začít ihned podnikat.

Mimo jiné se specializujete na klienty, kteří podnikají na realitním trhu, ten je několik posledních let na vzestupu, část odborníků ale tvrdí, že růst nepotrvá věčně a již velmi brzo přijde velká korekce, souhlasíte s tímto názorem?

Na realitním trhu jsme aktivní řadu let, nicméně nejsme analytici, proto bych se nerad pouštěl do větších prognóz. Většina našich realitních klientů jsou sofistikovaní investoři zaměření primárně na investice do komerčních nemovitostí typu kancelářských budov, obchodních center či logistických parků, tím pádem disponují ve struktuře i vlastním analytickým nebo investičním týmem a chování trhu si samozřejmě vyhodnocují sami i v návaznosti na investiční plány a poměrně velké objemy realizovaných investic.

Mimo to však nyní spatřujeme poměrně zajímavý trend a tím jsou investice nových lokálních investorů. Jedná se často o osoby nebo skupiny původem z jiného byznysu, kteří mají přebytek volného kapitálu či je pro ně kapitál poměrně snadno dostupný a v realitách spatřují příležitost a stabilní výnos.

Obdobná situace může nastat i v retailu…

Retail je jeden z našich primárních sektorů, pracujeme pro řadu globálních retailových značek, kterým jsme pomáhali se vstupem a zakládáním byznysu v ČR a je to podle mě jeden z nejrychleji se vyvíjejících oborů, a to hlavně z pohledu využití nových technologií. Neustále se řeší efektivnost a zjednodušení procesů pro zákazníky, velkým tématem je také marketing a komunikace, která se díky online platformám a stále rostoucímu důrazu na omnichannel dostává do nových rozměrů. Stejně jako v každém jiném oboru řeší i maloobchodníci úskalí, aktuální téma je nízká nezaměstnanost a problém s tím, že není na trhu dostupná kvalitní pracovní síla, bohužel toto dnes řeší většina oborů. Velké části našich klientů vedeme mzdové účetnictví a fungujeme také jako HR podpora, takže výše nastíněná témata řešíme opravdu na denní bázi.

Vaše firma působí nejen v Česku, ale i dalších trzích CEE, nedávno uskutečnila akvizici v Polsku, otevřela novou pobočku v Maďarsku, proč v těchto zemích?

Máte pravdu. V Polsku máme kancelář více než 10 let, což je dostatečná doba na poznání tamního trhu. Polská kancelář rostla výrazným tempem, ale na trhu jsme viděli další příležitosti, a proto jsme se rozhodli pro cestu akvizice a koupili společnost Taxplan, která se začlenila pod ASB. Byl to náš strategický zájem, protože tato společnost má na trhu velmi dobré renomé a poskytuje řadu let daňové poradenství včetně problematiky převodních cen, která je aktuální pro velkou část našich klientů.

Ještě k dotazu na maďarský trh. Kancelář jsme otevřeli poměrně nedávno a vstup na tamní trh byl samozřejmě předmětem dlouhodobých diskusí a zvažování. Maďarský trh je pro nás zajímavý hned z několika důvodů. Primárně je zde investičně přítomna část našich klientů, pro které poskytujeme služby v ostatních zemích CEE. Ekonomika Maďarska vykazuje zajímavé makro-ekonomické ukazatele pro zahraniční investory a velmi atraktivními obory jsou i realitní trh i retail, tedy oba sektory nám velmi blízké. Na vzestupu je aktuálně celý hotelový sektor, což vnímáme jako možnou oblast investic našich realitních klientů. Nicméně správné načasování naší expanze potvrdí či vyvrátí až konkrétní výsledky, které budeme velmi detailně vyhodnocovat.

Plánujete akvizice i v dalších zemích CEE?

Letošní rok se pro firmu nesl v duchu velkých událostí, v České republice jsme oslavili 15 let od založení, v Polsku slavíme 10 let, zároveň se podařilo úspěšně dokončit již diskutovanou akvizici a expandovali jsme na maďarský trh. V nejbližší budoucnosti další akvizice neplánujeme. Budeme se věnovat zejména integraci, protože změny si musí nejprve sednout, a naší hlavní činnosti podnikání, tedy poskytování komplexních poradenských služeb pro naše klienty napříč regionem CEE.

Petr Studnička
Petr Studnička jako Managing Partner ASB Group zodpovídá za strategii, rozvoj služeb a získávání nových klientů napříč regionem CEE. Zároveň dohlíží na činnost dceřiných společností skupiny ASB v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku. Před nástupem do ASB Group, působil osm let v Patria Finance jako výkonný ředitel v oddělení Corporate Finance, kde měl na starosti realizace a business development M&A projektů. Svou kariéru začal v PwC, tam se podílel na auditu, účetních službách a due diligence projektů především pro realitní klienty. Petr vystudoval VŠE v Praze a získal ACCA kvalifikaci.