Peníze pro nová místa

07. června 2004, 00:00 - LADISLAV JOUZA, právník
07. června 2004, 00:00

JAK ZÍSKAT DOTACE OD STÁTU Před přijetím nového zaměstnance na nové pracovní místo se zaměstnavateli vyplatí ověřit, zda nesplňuje podmínky k získání příspěvku či dotace od úřadu práce.

JAK ZÍSKAT DOTACE OD STÁTU

Před přijetím nového zaměstnance na nové pracovní místo se zaměstnavateli vyplatí ověřit, zda nesplňuje podmínky k získání příspěvku či dotace od úřadu práce.

Účelem příspěvků a dotací je napomoci zaměstnavatelům k vytvoření nových pracovních míst. Zaměstnavatelé mohou získat peníze na: * rekvalifikace,

* veřejně prospěšné práce, * zřizování společensky účelných pracovních míst,

* odbornou praxi absolventů, * občany se změněnou pracovní schopností (chráněné dílny a chráněná pracoviště), * ostatní programy podpory zaměstnanosti.

ZMĚNĚNÁ PRACOVNÍ SCHOPNOST

Část financí je určena na podporu zaměstnávání lidí se změněnou pracovní schopností (ZPS). Podpora zaměstnanosti občanů se ZPS zahrnuje mimo jiné možnosti uvedené v rámečku: * Příspěvek zaměstnavateli na zřízení a provoz chráněných dílen a pracovišť: - příspěvek na zřízení jednoho pracovního místa na dobu nejméně 2 let, - příspěvek k částečné úhradě provozních nákladů. Podmínkou pro poskytnutí uvedených dotací je zřízení chráněné dílny a chráněného pracoviště po dohodě zaměstnavatele s úřadem práce. * Úhrada nákladů na přípravu k práci uchazeče o zaměstnání, který je občanem se ZPS. Jde o věcné výdaje za nutné školní potřeby a učebnice, pracovní pomůcky a ochranné pracovní prostředky, stravné, náhradu prokázaných výdajů za ubytování a jízdních výdajů do místa přípravy k práci a zpět, pojištění pro případ úrazu po dobu přípravy k práci. * Příspěvek zaměstnavateli na provádění přípravy k práci občana se ZPS v pracovním poměru. * Sleva na dani - zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají osoby se změněnou pracovní schopností nebo se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením, se v zásadě snižuje daň z příjmů. * Dotace úřadu práce zaměstnavateli, zejména úhrada nákladů až do výše kurzovného, včetně nutných školních potřeb. Zaměstnavatel zaměstnávající více než 50 % občanů se ZPS může získat částečnou kompenzaci zvýšených nákladů souvisejících se zaměstnáváním občanů se ZPS a se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením (ZPS s TZP). Zvýšené náklady zaměstnavatele spočívají zejména v nezbytných organizačních, technických a personálních opatřeních a v přizpůsobování pracoviště, organizace výroby a podnikatelské činnosti. Dotacemi a příspěvky jsou kompenzovány také důsledky vyšší nemocnosti a nižšího zbytkového pracovního potenciálu těchto zaměstnanců. Další formou podpory v této kategorii jsou investiční dotace a návratné finanční výpomoci zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % občanů se ZPS na udržení pracovních míst, podporu vytváření nových pracovních míst pro občany se ZPS a občany se ZPS s TZP na volném trhu práce, na podporu související zejména s organizačními opatřeními a s přizpůsobením výroby a pracovního prostředí pro zaměstnance se ZPS a ZPS s TZP.

PŘÍSPĚVKY NA REKVALIFIKACE

Další skupina příspěvků v rámci aktivní politiky zaměstnanosti se týká rekvalifikací. Všeobecně je známější, že tyto příspěvky mohou získat uchazeči o zaměstnání. Určité možnosti na získání dotací zde ale mají izaměstnavatelé - jde o případy, kdy se na rekvalifikaci zaměstnanců zaměstnavatel dohodne s úřadem práce. Konkrétně se jedná o úhradu nákladů zaměstnavateli, který provádí rekvalifikaci v zájmu dalšího pracovního uplatnění svých zaměstnanců. Dotace zaměstnavatelům spočívá v plné nebo částečné úhradě nákladů spojené s touto činností.

SPOLEČENSKY ÚČELNÁ MÍSTA

Další skupinu příspěvků a dotací, z nichž mohou podnikatelé také čerpat, jsou úhrady nákladů na zřízení společensky účelného pracovního místa. V těchto případech může úřad práce poskytovat dotace zaměstnavatelům (včetně obcí a krajů a jimi zřízeným organizacím) nebo půjčovat prostředky podle splátkového kalendáře. N a jedno účelné pracovní místo lze zaměstnavateli poskytnout pouze jednu z následujících výhod: * návratná finanční výpomoc, * dotace na úhradu mezd (platů) a jejich náhrad, včetně pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění - pouze po dobu, po kterou je účelné pracovní místo obsazeno uchazečem o zaměstnání (existuje zde ale maximální časový limit), * dotace na úhradu úroků z úvěru, * jiná účelově určenou dotace, * úhrada mzdových nákladů a pojistného zaměstnavatelům, kteří zabezpečují odbornou praxi absolventů škol a kvalifikaci mladistvých v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích.

MOŽNOSTI DALŠÍCH PROGRAMŮ

Vedle zmíněných příspěvků a dotací existují i další programy podpory zaměstnanosti. V první řadě je třeba jmenovat příspěvek zaměstnavateli k částečné úhradě náhrady mzdy v souvislosti s přechodem na nový podnikatelský program. Jedná se o dotaci zaměstnavateli k částečné úhradě náhrady mzdy poskytované zaměstnancům podle pracovněprávních předpisů. Finanční prostředky lze získat rovněž z programů na podporu rozvoje lidských zdrojů. Úřad práce může také například hradit náklady na realizaci trhů pracovních příležitostí, seminářů a konferencí zaměřených na oblast zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na regionální úrovni. Dále na různá regionální šetření či na znalecké a expertní posudky. Peníze lze získat i na zabezpečení spoluúčasti při realizaci projektů na podporu zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na základě programových dokumentů pro Evropský sociální fond a spoluúčasti v národních programech, mezinárodních programech a programech Evropských společenství.

Veřejně prospěšná práce vzniká na základě písemné dohody s úřadem práce, pouze pro krátkodobé pracovní umístění uchazeče o zaměstnání; úhrada nákladů na vytvoření veřejně prospěšné práce může být až do výše skutečných mzdových nákladů (náhrad) vyplácených takto umístěným uchazečům o zaměstnání, včetně plateb pojistného.

**ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZPS

Zaměstnavatel s více než 20 zaměstnanci má stanoven povinný podíl počtu občanů se ZPS na celkovém počtu zaměstnanců. Povinnost přijímání osob ze ZPS do zaměstnání existuje * na základě doporučení úřadu práce až do výše povinného podílu na celkovém počtu zaměstnanců, * na základě rozhodnutí úřadu práce na volná místa pro ně vyhrazená.

ilustrační foto: archiv

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Práce pro více zaměstnavatelů během roku 2017 a daně
Povinné ručení? Nejlevnější není vždy nejlepší
Chcete si přivydělat? Staňte se členem volební komise
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Vyplatí se fixovat si letos cenu elektřiny?
Auta
Subaru Impreza páté generace dorazila do ČR. Je to vážně…
Aston Martin V8 Vantage změnil tvář i motor. Je přeplňovaný a dodává ho Mercedes
Nejvlasatější auto světa na sobě vozí 100 kg lidských vlasů za dva miliony korun
Ekologův koutek: Volvo PV544 dostalo motor z tanku. A vypadá brutálně
BMW dá dvě turba na základní dieselový čtyřválec 18d a 20d. Pomůže to spotřebě
Technologie
10 tipů na nejlepší tablety pro práci i zábavu [Vánoce 2017]
ASLR je vinou chyby ve Windows 8/10 méně funkční než ve starším Windows 7
Intel chce z počítačů odstranit podporu legacy BIOSu, znefunkční to staré OS a hardware
Je plnohodnotný Skype příliš pomalý a přebujelý? Zkuste Skype Lite pro Android
Nejnovější produkt Elona Muska je… powerbanka Tesla
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít