Peníze až na prvním místě

11. června 2007, 00:00 - FILIP ČERNOCH
11. června 2007, 00:00

FONDY EU: JAK NA NĚ? Evropské dotace lákají možností peníze získat, nikoliv vydávat. Přesto by žadatelé neměli zapomínat ani na problém rozpočtu, finančních toků a vůbec financování projektu. Období mezi podáním žádosti a obdržením peněz totiž nelze přestát bez dobrého finančního plánu.

FONDY EU: JAK NA NĚ? Evropské dotace lákají možností peníze získat, nikoliv vydávat. Přesto by žadatelé neměli zapomínat ani na problém rozpočtu, finančních toků a vůbec financování projektu. Období mezi podáním žádosti a obdržením peněz totiž nelze přestát bez dobrého finančního plánu.

Čas a peníze. Tyto dvě „drobnosti“ si podnikatel musí zajistit pro úspěch své žádosti o unijní dotace. Nahonem sepsaný projekt, bez rozumného harmonogramu a podpořený pouze drobnými z prasátka, si totiž o neúspěch říká už od počátku.

VÝDAJE ZVAŽUJTE REÁLNĚ

V prvé řadě je třeba si uvědomit, že Brusel většinou nepodporuje projekty od prvního šroubku do poslední faktury za řemeslníky. Šanci na proplacení mají pouze takzvané způsobilé výdaje. Tedy ty, které jednoznačně splňují náplň jednotlivých priorit a opatření operačních programů. A současně vyhovují legislativě a platným metodikám řídicího orgánu programu.

Výčet těchto způsobilých výdajů je vždy uveden při vyhlášení výzvy. „Například pokud je součástí projektu nákup pozemků nutných k realizaci, proplaceny budou jen do výše deseti procent celkových způsobilých výdajů projektu. Zbytek je totiž ,mimo dotaci‘,“ upozorňuje Gabriela Matýšková z Evropského kompetenčního centra HVB Bank.

Zároveň je nutné počítat s tím, že každý žadatel musí mít zajištěno financování nezpůsobilých výdajů. Tedy těch, u kterých spoluúčast veřejných zdrojů čekat nelze. Ať už vlastními, nebo vypůjčenými zdroji.

PENÍZE PŘIJDOU AŽ ČASEM

Navíc, vždy je třeba přizpůsobit finanční toky modelu čerpání dotací. Ty totiž rozhodně nepřicházejí přesně tak, jak žadatel potřebuje, tedy ruku v ruce s fakturami. Pro jejich výplatu fungují dva základní modely. Jedním z nich je zálohové čerpání, evropskou mluvou ex ante. Jenže tento model je vyhrazen v zásadě jen pro projekty realizované organizacemi řízenými orgány státní nebo veřejné správy, nebo pro projekty nevhodné na financování prostřednictvím cizích zdrojů.

„Podnikatelé se naopak v naprosté většině případů setkají s platbami ex post. Česky řečeno, žadatel obdrží slíbenou dotaci až po ukončení celého projektu, nebo nově i po uzavření jednotlivých dílčích etap,“ konstatuje Gabriela Matýšková

I úspěšný žadatel se tak musí vypořádat s nutností financovat minimálně část projektu z vlastní kapsy, leckdy až po několik měsíců. A pokud nemá možnost spolehnout se na vlastní zdroje, je třeba využít bankovních služeb.

V prvé řadě se mu nabízí varianta předfinancování krátkodobým úvěrem, který umožní „přežít“ období mezi uskutečněním projektu a pozdějším obdržením dotace. Jeho výhodou je flexibilní splacení části jistiny po obdržení unijní dotace. Následuje potom refinancování střednědobým nebo dlouhodobým úvěrem. Druhou možností je financování celého projektu středně či dlouhodobým úvěrem, s následným umořením po obdržení dotace.

„Konkrétní variantu by si podnikatel měl vybrat pochopitelně podle vlastních možností a priorit. Důležité je uvědomit si, že v úvěrové smlouvě bývá zakotvena povinnost zaslání obdržené dotace na předem stanovený účet žadatele,“ radí Matýšková. „Rozhodně je také rozumné vyjednat si krátkodobou fixaci sazby. U evropských fondů totiž není možné dopředu určit přesný okamžik obdržení peněz, takže fixace umožní splatit úvěr ze získané dotace bez sankcí za předčasné splacení,“ dodává.

ZA PĚT DVANÁCT JE POZDĚ

Při přípravě projektové žádosti by se navíc měl podnikatelovým neodlučným pomocníkem stát i kalendář. Proces žádání o peníze z unijních fondů je totiž časově velmi náročný a rozhodně je třeba dobře si rozvrhnout plán přípravy i realizace projektu.

Poněkud volnější ruce mají v tomto případě ti, kteří pozornost zaměřují směrem k Operačnímu programu Podnikání a inovace OPPI. Zde totiž drtivá část administrativy probíhá prostřednictvím elektronické aplikace eAccount. V jejím rámci se počítá nejprve s podáním jednoduché registrační žádosti a až posléze s odevzdáním projektové žádosti se všemi potřebnými přílohami. Takže žadatelé tady mají k dobru nějaký čas navíc. Naopak ten, kdo v ostatních programech nebude v termínu vyhlášení výzvy vybaven všemi patřičnými dokumenty, ztratí šanci o peníze žádat.

NA ÚŘADY S PŘEDSTIHEM

S tím souvisí také nutnost dobře zvážit, jaké všechny nepovinné i povinné přílohy bude žadatel potřebovat, jaká je časová i odborná náročnost jejich získání a také, kdy bude třeba ten který dokument předložit. Zdaleka ne všechny papíry je totiž nutné podat rovnou s žádostí, leckterou přílohu je možné odevzdat až později. Třeba před podpisem podmínek poskytnutí dotace.

„Typicky jde o studii posuzování vlivů na životní prostředí EIA. Ta se musí začít zajišťovat už s několikaměsíčním předstihem, protože třeba v Operačním programu Životní prostředí bez tohoto dokumentu nemusí žadatel vůbec uspět. A vypracovávat jej až někdy během výzvy, která může trvat například pouhé dva měsíce, je skoro zbytečné,“ varuje analytička HVB Bank.

To se týká celé řady dokumentů, třeba pravomocného územního rozhodnutí, stavebních povolení, vyjádření úřadů pro realizaci projektu nebo výpisů z katastru. „Jednoduše řečeno, je nutné velmi dobře znát termíny spojené s dotačním cyklem, pamatovat si a nepodcenit všechny další termíny a celkově tomu všemu svou přípravu přizpůsobit,“ shrnuje Matýšková.

KRŮČEK PO KRŮČKU

Velmi důležité je také promyslet si jednotlivé etapy projektu. „Ostřížím zrakem je hlavně nutné hlídat datum, od kterého jsou realizované výdaje započítávány jako způsobilé pro financování v rámci projektu. Obecně to bývá podání projektové žádosti, u zmiňovaného OPPI podání registrační žádosti,“ dodává Matýšková.

Žadatel má potom v pokynech stanoveno, co může a nesmí před tímto datem vykonat, pokud si chce daný výdaj nárokovat k proplacení. Lze třeba vybírat dodavatele, počkat je ale třeba s uzavíráním smluv nebo vystavováním závazných objednávek.

Souhrnně řečeno, s žádostí o dotaci uspěje jen ten, komu se už během přípravy podaří překonat bariéru nedostatku peněz a prokličkovat minovým polem časových termínů. „Rozhodně, pokud podnikatel nemá jasno o zdrojích financování projektu, nedoporučuji připravovat žádost o dotaci. Čas jsou peníze a jeho investice do přípravy bez zajištěných prostředků na realizaci projektu je přílišné riziko,“ s úsměvem dodává Matýšková.

Tématem příštího dílu seriálu budou formální náležitosti a časté chyby v projektové žádosti. Podrobněji bude rozebrána i realizace projektu. |TÉMATA SERIÁLU 28. KVĚTNA Úvodní informace 4. ČERVNA Odborné služby 11. ČERVNA Obchodní služby 18. ČERVNA Výrobci 25. ČERVNA Přeprava a cargo 2. ČERVENCE Školy a vzdělávací instituce 16. ČERVENCE Obce a kraje 23. ČERVENCE Závěrečné informace | SLOVNÍČEK POJMŮ Způsobilé výdaje - výdaje na projekt, které mohou být hrazeny z peněz unijních fondů. Jde o oficiální termín, zahrnující uznatelné a oprávněné výdaje. Nezpůsobilé výdaje - výdaje, které ze strukturálních fondů nemohou být spolufinancovány. Ex ante platby - financování pomocí zálohových plateb. Většinou se dotýká měkkých projektů (lidské zdroje, vzdělávání a podobně). Ex post platby - dotace je vyplacena až po ukončení projektu nebo etapy projektu. Je tedy třeba zajistit si vlastní předfinancování.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Vyplatí se fixovat si letos cenu elektřiny?
Co je dobré vědět o otcovské dovolené po porodu v roce 2018?
Jak se daní příjmy z pronájmu bytu?
Týdeník Euro z vydavatelství Mladá fronta vydává speciál Top advokátní kanceláře 2017
Auta
Aston Martin V8 Vantage změnil tvář i motor. Je přeplňovaný…
Nejvlasatější auto světa na sobě vozí 100 kg lidských vlasů za dva miliony korun
Ekologův koutek: Volvo PV544 dostalo motor z tanku. A vypadá brutálně
BMW dá dvě turba na základní dieselový čtyřválec 18d a 20d. Pomůže to spotřebě
Další věc, která zamotá pražským taxikářům hlavu: Uber vypustí do ulic 24 tisíc aut bez řidiče
Technologie
Je plnohodnotný Skype příliš pomalý a přebujelý? Zkuste Skype Lite pro Android
Nejnovější produkt Elona Muska je… powerbanka Tesla
Microsoft experimentuje s vyhledáváním ve Windows. Co možná nabídne Redstone 4?
Opera Dev umožňuje zpřehlednit nabídku se seznamy otevřených a zavřených stránek
„Dobře vaří, ale jsou drazí.“ Mapy.cz přidávají hodnocení firem
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít