Peněz máme dost

13. března 2009, 18:12 - Vadim Fojtík
13. března 2009, 18:12

Za loňský rok jsme akcionářům poslali v hotovosti 1,150 miliardy korun, tvrdí šéf Sazky

EURO: Dle ratingové agentury Standard & Poor’s bude mít Sazka v nejbližších měsících problémy s likviditou… HUŠÁK: Zřejmě čteme každý jinou zprávu od jiného auditora, protože Standard & Poor’s vůbec nepsala, že budeme mít v nejbližších měsících problémy s likviditou. Pro jistotu jsem nechal zprávu přečíst od svých kolegů, poté jsem ji studoval sám. A konstatuji, že Standard & Poor’s nic takového neuvedla. Naopak napsala, že je likvidita Sazky přiměřená. Anebo máte jinou zprávu, kterou já nemám.

EURO: Myslím zprávu agentury z 30. ledna letošního roku….. HUŠÁK: Znovu opakuji: ve zprávě se nepíše nic o tom, že bychom měli mít problém s likviditou. Agentura naopak zdůraznila udržitelný a ziskový charakter našeho podnikání, stabilní cash-flow, což souvisí s likviditou, únosnou splatnost závazků, únosný amortizační plán dlouhodobých dluhopisů a malý podíl krátkodobých závazků. Já si myslím, že úprava výhledu, na kterou se ve skutečnosti ptáte, vychází z globální finanční krize, jež postihuje celou ekonomiku. Globální krize se ale zatím sázkového byznysu netýká, protože tržby celého odvětví rostou, což potvrzujeme nejen my. Standard & Poor’s pouze upravila výhled, který je skutečně o dopadech globální krize, ta ale s námi nemá v této chvíli s výjimkou kurzu eura a koruny nic společného.

EURO: Jak vypadá současný stav ohledně refinancování směnek Bestsportu (vlastníka O2 Areny) a jaká je pravděpodobnost, že se podaří společnosti tyto směnky refinancovat? HUŠÁK: Z našeho pohledu je to marginální záležitost, protože se netýká Sazky, ale společnosti Bestsport, ve které má naše firma pouze desetiprocentní podíl.

EURO: Jenže Sazka za směnky Bestsportu ručí. HUŠÁK: Skutečně kvůli globální finanční krizi dochází k diskusi s bankami ohledně přefinancování směnek, což je záležitost, kterou projednává Bestsport a ,myslím, i naše finanční divize. Musím upozornit, že výhledy jsou spíše pozitivní, a pokud by přece jen došlo k tomu, že by Sazka musela směnky Bestsportu zaplatit, tak je díky své finanční síle bez problémů uhradí a ještě jí hodně peněz zbude. Jsem informován, že se nás tato záležitost týká marginálně a měla by být již vyřešena, nebo se tak stane v nejbližších dnech.

EURO: Sazka tedy disponuje na svém účtu takovým dostatkem peněz, aby bez problémů směnky uhradila? HUŠÁK: Nemáme jen jeden účet, ale několik desítek, a věřte, že na nich máme dostatek peněz. Případná platba by se naší finanční situace nikterak nedotkla.

EURO: Kolik má Bestsport letos za směnky zaplatit? HUŠÁK: Opravdu nevím. Pro Sazku je to minoritní záležitost a osobně ji nesleduji. Pokud jde o aval směnek v letošním roce, myslím si, že se pohybuje někde v řádu 300 milionů korun. Směnka, o které vím, je splatná někdy v červenci a je v řádech několika desítek milionů korun. Existuje ale řada různých směnek za různé věci a část z nich si Bestsport platí sám. Byl jsem informován svým finančním ředitelem, že si s touto záležitostí nemám dělat starosti.

EURO: Z jakých zdrojů chcete financovat své akcionáře v prvním pololetí roku 2009? HUŠÁK: Jako vždy, z výtěžku z loterií a her a mimoloterijních aktivit.

EURO: Jaký očekáváte za loňský rok zisk, jak velká část z něj půjde sportovním svazům? HUŠÁK: Takové údaje nemohu sdělit, a to ze dvou důvodů. O výsledku hospodaření jsme povinni nejdříve informovat lucemburskou burzu, svěřeneckého správce našich dluhopisů, a teprve poté veřejnost. Rozhodnutí, kolik peněz půjde z výtěžku do sportu, je v rukou akcionářů. Ti musejí rozhodnout, kolik sami sobě pošlou. Musíme proto počkat na dokončení auditu a rozhodnutí valné hromady.

EURO: Dle ratingové zprávy Standard & Poor’s vaše společnost požádala o navýšení limitu zadluženosti. Vzhledem k avizovaným poklesům ziskovosti firmy v roce 2008, a tím i vyššímu ukazateli poměrové zadluženosti, znamená tento požadavek, že společnost má problém splácet své závazky a musí se ještě více zadlužovat u bank? HUŠÁK: Striktně vylučuji, že bychom požádali o navýšení limitu zadluženosti. Nepotřebujeme se více zadlužovat, nemáme takovou touhu.
Skutečně jsme oslovili našeho svěřeneckého správce, abychom se zeptali, jak je to s limity zadluženosti, jejich spojováním či nespojováním. Požádali jsme jej o metodický výklad, protože máme podepsánu řadu úvěrových smluv. I proto jsme požádali správce, abychom si vyjasnili, jak máme metodicky postupovat, třeba i k úvěrům. Ale mnohem vážnějších dotazů jsme na svěřeneckého správce v posledních pěti letech měli minimálně osm až deset. Nesměřovali jsme je k ničemu jinému, než abychom si ujasnili, jakým způsobem máme chápat výklad dluhopisové dokumentace. Dnes je trh velmi senzitivní, každý investor hledá možnost, jak zpeněžit nějakou svoji investici, protože chybí hotovost. Sazka je jedna z mála firem, která jí disponuje. Takže jsme atakováni řadou dotazů a nechceme, abychom se náhodou dostali do situace, že něco porušíme.

EURO: Již správce odpověděl? Je možné sloučit úvěrové limity? HUŠÁK: Přece jen to je komunikace mezi námi a svěřeneckým správcem. Ale ujišťuji vás, že z odpovědi je jasné, že postupujeme v souladu s dluhovou dokumentací.

EURO: Vaše roční zadluženost roste, aktuálně při zisku 1,4 miliardy korun dosahuje zhruba sedminásobku ročního výdělku. Tržním standardem je držet tento ukazatel v rozmezí tří- až 3,5násobku. Jaký je plán managementu pro snížení této zadluženosti? Jak se na tuto skutečnost dívají banky a držitelé dluhopisů? HUŠÁK: Není pravda, že zadluženost roste každým rokem. Z hlediska absolutního naopak klesá, teď mluvíme o vyjádření v číslech. Pokud se ptáte na ukazatel zadluženosti, zde musím konstatovat, že postupujeme přesně dle plánu, se kterým se počítalo před vydáním obligací. Dopředu jsme věděli, že zadluženost bude výrazně vrcholit mezi roky 2007 až 2009. A od druhého čtvrtletí letošního roku bude klesat. S tím se počítalo dopředu, a to z následujících důvodů: Za prvé proto, že jsme věděli, že v letech 2004 až 2008 nám do hospodářského výsledku spadnou zaváděcí investice do O2 Areny, které neznamenaly hotovostní dopad, ale účetní. To jsou náklady ve výši stovek milionů korun spojené s otevřením arény. Náklady byly zaplaceny, ale rozpouštěly se dle stanoviska auditora v účetnictví Sazky do konce roku 2008. Takže nám jakoby zvyšovaly zadluženost, aniž se dotýkaly cash-flow.

EURO: A za druhé? HUŠÁK: Věděli jsme, že mezi léty 2004 až 2009 se budou doplácet technologie, které byly pořízeny na leasing. V červenci letošního roku doplatíme poslední směnku za technologie arény. Pak již jde jen o to, rozhodnout, zda tyto směnky budeme rolovat před sebou, abychom je nemuseli platit ve velkém krajíci najednou, nebo si je rozložíme. Na jejich zaplacení samozřejmě máme, i když by to nic veselého nebylo. Pro nás je pochopitelně výhodnější tyto peníze rozkládat. Tak se s tím i dle původního plánu počítá. Pokud je ale zaplatíme najednou, nebudeme potom řešit nic jiného než splácení obligací.

EURO: O kolik tedy klesla absolutní zadluženost Sazky? HUŠÁK: Údaje budou součástí výroční zprávy. Opět musím čekat na to, až je sdělím lucemburské burze, protože by to mohlo ovlivnit cenu dluhopisů. Záležet bude na metodice a na tom, jak se ve výši zadluženosti promítne kurz eura a koruny. Vím ale, že třeba Bestsport se velmi nadechne z hotovostního hlediska. Této společnosti vypadne splácení technologií v O2 Areně, které představovaly značné finanční prostředky, jež se okamžitě dostávají do cash-flow.

EURO: Kolik peněz dostaly sportovní svazy ze Sazky za rok 2008? Tím nemyslím doplatky záloh z výtěžku za rok 2007, které byly hrazeny ještě v loňském roce… HUŠÁK: Pokud se ptáte, kolik si za rok 2008 rozdělili v hotovosti, to znamená doplatky a výtěžky záloh, z výtěžku za rok 2007, tak naši akcionáři dostali v hotovosti 1,150 miliardy korun. To jsou prostředky, které jsme jim dali na O2 Arenu a běžný provoz, tělocvičnou činnost, jak já říkám, na upažování. Konkrétní dělení 1,150 miliardy korun je jejich věc, každý akcionář si je dělí jinak. Samozřejmě jsme schopni rozlišit, jaké byly jednotlivé doplatky a výše záloh za konkrétní roky, ale vzhledem k tomu, že je to komplikované, protože se v sobě promítají tři roky v sobě, tak je to úplně zbytečné. Pokud jde o vlastní peníze za arénu, uvidíte je ve výroční zprávě 2008, přesně tam bude napsáno, kolik dostali na činnost a kolik to bude za každý rok. Z pohledu akcionářů vidím základní problémy, ze kterých vyplývají i vaše předchozí otázky, a to je DPH.

EURO: Můžete to vysvětlit? HUŠÁK: V době, kdy akcionáři rozhodli o výstavbě arény, měli nějaké přísliby od státu. Stejné přísliby měli i investoři. Stát je nesplnil, naopak je ještě připravil, a myslím, že záměrně, o DPH. Takže za rok 2005 až 2007 přišli změnou daně o více než 800 milionů korun. S těmito penězi se přitom počítalo při financování výstavby arény a činnosti sportovních svazů. My jsme ale teď z finančního úřadu asi sto milionů korun z uvedené částky dostali zpět. O zbytek se soudíme a budeme se soudit do morku kostí, i kdybychom měli jít do Bruselu. Vítám, že ve stejném problému oslovil jeden německý okresní soud Evropský soudní dvůr. Jde v podstatě o velmi podobnou záležitost. Doufám, že evropský soud odpoví tak, že podpoří naše stanovisko. V takovém případě bude vrácení daně požadovat celý loterijní průmysl. Celková částka bude dosahovat miliardových hodnot.

EURO: Jaká je ekonomická návratnost O2 Areny? HUŠÁK: Ve světě neexistuje aréna, u které by byly investice do její výstavby návratné. Dnes máme poměrně jasný přehled, jak to ve světě funguje. I v USA je v podstatě 100 procent arén vlastněno v kombinaci země, města a částečně soukromého subjektu. Vlastní provoz nikdy nezaplatí výstavbu, ale vždy se zaplatí provoz, opravy, údržba a mírný rozvoj. Ten, kdo na tom nejvíc vydělává, je město a země. Státní rozpočet do dnešního dne vydělal na O2 Areně zhruba čtyři miliardy korun. Aréna za dobu výstavby vytvořila 2,5 miliardy korun, které byly odvedeny na daních. Stát vedle toho nemusel řešit zaměstnání zhruba 5000 lidí po dobu výstavby, nemusel jim platit žádné dávky. A za dobu vlastního provozu aréna udělala zhruba dalších 1,5 miliardy korun pro státní rozpočet. Zatímco naši akcionáři se perou s ušlými 800 miliony korun, stát tiše kasíruje miliardy. Vždycky jsem říkal: dejte sportu, který není výdělečná záležitost, ale je tvořen dobrovolnými spolky, 2,5 miliardy korun. Poslední dobou říkám: vraťte nám alespoň 700 milionů korun, které musela Sazka zaplatit na DPH.

EURO: Jak velké byly investice do výstavby O2 Areny? HUŠÁK: Investiční náklady dosáhly 7,2 miliardy korun, bilanční suma projektu Zelený ostrov byla 9,2 miliardy korun. V této částce jsou ovšem započítány náklady na pozemky, infrastrukturu , na investice realizované na základě nařízení města. Část z nich se již vrátila, protože jsme prodali pozemky okolo arény a zhodnotili územní rozhodnutí.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Auta
Seat dále navýší výkon Leonu Cupra. Příští rok dorazí…
Muzeum Citroën prodává část své sbírky. Jsou to samá krásná a zajímavá auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 15 minut
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
Technologie
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Nejlevnější 4K OLED televize se slevy nedočkala, ale dostane k ní zdarma PS4 Pro
Edge se právě naučil automaticky vyplňovat formuláře [Windows Insider]
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít