PELTRÁM SLYŠÍ DRÁTY RŮST - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

PELTRÁM SLYŠÍ DRÁTY RŮST

, Jana Havligerová,
PELTRÁM SLYŠÍ DRÁTY RŮST
Zdroj: Euro.cz

České radiokumunikace

Vláda prohlašuje, že udělá vše pro to, aby do země přilákala zahraniční investory. Co si sociální demokraté ale myslí doopravdy, těžko říct. Jak jinak by mohl ministr dopravy a spojů Antonín Peltrám, kdykoliv si zamane, investorům jejich chlebíček pěkně znechutit.

Letos v lednu telekomunikační společnost Tele Danmark založila joint-venture s Českými radiokomunikacemi. Rámcová smlouva, kterou firmy uzavřely, definuje aktivity společného podniku jako prodejní, účtovací a marketingové služby, které prov ozují České radiokomunikace. Agentura Reuters poté oznámila, že Dánové po liberalizaci českého trhu hodlají provozovat telefonní služby.

Na přípravách smlouvy se podílel Fond národního majetku jako zástupce státu, vše podle něj bylo v pořádku. Chyběly ovšem podpisy na souboru technických dodatků a získat je bylo nutné přibližně do poloviny května (EURO 14/1999). Lhůta uplynula, ale podpisy chybí. Nad společným podnikem se stahují mraky a na valné hromadě Českých radiokomunikací, která má být 22. června, se čeká personální zemětřesení, které možná smete i rámcovou smlouvu.

Peltrám zasahuje

Proč podpisy chybí? Na ministerstvo dopravy podle náměstkyně Marcely Gürlichové přišel podnět zpochybňující kvalitu technických dodatků. A ministerstvo je povinno takovéto podněty prozkoumat. Tečka.

Podobné podněty dostaly do rukou také někteří poslanci. A ti potvrzují, že to bylo vlastně anonymní udání. Takového druhu, že by se anonymní pisatel, jehož totožnost není podle zákonodárců nemožné odhalit, musel obávat žaloby. Ve svém podnětu totiž mimo jiné nařkl šéfa společného podniku Michala Čupu (dříve Telecom) a výkonného šéfa TelSource Bessela Koka z možných kriminálních záměrů.

Antonín Peltrám, který se nikterak netají averzí k Telecomu, respektive jeho strategickému partnerovi TelSource, nezaváhal. Dozorčí rada Českých radiokomunikací byla na koberečku a poté doporučila představenstvu, aby podpis technických dodatků raději schválila valná hromada.

Kdo přežije

Co bude na valné hromadě, si už cvrlikají vrabci na střeše. Správně „zastupovat stát a hájit bezpečnostní požadavky by měly nejméně dvě nové osoby v managementu Českých radiokomunikací. Mluví se o dosavadním pověřenci Českých radiokomuni kací pro marketing Janu Pechovi a členu představenstva Asociace kabelových televizí Václavu Kamenném.

Na přípravě valné hromady podle informací týdeníku EURO pracuje pouze česká strana a o uvažovaných změnách v managementu nikdo strategického partnera neinformoval.

Mezi poslanci se také proslýchá, že ministr Peltrám nehodlá s privatizací Českých radiokomunikací pospíchat. Na ministerstvu přitom již existuje materiál, v němž se hovoří o tom, že společnost by mohla být zprivatizována již v příští m roce, a to navýšením základního jmění, kterého by se stát neúčastnil. Takový plán ovšem podle náznaků z posledních ministrových výroků zřejmě vezme za své.

Bez partnera není šance

Odborníci se shodují, že bez strategického partnera České radiokomunikace nemohou na příštím trhu telefonních služeb uspět. A už nyní je pro úspěch potřeba vybudovat předpolí. Kus radiokomunikací přitom už má ve svých rukou právě Tele Danmark, a proto ho také zpočátku i sociálnědemokratická vláda za strategického partnera uznávala. Nyní ale v še spíše nasvědčuje, že už tomu tak není. A kdo ví, jak to vůbec bude. Ministerstvo totiž údajně uvažuje o tom, že v případě prodeje Českých radiokomunikací si stát musí zajistit více než padesátiprocentní vlastnictví.

Telekomunikační společnost Tele Danmark se v tuzemsku objevila v roce 1996. Neúspěšně se pokusila o vstup do SPT Telecom, neuspěla ani jako zájemce o licenci na provoz mobilní telefonní sítě. Pak se rozhodla pro České radiokomunikace, které mají být v budoucnu konkurentem SPT. Na volném trhu skoupila asi dvacet procent akcií radiokomunikací – ty se tam dostaly po kuponové privatizaci – a vydala tak zhruba dvě miliardy korun. Připravena je i k navý šení základního jmění firmy.

Jednapadesátiprocentní balík akcií dosud drží v Českých radiokomunikacích stát, čtyřiadvacet procent ve formě GDR je v rukou amerických institucionálních investorů. Zbytek cenných papírů je rozptýlen. Za posledních dvanáct měsíců stoupla cena akcií na trojnásobek, ze čtyř stovek na dvanáct set korun.