Pavel Bouška: Mazlíčci jsou perspektivní - Euro.cz

Přihlášení

Pavel Bouška: Mazlíčci jsou perspektivní

, Monika Harčaríková, spolupracovnice redakce,
Pavel Bouška: Mazlíčci jsou perspektivní
Zdroj: Profit

Více než jedna pěti na podnikatelů se podle průzkumu PwC rozhodne předat svou firmu v rámci rodiny. Pavel Bouška se na práci v ní podílel už od začátku. Když v roce 1992 začal jeho otec František Bouška uvažovat o založení průmyslové výroby krmiv a doplňků pro domácí zvířata, studoval syn Pavel v Americe.

„Bydlel jsem u rodiny, která měla několik koček a psů, a já jsem při nákupech viděl, jak jsou propastné rozdíly v nabídcpet foodu u nás a v USA,“ vzpomíná. Setkal se zde například poprvé s kočičím stelivem. O několik let později se firma Vafo Praha stala jedním z největších prodejců steliva pro kočky v Česku, pro které byly podobné produkty do sametové revoluce neznámé.

Váš segment není zajímavý

Po návratu do Česka podpořil otce v založení firmy a díky jazykové vybavenosti se mohl začít věnovat nákupu technologií do vznikající fabriky. Jako důkaz, že začátky nebyly jednoduché, si dodnes z té doby schovává zamítavou odpověď na žádost o bankovní úvěr. Odůvodnění: Tento podnikatelský segment není perspektivní. O potenciálu odvětví pet foodu i české značky jako takové musel Pavel Bouška přesvědčit hlavně zákazníky. A to české i zahraniční.

Když v roce 2000 celou společnost převzal, byl pod tlakem hypermarketů, ovládajících trh, na snižování cen, potažmo kvality, a konkurence sílila. V té době se rozhodl zaměřit na kvalitu výrobků srovnatelnou se zahraničními značkami a také na export. Společnost se začala soustředit na vývoj a produkci prémiových a superprémiových výrobků, které distribuuje prostřednictvím maloobchodních sítí odborných pet shopů. Vývoz dnes činí 70 procent odbytu firmy. „Nesoustředíme se na jeden trh, tím pádem na něm nejsme závislí. V době ekonomické recese v tom tkví naše síla. Jednodušeji totiž můžeme balancovat změny v obchodní politice, distribuci nebo právě ekonomické situaci,“ říká Pavel Bouška.

Celkový objem prodeje firma Vafo Praha v posledním roce zvýšila o 44,8 procenta, což je podle studie Plimsoll Global Analysis několikanásobně víc než průmyslový průměr 6,2 procenta. Svůj podíl na tom mají úspěchy ve sféře zahraničního obchodu na evropských i exotických trzích. Korporátní značky jsou zastoupeny ve Skandinávii, Německu, Francii, Pobaltí, Rusku i jihovýchodní Asii a vyjednává se vstup na korejský a japonský trh. Pavel Bouška vloni získal titul Podnikatel Prahy a středních Čech.

Důvěra v zaměstnance

Vlastnickou změnu z jedné generace na druhou přežije zhruba jedna třetina firem a je zřejmé, že Pavel Bouška v této roli obstál. Podle jeho slov přerod ve vedení, který trval asi tři roky, firma zvládla i díky tomu, že v ní figuroval už od počátku. Dodnes spolupracuje s několika skalními zaměstnanci, kteří jsou nositeli klíčového know-how společnosti už od jejích počátků. „Když za mnou přijde manažer výroby a řekne, že potřebuje takový a takový stroj, já ten stroj koupím. Je to otázka naprosté důvěry v jeho kompetence. Jsme firma rodinného typu, část zaměstnanců jsou současně mí blízcí přátelé a s růstem firmy se společně stavíme novým výzvám, se kterými třeba ani nemáme zkušenosti.“

A v čem spatřuje příčinu svého podnikatelského úspěchu? „V první řadě stojí za současným úspěchem společnosti můj otec, který mi byl v byznysu dobrým učitelem. V druhé řadě je to samozřejmě tým lidí, který má svou zodpovědnost a spoluúčast na výsledcích firmy. Můj otec firmu řídil jako centrální prvek rozhodující o všem. To by do budoucna nebyl udržitelný stav, a proto jsem se obklopil schopnými lidmi a dal jim plné kompetence a rozhodovací pravomoce,“ dodává.


Pavel Bouška (36) s podnikáním začal už na gymnáziu, kde se spolužáky založil produkční agenturu. V roce 1998, tedy po čtyřech letech existence společnosti Vafo Praha, se naplno zapojil do její činnosti a od roku 2002 je jejím majitelem.

„Hlavně v začátcích podnikání je dobré se umět na sebe a svou firmu podívat zvenku, jak nás vnímají zákazníci, klíčoví partneři apod. Je někdy těžké se oprostit od každodenních problémů a zamyslet se nad tím, co nás čeká v budoucnu, kam chceme dojít. Pokud ale svoji vizi máte, držte se jí a jděte za ní, krátkodobé neúspěchy či těžkosti vás nesmějí odradit,“ řekl Pavel Bouška na dotaz, co by poradil začínajícím podnikatelům. Jeho největší zálibou je snowboard, jezdí na tzv. hard boot snowboardu.


Diskuze