Pane vrchní, neplatím!

04. února 2008, 00:00 - Petra Sýkorová
04. února 2008, 00:00

KONZUMAČNÍ LÍSTKY - Pokud si objednáte v restauraci, automaticky tím uzavřete smlouvu s majitelem či provozovatelem podniku. Některé podmínky smlouvy jsou ale sporné. Problematické může být i vymožení smluvního závazku hosta – zaplacení. Co restauratérům umožňuje zákon?

Přijdete do restaurace a objednáte si. Číšník před vás položí malý bílý papírek, cosi na něj napíše a připojí k tomu pár čárek. Někde nad barem si pak můžete přečíst, že když lístek ztratíte, zaplatíte za to. Obvykle mnohem víc než se chystáte utratit. Stejnou informaci najdete i na samotném lístku.

Postupují ti, kteří podobná pravidla vytvářejí, v souladu se zákonem? A vědí, co jim zákon dovoluje v případě, že by se jejich host rozhodl jednoduše nezaplatit a odejít?

Ztráta účtu pod pokutou?

Podle názoru právníků ze sdružení Spotřebitel.cz se systém zapisování útraty na lístek, při jehož ztrátě je účtována paušální částka, zákonu nepříčí. Jedná se o součást smlouvy, kterou uzavírá restaurace a zákazník. Přitom však musejí být splněny některé podmínky. Zákazník musí být na systém placení a následky nepředložení lístku k vyúčtování vždy upozorněn. Konkrétně personálem, viditelnými cedulemi a nápisem na lístku. Když je zákazník jasně upozorněn na podmínky uzavření smlouvy, vstupem do restaurace a převzetím lístku konkludentně (mlčky) akceptuje nabídku restaurace. Tím s ní uzavře smlouvu. Z té pak, dojde-li ke ztrátě lístku, vyplývá povinnost zaplacení určité paušální částky.

„V případě některých restaurací je ovšem situace jiná. Zákazník často nebývá o platebních podmínkách dostatečně informován. Na způsob platby je upozorněn například jen drobným nápisem na lístku – a to nestačí,“ říká Lucie Luňáčková ze sdružení Spotřebitel.cz. Host, který předem o povinnosti zaplatit v případě ztráty účtu určitou částku nevěděl, tuto povinnost nemá.

V některých podnicích je podle Spotřebitele.cz i Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) systém lístků a pokut zbytečný a ve vztahu k hostům nefér. Útratu hostů, kteří sedí spořádaně u stolů, by si měla obsluha ohlídat sama. S lístkovým systémem se sice můžeme setkat i v běžných restauracích a kavárnách, ovšem i tam už dnes bývá běžnější, že jsou účty hostů vedeny v elektronických pokladnách. Host pak není zatížen povinností hlídat si účet. To by měla být podle těchto sdružení starost číšníků.

Lístkový systém má ale v některých situacích opodstatnění. Například v restauracích, kde zákazník chodí od pultu k pultu a sám si vybírá i odnáší jednotlivá jídla. Obsluha mu jídlo či nápoj jen podá a na jeho lístek vyznačí útratu. Důvody pro využití podobného systému jsou i v klubech, kde si hosté chodí objednávat sami na bar. Lístkový systém je na místě hlavně tam, kde elektronická evidence není a nemůže být vedena a hostovu útratu lze zjistit pouze z jeho lístku. V restauracích a klubech, kde obsluha nemůže mít dost dobře přehled o tom, co si který host objednal, má systém osobního účtu a jeho zajištění pokutou smysl.

Pokud by zákazník pokutu za ztrátu lístku nezaplatil, restaurace by toto plnění mohla vymáhat soudní cestou. U soudu by pak musela dokázat existenci závazkového právního vztahu. Podle Spotřebitele.cz by k tomu stačilo prokázat v zásadě jen dvě věci: Že byl zákazník řádně s povinností zaplatit v případě ztráty účtu určitou částku seznámen. A že na tuto smluvní podmínku přistoupil. Jinými slovy – host věděl, že když ztratí účet, bude muset zaplatit pokutu, a s tímto vědomím si objednal.

Názor SOS na na placení za ztrátu konzumačního lístku je ale odlišný. „Jedná se o smluvní pokutu. Tu je samozřejmě možné pro případ porušení smluvní povinnosti sjednat, nicméně podle občanského zákoníku musí mít písemnou formu. Dohodu o smluvní pokutě by musely obě smluvní strany podepsat. A to se v restauracích a klubech neděje, takže je taková smluvní pokuta neplatná,“ upozorňuje na nedostatek systému platby za ztrátu účtu právník SOS Jan Šulc.

SMLUVNÍ POKUTA

§ 544 odst. 2 občanského zákoníku:

Smluvní pokutu lze sjednat jen písemně.

V ujednání musí být určena výše pokuty

nebo stanoven způsob jejího určení.

Nezaplacení útraty

Je tedy sporné, co po zákazníkovi může obsluha chtít, pokud ztratí účet. V konkrétním případě by tak musel rozhodnout soud. A situace není úplně jasná ani v případě, že se jednoduše rozhodne odejít bez placení.

„Podobných událostí řešili strážníci Městské policie Ostrava v roce 2007 několik desítek. V jejich rámci docházelo i k různým dohodám obsluhy či majitelů restauračních zařízení s neplatiči. Jeden z nich dal například číšníkovi do zástavy svůj mobilní telefon. A v dalších případech se čekalo do příchodu člena rodiny nebo známého, který útratu zaplatil,“ popisuje praxi Dana Klišová, mluvčí Městské policie Ostrava. Takový postup ale předpokládá, že je „neplatič“ ochoten se dohodnout.

Klasická rada majitelů restaurací i číšníků je, pokud možno bez použití fyzického násilí přesvědčit hosta o tom, že by zaplatit měl. Když se to nedaří, je třeba v diskuzi s hostem setrvat až do okamžiku, kdy dorazí policie, kterou zavolal kolega či jiný spolupracující host. Radikálnější postup spočívá v tom, že hosta chytíte a nepustíte, dokud nezaplatí nebo vám alespoň neukáže občanský průkaz. Jenže to už číšník riskuje, že se dopustí trestného činu.

Držet hosta a současně volat policii můžete bez obav pouze v ideálním případě, kdy si host objedná jídlo a pití za více než 5000 korun. Zároveň musí odmítnout platit a sdělit vám, že zaplatit nikdy ani nechtěl. Skutečně se jedná o ideální situaci, jelikož pouze tehdy může číšník hosta s klidným srdcem a v souladu s českým právním řádem zamknout a počkat, než přijede policie. Svým jednáním by totiž host naplnil skutkovou podstatu trestného činu podvodu. A jedině trestný čin je důvod dostatečně pádný na to, abyste mohli omezit pachatelovu osobní svobodu.

Tuto možnost dává komukoli § 76 trestního řádu. „Když se však host trestného činu nedopustí, obsluha jeho osobní svobodu omezit nemůže. Dostala by se tím totiž do rozporu se zákonem a i jí by hrozilo stíhání pro trestný čin. V případě obsluhy by to bylo omezování osobní svobody podle § 231, odst. 1 trestního zákona,“ vysvětluje advokát Richard Gürlich podstatu nebezpečí, které hrozí číšníkům. „Pouhé nezaplacení útraty a nebo i podezření z přestupku obsluze oprávnění k omezení osobní svobody hosta nedává,“ upozorňuje Gürlich.

Když host v restauraci projí a propije méně než 5000 korun s úmyslem útratu nezaplatit, dopouští se pouze přestupku. Ty rovněž řeší policie. Kdyby ale host nezaplatil například jen proto, že si doma zapomněl peněženku, nebo se nepohodl s personálem, nebyl by to ani přestupek. K tomu, aby bylo možné kvalifikovat jednání hosta jako přestupek, v tom případě chybí původní úmysl za objednané jídlo nezaplatit. Policie by se v tomto případě o problém nezajímala, neboť by se jednalo o pouhý občanskoprávní delikt.

„Přijde-li host do restaurace a objedná si jídlo, uzavře tak ústně smlouvu. Na jejím základě mu vznikne povinnost zaplatit za poskytnuté jídlo, pití a popřípadě další služby. Provozovateli restaurace vznikne povinnost jídlo, pití a případné další služby poskytnout. Pokud host po konzumaci nezaplatí útratu, poruší povinnost z této smlouvy a odpovídá za škodu, kterou tím provozovateli restaurace způsobí,“ objasňuje podstatu toho deliktu Gürlich.

Když host vytrvale odmítá útratu zaplatit, majitel restaurace musí situaci řešit civilněprávní cestou. Tedy hosta žalovat. Nejen, že by to pro něj znamenalo složité dokazování, co všechno host zkonzumoval, ale ještě před tím by musel zjistit, koho má vlastně žalovat. A ne každý host mu v podobné situaci dobrovolně ukáže průkaz totožnosti.

OMEZOVÁNÍ OSOBNÍ SVOBODY

§ 231 odst. 1 trestního zákona:

Kdo jinému bez oprávnění brání

užívat osobní svobody, bude

potrestán odnětím svobody až na

dvě léta.

V takové situaci může policie alespoň pomoci. Podle § 13 zákona o Policii České republiky je totiž policista oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti i osobu, která se nedopustila trestného činu ani přestupku. A to na žádost jiné osoby, která má na zjištění totožnosti právní zájem.

Pozor na trestnost

Jak ale hosta přesvědčíte o tom, aby na policistu počkal? Těžko. Právní řád vám mnoho možností nedává. Sáhnete-li na hosta, riskujete obvinění ze spáchání trestného činu omezování osobní svobody. Jste-li dostatečně výřeční, pokuste se neplatiče prostě zabavit do doby, než přijde policie. „Pokud zákazník nezaplatí, je ještě možné mu zabránit v odchodu například tím, že se mu postavíte do cesty,“ radí advokátka Dagmar Raupachová. „V žádném případě bych ale nedoporučovala zákazníka násilným způsobem odvádět a zamykat ho. I s tím se můžeme v praxi setkat. To by ale bylo s největší pravděpodobností kvalifikováno jako trestný čin omezování osobní svobody. Také bych nedoporučovala odebírat zákazníkovi násilím nějaké jeho věci nebo peníze. Takové jednání by totiž mohlo naplnit skutkovou podstatu trestného činu loupeže,“ varuje Raupachová.

„Pokud by hostu obsluha zabraňovala odejít z restaurace, naplnila by tím formální znaky trestného činu omezování osobní svobody. Nicméně v takovém případě by zřejmě nebyla naplněna materiální stránka trestného činu spočívající v jeho nebezpečnosti pro společnost. Proto by obsluha zřejmě stíhána nebyla,“ uklidňují restauratéry právníci ministerstva spravedlnosti.

Zřejmě však neznamená jistě. Proto by měl člověk, který se chystá jiného zadržet, postupovat nanejvýš uvážlivě. V konkrétním případě se může stát, že host, který odmítá zaplatit, k tomu má dobrý důvod. Třeba spěchá podat lék nemocnému dítěti. Takže až budete někoho zavírat, buďte opatrní, aby nezavřeli vás.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce…
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Pokuta za pád z kola? Absurdní, ale ne víc než jiné pokuty za nehodu [komentář]
Technologie
Mlácení dělníků, smrt v kantýně aneb Jak se dělá iPhone X
Nereferenční Radeony Vega konečně tady? PowerColor chystá vydání před koncem listopadu
Cnews FM: Platíme mobilem s Android Pay. Vydrží nám to? [podcast]
Desky platformy Intel Z390 už existují. V Sandře se objevil model od SuperMicro
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít