Padla facka - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Padla facka

, Josef Michl,
Padla facka
Zdroj: Euro.cz

Goldman Sachs žádá konkurs kvůli dluhu koupenému od ČKA

U Krajského soudu v Brně leží od 27. června návrh na prohlášení konkursu v nábytkářské společnosti Tusculum Rousínov. Podala ho investiční společnost Goldman Sachs. Týdeníku EURO to potvrdila pracovnice podatelny obchodního oddělení krajského soudu. Představitelé Tuscula, respektive jeho akcionáři, však zatím oficiálně informováni nebyli – nebyl jim soudem doručen návrh na prohlášení konkursu.

Soupeři.

Vladislav Veselý, předseda představenstva akciové společnosti Expandia, je názoru, že Goldman Sachs musí dobře vědět, že důvody pro vyhlášení konkursu na Tusculum neexistují. Expandia ovládá Jitonu Soběslav, která je zase majoritním vlastníkem Tuscula. Stalo se tak poté, co Jitona zvítězila ve veřejné soutěži vyhlášené Českou konsolidační agenturou (ČKA) na prodej pohledávky ve výši zhruba 600 milionů korun vůči Tusculu (viz EURO 48 a 50/2002 a 1 a 3 /2003). Soupeřem Jitony byla právě společnost Goldman Sachs zastupovaná firmou Flow East.
Soutěž byla urputná od samého počátku. Dozorčí rada ČKA, která se k takovýmto transakcím vyjadřuje, nakonec kvůli protichůdným názorům svých členů nepřijala usnesení a ponechala rozhodnutí na vládě. Ta se letos v lednu usnesla, že pohledávku, a tím i kontrolu nad Tusculem získá za 132,5 milionu korun, tedy zhruba za dvacet procent nominálu, Jitona. Oba uchazeči v průběhu soutěže několikrát přihazovali. Flow East byla nakonec ochotna zaplatit 162 milionů. Oznámila to dopisem přímo premiérovi Vladimíru Špidlovi, ale až poté, co vypršel termín pro podání „konečné a neodvolatelné nabídky“.

Dobrá koupě.

Eminentní zájem Goldman Sachs stejně jako Jitony vyplývá z toho, že Tusculum sice dlužilo ČKA (původně Investiční a Poštovní bance) jistinu privatizačního úvěru, ale jde o společnost schopnou pravidelně produkovat zisk. Navíc je Tusculum společně s přibližně stejně velkou Jitonou největším českým výrobcem nábytku a má stabilizovanou pozici na zahraničním trhu, který je pro tuzemské nábytkáře rozhodující.
Jitona se získáním Tuscula stala jednoznačně největší domácí nábytkářskou firmou a posílila i svou zahraniční konkurenceschopnost. Podobné záměry zřejmě měla i společnost Godlman Sachs, která ovládá nábytkářskou továrnu Alfa Interier Říčany. Ta má nyní problémy a spojení s perspektivním Tusculem by je mohlo vyřešit. Dlouhodobé strategické záměry Goldman Sachs s Tusculem Rousínov potvrdil týdeníku EURO středoevropský zástupce investiční firmy Vladimír Dlouhý. „Každému je jasné, že aby se investice do Tuscula vyplatila, je třeba, aby podnik vyráběl a rozvíjel se,“ uvedl v době, kdy probíhala veřejná soutěž.

Sporný úvěr.

V této souvislosti by současný krok Goldman Sachs mohl být vnímán jako schválnost. Vladislav Veselý mluví dokonce o kroku hraničícím s provokací. „Goldman Sachs musí jako vážný zájemce o Tusculum Rousínov vědět, že podmínky pro ozdravění podniku jsou plněny a firma má nemalý rozvojový potenciál. Goldman Sachs nemůže žít v dobré víře, že Tusculum je v úpadku. Návrh na konkurs, byť by byl sebevíc neoprávněný, vyvolává nervozitu kolem firmy a poškozuje ji. České právo poskytuje možnost bránit se proti škodám způsobeným takovýmto neoprávněným návrhem a říkám otevřeně, že se nyní s právníky touto variantou vážně zabýváme,“ tvrdí Veselý.
Oficiální vyjádření společnosti Goldman Sachs, zdůvodňující její současný postup, se týdeníku EURO nepodařilo získat. Důvěryhodný zdroj, který měl možnost seznámit se s návrhem zaslaným soudu, uvádí, že Goldman Sachs argumentuje nesplacenou pohledávkou ve výši 60 milionů korun, kterou vůči Tusculu má. Investiční společnost ji v roce 2001 zhruba za osm procent nominálu koupila od ČKA (podobně svého času vstoupila i do Interieru Říčany). Jde o zbytek úvěru na takzvané trvale se obracející zásoby pocházející z předlistopadové doby. Tusculum se o jeho výši soudí s ČKA opět u brněnského krajského soudu. Bývalý předseda představenstva a nyní šéf dozorčí rady Tuscula Ivan Halabala tvrdí, že společnost Goldman Sachs je o soudním řízení informována a souhlasila, že vyčká na jeho ukončení.

Válka.

Souboj o Tusculum se evidentně změnil ve válku a je pravdou, že to podniku škodí. Na druhé straně je pochopitelné, že společnost Goldman Sachs, které se v Česku v poslední době nepovedl větší obchod, usiluje legitimními prostředky o zvrácení výsledku veřejné soutěže. Učinila tak už v lednu, kdy podala k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) podnět k zahájení správního řízení ve věci zrušení veřejné podpory. Ta měla být poskytnuta Jitoně Soběslav tím, že získala pohledávku vůči Tusculu za nižší cenu, než nabídla Goldman Sachs. Jitona se bránila poukazem na to, že soutěž byla vícekriteriální, a tudíž nešlo jen o cenu. Šéf odboru tisku a informací ÚOHS Kristián Chalupa na dotaz týdeníku EURO nyní uvedl, že antimonopolní úřad věc prošetřil a neshledal v ní znaky veřejné podpory.
Soudkyně Bohumila Čuprová, která má u brněnského krajského soudu návrh na konkurs Tuscula na starosti, týdeníku EURO z pochopitelných důvodů neřekla nic. Úpadkový zákon stanovuje, že je nutné, aby soud rozhodl o prohlášení konkursu „bez zbytečného odkladu“. Ovšem jen bude-li osvědčeno, že je dlužník v úpadku, tedy má více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky.