Operační program Průmysl a podnikání

05. ledna 2004, 00:00 - admin
05. ledna 2004, 00:00

Přidělená finanční částka: 260 810 834 EURŘídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČRImplementační struktury: CzechInvest

Větrné elektrárny jsou jednou z možností využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie

Přidělená finanční částka: 260 810 834 EUR Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Implementační struktury: CzechInvest PRIORITA 1 ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ

(přidělená finanční částka: 130 405 417 EUR)

* Opatření 1.1 - Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace Cílem tohoto opatření je posilování vazeb výzkumu a vývoje na průmysl. Podpora infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický rozvoj a inovace. Zlepšení prostředí pro technologicky orientované firmy - „knowledge society“ (společnost založená na znalostech). Povzbuzení spolupráce mezi průmyslem a výzkumnými institucemi. Podpora investic do infrastruktury v oblasti komunikační a informační technologie. Zvláštní pozornost věnuje Opatření vytváření podmínek pro zakládání a fungování podnikatelských inkubátorů a vědeckotechnických parků, stejně jako center pro transfer technologií. Přičemž podnikatelským inkubátorem se rozumí zařízení poskytující prostory a navazující služby začínajícím inovačním podnikům, které mohou zakládat např. absolventi univerzit. Vědeckotechnický park je definován jako zařízení poskytující prostory a služby podnikům a dalším subjektům v oblasti výzkumu a vývoje, transferu technologií a odborného vzdělávání. * Opatření 1.2 - Rozvoj podnikatelské infrastruktury Cílem Opatření je zlepšení podnikatelské infrastruktury prostřednictvím podpory rozvoje projektů výstavby a regenerace podnikatelských nemovitostí, včetně rozvoje infrastruktury existujících průmyslových území a podnikatelských zón a intenzifikace jejich využití, zejména v oblastech postižených útlumem a restrukturalizací průmyslové výroby. Zvláštní pozornost věnuje Opatření výstavbě a rozvoji podnikatelských objektů. * Opatření 1.3 - Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání Cílem opatření je v jednotlivých regionech zlepšit podmínky pro efektivní výkon pracovníků na všech úrovních řízení podniku: - zvýšit počet subjektů s vlastním kvalitním, technicky vybaveným školicím zařízením, tj. stavební rekonstrukce a modernizace vybavení stávajících objektů firemních školicích zařízení včetně infrastruktury pro elektronické formy podnikového vzdělávání, případně výstavba nových objektů firemních školicích zařízení včetně vybavení potřebného pro vzdělávání, - podpořit vznik nových regionálních vzdělávacích zařízení pro podnikatelskou komunitu a firmy pouze v regionech, kde tato zařízení chybí v regionech s nedostatečně rozvinutou infrastrukturou pro vzdělávání, - podpořit pořízení, případně i vývoj školicích pomůcek a programů, sloužících k odbornému vzdělávání v podnicích. * Opatření 1.4 - Rozvoj informačních a poradenských služeb

Cílem opatření je zvýšit schopnost odborných poradců a poradenských organizací poskytovat poradenské služby špičkové kvality pro rozvoj podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti a inovativnosti. Vytvořením registru akreditovaných poradců zajistit potřebnou kvalitu, kapacitu a dostupnost poradenských služeb na území České republiky. Pro zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků bude v rámci tohoto opatření podporováno zakládání sdružení podnikatelů (klastrů). Dalším cílem bude podpora rozvoje infrastruktury pro zvýšení objemu a kvality informačních a poradenských služeb podporujících konkurenceschopnost českých podniků na mezinárodních trzích a podpora zavedení systému autoregulace jako nového způsobu kultivace tržního prostředí. PRIORITA 2

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ

(přidělená finanční částka: 119 972 983 EUR) * Opatření 2.1 - Zakládání a rozvoj malých a středních podniků Začínající podnikatelé a malí a střední podnikatelé v počáteční fázi své činnosti mají potřebu získat informace a finanční prostředky k uskutečnění svých projektů, které za běžných tržních podmínek obtížně získávají, což omezuje dynamiku rozvoje malých a středních podnikatelů. Překážkou je jak nedostatek vlastního kapitálu, tak irelativní cenová nedostupnost většího objemu poradenských a informačních služeb. Podpora je poskytována s těmito cíli: - usnadnit vstup do podnikání novým podnikatelům, - umožnit realizaci investičně zaměřených rozvojových podnikatelských projektů malých a středních podniků s kratší historií, nižší kapitálovou vybaveností a omezenými možnostmi zajištění úvěru, - zvýšit dostupnost kvalitních poradenských služeb pro malé a střední podniky, napomáhat získání externích komerčních služeb se zvýhodněným financováním, podporovat zapojení podniků do mezinárodní obchodní nebo výrobní spolupráce, přispívající ke zlepšení úrovně řízení v podnicích, - zvýšit konkurenceschopnost podniků na globálním trhu, a to především prostřednictvím zavádění nových procesů v oblasti technologií, nových forem řízení a lidských zdrojů, - zvýšit konkurenceschopnost českých firem na zahraničních trzích. * Opatření 2.2 - Podpora inovací výrobků, technologií a služeb

Dosažení konkurenceschopnosti české ekonomiky v evropském i světovém měřítku vyžaduje zvýšení podílu podniků schopných realizovat inovace vyššího řádu. Tyto inovace jsou však kapitálově náročné a s vyšší úrovní rizikovosti. Mohou je proto realizovat především dostatečně kapitálové silné podniky. Podpora v závislosti na použité formě podpory umožní zlepšení cash-flow těchto podniků či rozšíření okruhu podniků, pro jejichž projekty bude možné zajistit financování. Opatření sleduje v širším kontextu naplňování cílů vytyčených Lisabonskou strategií, zejména závěry Rady pro konkurenceschopnost k „Posílení evropské inovační politiky“ a sdělení komise „Inovační politika: aktualizovaný přístup Unie v kontextu Lisabonské strategie“. Cílem opatření je přímá podpora inovačních projektů zaměřených na zlepšení technických a užitných parametrů výrobků a charakteristik procesů výroby a technologií vyššího řádu. * Opatření 2.3 - Snižování energetické náročnosti a vyšší využívání obnovitelných zdrojů energie Cílem opatření je podpora efektivního a úsporného nakládání s energií v průmyslu a podnikání České republiky. Důraz je kladen na zvyšování účinnosti v procesech přeměny energie, jako jsou např. elektrárny, teplárny, kotelny nebo rozvodné sítě. Dále jsou podporovány technologie a procesy snižující energetickou náročnost ve výrobě a podnikání, tj. např. zavádění energeticky méně náročných strojních zařízení, efektivnějšího vytápění a rozvodů energie atp. Důležitou součástí je podpora technologií využívajících obnovitelné a druhotné zdroje energie. V rámci opatření jsou také zajištěny konzultační a informační služby v oblasti energetiky. Cíl opatření je zajištěn v následujících 4 programech: - Zvyšování efektivnosti využití energetických zdrojů Program je zaměřen na efektivnější využívání primárních energetických zdrojů, zejména na lepší využití jejich energetického potenciálu. - Snižování energetické náročnosti procesů spojených s výrobou, přeměnou a rozvodem energie Program je zaměřen na zavádění technologií a zařízení s vyšší energetickou účinností v teplárnách, výměníkových stanicích a potrubních rozvodných sítích. - Podpora zvyšování efektivnosti užití energie Cílem tohoto programu je snižování energetické náročnosti v průmyslových provozech a firmách obecně. Součástí programu jsou i poradenské služby v oblasti zavádění energeticky úsporných opatření a využití obnovitelných zdrojů energie v průmyslu. - Využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie Tento program je zaměřen na celkovou podporu využití obnovitelných zdrojů energie v průmyslu a podnikání. PRIORITA 3

TECHNICKÁ POMOC (přidělená finanční částka: 10 432 434 EUR) * Opatření 3.1 - Technická pomoc při řízení a implementaci programu V rámci tohoto opatření bude poskytnuta technická pomoc Řídícímu orgánu a implementačním orgánům k řízení a implementaci operačního programu a zahrnuje aktivity spojené s procesem výběru, hodnocení a monitoringu projektů v komisích včetně poradenství expertů. Dále je opatření určeno k podpoře koordinace při implementaci programu, na audity a kontroly operačního programu Průmysl a podnikání, případně na odměňování pracovníků. Opatření se zaměří na financování aktivit tak, jak jsou definovány v pravidlu č. 11 odst. 2 Nařízení Komise (ES) č. 1145/2003. * Opatření 3.2 - Ostatní technická pomoc

V rámci tohoto opatření bude poskytnuta technická pomoc pro oblast publicity, informovanosti a výměny zkušeností, dále v oblasti získání a instalace monitorovacího systému, vypracování evaluací, studií, analýz či strategií a metod využívaných v rámci tohoto programu. Opatření 3.2 je rovněž určeno k přípravě na další programovací období a s tím související přípravou a realizací pilotních projektů, určených k ověření nových opatření a programů před jejich zapracováním. Opatření 3.2 zahrnuje činnosti definované v pravidlu č. 11 odst. 3 Nařízení Komise (ES) č. 1145/2003.

Program Průmysl a podnikání podporuje vznik nových regionálních vzdělávacích zařízení pro podnikatele a firmy

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
5 věcí, které si pamatujte o dokumentárním akreditivu
Zdraží plyn v topné sezóně? Jaké faktory ovlivní jeho cenu?
Všude stejně: jak moc riskujete, když používáte univerzální hesla a pořád stejný PIN?
Kdy je vhodná doba pro přezutí a výměnu pneumatik
Volby 2017: kde volit, aneb jak najít volební místnost
Auta
VW Arteon je sice moderní, ale výkonem na starší Passat CC…
Kvíz: Znáte tyto přezdívky modelů aut nebo jiných dopravních prostředků?
Galerie: Kdo je konkurencí pro šestiválcový Stinger GT? Nová Kia mnoho soupeřů nemá
Nové Audi A7 Sportback už je jen hybrid. A zatím bez dieselu
Kia Stinger oficiálně přijela na český trh. Je to auto, které má velký potenciál
Technologie
DVB-T2 již pro 83 % domácností. Nové pokrytí hlásí Černá hora a Lysá hora
Objevil se první dvoujádrový Ryzen, vzorek mobilního čipu s GPU Radeon Vega 3
Samsung udělá z mobilů ještě lepší počítače. Na Galaxy S8 a Note8 poběží Linux
Nejlepší protipirátská ochrana Denuvo padla. Cracky vznikají ještě v den vydání her
Podle výrobců grafik ještě těžní mánie nekončí, vydrží prý minimálně do konce roku
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít