Odhalte tajemství babylonské věže

22. ledna 2007, 00:00 - MARTINA GRMOLENSKÁ
22. ledna 2007, 00:00

PŘEKLAD DO CIZÍHO JAZYKAPro rozvoj obchodu je důležitá precizní externí komunikace. Proto vyrostla jako houby po dešti řada agentur, nabízejících překlad textových a vizuálních zpráv. Jakých chyb se musíte vyvarovat při jeho zadávání?Mnoho českých firem v poslední době vstoupilo na mezinárodní trhy.

PŘEKLAD DO CIZÍHO JAZYKA Pro rozvoj obchodu je důležitá precizní externí komunikace. Proto vyrostla jako houby po dešti řada agentur, nabízejících překlad textových a vizuálních zpráv. Jakých chyb se musíte vyvarovat při jeho zadávání? Mnoho českých firem v poslední době vstoupilo na mezinárodní trhy. K běžným problémům spojeným s externí komunikací se přidal ještě jeden - nutnost používat cizí jazyk. A to jak v ústní, tak písemné podobě. Můžete se obrátit na firmy zajišťující public relations, web design, firemní identitu a design, na reklamní či marketingové agentury a podobně. Všechny tyto společnosti, pod různou hlavičkou a především ve velmi rozdílné kvalitě, pomáhají vytvářet obraz vaší firmy. Zaměřme se především na písemnou komunikaci v cizím jazyce. Ponechme stranou verbální stránku. Ta vyžaduje zcela jiný přístup a investice, jako jsou pečlivý výběr spolupracovníků a jejich další jazykové vzdělávání, popřípadě kurzy správného vystupování. UJASNĚTE SI PRIORITY Nepouštějte se do bezhlavého překládání nejrůznějších písemností. Dobře si rozmyslete, na které zahraniční trhy se v nejbližší době chystáte expandovat, popřípadě kde již máte partnery. Není nutné mít hned na začátku například webové stránky ve všech evropských jazycích. Stačí se podívat na jazykovou gramotnost jednotlivých národů (podrobnosti v tabulce). Mít webovou stránku hned ve švédštině či holandštině je zbytečným investováním prostředků. Jiná bude samozřejmě situace, kdy pětina vašeho exportu jde na švédské trhy. Potom webové stránky ve švédštině nebudou komunikační nutností, nýbrž slušností vůči tamějším zákazníkům. Na druhou stranu: prorazit na francouzské, italské či španělské trhy bez znalosti místního jazyka je téměř nemožné. Webová stránka, kde můžete přejít do patnácti jazykových mutací, sice působí na první pohled velkolepě. Většinou se však potom za cizojazyčnou verzí v detailech skrývá nehotový materiál. Například naskenované a nepřeložené katalogy, nesprávné nebo částečné používání cizí diakritiky nebo v nejhorším případě zcela nesrozumitelná hesla. Webové stránky jsou živým dokumentem, který čas od času změníte. Zachování shody ve všech jazykových mutacích vás bude stát peníze. IDENTIFIKUJTE KLÍČOVÉ DOKUMENTY V každé společnosti komunikující se zahraničím se vyskytuje hned několik druhů dokumentů, jež se dají roztřídit podle důležitosti, kterou mají při vytváření jejího obrazu navenek. Pro zjednodušení se zamyslete nad dokumenty českými. Nejdůležitějšími dokumenty jsou ty, které čte současný nebo potenciální zákazník. Tedy katalogy, reklamní letáčky, nabídkové dopisy, webová stránka, výroční zpráva, faktura a podobně. Za méně důležité považujete dopisy dodavatelům. Ty důležité se dají rozdělit do dvou skupin. Jedny firma produkuje nárazově, například výroční zprávy, katalogy, webové stránky. Jiné používá denně - dopisy, jimiž reagujete na časté dotazy zákazníků, faktury a průvodní dopisy. Nárazové velké dokumenty obvykle svěřujete reklamním agenturám nebo firmám, které se starají o vaši public relations. Pokud nemáte dlouhodobé dobré zkušenosti s agenturou, buďte velmi opatrní při produkování cizojazyčné verze dokumentů. Zatímco nesmysly a chyby v českém jazyce jste schopni obvykle zachytit, v cizím jazyce si nemusíte být jisti. Nezapomínejte na to, že agentura vám nabízí balíček služeb. A při práci se snaží na mnoha položkách ušetřit. U dokumentů ke každodennímu použití se velmi dobře dají vytvořit vzorové dokumenty a šablony. Zaměstnanci s průměrnou znalostí cizího jazyka by měli být schopni jich používat jako vzorů pro sestavení vlastních dopisů. Jen se občas ujistěte, že jich používají správně. VYHLEDEJTE PROFESIONÁLY V případě, že si překladatele a editory klíčových dokumentů hledáte sami, nezapomínejte na několik jednoduchých pravidel: * Text nemusí být přeložený rodilým mluvčím, ten by jej však vždy měl překontrolovat. * Rodilý mluvčí zodpovědný za kvalitu textu není jakýkoli Francouz, Američan či Kubánec, jehož jedinou kvalifikací je, že se náhodou v dané zemi narodil a vyrostl. Kontrolu českého textu (například výroční zprávy) byste pravděpodobně také nezadali vašemu dopravci. Hledejte osoby s patřičnou zkušeností a s alespoň pasivní znalostí zdrojového jazyka. * Ptejte se, jaké služby překladatel nebo překladatelská agentura nabízí. Pokud jen překlady, dostane se vám pravděpodobně ve finále do rukou polotovar. Profesionál nabízí i korektury, redigování, popřípadě přepsání textu na místech, kde by se v cizím jazyce lépe hodila jiná formulace či příměr. Nemusíte těchto služeb využít. Poznáte však, že svou práci bere zodpovědně. * Text by měli číst vždy minimálně dva lidé, více očí víc vidí. * Profesionál s vámi konzultuje případné změny v textu. * Zeptejte se na reference a předchozí zkušenosti s překlady textů podobných vašemu. Všichni dobří překladatelé si své práce uchovávají a jsou velmi rychle schopni říci, co kdy dělali například v oblasti technických, právních či finančních překladů. Věřte, že překlad popisu fungování bezlopatkové turbíny nebo komisionářské smlouvy zůstane člověku dlouho v paměti. I v případě spolupráce s marketingovými a reklamními agenturami můžete již předem zjistit kvalitu poskytovaných překladů. Na dotaz, kdo jim zajišťuje překladatelské a editorské služby, vám z obchodních důvodů nemusí odpovědět (ale i to o něčem svědčí). Stačí se obecně zeptat na zkušenosti a reference editora toho konkrétního jazyka (nemáme zde teď na mysli estonštinu, maďarštinu a podobné „exotické“ jazyky, s nimi se zatím v agentuře nemuseli setkat). Pokud v agentuře budou váhat s odpovědí, znamená to jediné - dlouhodoběji s nikým nespolupracují a pro váš konkrétní projekt budou teprve někoho nevyzkoušeného hledat, nejlépe na poslední chvíli a expres. Používejte zdravého selského rozumu. Minimální mzda za každou odpracovanou hodinu je dnes 48,10 koruny. Dobrému a již zkušenému překladateli trvá překlad jedné normostrany běžného textu bez odborných termínů přibližně právě hodinu. Téže osobě trvá kontrola textu přibližně 20 minut. Příjem dokumentu, domluva s vámi, odeslání dokumentu zpravidla stejnou dobu. V tomto momentě máte za 80 korun hrubě přeložený dopis babičce. Že chcete přeložit uvedený popis bezlopatkové turbíny? Zodpovědný překladatel vás kontaktuje a nechá si fungování tohoto přístroje alespoň minimálně vysvětlit. To je další hodina. Překladatel vynaložil nějaké úsilí a prostředky na získání vaší zakázky, například 30 minut. Celková suma je tedy kolem 150 korun. Nakolik si ceníte svého času? Domníváte se, že člověk opravdu výborně ovládající cizí jazyk bude pracovat za minimální mzdu? Nereflektujte na nabídky agentur na překlady za 200 korun za normostranu, i ony chtějí vydělávat. Buď se v tom skrývá háček v podobě dalších příplatků, nebo dostanete kvalitu odpovídající ceně. Samozřejmě i za mnoho peněz můžete dostat málo muziky. PŘÍPRAVA ŠABLON

Než zadáte práci opravdu profesionálním překladatelům, uvědomte si, že dokumenty by měly v budoucnu sloužit jako šablona. Měly by tedy obsahovat téměř neměnné části a části určené k úpravám. Při formulaci neměnných částí, jako jsou oslovení či úvod, se vyhněte konkrétním věcem. Pište jasně a nepoužívejte zbytečně složité formulace. Části určené k častým úpravám viditelně graficky oddělte. Naučte sebe i své spolupracovníky s těmito šablonami pracovat. Podívejte se jak na cizojazyčnou, tak českou verzi a ujistěte se, že oběma v zásadě rozumíte. Originály uložte do zvláštní složky a pracujte s kopiemi. Čas od času zkontrolujte, že se vámi používaná kopie stále shoduje s originálem. Jistě znáte občasné problémy s vypadáváním písmenek či přepisováním slov v některých textových editorech. Neměňte nic v souvislých větách překladu. I z vašeho pohledu nepatrná změna může v některých jazycích významně posunout smysl celé věty. Vaše šablona by tedy v textové části měla být co nejobecnější. Čím více času věnujete přípravě textů a následnému učení, jak s nimi pracovat, tím méně času v budoucnu stráví vaše firma s jednotlivými konkrétními dokumenty. Pokud vaše administrativa jednou text a práci s ním pochopí, nebude management opakovaně zdržovat od jejich práce. Vytvořte však takové podmínky ve firmě, kde spolupracovníci nejprve myslí a snaží se problém sami vyřešit. Teprve pak se s klidným svědomím a beze strachu obracejí na ostatní. Nepřipusťte, abyste cítili nepříjemný stres z toho, že v psaných cizojazyčných dokumentech produkujete chyby. Srovnejte si, kolik stojí váš čas a jak dlouho jste schopni dumat o jedné cizojazyčné větě. JAK NEUŠETŘIT Nejhorším způsobem je využívat služeb kamaráda či příbuzného, i když je pro vás cena na prvním místě. Už jste si položili otázku, proč je nejlevnější (tedy pokud vás bezmezně nemiluje a nejedná se o dvě normostrany ročně)? Dalším nevhodným způsobem je vyhledat na internetu nejlevnější překladatelskou agenturu. Profesionál usilující o dlouhodobou spolupráci se na internetu cenami nechlubí, neboť si je velmi dobře vědom, že každý bezchybný překlad je jinak časově náročný. Tentýž profesionál vám však vždy obratem poslaný text předem ocení a ceny se potom bude držet, ať již se během překladu vyskytnou jakékoli překážky. U velmi levných agentur je ještě jedno velké riziko - vysoká fluktuace externích překladatelů. Vaše dokumenty bude překládat pokaždé někdo jiný, tudíž nebude dodržena jednota používaných termínů. A text nebudou číst dva lidé. JAK UŠETŘIT**

používejte cizojazyčné šablony přichystané dopředu profesionály než pošlete dokument k překladu, ujistěte se, že v něm již nebudete provádět změny pokud si necháváte zpracovat překlad přes PR nebo marketingovou agenturu, ujistěte se, že účtované peníze byly opravdu použity na kvalitní překlad dlouhodobě spolupracujte s jednou agenturou nebo překladatelem ujistěte se, zda v předem dohodnuté ceně za překlad je započítána i kontrola rodilým mluvčím; pokud ne, budete text muset zkontrolovat sami, nebo jej dát ještě někomu jinému k přečtení pište dokumenty přímo v cizím jazyce a nechte si jazykově vzdělaným rodilým mluvčím text pouze zkontrolovat, požadujte korekturu textu neboli „proofreading“

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Retro: Kolik stála nová auta v listopadu 1989 a o kolik…
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce rozsvítí tyto kontrolky?
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Technologie
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Procesory ARM proráží už i v superpočítačích. Na ThunderX2 s jádry Vulcan sází sám Cray
Parádní akce: Samsung Galaxy S7 za 8200 Kč a S7 Edge za 10 600 Kč
Mlácení dělníků, smrt v kantýně aneb Jak se dělá iPhone X
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít