Oddechový čas - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Oddechový čas

, Josef Michl,
Oddechový čas
Zdroj: Euro.cz

Protiteroristický zákon začne platit nejdříve v říjnu

Návrh věcného záměru zákona o podmínkách dovozu, vývozu, tranzitu a nakládání se surovými diamanty předložilo ministerstvo financí vládě toto pondělí (19. května). V případě předpokládaného kladného stanoviska bude záhy předložen k připomínkovému řízení návrh paragrafovaného znění zákona, který má ministerstvo už připravený. Pokud všechno dobře půjde, mohl by koncem června nebo začátkem července obdržet vládní návrh zákona Parlament.

Provizorní řešení.

Vzhledem k tomu, že zákon je zaměřen na boj s takzvanými krvavými diamanty využívanými pro financování teroristických operací, lze předpokládat, že jeho cesta Parlamentem bude hladká. Nepodaří se ale dodržet červencový termín platnosti zákona, o kterém se uvažovalo ještě v březnu. Reálné je, že by nová norma mohla platit nejdříve v říjnu.
Kvůli absenci zákona o diamantech má Česko potíže v rámci takzvaného Kimberleyského procesu, který je sdružením producentů a uživatelů surových diamantů. Začátkem května se české delegaci na zasedání Kimberleyského procesu v Johannesburgu podařilo dojednat prodloužení neoficiálního období tolerance dovozů diamantů do Česka. V červnu se rozhodne, co dál. Náměstkyně ministra financí Yvona Legierská o konkrétních vyhlídkách nemluví. „Během května od nás sekretariát Kimperleyského procesu obdrží dokumenty, na jejichž základě bude posouzeno, zda Česká republika zůstane do doby přijetí zákona členem tohoto sdružení,“ uvedla pro týdeník EURO.

Čisté ruce.

Dokument nazvaný Kimberleyský systém certifikace surových diamantů byl schválen loni 5. listopadu v Interlakenu ve Švýcarsku. Jeho vznik ale iniciovalo několik afrických zemí vyvážejících diamanty už v roce 2000 na zasedání v jihoafrickém Kimberley. Po teroristických útocích na USA v září 2001 dostala iniciativa podporu OSN a Rady bezpečnosti.
Jak upozorňuje poradkyně náměstkyně ministra Petra Neumanová, která se problematikou drahých kamenů dlouhodobě zabývá, jsou diamanty považovány za „senzitivní komoditu“, užívanou ke kolosálním nelegálním obchodům, z jejichž výnosu jsou financovány zločinecké struktury včetně mezinárodního terorismu. Účastníci Kimberleyského procesu, kterých je nyní 53, se zavazují, že budou dodržovat přísná pravidla při obchodování a nakládání se surovými diamanty a nebudou obchodovat se zeměmi, které se ke kimberleyskému systému nepřipojily. Váha ujednání je dána tím, že na účastnické země připadá 99 procent světové produkce diamantů.

Čilá unie.

Česká republika se účastní všech zasedání Kimberleyského procesu od července 2001. V listopadu téhož roku vláda přijala usnesení deklarující politickou vůli zapojit se do přípravy mezinárodního systému kontroly nakládání se surovými diamanty. V listopadu na zasedání v Interlakenu česká delegace tlumočila závazek vlády zapracovat Kimberleyský systém certifikace diamantů do českého právního řádu do konce roku 2003. Ani to ale Českou republiku nezachránilo před kritikou a sankcemi. Od počátku roku čelí Česko – stejně jako řada dalších států – hrozbě zastavení dodávek surových diamantů kvůli tomu, že nezakotvilo principy Kimberleyského procesu do svého zákonodárství. Lhůta na zavedení příslušného zákona vypršela koncem ledna a v únoru byl dovoz surových diamantů do Česka dokonce na čas opravdu zastaven.
„Problém“ je v tom, že Evropská unie v tomto případě zapracovala neobvykle čile. Loni 31. prosince, necelé dva měsíce po zasedání v Interlakenu, vydala Rada EU nařízení implementující okamžitě kimberleyský režim do právního řádu členských států. Státy unie tím pádem nesmí obchodovat se zeměmi, které se neúčastní Kimberleyského procesu, nebo jejichž členství bylo pozastaveno. Česká republika je tak pod tlakem nejen sekretariátu Kimberleyského procesu, ale také – jako budoucí členský stát – Evropské unie. V ní nakupujeme podstatnou část domácí spotřeby přírodních diamantů.

Diamantová inspekce.

Připravovaný zákon zčásti jenom překlene období do vstupu Česka do Evropské unie. Po vstupu pozbudou platnosti ta ustanovení, která pouze transponují zásady zmíněného nařízení Rady EU do českého právního řádu. Podstatou nového režimu je to, že jakýkoli dovoz nebo vývoz surových diamantů musí být doprovázen certifikátem Kimberleyského procesu. Nad plněním požadavků kimberleyského systému certifikace bude bdít nově zřízené společné celní a expertní pracoviště pro diamanty, zařazené do struktury ministerstva financí.
Jeho pracovníci budou mimo jiné zkoumat pravost certifikátu každé zásilky, posuzovat, zda jde skutečně o surové diamanty a zda jejich hmotnost a hodnota odpovídá údajům v certifikátu, budou pořizovat a archivovat dokumentaci, vést databázi obvyklých cen surových diamantů a jejich kvalitativních tříd. V součinnosti se společným pracovištěm bude působit pět pověřených pohraničních úřadů zajišťujících bezprostřední vstup a výstup surových diamantů do a z České republiky.
Tento režim se týká surových diamantů zhruba za 55 milionů korun, které se ročně do České republiky dovážejí pro potřeby asi 40 průmyslových i klenotnických firem. Existují údaje, že přes Českou republiku se nelegálně transportují diamanty o stonásobně vyšší hodnotě. To Kimberleyský proces neřeší. Měl by aspoň přispět k tomu, že hranice mezi řádným a neřádným obchodem bude lépe čitelná.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze