OCHROMENÉ VEDENÍ - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

OCHROMENÉ VEDENÍ

, Karel Klein,
OCHROMENÉ VEDENÍ
Zdroj: Euro.cz

Valná hromada zavedla dvojí hlasování

Povedenou taškařici připomínala minulý týden valná hromada Restitučního investičního fondu České republiky (RIF). Záplava minoritních akcionářů zpozdila již samotný start jednání a vynutila si dotištění hlasovacích lístků. Do historie se událost zapíše především dvojitým hlasováním o každém projednávaném bodu.

Věrné zrcadlo.
Průběh jednání většinu zúčastněných překvapil, avšak situaci okolo největšího fondu v zemi (vlastnícího majetek za zhruba patnáct miliard korun) odráží poměrně věrně:
1. ČSOB zřejmě zdědila po impériu IPB akcionářský vliv a rozhodla se jej prosadit. Šlo o výměnu managementu a pokračování v procesu otevření fondu.
2. Bývalé vedení se s pomocí Obchodního zákoníku pokusilo váhu nových akcionářů omezit.
3. Minoritní akcionáři kvůli ztrátám z držení akcií IPB a návrhům na pozastavení přeměny na otevřený podílový fond získali pocit, že je chce někdo okrást.
ČSOB je podle výpisu ze Střediska cenných papírů jen minoritním, méně než desetiprocentním akcionářem. Její reálný vliv je však zřejmě mnohem vyšší. Do programu valné hromady proto prosadila výměnu členů statutárních orgánů. Se stejnými body přišla i u nás dosud neznámá společnost Maidland Holdings B. V. Představenstvo na základě tohoto faktu usoudilo, že oba subjekty jednají ve shodě a měly to oznámit. Jelikož tak neučinily, měly by podle Obchodního zákoníku přijít na rok o hlasovací práva, usoudilo představenstvo a odebralo jim na valné hromadě jejich hlasy. Pro případ, že by se toto rozhodnutí ukázalo neopodstatněným, nechalo ale o každém bodu jednání hlasovat dvakrát. Jednou bez ČSOB a Maidlandu, podruhé s nimi.

Chyběla razítka komise.
Na valné hromadě měla ČSOB více příznivců než odpůrců. Anebo spíše majetkově spřízněných subjektů. I bez hlasů zástupců banky a Maidlandu se totiž podařilo odvolat většinu členů představenstva a část dozorčí rady. Padli předseda představenstva Jan Kalfus a členové Vítězslav Manda s Františkem Urešem. Ke zbývajícímu Radku Míčovi byl dovolen Luboš Vaněk, tajemník předsedy výkonného výboru Fondu národního majetku Jiřího Havla. To je však na řízení fondu málo, aby bylo představenstvo usnášeníschopné, potřebuje tři lidi. Akcionáři do něj proto vrátili Františka Ureše. Bohužel, tento krok nebyl nic platný. K činnosti ve statutárním orgánu investičního fondu je třeba mít souhlas Komise pro cenné papíry. Ureš jej měl z dřívějška, ovšem podle právníků potřeboval na znovuzvolení souhlas nový. Ten samozřejmě neměl.
Za této situace nezbylo dozorčí radě (z té vypadl známý americký investor Howard Golden) než převzít na sebe pravomoci představenstva a rozhodnout o svolání další valné hromady. Ta by se měla sejít 17. října. Do té doby se ovšem musí stihnout připravit.

Otevření podle plánu.
Akcionáři rozhodli také o pokračující přípravě na otevření fondu. Že se z RIF stane otevřený podílový fond, již posvětili jednou. Teď jim pouze bývalé představenstvo dalo k úvaze, zda proces nezastavit. Nedávno totiž kvůli přecenění akcií IPB na nulu přišel RIF o osm set milionů korun. Jeho šéfové se domnívají, že akcie nemají nulovou hodnotu a s otevřením je třeba počkat, až se ukáže jejich skutečná cena. Buďto po vypořádání prodeje bilance IPB, nebo úspěchu žaloby na neplatnost tohoto kroku, kterou fond podal.
Bývalý šéf RIF Kalfus rovněž tvrdí, že podle pravidel Komise pro cenné papíry nelze povolit přeměnu fondu, ve kterém je některá emise oceněna nulou. Samotná komise však tento výklad odmítá. Souhlas s otevřením dala letos v květnu, ještě před vyhlášením nucené správy nad IPB.
Akcionáři ale minulý týden návrh na zastavení transformace zamítli. Její dokončení by nyní mohla ohrozit snad jen žaloba minoritního akcionáře Jana Vokrouhleckého. Ten napadl před časem otevření RIF, ale také samu podstatu otevírání fondů. Vrchní soud by měl podle informací týdeníku EURO o této věci jednat 12. září. Právníci žalobě menšinového akcionáře příliš šancí na úspěch nedávají.
Podaří–li se otevření fondu, bude jeho správcem První investiční společnost. Novou funkci vymysleli většinoví akcionáři pro ČSOB. Bude nejen depozitářem fondu, ale také administrátorem přeměny.

Pryč se žalobou.
Představenstvo a dozorčí rada dostaly za úkol posoudit všechny okolnosti již zmíněné žaloby na neplatnost prodeje bilance IPB do rukou ČSOB. Lze tedy očekávat její stažení.
Valná hromada také neschválila návrh představenstva na výplatu dividendy ve výši jednoho sta korun na akcii.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze