Obchodníci se začali bouřit proti ředitelce

31. července 2006, 00:00 - ERICH HANDL
31. července 2006, 00:00

LETIŠTĚ PRAHA Cestující na pražském ruzyňském letišti procházejí mezi desítkami exkluzivních obchodů, restaurací a kaváren. Mezi jejich elegantními kulisami se ale rozpoutal neviditelný boj nájemců obchodních prostorů s vedením letiště. Provozovatelé tvrdí - letiště nás chce zničit!

LETIŠTĚ PRAHA Cestující na pražském ruzyňském letišti procházejí mezi desítkami exkluzivních obchodů, restaurací a kaváren. Mezi jejich elegantními kulisami se ale rozpoutal neviditelný boj nájemců obchodních prostorů s vedením letiště.

Provozovatelé tvrdí - letiště nás chce zničit! Jen napravujeme obchodní chyby svých předchůdců, oponují ruzyňští manažeři. Vše prý začalo loni v létě, kdy tehdejšího generálního ředitele Letiště Praha Martina Kačura vystřídala v křesle Hana Černochová. Nový management začal revidovat nájemní politiku předchozích vedení. A údajně tak razantně, že obchodníkům na letišti hrozí existenční potíže. Týká se to jak provozovatelů obchodů, tak restaurací a kaváren. A dokonce i jedné ze zdejších tří smluvních přepravních firem. Většina podnikatelů si proto ustavila na svoji ochranu sdružení. Je v něm 23 firem, například prodejce exkluzivní módy se značkou Hugo Boss nebo řetězec Botanicus. Ale nejsou to jen malí prodejci, kteří jsou v problémech. O nájemném s vedením letiště tvrdě jednají i České aerolinie, které na Ruzyni provozují tři duty free shopy. Nejde přitom o malý byznys. Tyto tři obchody dosáhly v roce 2005 tržeb 589,5 milionu korun při zisku 97,1 milionu. Byly tedy mnohem úspěšnější než aerolinie samotné.

„Problémů, se kterými se naši členové potýkají, je několik,“ říká tajemník sdružení Petr Juklíček. „Ten hlavní spočívá v dlouhodobém zhoršování nájemních podmínek pro všechny nájemce a v neochotě paní Černochové tyto problémy řešit.“ Ředitelka se ale brání: „Jen napravuji ty nestandardní smlouvy, které byly uzavřeny v minulosti.“

Vedle sporu o nájmy v obchodech jsou na letišti spory i o další záležitosti. Část nájemců si stěžuje, že si v novém terminálu pronajali prostory, kudy měly směrem k letadlům procházet desetitisíce lidí. Letiště tu ale nakonec neudělalo nástupní brány, takže obchodníci nemají žádné klienty. A bitva zuří i před letištními budovami. S ředitelkou Černochovou bojují někteří smluvní přepravci.

Obchodníci v této chodbě si stěžují, že zde prochází málo cestujících.|
NOVÁ DOBA

Jak vůbec spor o nájmy vznikl? Na letišti působí několik desítek obchodníků, jejichž nájemní smlouvy pocházejí z různých období. Ruzyně jim poskytla prostory a inženýrské sítě, vnitřní vybavení si dodal každý sám. Nájem, který platí letišti, se skládá ze dvou částí, takzvané fixní složky a obratové složky. Ta je proměnlivá - závisí na množství zboží, které daný obchodník v tom kterém měsíci prodá. I ta má ale svoje fixní minimum a když je nájemce není schopen překročit, může být z letiště dokonce vyhozen. A právě o tuto obratovou část se nyní vedou spory. „Například my vyjednáváme s Letištěm Praha o vylepšení obchodních podmínek pronájmu prostor pro obchody duty free už od poloviny minulého roku,“ říká Daniela Hupáková z komunikačního odboru ČSA.

„Po mém příchodu do funkce jsem převzala i velké množství uzavřených smluv na pronájem komerčních prostor v Terminálu Sever a smluv o smlouvách budoucích na pronájmy Terminálu Sever 2. Na Terminálu Sever 2 měla většina nájemců standardní podmínky pronájmu. Některé se však značně od obvyklých podmínek odchylovaly, a to jak v době pronájmu, tak ve výši ceny pronájmu,“ říká Hana Černochová. Podle jejích slov zde byla předchozím managementem podepsána i smlouva s nájemcem na neuvěřitelných pětadvacet let. Současné vedení se tedy rozhodlo pro razantní kroky.

„Přejednáváme ty smlouvy, ze kterých Letišti Praha hrozil vznik mimořádné vysoké škody. Všechny zmíněné nestandardní smlouvy byly obchodně předjednány za účasti zástupce zakladatele - ministerstva dopravy. Některá jednání trvala až šest měsíců. U všech došlo k oboustranně akceptovatelné dohodě, kterou v některých případech schvaloval i zakladatel,“ říká, Černochová.

Jenže problémy se prý netýkají jen zavedených obchodníků se starými smlouvami: „Na novém Terminálu Sever 2 je mají i nájemci, kteří do té doby na letišti nepodnikali - například Celebrity Lab, který prodává módní doplňky a oděvy značky Playboy nebo restaurace řetězce KOGO. Otevřením nového terminálu se totiž zásadně zvětšila kapacita letiště, počet cestujících ale zůstal přibližně stejný a bez dostavby další dráhy se ani zvyšovat nebude. To znamená, že všichni nájemci se potýkají s výrazným poklesem obratu a velká část není ani v hlavní sezóně schopna dosáhnout uvedeného minimálního obratu,“ uvádí Petr Juklíček.

TVRDÉ PODMÍNKY

Všichni nájemci na novém terminálu měli s Letištěm Praha uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích, které upravovaly podmínky budoucího fungování. „Těsně před otevřením terminálu ale letiště předložilo nové smlouvy, které údajně nerespektovaly dohodnuté podmínky v neprospěch nájemců. Přišlo to náhle a bez varování - ber, nebo běž. A to v době, kdy všichni nájemci měli do vybavení nainvestovány statisíce až miliony korun,“ říká Petr Juklíček.

Podle Černochové bylo ale vše v pořádku: „Letiště stanovilo standardní podmínky pronájmu, které korespondovaly s podmínkami dohodnutými ve smlouvách o smlouvě budoucí u naprosté většiny nájemců. Rovněž jsme si nechali právníky zpracovat standardní smlouvu na pronájem, která byla jednotně aplikována u převážné většiny nově uzavíraných pronájmů

Akceptovali jsme ve všech případech podmínky vzešlé ze smluv o smlouvách budoucích uzavřených minulým vedením, s výjimkou několika společností, jejichž podmínky se nápadně odchylovaly od podmínek stanovených u všech ostatních nájemců,“ uvedla pro Profit.

 ČSA loni vydělaly na duty free shopech více než na provozu letadel.

STŘET ZÁJMŮ?

Podle představitelů sdružení je ale unifikace smluv jen skrytou záminkou pro šikanu nájemců. „Podle nás je to měnění pravidel během hry,“ míní Juklíček. Někteří členové sdružení naznačují, že za akcí letištního managementu můžou stát i osobní zájmy. „V posledním roce se rychle za sebou vyměnili tři obchodní ředitelé, současná manažerka Marta Guthová se podle našeho názoru dostala do střetu zájmů,“ říkají někteří nájemci. A dokazují svá tvrzení fakty - v obchodním rejstříku je Marta Guthová vedena jako členka představenstva společnosti Flow East. „To je firma, jejíž dvěma dceřiným společnostem letiště pronajímá prostory. Jak může být člen managementu letiště zároveň ve statutárních orgánech nájemní firmy?“ ptají se konkurenti.

Hana Černochová k tomuto tématu argumentuje: „Paní Guthová v konfliktu zájmu není. Ze všech statutárních orgánů vystoupila, což bylo součástí naší dohody o jejím nástupu na Letiště Praha. Zapsání tohoto stavu do obchodního rejstříku závisí na administrativních procedurách. Naše společnost je ve smluvním vztahu s firmou M & J Genuine Design, v jejímž představenstvu Marta Guthová působila do roku 2004. Se společností Flow East žádný smluvní vztah letiště nemá, paní Guthová na své členství v jejím představenstvu rezignovala v letošním dubnu.“

CO BUDE DÁLE?

Jak bude kauza pokračovat? Nájemci uvažují o stížnostech, obě strany jsou ale zatím, jak se zdá, ochotny jednat. Problém je v tom, kdo bude jednat s kým. „Sdružení je pro nás problematickým partnerem. Seznamy jeho členů předkládané tajemníkem mně nebo našemu obchodnímu oddělení jsou velmi málo spolehlivé, protože vždy obsahovaly nájemce, kteří ani členy té organizace nebyli. Údajní členové dokonce několikrát protestovali proti zařazení do seznamů, neboť se prý účastnili pouze jedné úvodní schůzky. Kromě toho - pokud nebude mít sdružení nebo jeho tajemník plnou moc k zastupování nájemců, tak s nimi nemůže Letiště Praha jednat o obchodních podmínkách. Znamenalo by to porušení obchodního tajemství. Pokud je nám známo, nikdo z nájemců takovou plnou moc nevydal,“ konstatuje ředitelka Černochová.

„Naše sdružení regulérně funguje, máme třiadvacet členů včetně Českých aerolinií. Většina z provozovatelů obchodů se bojí veřejně o svých problémech mluvit, aby si nezpůsobili další problémy. Proto se ustavila funkce tajemníka, který za ně vede některá jednání. Ale paní Černochová se vůči nám chová často arogantně, odmítá vyjednávat,“ oponuje Petr Juklíček.

„Zástupci letiště jednali se zástupci sdružení opakovaně, jednání proběhla i za mé účasti. Na požadavek snížení minimálního nájemného jsem předložila zástupcům provozovatelů návrh řešení situace, připouštějící za předem daných podmínek alternativu změny nájmu, tedy jak snížení, tak zvýšení nájemného,“ říká ředitelka Černochová. Návrh letiště spočíval v tom, že by obě strany zadaly odborné firmě zpracování tržního ocenění každého jednotlivého prostoru a nájemci i letiště by se dopředu právně závazně zavázali, že upraví nájemné na takto stanovenou výši. „Představitelé sdružení v tomto bodu přerušili jednání. Od té doby na návrh nereflektovali a Letiště Praha nikdy žádné stanovisko neobdrželo. Místo toho se tajemník sdružení snaží navodit situaci, že s ním letiště nejedná,“ stěžuje si ředitelka.

A co na to druhá strana? „Paní ředitelka nikdy nepřišla se žádným návrhem, na poslední schůzce pouze ústně naznačila, že nechá nějakou studii vypracovat, a od té doby se nic nestalo,“ tvrdí Juklíček.

Existuje dokonce zápis z jednání dozorčí rady Letiště Praha na ministerstvu dopravy, kde se paní ředitelce ukládá vypracování studie na ocenění veškerých ploch na letišti renomovanou specializovanou agenturou, která by měla být podkladem pro stanovení obchodních pravidel - tato studie měla být hotova do května. Dosud nevznikla, proč? „Máme k dispozici několik dopisů, kterými vyzýváme vedení letiště k jednání a zároveň jejich odpovědi, že s námi jednat nebudou, paní Guthová totéž zopakovala i na setkání s nájemci,“ vysvětluje svůj názor na tuto situaci Petr Juklíček.

PATOVÁ SITUACE

Zdá se tedy, že obě strany jsou v patové situaci, přičemž někteří nájemci se snaží najít individuální cestu k dohodě. „V posledních týdnech došlo k významnému posunu v diskuzi. Věříme, že výsledkem bude smlouva výhodná pro obě dvě strany,“ věří Daniela Hupáková z ČSA.

Letiště bude ale zřejmě stále tlačit na vyšší nájmy, protože na místa současných nájemců se tlačí konkurence. „Všechny nabízené ceny a vítězné nabídky ve výběrových řízeních, které jsme pořádali za mého fungování, přesahovaly řádově ve stokorunách na metry čtvereční stávající požadovanou výši pronájmů. Obratové nájemné dosahovalo až 15 procent z obratu, podstatně tedy překračovalo požadovanou minimální výši nájemného. Znamená to tedy, že nabídky za prostory, které se nacházejí v současné době v částech s menším proudem cestujících, přesahují cenově podmínky v dříve obsazených prostorech. To pouze potvrzuje správnost nastavených podmínek. Další vlna výběrových řízení na některé ještě volné nebo uvolněné prostory proběhne v nejbližších dnech,“ uzavírá Hana Černochová.

Jak je ale možné, že v prostorách letiště je stále tolik zatažených rolet? Žádné výběrové řízení zatím nebylo vypsáno, a i kdyby vypsáno bylo, výsledky jsou problematické. „Paní ředitelka se výsledků výběrového řízení stejně nedrží,“ tvrdí nájemci. Výběrové řízení na taxislužbu vyhrála jiná společnost, než byla nakonec vybrána, a schyluje se tak údajně i k soudnímu sporu.

Nájemci poukazují přitom na fakt, že členové sdružení zaměstnávají stovky lidí a nájemné tvoří podstatnou část z příjmu letiště. Přestože je tu stále velké množství zatažených rolet, vedení vyzývá nespokojené nájemce k odchodu. „Nezbývá než se ptát, z jakého důvodu vyhání management letiště své obchodní partnery, a proč je v současné době tolik neobsazených volných ploch,“ shrnuje Petr Juklíček. „Kontaktovala nás dokonce společnost, která se od května snaží získat na letišti pronájem a dosud se nedozvěděla podmínky,“ uzavírá tajemník s tím, že vedení areálu zájemce pouze neustále odkazuje na webové stránky, kde má být vypsáno výběrové řízení.

SLEPÝ PRST

Do problémů se podle svých slov dostala část obchodníků v novém Terminálu Sever 2. Konkrétně ti, kteří mají své provozovny ve slepé chodbě nové budovy. „Tam kde měly být už nyní podle původních záměrů nástupní brány, je nyní jen prázdná chodba. Slibovali nám, že tu budou procházet desetitisíce lidí. Ale není tomu tak,“ tvrdí tajemník Juklíček. V široké chodbě jsou skutečně poloprázdné obchody a kavárna, na jejím konci si nyní hrají děti v gumové nafukovací atrakci. „Nikomu tady nebylo nic slibováno, zprovoznění nástupních bran jsme od začátku plánovali až na příští rok,“ oponuje Hana Černochová.

STATISTIKA

Z výběrových řízení vzešlo za působení ředitelky Hany Černochové 14 nových nájemců v terminálech, jeden nájemce-provozovatel taxi služby, tři výběrová řízení musela být zrušena, neboť podnikatelský záměr byl technicky nerealizovatelný (požadavky na přívody energie, odpady, na nosnost podlahy). Někteří z vítězů výběrových řízení již provozovny otevřeli, jiní noví majitelé připravují po získání stavebních povolení otevření těchto prostor v nejbližších týdnech. Otevřeny jsou směnárny na Terminálu Sever 2, knihkupectví, hračkářství, sushi bar, prodejna novin a časopisů, připravují se lékárna, prodejny luxusních balených potravin, internetová kavárna, obchod se suvenýry, plavkami a spodním prádlem, oděvními doplňky, kavárna. Mezi vítězi výběrových řízení jsou jak stávající nájemci, tak nájemci zcela noví.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Vyplatí se fixovat si letos cenu elektřiny?
Co je dobré vědět o otcovské dovolené po porodu v roce 2018?
Jak se daní příjmy z pronájmu bytu?
Týdeník Euro z vydavatelství Mladá fronta vydává speciál Top advokátní kanceláře 2017
Auta
Aston Martin V8 Vantage změnil tvář i motor. Je přeplňovaný…
Nejvlasatější auto světa na sobě vozí 100 kg lidských vlasů za dva miliony korun
Ekologův koutek: Volvo PV544 dostalo motor z tanku. A vypadá brutálně
BMW dá dvě turba na základní dieselový čtyřválec 18d a 20d. Pomůže to spotřebě
Další věc, která zamotá pražským taxikářům hlavu: Uber vypustí do ulic 24 tisíc aut bez řidiče
Technologie
Je plnohodnotný Skype příliš pomalý a přebujelý? Zkuste Skype Lite pro Android
Nejnovější produkt Elona Muska je… powerbanka Tesla
Microsoft experimentuje s vyhledáváním ve Windows. Co možná nabídne Redstone 4?
Opera Dev umožňuje zpřehlednit nabídku se seznamy otevřených a zavřených stránek
„Dobře vaří, ale jsou drazí.“ Mapy.cz přidávají hodnocení firem
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít