O čem vypovídají nesnáze Citi - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

O čem vypovídají nesnáze Citi

, James C. Cooper,
O čem vypovídají nesnáze Citi
Zdroj: Euro.cz

Oživení celého odvětví je podmíněno narušením začarovaného kruhu…

celý podtitul:
Oživení celého odvětví je podmíněno narušením začarovaného kruhu mezi bankovní krizí a slábnoucí ekonomikou. To však nebude možné dříve, než budou nemovitosti stát na pevnějších základech

Další bance téměř hrozila záhuba. Tentokrát se s potížemi potýkala obří Citigroup, což si vyžádalo vládní pomoc. Právě špatný stav finančních institucí způsobuje rostoucí nebezpečí propadu americké i světové ekonomiky. Potíže Citigroup jsou nejnovější ilustrací toho, že USA jsou lapeny v tom, čeho se ekonomové obávali již delší dobu. Totiž v „negativní zpětné vazbě“, jak ekonomové pojmenovávají tento vztah mezi bankami a reálnou ekonomikou. Jde o začarovaný kruh, kdy stále obtížnější finanční podmínky oslabují ekonomiku, což má za následek další zhoršování stavu finančních trhů, čímž se snižuje finanční aktivita. Pokud se takový vývoj nezastaví, dojde k deflační spirále podobné té z roku 1930.
Po několik příštích měsíců bude ekonomika uvězněná v této kružnici. V nejbližší budoucnosti nemůžeme očekávat žádné dobré zprávy o obchodních aktivitách. Prohlubuje se úbytek pracovních míst, zaznamenáváme pokles spotřebitelských výdajů, investičních výdajů i objemu průmyslové výroby. Říjnové údaje hovoří o poklesu ekonomiky o čtyři procenta meziročně za poslední čtvrtletí. To bude mít za následek snížení hrubého domácího produktu za poslední čtvrtletí o 0,5 procenta, bude se jednat o nejprudší propad od recese z let 1981–82. Ekonomové obecně očekávají další propad v první polovině roku 2009.
Doufejme, že politici budou schopni podpořit finanční trhy, znovu nastartovat spotřebitelské a investiční výdaje a zastavit točící se spirálu. Úsilí politiků, které přidalo na naléhavosti po bankrotu Lehman Brothers, nyní nabírá na nové síle. Přicházející nová vláda zvažuje finanční stimulaci v rozsahu od 500 do 700 miliard dolarů.
Vláda 25. listopadu označila dva nové subjekty, které odkoupí od Fannie Mae, Freddie Mac a Federal Home Loan Banks cenné papíry zajištěné hypotékami v objemu až 600 miliard dolarů a cenné papíry zajištěné jinými spotřebitelskými úvěry až do výše 200 miliard dolarů. Záměrem plánu je snížení nákladů na úvěrování domácností.
Tyto politické snahy se však často míjejí s jádrem problému: kvůli trhu s nemovitostmi začarovaný kruh vznikl a trh s nemovitostmi také stále zůstává rozhodujícím spojovacím článkem mezi stavem ekonomiky a financí. Ústřední roli hraje vliv klesajících cen nemovitostí na hodnotu všech cenných papírů, které jsou zajištěné hypotékami a které zčásti figurují v účetní rozvaze bankovních domů (graf). Situaci komplikuje to, že v úměrně postupující stagnaci ekonomiky a růstu nezaměstnanosti může stále méně potenciálních kupců žádat o hypotéku, navíc se podmínky pro poskytování úvěrů nadále zpřísňují. Výsledkem je další pokles aktivit v oblasti nemovitostí.
Průzkumy ve stavebnictví již nějakou dobu hovoří o velmi významném zhoršení na trhu bydlení. Výstavba nových domů začala klesat v říjnu, kdy počet vydaných stavebních povolení na výstavbu samostatných rodinných domů prudce klesl o 14,5 procenta, což je největší měsíční propad od roku 1984. Výstavba nových domů klesala v průběhu několika posledních let, tento pokles však musí nyní dohnat pokles prodejů, proto je nutné dále zmrazit novou výstavbu v souladu s poptávkou. S tím souvisí další tlak na klesání cen.
Prodeje starších domů klesly v říjnu o 3,1 procenta a mohlo by se zdát, že se pro letošek stabilizovaly. To je ovšem pouhé zdání. Národní asociace realitních kanceláří uvádí, že prodeje vyvlastněných nemovitostí a nekryté prodeje činí v současnosti 45 procent ze všech prodejů. Za poslední rok stouply prodeje v Arizoně, Kalifornii a Nevadě o 49, respektive 58 a 76 procent, když ve stejném období poptávka všude jinde klesla o čtrnáct procent. Prudký nárůst vynucených prodejů, kdy je často cena až nesmyslně nízká, dále sráží ceny nemovitostí ke dnu. Naděje, že dojde ke snížení převisu nabídky domů nad poptávkou, je jen mizivá, vzhledem k tomu, jak rychle na trh putují stále nové vyvlastněné nemovitosti.
Plány na záchranu Citi spolu s ostatními politickými snahami dávají jasně na srozuměnou, že federální vláda i Kongres jsou odhodlané zabránit těm nejhorším dopadům stále ničivějšího bludného kruhu. Je nicméně zcela zřejmé, že proces ozdravení finančních trhů, a s tím související zlepšení stavu celé ekonomiky, nemůže začít, dokud nízké ceny nemovitostí nepřestanou poškozovat hodnotu akcií jištěných hypotékami. To bude trvat měsíce, nesporně i v průběhu roku 2009.

Copyrighted 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc
BusinessWeek

přeložila: Edita Jiráková