Nový zákon o zaměstnanosti s komentářem I. část

26. července 2004, 00:00 - JUDr. Ladislav Jouza
26. července 2004, 00:00

V nebližších dnech bude ve Sbírce zákonů publikován nový zákon o zaměstnanosti, který významně zasahuje podnikatelskou činnost. Profit jako první uveřejňuje na pokračování pro své čtenáře rozsáhlý komentář k novému zákonu. Přinášíme také komentář, k tzv. doprovodnému zákonu, který v souvislosti se zákonem o zaměstnanosti mění řadu zákonů - např. zákoník práce s možností agenturního zaměstnávání.

V nebližších dnech bude ve Sbírce zákonů publikován nový zákon o zaměstnanosti, který významně zasahuje podnikatelskou činnost. Profit jako první uveřejňuje na pokračování pro své čtenáře rozsáhlý komentář k novému zákonu. Přinášíme také komentář, k tzv. doprovodnému zákonu, který v souvislosti se zákonem o zaměstnanosti mění řadu zákonů - např. zákoník práce s možností agenturního zaměstnávání.

Cyklus autorsky připravil JUDr. Ladislav Jouza

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Úvodem

Oblast právních vztahů, které vznikají na úseku zaměstnanosti, je upravena zejména zákonem č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, zákonem č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti a dalšími, zejména prováděcími předpisy k těmto zákonům. Tyto předpisy vznikaly, ve srovnání se současností, za jiných společensko-ekonomických podmínek a byly v průběhu dvanácti let mnohokráte novelizovány. Mnohdy již nemohou účinně regulovat právní vztahy vznikající v oblasti zaměstnanosti a ani nedisponují vhodnými právními nástroji a instituty, které by napomohly rozvoji trhu práce a snižování nezaměstnanosti. Pro praktické potřeby a lepší informovanost nezaměstnaných osob se ukazuje jako vhodné upravit právní vztahy v &blasti zaměstnanosti jedním zákonem.

Právní řád České republiky neupravuje vůbec práci dětí mladších 15 let a práci mladistvých ve věku od 15 let do 18 let upravuje v případech, kdy je vykonávána v kracovněprávních

vztazích podle zákoníku práce. Přitom Směrnice Rady ze dne 22. června 1994

č. 94/33/EC o ochraně mladých lidí při práci stanoví opatření pro právní úpravy členských států. Např. by měly přijmout opatření k zákazu práce dětí a zajistit podmínky stanovené Směrnicí pro práci mladistvých. Některá z těchto opatření je nutné nově zapr acovat do právního řádu České republiky. Důležité postavení při zabezpečování úkolů v této oblasti by mělo náležet úřadům práce. Z tohoto důvodu je nutné platný stav právních předpisů v oblasti zaměstnanosti doplnit.

Účel zákona

Hlavním účelem nového zákona o zaměstnanosti je změna stávající právní úpravy, která má převzít vše pozitivní a fungující, co obsahují dosud platné právní předpisy o zaměstnanosti, precizovat některé instituty a zároveň je dopracovat tak, aby úprava byla kompatibilní s právem Evropské unie (dále jen „EU“).

Mezi hlavní principy nové právní úpravy patří:

– upřesnění postupů a zpřísnění podmínek při zprostředkování zaměstnání úřady práce, zejména podmínek pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, a to za účelem zvýšení motivace uchazeče o zaměstnání ke spolupráci s úřadem práce v procesu zajišťování zaměstnání,

– zpřísnění podmínek pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti, změna výše podpory v nezaměstnanosti a délky podpůrčí doby jejího poskytování,

– úprava částečné nezaměstnanosti,

– stanovení závazných pravidel při zprostředkovávání zaměstnání agenturami práce v souladu s požadavky Úmluvy MPO č. 181 o soukromých agenturách práce,

– komplexní úprava problematiky osob se zdravotním postižením a jejich postavení na trhu práce,

– možnost úřadu práce požádat o posouzení zdravotního stavu fyzických osob pro účely zaměstnanosti určené zdravotnické zařízení a Aovinnost fyzické osoby podrobit se vyäetření zdravotního stavu,

– zavedení nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, které přispějí k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti a k prohloubení individuálního přístupu k uchazeči o zaměstnání,

– úprava postavení občanů států EU na trhu práce v České republice (dále jen „ČR“) v souladu s požadavky stanovenými v právních aktech EU,

– zapracování ochrany dětí při umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti v souladu s požadavky Směrnice Rady ze dne 22.6.94 č. 94/33/EC o ochraně mladých lidí při práci.

Další změny jsou v oblasti zaměstnávání cizinců a oblasti kontroly a správního řízení, např. rozšíření pravomoci úřadů práce při provádění kontrolní činnosti při potírání nelegálního zaměstnávání.

Platná právní úprava zaměstnanosti provedená v zákonech č. 1/1991 Sb. a Š. 9/1991 Sb., byla spojena do jedné komplexní právní normy. Tím bylo vyhověno doporučení Legislativní rady vlády ze dne 14. března 2001 k návrhu věcného záměru zákona.

Naléhavost a nezbytnost navrhované právní úpravy vyplývá z odůvodnění (např. agenturní zaměstnávání, nové nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, potírání nelegální práce apod.).Právní úprava neomezuje malé a střední podnikání. Naopak, vytváří legislativní podmínky k jeho dalšímu rozvoji. Nový zákon je v souladu s ústavním pořádkem a s mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR vázána.

Yato právní úprava dále umožňuje aplikování Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 181 o soukromých agenturách práce (dále jen „Úmluva“) v plném rozsahu. Parlament ČR vyslovil v roce 1999 souhlas s ratifikací Úmluvy. Úmluva byla prezidentem ČR ratifikována a její ratifikace byla zaregistrována u Mezinárodního úřadu práce 9. října 2000. Tímto opatřením bylo umožněno působení soukromých agentur práce na ziskovém základě. Při provádění Úmluvy byla uplatněna výjimka na aplikování jedné z forem zprostředkování práce, tzv. zapůjčování pracovníků. Umožnění této formy zprostředkování práce vyžadovalo podrobnou úpravu v právních předpisech. Zákonem o zaměstnanosti a změnou zákoníku práce dochází k této úpravě. Na základě této úpravy lze tedy provádět Úmluvu v plném rozsahu.

Proto Parlament ČR přijal nový zákon o zaměstnanosti (prezident ČR podepsal nový zákon dne 7. června 2004) s účinností první den třetího měsíce po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy od 1. října 2004.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Hlava I

Předmět úpravy

§ 1

Tento zákon v souladu s právem Evropských společenství1) upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti.

Komentář k § 1 :

Ustanovení definuje předmět zákonné úpravy, kterým je v souladu s Pmluvami Mezinárodní organizace práce (dále jen „MOP“), zejména úmluvou č. 168 o podpoře zaměstnanosti, zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, s cílem dosažení plné zaměstnanosti v duchu závěrů vrcholného zasedání Rady EU v Lisabonu v roce 2000.

Zákon je plně kompatibilní s právními akty EU. Je to odůvodněno i skutečností, že tento zákon není prvním předpisem z oblasti zaměstnanosti, který je za účelem harmonizace s právem EU předkládán. S harmonizací právních předpisů na úseku zaměstnanosti bylo započato již dříve zákony č. 167/1999 Sb. a č. 220/2002 Sb. Zákon je dovršením celkového procesu harmonizace v oblasti zaměstnanosti. Zákon zapracovává tyto směrnice:

31968L0360 –Směrnice Rady ze dne 15. 10. 1968 o zrušení omezení pro pohyb a bydlení pracovníků členských států a jejich rodinných příslušníků uvnitř Spole

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Chcete mít jako živnostník slušný důchod?
Rozhovor se zakladatelem Trip.market aneb jak si sestavit dovolenou podle vlastních představ
dTest: Které dary musíte zdanit a kolik odvedete státu?
Práce pro více zaměstnavatelů během roku 2017 a daně
Auta
Také Apple připravuje autonomní řízení. Jeho systém má být…
Srážka se zvěří hrozí nejen na podzim. Co v takovém případě dělat?
Automobilce Mini došla trpělivost. Na Dakar pošle auta s pohonem 4×4 i zadokolky
Je pohon na LPG ohrožený druh? Originálních aut na plyn už moc nekoupíte
Škoda představuje model Ke Luoke. Je to prodloužený Karoq pro Čínu
Technologie
Vyšel Vivaldi 1.13. Vylepšuje stahování a práci desítkami listů
Transcend RDC2: multifunkční čtečka karet pro smartphony (vyzkoušeno)
Messenger už nebude tak brutálně masakrovat fotky. Novým limitem je 4k
4K, HDR a 5× větší úhlopříčka, než má vaše televize. Nový projektor od BenQ stojí jen 40 000 Kč
Panelové prostředí pro aplikace ve Windows žije. Možná si ho brzy osaháme
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít