Nový úřad na spadnutí - Euro.cz

Přihlášení

Nový úřad na spadnutí

, Pavel Matocha,
Nový úřad na spadnutí
Zdroj: Euro.cz

Šéfem má být náměstek ministra financí Jaroslav Šulc

Kvalitní a věrohodný dozor nad penzijními fondy a pojišťovnami je pro úspěch budoucí penzijní reformy klíčovým faktorem. Vytunelování některých fondů z kuponové privatizace připravilo množství lidí o majetek rychle získaný pomocí tisícikorunové knížky. Mnohem větší tragédií osobní a zároveň společenským rizikem by bylo vytunelování fondů, kam si lidé budou po desítky let střádat na svou penzi.

Nový úřad.

Regulace penzijních fondů je kvůli vyloučení rizikových investic mnohem přísnější, než například u běžných podílových fondů. Kromě regulačních mechanismů musí fungovat i státní dozor, o nějž se zřejmě v příštích měsících svede politická bitva. Původní představa ministra financí Bohuslava Sobotky totiž počítala s převodem dozoru nad penzijními fondy a pojišťovnami na Komisi pro cenné papíry (EURO 26 / 2002). Nyní se ale začíná hovořit o jiném záměru: vytvořit pod ministerstvem financí nový orgán, specializovaný úřad pro dohled nad penzijními fondy a pojišťovnami.
Rozhodným nesouhlas s tímto záměrem vyslovil v rozhovoru s týdeníkem EURO předseda Komise pro cenné papíry František Jakub: „Vytvoření další speciální instituce je pro Českou republiku nepotřebné a zbytečně nákladné. Bylo by vhodné zakomponovat dozor nad penzijními fondy a pojišťovnami do současné institucionální struktury. Nadále zastáváme názor, že nejlogičtější by bylo začlenit dozor nad penzijními fondy a pojišťovnami pod Komisi pro cenné papíry.“

Jakub je proti.

Poslanecká sněmovna českého Parlamentu v loňském roce vrátila již v prvním čtení návrh novely zákona o penzijním připojištění. Novela se nyní opět objevila na stole. Ministerstvo financí její novou verzi rozeslalo předminulý týden do připomínkového řízení. „V tomto materiálu jsem zahlédl, že se počítá s vytvořením oné nové instituce – Úřadu pro penzijní fondy a pojišťovny,“ řekl František Jakub. Komise materiál zatím studuje, termín pro připomínky je do poloviny srpna. „Námitka proti zřízení nového úřadu se v našem stanovisku určitě objeví,“ dodal Jakub.
Ministr financí minulý týden týdeníku EURO řekl, že začlenění dozoru nad penzijními fondy a pojišťovnami pod Komisi pro cenné papíry je z dlouhodobého pohledu stále jeho cílem. „Považuji za správné, aby vznikl jednotný dozorový orgán, ale to hovoříme o horizontu několika let. Pokud bude příslušný zákon novelizován na základě návrhu ministerstva financí, bude nejprve dozor nad penzijními fondy a pojišťovnami vyčleněn do samostatného úřadu. Pod ministerstvem financí by zůstala jen legislativa,“ řekl Bohuslav Sobotka.
Nyní je tento dozor přímo v kompetenci ministerstva financí. Zřizovat nový úřad, navíc s perspektivou pouhých několika let, než by měl opět zmizet za zdmi regulátora kapitálových trhů, nepovažuje strážce státní kasy za zbytečné plýtvání prostředky.
Týdeník EURO zjistil, že ředitelem nově stvořeného orgánu by se měl stát současný náměstek ministra financí Jaroslav Šulc, do jehož agendy nyní spadá i odbor státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění. Šulc přišel do přímého styku s penzijními fondy již v roce 1995, kdy byl nejprve náměstkem Všeobecného vzájemného penzijního fondu (1995–1996) a posléze náměstkem Vojenského otevřeného penzijního fondu (1999–2001).

Čekání na Godoty
Ministr financí Bohuslav Sobotka zatím nemá žádné kandidáty pro prezidium Komise pro cenné papíry (KCP). „Ne. Ještě jsem nikoho nevybral. Jednáme o tom. Je to jeden z prioritních úkolů pro nejbližší dobu,“ řekl Sobotka týdeníku EURO. Termín „nejbližší doba“ posléze upřesnil na „v horizontu měsíců“.
Již pátý měsíc tak pracuje prezidium KCP v minimálním možném složení. Zákon počítá s pěti členy ve vedení regulátora kapitálových trhů, ale od letošního jara – kdy skončil mandát Ireně Pelikánové a Tomáši Ježkovi – jsou členy prezidia pouze František Jakub, Milan Šimáček a Lucie Anna Matolínová.
Jmenování komisařů má přesně stanovený postup. Kandidáty vybírá ministr financí, schvaluje je vláda. Poté je do funkce jmenuje prezident republiky, který ale může vládní návrh odmítnout. Zemanův kabinet před půl rokem vybral Petra Lachnita a Pavla Drobila. Oba se museli poté podrobit prověrkám Národního bezpečnostního úřadu. Drobil na její výsledek zatím čeká, Lachnit mezitím na svoji kandidaturu rezignoval. Třetí osobou, která je veřejně ve hře, je duchovní otec komise Tomáš Ježek. Ten oznámil, že pokud by získal mandát ještě na jedno období, rád by v práci komisaře pokračoval.
Výběr kandidátů ministru financí pravděpodobně komplikuje právě připravovaná novela zákona o penzijním připojištění, která počítá se vznikem nového úřadu pro dozor nad touto sférou. Původně totiž Sobotka počítal s tím, že jedním z nových komisařů by byl expert na penzijní fondy, pod kterého by z jeho resortu přešla příslušná část agendy.