Nového Rockefellera nečekám

11. září 2007, 11:49 - Pavel Hanslíček
11. září 2007, 11:49

Krize amerického hypotečního trhu ovlivní i fúze a akvizice, tvrdí šéf Linklaters

Globální právní firma Linklaters zažívá dobré časy. Za minulý finanční rok, který v případě Linklaters trvá od 1. května do 30. dubna, její výnosy přesáhly jednu miliardu britských liber a zastavily se na hodnotě 1,121 miliardy liber. Společnost vede od loňského října David Cheyne označovaný za jednoho z nejlepších evropských právníků v oblasti fúzí a akvizic. Podílel se například na akvizici amerického Amoco společností British Petroleum, radil Vodafone při nákupu konkurentů AirTouch a Mannesmann, Deutsche Post při převzetí společnosti Exel a při řadě dalších špičkových transakcí. Cheyne, i když vyrostl v Londýně, pochází ze skotské rodiny s dlouhou historií. „Moji předkové bojovali ve skotských válkách o nezávislost již počátkem čtrnáctého století v době krále Roberta Bruce (českým divákům je znám z filmu Mela Gibsona Statečné srdce – pozn. red.). Nyní čekám na rozhodnutí svého prostředního syna – zvažuje vstup do skotské části britské armády. V tom případě mu rád předám tradiční skotský meč claymore, který nosil i můj otec jako důstojník britských ozbrojených složek,“ řekl při návštěvě Prahy v rozhovoru pro týdeník EURO Cheyne.

EURO: Můžete Linklaters krátce představit? CHEYNE: Působíme ve 23 zemích světa. Zaměřujeme se výhradně na obchodní právo a práci pro největší firemní klienty, především velké banky a nadnárodní společnosti, pro které pracujeme zároveň v několika jurisdikcích. Asi čtyřicet procent našich tržeb tvoří korporátní právo, především fúze a akvizice (M&A), veřejné nabídky a další oblasti. Dalších třicet procent pokrývá právní poradenství ve financování. Zbytek připadá na právní služby v oblasti sporů, IT a realit. Věnujeme se hlavně transakcím s vysokou přidanou hodnotou - nebylo by totiž dobré ani pro klienta, ani pro nás dělat malé transakce pro menší firmy. Struktura našich nákladů a fungování se pro takové zákazníky nehodí.

EURO: Linklaters začínala jako britská právní kancelář, platí to dosud? CHEYNE: Rozložení našich operací je obtížné přesně odhadnout, stále nejvíce tržeb dosahujeme ve Velké Británii, ale je to necelá polovina našeho obratu. Ostatní evropské státy nám přinášejí jen o něco méně finančních prostředků než Spojené království. Zbytek tržeb získáváme z mimoevropských destinací - nejrychleji roste Asie a Jižní Amerika. V budoucnu chceme své operace rozložit geograficky více a cíleně expandujeme zejména v USA, kde jsme první kancelář otevřeli v roce 1972. Kanceláře máme i v Číně. Sledujeme jednotlivé trhy a vyvíjíme se stejně jako ony. Proto jsem přesvědčen, že se bude rychle rozšiřovat rozsah našich služeb zejména na Dálném východě a ve střední a východní Evropě.

EURO: Mluvíte o Číně a Rusku. Jsou pro právnické firmy zajímavé i další země ze skupiny BRIC - tedy Indie a Brazílie? CHEYNE: BRIC země vnímám jako státy s rozsáhlým trhem a měnícím se právním systémem.Pro nás je atraktivní nejen počet obyvatel, ale především sofistikovanost trhu umožňující firmám, jako je Linklaters, nabídnout přidanou hodnotu. Nicméně v některých BRIC zemích existují předpisy bránící přímému vstupu na tento trh. Například v Indi nesmějí zahraniční kanceláře praktikovat místní právo, to je vyhrazeno pouze indickým advokátům. Naopak čínský trh je otevřenější – máme kanceláře v Šanghaji a Pekingu a pracujeme pro velké čínské firmy jak v Číně, tak i v dalších státech. Velmi zajímavý trh představují arabské země, které bohatnou díky ropě, a proto zde vzniká řada investičních fondů vyžadujících právní poradenství.

EURO: Ovlivňuje na Středním východě poskytované právní služby islám? CHEYNE: Odlišnosti se týkají zejména financování, jde mimo jiné o úroky, které musí odpovídat islámskému právu. Nicméně Arabové velmi rádi investují a obchodu rozumějí skutečně dobře. Takže nastávají situace, kdy akvizici provedete podle britského práva, ale financování respektuje pravidla islámského práva.

EURO: Britským tiskem jste označován za předního experta v oblasti M&A. Jak se vyvíjí situace v tomto oboru? CHEYNE: M&A v posledních čtyřech letech zažívaly opravdový boom hnaný značnou aktivitou private equity (PE) investorů i klasickými převzetími v rámci jednotlivých odvětví. A musím říci, že čtyři roky jsou opravdu velmi dlouhá doba. M&A mají totiž velmi cyklický charakter na rozdíl od financování, které ekonomickým cyklům odolává výrazně lépe. Proto je dobré zaměřovat se na právní poradenství v obou oblastech. Financovat svůj byznys alespoň v určité míře potřebujete bez ohledu na okamžitou situaci na trhu. Právní pomoc v oblasti financování a právní pomoc korporátní se liší i v dalších ohledech. Zatímco finanční právo má mezinárodní charakter, korporátní právo je více lokální. Uskutečňujete-li akvizici v Moskvě, potřebujete ruské právníky. Naopak v oblasti financování se půjčování peněz často řídí anglosaským právem. Jeho výhodou je totiž skutečnost, že se do smluv nedostanou práva nebo povinnosti, aniž byste o tom věděli. Naše síla je právě v této kombinaci, tedy dobré znalosti mezinárodní i místního práva.
Ale zpět k akvizicím, to, že poslední čtyři roky lze označit za boom v oblasti fúzí a akvizic, potvrzuje i výše zmíněný podíl na našich příjmech. Ovšem nelze říci, že by ostatní oblasti zaostávaly - velkou aktivitu jsme zaznamenali i v právním poradenství v oblasti sporů, daní a nemovitostí.

EURO: V posledních měsících došlo ke krizi na americkém trhu v oblasti hypoték, byli postiženi i evropští investoři a burzy prošly silnou korekcí. Poklesne počet uskutečňovaných akvizic? CHEYNE: Je nesporné, že tato situace M&A ovlivní. Otázkou je míra dopadu. Nakolik se sníží chuť firem nakupovat své konkurenty, budeme lépe vědět zhruba do října. Již v létě však bylo zřejmé - podíváte-li se na trhy dluhového financování -, že příplatek za riziko byl v poslední době poměrně malý. Rozdíl mezi úrokem u pokladničních poukázek a vládních dluhopisů a rizikových typů aktiv se určitě zvýší, míru této změny je však možné odhadovat opravdu obtížně.

EURO: Liší se jednotlivé země v aktivitě v oblasti M&A? CHEYNE: V Evropě zůstává největším M&A trhem tradičně velmi otevřená Velká Británie. V posledních letech se oproti minulosti rovněž významně zvýšil počet M&A v Německu i ve Francii. Z pohledu sektorů silně rostl počet spojení v energetice a infrastrukturních odvětvích. Aktivní byly rovněž telekomunikace, jmenujme například akvizici společnosti Essar společností Vodafone, která Britům zaručí přístup na indický trh. Jiní operátoři zase nakupovali v Africe. Stálá a progresivní konsolidace probíhá ve finančnictví, kde pořád zůstává prostor pro další slučování. Donedávna bylo totiž bankovnictví téměř výhradně lokální záležitostí a k přeshraničním fúzím docházelo spíše ojediněle. Přitom koncentrace přináší zajímavé změny v relativní velikosti jednotlivých firem. Zatímco před dvaceti, třiceti lety patřily často k největším společnostem výrobní firmy, dnes je podniky služeb typu telekomunikačních společností významně předběhly.

EURO: Velkým hráčem v M&A se stali zmínění PE investoři. Jak došlo k posílení jejich pozice? CHEYNE: Ještě před deseti lety PE fondy většinou nedisponovaly dostatečnými finančními prostředky. To se změnilo zhruba před pěti lety a nyní mají peněz dost i na opravdu velké nákupy. Jaká budoucnost čeká PE investory nyní, je ale těžké odhadnout. Pro jejich podnikání je zásadní schopnost získávat finanční prostředky a v důsledku zmíněné hypoteční krize v USA se může omezit ochota věřitelů půjčovat. To by pro PE fondy znamenalo nárůst nákladů a omezení činnosti. Předpokládám, že významná role PE investorů zůstane v delším období zachována, i když přechodně se jejich aktivita může snížit.

EURO: Bude nadále pokračovat trend z posledních let, kdy se stále více koncentruje velká ekonomická moc v rukou jednotlivců? CHEYNE: Taková koncentrace ekonomické moci není ani v moderní historii neobvyklá. Podíváte-li se sto třicet let zpět, tak John Rockefeller kontroloval v určité době téměř 85 procent amerického trhu s ropou. Americká administrativa zareagovala vytvořením antimonopolní legislativy a Rockefeller musel svůj podíl snížit. Nemyslím tedy, že konsolidace v některých odvětvích, jako je výroba oceli, by měla opravdu zásadně ohrozit volnou soutěž na tomto trhu. Přitom například právě ve výrobě oceli existují pro konsolidaci opravdu dobré důvody, její produkce je velmi náročná na finanční zdroje. Na druhé straně, dojde-li někde k přílišné koncentraci, nastartují se ekonomické mechanismy vedoucí opět k ustavení rovnováhy na trhu.

EURO: Přesto dochází k určitému souboji institucionálních investorů na jedné straně a stále bohatnoucích jednotlivců na straně druhé. Nedojde v budoucnosti k omezení role kolektivních investorů? CHEYNE: Za řadou PE fondů stojí často právě institucionální investoři, a to jim umožňuje zvyšovat výnosy. PE fondy totiž často kupují i podniky nekótované na burzách, což je činí pro institucionální investory nedostupné. Prostředky ve fondech kolektivních investorů dosahují stovek miliard dolarů a jsou tedy výrazně větší než u soukromých investorů. A to i u tak velkých, jako je Warren Buffett. Proto se neobávám, že by se privátní investoři stali příliš dominantními. Navíc každý soukromý investor jednou zestárne a jeho potomci často svěří nashromážděné prostředky do správy nějaké významné finanční instituce.

EURO: V Česku se objevil model, při kterém právník dostává jako odměnu procento z vysouzené částky. Je to obvyklé i v západní Evropě? CHEYNE: Pokud vím, tento model se prosazuje například v restitučních kauzách, kde takto pracují právníci podnikající jako jednotlivci. Velké právnické firmy na takové odměňování zřejmě nepřistoupí. Klienti ze světa byznysu totiž nechtějí platit své advokáty procenty. Naopak stojí o nezávislé poradenství, o které by je právě finanční podíl na výsledku sporu nebo transakce mohl připravit.

EURO: Soudnímu systému vyrůstá konkurence v podobě arbitrážních institucí zcela nezávislých na běžné justici. Mohou arbitráže vytlačit řešení obchodních sporů před soudem? CHEYNE: V případě, že máte obchodní dohodu, se arbitráž jeví jako přínosná - zabere totiž méně času než soudní řízení. Stejné je to i u sporů z oblasti fúzí a akvizic. Arbitráže mají navíc často výhodu, že arbitři jsou specializovaní na určitou oblast obchodních sporů či odvětví a prostřednictvím arbitráže se můžete i vyhnout nechtěné publicitě. Nicméně když vám někdo dluží peníze, je vhodnější běžný soud. Obě formy proto mohou dobře existovat vedle sebe.

EURO: Čelí vaše firma také problému nedostatku kvalitních zaměstnanců? CHEYNE: Získávání dobrých zaměstnanců bylo vždy problémem. Nemyslím, že některá právní firma na světě řekne, že má dost lidí. Navíc poptávka po velmi kvalifikovaných právnících je odrazem úspěšnosti našeho podnikání. A musím říci, že úroveň vzdělání Čechů a dalších občanů někdejšího východního bloku je dobrá, v průměru se jedná o vysoce vzdělané lidi.

EURO: Vaši předkové se účastnili bojů o skotskou nezávislost již ve čtrnáctém století. Vy sám souhlasíte s opět sílícími hlasy po samostatnosti severní části Británie? CHEYNE: Myslím, že nezávislost se ekonomicky nevyplatí. Skotové dostávají ze společné pokladny více, než tam odvádějí. Na druhé straně existují názory, že Skotsko bez dotací bude muset více spoléhat samo na sebe a ekonomicky se pozvedne. Nicméně já mám domek na souostroví Shetlandy nedaleko Skotska. Tam by bylo uvažovat o nezávislosti určitě velmi zajímavé – díky bohatým zásobám ropy by asi dvacet tisíc místních obyvatel na osamostatnění hodně vydělalo.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když končí platnost řidičského průkazu...
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Chcete mít jako živnostník slušný důchod?
Rozhovor se zakladatelem Trip.market aneb jak si sestavit dovolenou podle vlastních představ
dTest: Které dary musíte zdanit a kolik odvedete státu?
Auta
I myslivci mají své sny. Bentley představuje lovecké…
Tesla Roadster: Z 0 na 100 za 1,9 s a z 8000 dolarů na 0 za minutu (komentář)
Volvo oficiálně odstartovalo výrobu svého historicky prvního malého crossoveru
Mercedes-Benz třídy A dostane nový interiér. Změnilo se toho hodně
Také Apple připravuje autonomní řízení. Jeho systém má být levnější, ale velmi přesný
Technologie
Tip: Lidl prodává nejlevnější kabel Lightning MFI pro iPhone a iPad
VR brýle Windows Mixed Reality dostaly podporu SteamVR. Získají katalog až 2000 her
Hodinky Misfit Command jsou trochu chytré a vydrží nabité celý rok
Vypnete lokalizační služby a vyjmete SIM. Android vás může sledovat i tak
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít