NOVÉ VYDÁNÍ - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

NOVÉ VYDÁNÍ

, (red),
NOVÉ VYDÁNÍ
Zdroj: Euro.cz

Statistika

Podstata knihy, plné vzorečků a rovnic, zůstala stejná jakov prvním vydání. Jde o úvod do deskriptivní statistiky,počtu pravděpodobnosti a základů statistického induktivníhouvažování. Autoři nicméně využili možnost a někte ré partierozšířili nebo upravili.

Cyhelský, J., Kahounová, J., Hindls, R.: Elementární statistickáanalýza. Management Press, Praha 1999, druhé vydání, 319 stran.