Nová pravidla nejsou jen trestné body

26. června 2006, 00:00 - TOMÁŠ JOHÁNEK, PETR KUČERA
26. června 2006, 00:00

ZMĚNY V SILNIČNÍCH PŘEDPISECH Dlouho očekávaná změna silničních pravidel je doslova za dveřmi. Odpovědnosti za svůj vůz se už nevyhnete výmluvou, že nevíte, kdo jej v době přestupku řídil. Nová pravidla silničního provozu, která upravuje hned několik novel zákonů, byla v minulých měsících často interpretována jen jako zavedení bodového systému stíhání hříšníků.

ZMĚNY V SILNIČNÍCH PŘEDPISECH Dlouho očekávaná změna silničních pravidel je doslova za dveřmi. Odpovědnosti za svůj vůz se už nevyhnete výmluvou, že nevíte, kdo jej v době přestupku řídil.

Nová pravidla silničního provozu, která upravuje hned několik novel zákonů, byla v minulých měsících často interpretována jen jako zavedení bodového systému stíhání hříšníků.

Zákon stanoví, kolik trestných bodů může řidič dostat za konkrétní dopravní přestupky. Po dosažení dvanácti bodů přijde na rok o řidičský průkaz a bude muset jít na přezkoušení (nebude ale muset znovu absolvovat autoškolu, jak se někde mylně uvádí). Částečně pozitivní zprávou pro občasné hříšníky je to, že pokud udělají přestupek a strhnou se jim trestné body, mohou se jim zase umazat, pokud budou nejméně rok jezdit podle předpisů.

V souvislosti s bodovým systémem se také zvyšují pokuty za jednotlivé přestupky. Bodové ohodnocení nejběžnějších přestupků a maximální pokuty uvádí tabulka. Odpůrci zákona i policisté si stěžují, že se do zákona nepodařilo prosadit konkrétní částky pokut za jednotlivé přestupky. To by prý zúžilo prostor pro korupci.

Zavedení bodového systému však zdaleka není jedinou podstatnou změnou, na kterou si od 1. července řidiči musí dát pozor.

POSÍLENÍ PRAVOMOCÍ POLICIE

Dopravní policisté získají na základě novely zákona o silničním provozu větší pravomoc vůči neukázněným řidičům. Policisté získají zpět pravomoc zadržet řidiči za nejvážnější, taxativně vymezené přestupky, ihned na místě řidičský průkaz. O tuto pravomoc policisté přišli v roce 2001. Opilý řidič tak klidně mohl opět usednout za volant.

Po zadržení průkazu bude policista povinen oznámit to bez zbytečného odkladu registru řidičů. Obce zase budou mít povinnost do pěti pracovních dnů ode dne doručení zahájit řízení, na jehož základě lze řidičský průkaz buď odebrat, nebo po jeho zadržení vrátit.

JEDNODUŠŠÍ ZNEHYBNĚNÍ VOZIDLA Policista bude moci na místě rozhodnout o znehybnění vozidla takzvanou botičkou, nebo o jeho odtažení, pokud by například vůz nesplňoval technické podmínky nutné k jízdě. Stejně bude moci rozhodnout v případě, že vozidlo překročí předepsané hmotnostní a rozměrové limity, nebo pokud by pojal důvodné podezření, že auto je kradené. Znehybnit vozidlo se ale nesmí v případě, že by vytvořilo překážku v provozu. Pak je v pravomoci policie a obecní policie vozidlo odtáhnout na hlídané parkoviště. NEZNÁMÝ UŽ ZA VOLANT NESMÍ Od 1. července také platí, že provozovatel vozidla nesmí přikázat nebo svěřit řízení člověku, u něhož nemůže poskytnout údaje nutné k určení totožnosti. Toto pravidlo by mělo policii pomoci ve vymáhání pokut. Dosud totiž policisté často od majitelů vozidel při pozdějším řešení přestupku slyší, že v době přestupku neřídili a už si nepamatují, komu auto v tu dobu svěřili. ZMĚNY NA DÁLNICI Poměrně zásadní změny čekají řidiče při jízdě na dálnici. V koloně stojících vozidel jsou povinni vytvořit jízdní pruh pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy (pro sanitky, hasiče, policii a podobně). Nadále platí, že pravidla, která jsou stanovena pro provoz na dálnicích, platí i na silnicích pro motorová vozidla. O změnách rychlostních limitů se zatím neuvažuje. KAMIONY PŘEDJÍŽDĚT MOHOU Na poslední chvíli se zákonodárcům podařilo zrušit zákaz předjíždění pro kamiony na dálnicích a rychlostních komunikacích se dvěma jízdními pruhy, v řadě nebezpečných míst na českých dálnicích ale tento zákaz stanovují příslušné dopravní značky. Dopravci také dostali možnost jezdit s kamiony po dálnicích a silnicích první třídy během víkendů. Budou moci jezdit i v neděli dopoledne, což měli dosud zakázané. V době letních prázdnin a dovolených mají možnost jezdit i v sobotu odpoledne. Nově však mají jízdu zakázanou jen v pátek od pěti hodin odpoledne do devíti večer. Zástupci Autoklubu České republiky se domnívají, že prodloužení doby, po kterou mohou kamiony jezdit po českých dálnicích a silnicích během víkendu, zvýší zátěž silnic a riziko nehod, zkomplikuje víkendové jízdy běžným motoristům a zvýší zatížení měst a obcí, kudy vedou silnice první třídy. ZMĚNA JÍZDNÍHO PRUHU Novela také upřesňuje pravidla při používání jízdních pruhů. Výslovně je uvedeno, že na silnicích se dvěma a více jízdními pruhy v každém směru platí přednost zprava. Řidič přejíždějící z levého jízdního pruhu do středového (nebo pravého) tedy nesmí ohrozit řidiče jedoucího vpravo. Toto pravidlo sice platí už nyní, řidiči v něm ale často chybují. Domnívají se totiž, že přednost má rychleji jedoucí vozidlo, tedy v levém pruhu. Výjimkou je připojovací pruh, tedy „rozjezdový“ úsek následující po nájezdu na dálnici nebo rychlostní silnici. V zákoně je nyní výslovně uvedeno, že řidič musí tento připojovací pruh použít (nemůže se tedy rovnou zařadit do „běžného“ jízdního pruhu, zvláště pokud by tak činil v pomalé rychlosti), a že při následném zařazování nesmí ohrozit (rychleji jedoucí) řidiče v průběžném pruhu. Není-li připojovací pruh zřízen, je řidič povinen dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím v průběžném pruhu. SVÍTIT SE BUDE CELÝ DEN

Další důležitou změnou, na kterou si budou muset řidiči dávat pozor, je povinnost celoročně svítit i za nesnížené viditelnosti, tedy při každé jízdě. Pro svícení za snížené viditelnosti platí i další ustanovení (o použití dálkových světel, obrysových světel, světel do mlhy předních i zadních). Vyplývá z nich mimo jiné, že při svícení za nesnížené viditelnosti je vyloučeno použití dálkových světel. Hlavním přínosem celodenního svícení má být včasnější vnímání protijedoucích vozidel, lepší viditelnost v jednotvárné krajině (zvýšení kontrastu) a přesnější odhad vzdálenosti a rychlosti blížících se vozidel. STÁNÍ V KŘIŽOVATCE Od 1. července platí výslovný zákaz vjet řidiči do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. Výjimkou je odbočování vlevo nebo situace, kdy řidič dává přednost chodci na přechodu. TELEFON NEPATŘÍ ANI MEZI ZUBY

Novela upřesňuje zákaz telefonování za jízdy. Výslovně říká, že řidič při jízdě nesmí telefonní přístroj (nebo jiné hovorové a záznamové zařízení) držet nejen v ruce, ale ani jiným způsobem - například přitisknutý mezi ramenem a uchem. Použití handsfree je i nadále možné, i když odborníci upozorňují, že i jeho používání snižuje pozornost řidiče. Ohledně kouření cigaret během řízení sněmovna žádnou změnu nepřijala. I při této činnosti je však nutné dodržovat jednu ze základních povinností řidiče - věnovat se plně řízení vozidla. Způsobení nehody během kouření tedy může být významnou přitěžující okolností. OHLÁŠENÍ NEHODY JINAK

Od 1. července budou muset řidiči povinně hlásit nehodu, při níž vznikne škoda vyšší než 50 tisíc korun. Dosud museli motoristé povinně nahlásit škodu vyšší než 20 tisíc korun. Nižší škodu než 50 tisíc korun řidiči podle novely zákona o provozu na pozemních komunikacích hlásit nemusí, pokud při ní nevznikla újma na zdraví, nebo pokud někdo z řidičů nepoškodil veřejný majetek. Účastníci nehody se také musí domluvit, kdo ji zavinil. Základní postup motoristy při nehodě se však v zásadě nemění. Řidič, který boural, musí neprodleně zastavit a nesmí pít alkoholické nápoje, dokud policie neprovede test. Dále musí označit místo nehody, prokázat si s ostatními účastníky nehody totožnost a vzájemně si sdělit údaje o vozidlech. Experti také doporučují vypnout u havarovaných vozidel z bezpečnostních důvodů zapalování. DĚTI PATŘÍ DO SEDAČKY Už při cestě na prázdniny budou muset rodiče své malé děti povinně usadit do autosedačky bez ohledu na to, po které silnici pojedou. Podle současné úpravy je používání autosedaček povinné jen při jízdě po dálnici a rychlostní komunikaci. Od 1. července musí řidiči vždy použít autosedačku nebo jiný dětský zádržný systém, jako je třeba podsedák pro přepravu dětí, které jsou menší než 150 centimetrů a váží méně než 36 kilogramů. I v nových pravidlech je však možné nalézt některé výjimky. Početnější rodiny například nebudou muset vozit všechny děti v autosedačkách, pokud se na zadní sedadlo nevejdou tři vedle sebe. Třetí dítě v této situaci mohou rodiče vézt také, ale musí být připoutané bezpečnostním pásem. Dítě též nemusí být v autosedačce, když cestuje v obci taxíkem, nesmí ale sedět na předním sedadle vedle řidiče a musí být opět připoutané. VÍCE MOŽNOSTÍ PRO STÁNÍ Nově je povoleno parkování nejen souběžně s chodníkem, ale i šikmo nebo kolmo (poslední dvě uvedené eventuality byly dosud možné jen tehdy, když byly na konkrétním místě vyznačeny na dopravní značce). I nadále je nutné dodržovat povinnost, že po zastavení vozidla musí zůstat v každém směru alespoň jeden volný jízdní pruh o šířce alespoň tři metry. Šikmo a kolmo může stát pouze řidič vozidla s hmotností nepřevyšující 3,5 tuny. Nesmí přitom dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Zákon dále upřesňuje, že řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve směru jízdy, co nejblíže k okraji pozemní komunikace, na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo. Krátkodobé zastavení (tedy nikoliv stání) je nově povoleno i v druhé řadě - i zde samozřejmě platí podmínka, že nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Na dobu nejvíce tří minut je nově povoleno zastavit i na vyhrazeném parkovišti, pokud tím nedojde k ohrožení ani omezení ostatních účastníků silničního provozu (zvláště pak vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazeno). Pozor: tato možnost se netýká parkovišť vyhrazených pro invalidy - tam tedy automobil bez příslušného oprávnění nemůže krátce zastavit ani v případě, že žádné vozidlo s invalidou momentálně toto vyhrazené místo nepotřebuje. Absolutně je nyní zakázáno parkování na vegetaci (tedy ani na „obyčejné“ trávě), pokud to není výslovně povoleno. VYBRANÉ PŘESTUPKY A JEJICH BODOVÉ I FINANČNÍ OHODNOCENÍ Orientační cena Přestupek / Počet bodů / Maximální pokuta Řízení pod vlivem alkoholu / 7 / 50 000 Kč Řízení bez řidičského oprávnění / 6 / 10 000 Kč Překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 50 km/hod, v obci o 40 km/hod / 5 / 10 000 Kč Nezastavení na červenou / 5 / 5 000 Kč Nezastavení před přechodem pro chodce / 4 / 5 000 Kč Nedání přednosti v jízdě / 4 / 5 000 Kč Překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 30 km/hod, v obci o 20 km/hod / 3 / 5 000 Kč Používání mobilního telefonu bez handsfree sady / 3 / 2 500 Kč ZÁKLADNÍ ZMĚNY V PRAVIDLECH**

  • zavádí se bodový systém hodnocení přestupků
  • zavádí se povinnost celodenního a celoročního svícení
  • při stání na dálnici musí být mezi vozidly pruh na průjezd vozidel rychlé pomoci
  • děti menší než 150 centimetrů a lehčí než 36 kilogramů musí být přepravovány v autosedačce
  • kamiony mohou na silnice i o víkendu
  • zvyšuje se limit škody, při jejímž dosažení se musí k nehodě zavolat policie
  • zvyšují se a upravují pravomoci státní i městské policie

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Chcete mít jako živnostník slušný důchod?
Rozhovor se zakladatelem Trip.market aneb jak si sestavit dovolenou podle vlastních představ
dTest: Které dary musíte zdanit a kolik odvedete státu?
Práce pro více zaměstnavatelů během roku 2017 a daně
Auta
Také Apple připravuje autonomní řízení. Jeho systém má být…
Srážka se zvěří hrozí nejen na podzim. Co v takovém případě dělat?
Automobilce Mini došla trpělivost. Na Dakar pošle auta s pohonem 4×4 i zadokolky
Je pohon na LPG ohrožený druh? Originálních aut na plyn už moc nekoupíte
Škoda představuje model Ke Luoke. Je to prodloužený Karoq pro Čínu
Technologie
Herní počítač pod stromeček II: levná sestava do 20 tisíc [Vánoce 2017]
T-Mobile se skamarádil s Netflixem. Ale nejde o to, na co myslíte…
Tržní podíly výrobců grafik v Q3 2017: Nvidia vylétla nahoru, získává tržní podíl
Vyšel Vivaldi 1.13. Vylepšuje stahování a práci desítkami listů
Transcend RDC2: multifunkční čtečka karet pro smartphony (vyzkoušeno)
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít