Nova loví peníze - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Nova loví peníze

, Jan Žižka,
Nova loví peníze
Zdroj: Euro.cz

MEF Holding zajistil půjčku převodem celé České produkční

Podnikatel Jiří Šmejc, který se svými společníky kontroluje servisní firmu Novy (Česká produkční 2000) a usiluje i o ovládnutí držitele licence CET 21, přistoupil na tvrdé podmínky věřitelů. Šéf největšího televizního impéria v Česku totiž musel v prvních měsících tohoto roku řešit problémy s výpadky cash-flow a nedostatkem finančních prostředků.
MEF Holding (vlastník České produkční, v jehož čele stojí Jiří Šmejc) získal úvěr ve výši 170 milionů českých korun od pražské J&T Banky, jež patří do stejnojmenné slovenské skupiny, půjčku ve výši 30 milionů českých korun od společnosti J&T Securities a úvěr ve výši 270 milionů slovenských korun od bratislavské Poštové banky. Všechny tyto závazky MEF Holding zajistil sto procenty akcií České produkční, jež převedl právě na J&T Securities. Tato společnost se tak podle smlouvy stala dočasně vlastníkem České produkční, akcionářská práva však musí vykonávat podle pokynů dlužníka. Kdyby MEF Holding své závazky nesplatil do začátku letošního září, o Českou produkční by přišel.

Měsíc navíc za dvacet milionů.

Zajímavé je, že smlouva s J&T Securities se přímo takovou možností zabývá. MEF Holding by měl ještě po 2. září třicet dní na to, aby všechny své dluhy zaplatil, věřitel by však mohl za vrácení akcií požadovat až dvacet milionů českých korun navíc. Pokud by MEF nesplnil ani tyto podmínky, skutečným pánem České produkční by se už stala J&T Securities. Obě strany přitom přímo ve smlouvě připustily, že tento „zvláštní smluvní typ“ nemusí být nutně speciálně upraven v právních předpisech České republiky.
MEF Holding ovšem zmíněné smlouvy zajistil i dalšími způsoby – kupříkladu zřídil zástavní právo ke sto procentům akcií MEF Media (ovládá zhruba čtvrtinu CET 21) ve prospěch J&T Banky, podobné zástavní právo zřídil i k celé České produkční ve prospěch Poštové banky a také této bance vydal biancosměnku. V případě, že by MEF Holding nedostál svým závazkům, má Poštová banka právo směnku vyplnit a doplnit o částku, která zahrne nezaplacenou část jistiny, úroky, ostatní příslušenství a jiné závazky dlužníka. Podobnou směnku vystavila Poštové bance také firma CET 21 a avalovala ji společnost MAG Media 99, která se zabývá prodejem reklamních časů na Nově. Dohodu o vystavení této biancosměnky podepsali jednatelé CET 21 Vladimír Železný a Aleš Rozehnal i bývalý předseda představenstva MAG Media Pavel Ťahan.

Nůž na krk.

Finanční experti označují podobné podmínky úvěrových smluv za tvrdé. Mezi klíčové aktivity skupiny J&T patří získávání podílů v ohrožených firmách a jejich následné zhodnocování. Je tedy vcelku logické, že společnosti z této skupiny neposkytují úvěry či půjčky za právě nejvýhodnějších podmínek pro dlužníky. Za velmi rizikové odborníci považují také jištění úvěrů pomocí biancosměnek. Věřitel má v takových případech výhodu, že se k penězům může dostat rychleji než v případě jiných forem jištění. Na druhou stranu – pokud by dlužník nebyl schopen splácet úvěr, je pravděpodobné, že i příslušná směnka bude mít pro věřitele omezenou hodnotu. „Řada firem, které vystavovaly biancosměnky, skončila špatně,“ upozorňuje jeden z expertů.
Skupina J&T, která v tomto případě jedná v evidentní shodě s Poštovou bankou, dosáhla svých představ právě spojením různých forem jištění. Klíčový je ovšem zajišťovací převod akcií České produkční.
Pozorovatelé se nicméně shodují v tom, že Jiřímu Šmejcovi se pravděpodobně v únoru a březnu nepodařilo nikde získat příznivější podmínky pro úvěrování. Firmy kolem Novy přitom patří ke klientům renomované nizozemské banky ABN Amro, která v minulosti třeba poskytla společnosti CET 21 kontokorentní úvěr ve výši půl miliardy českých korun. Týdeník EURO má informace, že ABN Amro podobně jako třeba ČSOB, nyní zkoumala, zda je vůbec ochotna s firmami kolem Novy dále spolupracovat.

Šmejc potíže popírá.

Sám Jiří Šmejc jisté výkyvy v cash-flow nepopírá, tvrdí však, že situace není nijak dramatická. „Vyjádřili jsme potřebu změny financování koncernu z důvodu optimalizace finančních nákladů. Nešlo o řešení zásadních problémů v cash-flow, naše cash-flow má sice výkyvy v návaznosti na sezonnost prodeje reklamy, ale celkově je zcela stabilizované,“ uvedl šéf MEF Holdingu.
Jiří Šmejc také týdeníku EURO písemně potvrdil, že se „v jistém smyslu“ uvažuje o vytvoření nového holdingu společností spojených s největší českou komerční televizí: „Při vzájemné informovanosti s financujícími bankami vytváříme optimální model vzájemného fungování firem kolem TV Nova.“ Na otázku, zda nepovažuje smlouvy MEF Holdingu se skupinou J&T a Poštovou bankou za riskantní, muž číslo jedna na Nově odpověděl: „Proč myslíte? Jde o standardní holdingové financování. Za riskantní to nepovažujeme právě proto, že situace cash-flow holdingu je stabilizovaná.“

Zbořené představy.

Celá situace kolem financování Novy však boří některé staré představy o tom, že taková dojná kráva, jakou je největší komerční televize s tržbami za prodej reklamního času ve výši čtyř miliard korun ročně, nemůže mít žádné problémy. Část pozorovatelů si to vysvětluje především tím, že také náklady firem kolem Novy jsou vysoké – především pokud jde o nákup televizních programů či licencí. Zatímco úvěr od J&T Banky je určen k optimalizaci finančních toků, úvěr od Poštové banky má MEF Holding využít k financování „získání práv k dílům“ zahraničních autorů.
Šmejcův koncern také pokračuje v akviziční činnosti, která se ovšem zdaleka netýká pouze televizního byznysu – MEF Holding pod vedením Šmejcova společníka Vladimíra Komára podniká také v oblasti minerálek či kosmetických produktů. Není bez zajímavosti, že krátce před uzavřením smlouvy s J&T Bankou firma ze skupiny MEF Holdingu koupila sodovkárnu Merito v Brně. Jiří Šmejc také musí počítat se stamilionovými výdaji do slovenské televize JOJ. Česká produkční navíc pořád usiluje o koupi AB Barrandov, což by rovněž znamenalo stamilionové výdaje. (V mediálních kruzích se ale objevuje i názor, že koupě AB Barrandova ve skutečnosti vůbec nepřichází v úvahu.)
Najdou se ovšem pozorovatelé, kteří se ptají i jinak: „Je možné, aby v Nově měli takové problémy, aniž by odtud někdo vynášel peníze ven?“

Kdo také půjčoval.

Pro další zkoumání souvislostí finanční situace Novy může mít smysl podívat se na to, jaké půjčky poskytovaly samy společnosti ze skupiny kolem této televize. V zajímavé roli dlužníka zde vystupuje společnost Middle Europe Finance, o které bylo dosud známo především to, že ji Jiří Šmejc založil v době, kdy se ještě věnoval hlavně obchodům s cennými papíry (MEF Holding vznikl později). Firma Middle Europe Finance se v dosud zveřejňovaných materiálech neobjevuje ani jako součást skupiny MEF Holding, ani skupiny „firem kolem Novy“.
Půjčku Middle Europe Finance poskytla Česká produkční 2000, Česká produkční invest i MAG Media. Týdeník EURO má podrobnější informace o prvních dvou. V obou případech není specifikován účel smlouvy, jež není jištěna a je uzavřena na dobu neurčitou. V prvním případě byla uzavřena už v roce 1999, ve druhém v roce 2001. Maximální objem finančních prostředků (jistina) je v obou případech 500 milionů korun. Podle dostupných zpráv je tento objem podobný (ne-li stejný) také ve třetím případě (půjčka, již poskytla MAG Media). Je zde ovšem jedno omezení pro dlužníka, který je povinen poskytnuté finanční prostředky účelově vázat tak, aby v případě požadavku věřitele mohl do čtrnácti dnů splatit polovinu finanční částky a zbývající část do dvou měsíců. Otázkou je, zda věřitel někdy takový požadavek vznesl.
Společnost Middle Europe Finance se nedávno přejmenovala, její nový název je N&P Alliance. V obchodním rejstříku byla změna zapsána 20. května. Stoprocentním majitelem je nyní Jan Gerner, další Šmejcův společník z MEF Holdingu.
Uvedené půjčky a změnu názvu vysvětluje Jiří Šmejc takto: „Bezpochyby jde o standardní obchodní vztah. Důvodem změny názvu firmy byla změna struktury vlastníků.“ Týdeník EURO má informace, podle nichž jsou peníze z uvedených půjček používány na projekty skupiny MEF mimo televizní byznys (minerálky, kosmetické zboží), které jsou ovšem ztrátové.

I pro deník Super?

Česká produkční invest (stoprocentní dcera České produkční) poskytla také půjčku rakouské investiční společnosti EPIC Holding, která financuje vydávání bulvárního deníku Super. Podrobnosti této půjčky majitelé Novy tají s mimořádným úsilím. Asi není divu. Kolem možné spolupráce mezi Novou a Suprem se již objevilo mnoho spekulací a úvah. Jednatel CET 21 Vladimír Železný v minulosti zdůrazňoval, že Nova bulvární deník nevlastní a ani nehodlá vlastnit. Obě strany však podle něj uzavřely smlouvu o výměně informací. Skutečnost, že firma ze skupiny kolem Novy investorům Supru poskytla půjčku, dosud nebyla příliš známa.
„Půjčka firmě EPIC Holding byla standardní obchodní půjčka, která je zcela splacena,“ míní Jiří Šmejc. Spolupráci s deníkem Super označuje za finančně výhodnou pro televizi Nova. Samotné vydávání deníku Super však mediální odborníci označují za neúspěšný projekt a jeho současní majitelé by rádi našli kupce. Vzhledem k dosavadní spolupráci mezi komerční televizí a tímto deníkem se objevuje otázka, zda by se novým vlastníkem Supru nemohli stát právě majitelé Novy. Vzhledem ke značné ztrátovosti deníku však nelze vyloučit, že se po volbách jeho vydávání prostě ukončí.

Rozehnal se vzbouřil.

Finanční transakce, které řídí Jiří Šmejc, se stávají stále více terčem odporu v samotné struktuře Novy. Týdeník EURO zjistil z několika na sobě nezávislých zdrojů, že do ostrého konfliktu se Šmejcem se pustil jeden z klíčových mužů na Nově – právník Aleš Rozehnal, který sám byl ve vyšetřovací vazbě kvůli podezření z napomáhání nezákonným převodům majetku Vladimíra Železného. Rozehnal žádá, aby Šmejcovo vedení přestalo Novu „tunelovat“.
Kromě transakcí, jež Šmejcovi lidé financují prostřednictvím společnosti Middle Europe Finance, se objektem kritiky stává obchodní vztah mezi Českou produkční (tu plně ovládá Šmejc) a CET 21 (tu zatím řídí Železný a Rozehnal). Šmejcovi kritici tvrdí, že ceny produktů a služeb, jež Česká produkční držiteli licence prodává, výrazně předražuje a tímto způsobem z Novy vysává peníze. Rozehnal také žádá, aby byl zaplacen dluh Vladimíra Železného vůči CME, majiteli bývalé servisní organizace Novy. Na sobě nezávislé zdroje týdeníku EURO potvrdily, že Šmejc neměl skutečný zájem tento dluh splatit, byť tvrdil opak.
Proti „vysávání“ peněz firmou Middle Europe Finance (dnes N&P Alliance) se postavil rovněž Pavel Ťahan, donedávna majitel a šéf společnosti MAG Media. Tento protest byl také jedním z důvodů, proč musel ze svých postů odejít. Sám Ťahan se ovšem odmítl jakkoliv vyjadřovat k čemukoliv, co s jeho působením v MAG Media souvisí.

Kreativní prostředí.

Prostředí televizního byznysu každopádně poskytuje Jiřímu Šmejcovi a jeho společníkům možnost „kreativity“ při uzavírání různých transakcí. Zajímavým příkladem je právě akvizice sodovkárny Merito, kterou na začátku letošního roku koupil MEF Holding od ústecké společnosti Drinks union. Část ceny byla zaplacena reklamním časem v televizi Nova. Zdroje týdeníku EURO uvádějí, že takováto transakce není ničím výjimečným.
Dost kreativně ostatně vypadá i ona zmíněná vazba na Middle Europe Finance. Týdeník EURO má několikanásobně ověřené informace, že Jiří Šmejc stál za půjčkou skupině GES Group Ivana Zacha, který ovládá televizi Prima. Díky této půjčce Zachova skupina splatila ČSOB dluh FTV Premiéry (držitel licence na vysílání Primy) a možná zabránila jeho převodu do České konsolidační agentury. Tato skutečnost je dalším významným potvrzením podnikatelského propojení mezi Šmejcem a Zachem, které oba muži popírají. Na přímý dotaz Šmejc uvedl: „Skupina MEF neeviduje půjčky vůči GES Group.“ Poskytla tedy půjčku Middle Europe Finance? Tuto firmu šéf Novy za součást skupiny MEF neoznačuje.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze