Kdy má být noční klid a jaká je pokuta za jeho rušení - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Kdy má být noční klid? Zákon nařizuje 8 hodin, rozmezí mohou upravit obecní vyhlášky

,
Kdy má být noční klid? Zákon nařizuje 8 hodin, rozmezí mohou upravit obecní vyhlášky
Zdroj: Profimedia.cz

Plánujete uspořádat večerní grilování na zahradě, kterého se zúčastní i několik vašich přátel, ale nejste si jistí, jak dlouho můžete mít nahlas puštěnou hudbu? Nebo snad potřebujete v bytě něco opravit a přemýšlíte, kdy se může vrtat, abyste tím nerušili sousedy? Pro takové situace je stanoven noční klid, jehož porušení může člověka stát až 15 000 korun.

Kdy je noční klid?

Noční klid je doba, po kterou má být chráněn zdravý lidský spánek. Na našem území upravuje noční klid zákon, a to konkrétně § 34 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Pokud tedy jde o to, od kdy do kdy je noční klid, základní časový interval je zde stanoven na dobu mezi 22:00 a 6:00.

Během daného časového rozmezí mají všichni lidé v zájmu ochrany lidského zdraví a zachování potřebného spánku povinnost dodržovat klid a nevystavovat ostatní hluku či vibracím. Z toho důvodu bývají v době nočního klidu omezovány hlučné provozy, stavební práce, různé veřejné oslavy nebo třeba zábavní akce.

Konkrétní obecní vyhlášky nicméně mohou noční klid upravit z různých důvodů a v některých případech může být noční klid také zrušen. Pokud jde o větší ubytovací prostory, doba nočního klidu by vždy měla být zmíněna také v domovním řádu, aby s tím byli obyvatelé dostatečně srozuměni.

Zapamatujte si: Noční dobou se v rámci ochrany zdraví před hlukem a vibracemi rozumí doba mezi 22:00 a 6:00 hodinou. Pro civilní mezinárodní letiště přepravující ročně více než 100 tisíc osob se za noční dobu považuje interval mezi 23:00 a 5:00 hodinou. V průběhu uvedených časových rozmezí mají všichni povinnost dodržovat klid a ochranu před hlukem a vibracemi.

Přečtěte si: Jaké výhody má darování majetku


Vyhláška obce

Co dalšího o nočním klidu říká zákon? Problematiku nočního klidu dále řeší také § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Zde se uvádí, že dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec ale může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, nebo dokonce nemusí být dodržována.

Obec tedy může podle tohoto předpisu obecně závaznou vyhláškou nebo rozhodnutím vydaným na základě takovéto vyhlášky stanovit situace, kdy bude doba nočního klidu stanovena kratší, nebo dokonce žádná. Nejčastějšími případy pro obecní vyhlášky v souvislosti s nočním klidem bývají kulturní akce, zábavy, obecní slavnosti či jiné svátky, ale i společenské nebo rodinné akce.

Na základě aktuálního znění přestupkového zákona je však nutné, aby zkrácenou dobu nočního klidu obec stanovila ve vyhlášce s dostatečným předstihem, aby se na to občané mohli předem připravit. Pořadatelé uvedených akcí s rušením nočního klidu mají navíc ohlašovací povinnost vůči obci.

S výjimkou pro rušení nočního klidu pak musí souhlasit zastupitelstvo obce. Vyhláška může být také dále upravována nebo doplňována. Musí však vždy obsahovat datum nebo období a popis události, během které není nutné dodržování nočního klidu.

Zapamatujte si: Soukromé, rodinné akce a podobné oslavy nepodléhají oznamovacímu režimu vůči obci, není třeba tedy žádat o výjimku z rušení nočního klidu. Mohou se konat i po 22. hodině, pokud neporušují noční klid.

Noční klid o víkendu

Stejně jako v předchozím případě může řešit obecní vyhláška rušení nočního klidu o víkendu. Dobu nočního klidu si opět upravují vlastní zastupitelstva, takže v různých obcích může být časový interval různý. Žádný zákon však neukládá, že by zde taková obecní vyhláška musela být.


Nepřehlédněte: Stavební povolení nepotřebujete vždy, někdy stačí stavbu jen ohlásit


Rušení nočního klidu

Noční klid může být rušen různými způsoby. Nejčastěji je to hluk v noci, který obtěžuje lidi v okolí a zasahuje do stanovené doby nočního klidu. Mohou to být stavební práce, hlučný průmyslový provoz, zvuky z blízké restaurace, ale i tak zvané „sousedské emise“, tedy opakující se oslavy, reprodukovaná či živá hudba nebo i hlasité projevy při výměně názorů.

Zničil vám narušený noční klid víkend? Nebo snad sousedi nedodržují noční klid v bytech? Pak jistě přemýšlíte, jak nahlásit rušení nočního klidu. Pokud jste obtěžováni hlukem v době nočního klidu a nepomůže domluva s tím, kdo ho způsobuje, můžete zavolat městskou nebo státní policii. Ta má povinnost se na stanovenou adresu oznamovatele dostavit a záležitost řešit. Dostaví-li se na místo rušení nočního klidu policie, původci hluku mohou za své činy dostat pokutu.

Pokuta za rušení nočního klidu

Podle § 5 odst. 1 výše uvedeného zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích může být rušení nočního klidu přestupek. Policie může na místě uložit pokutu až do výše 5000 korun nebo předat věc obecnímu úřadu, který může v přestupkovém řízení uložit pokutu až do výše 10 000 korun.

Bohužel není nic neobvyklého na tom, že se porušování doby nočního klidu děje opakovaně, a to například ve chvíli kdy si soused každý večer pouští hlasitou hudbu nebo příliš často pořádá ve svém bytě party pro přátele. Hříšníkovi pak hrozí při rušení klidu pokuta až 15 000 korun.

Rušení nočního klidu stavbou

Pokud se nemůžete vyspat z důvodu probíhající stavby a chtěli byste situaci dále řešit, nejprve prověřte, zda má daný objekt stavební povolení. Při pochybení pak můžete podat podnět na stavební úřad, který provozovateli může udělit pokutu nebo nařídit odstranění stavby.

Dále se pak můžete obrátit na krajskou hygienickou stanici, která věc prošetří a přeměří, zda nebyly překročeny hlukové limity. Ty jsou uvedeny v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Při překročení hlukových limitů může krajská hygienická stanice uložit viníkovi sankce. Nevyjde-li ani jedna z možností, posledním řešením je podání žaloby k soudu.

Čtěte také:

Jak má vypadat pracovní smlouva

Hledáte práci a nemůžete najít? Naučte se správně napsat životopis

Odstoupení od kupní smlouvy: podmínky, vzor

Kdy je noční klid?

Jako noční klid se označuje doba, po kterou má být chráněn zdravý lidský spánek. Pokud jde o to, od kdy do kdy je noční klid, zákon takto vymezuje dobu od 22:00 do 6:00. Během tohoto časového rozmezí mají lidé povinnost dodržovat klid a nevystavovat ostatní hluku ani vibracím. Proto se omezují hlučné provozy, stavební práce nebo různé veřejné slavnosti.

Jak ovlivňuje noční klid vyhláška obce?

Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, kdy bude doba nočního klidu kratší než normálně, nebo bude dokonce zrušena úplně. Nejčastěji se tak stává z důvodu obecních slavností, svátků, kulturních akcí, zábav či společenských oslav. Dle přestupkového zákona je však nutné zkrácenou dobu nočního klidu ve vyhlášce stanovit s dostatečným předstihem, aby se na to lidé mohli připravit.

Jak řešit rušení nočního klidu?

Co se týče rušení nočního klidu, nejčastěji se jedná o stavební práce, hlučný průmyslový provoz nebo zvuky z restaurací a barů, ale na vině mohou být také opakující se oslavy, hlasitá hudba či výměna názorů mezi sousedy. Pokud vás rušení nočního klidu obtěžuje a nepomůže domluva, můžete zavolat městskou nebo státní policii. Ta má povinnost dostavit se na stanovenou adresu a záležitost prošetřit.

Jaká je pokuta za rušení nočního klidu?

Rušení nočního klidu může být klasifikováno jako přestupek. Na místě pak může policie uložit pokutu až do výše 5000 Kč nebo předat věc obecnímu úřadu, který má právo v přestupkovém řízení uložit pokutu až do výše 10 000 Kč. Děje-li se rušení nočního klidu opakovaně, hrozí viníkovi pokuta až 15 000 Kč.