Kdy má být noční klid a jaká je pokuta za jeho rušení - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Kdy má být noční klid? Zákon nařizuje 8 hodin, rozmezí mohou upravit obecní vyhlášky

,
Kdy má být noční klid? Zákon nařizuje 8 hodin, rozmezí mohou upravit obecní vyhlášky
Zdroj: Profimedia.cz

Noční klid je doba, po kterou má být být chráněn zdravý lidský spánek. Základní časový interval stanoví zákon na dobu mezi 22:00 a 6:00 hodin. Upravit tuto dobu mohou však obecní vyhlášky, noční klid může být i zrušen. Za rušení nočního klidu hrozí pokuta až 15 000 korun.

Noční klid je časový úsek v průběhu noci, ve kterém má být v rámci ochrany lidského zdraví zachováván klid v zájmu potřebného spánku.

V době nočního klidu proto bývají omezovány hlučné provozy, stavební práce nebo například veřejné oslavy a zábavní akce.

Co říká zákon?

Problematiku nočního klidu, legislativní řečí „noční doby“, řeší § 34, odst. 2 zákona číslo 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Zapamatujte si: Noční dobou se v rámci ochrany zdraví před hlukem a vibracemi rozumí doba mezi 22:00 a 6:00 hodinou. Pro civilní mezinárodní letiště přepravující ročně více než 100 tisíc osob se za noční dobu považuje interval mezi 23:00 a 5:00 hodinou. V průběhu uvedených časových rozmezí mají všichni povinnost dodržovat klid a ochranu před hlukem a vibracemi.

Přečtěte si: Jaké výhody má darování majetku


Vyhláška obce

Dobu nočního klidu také upravuje v paragrafu 5, odst. 6 zákon o některých přestupcích č. 251/2016 Sb.

Obec může podle tohoto předpisu obecně závaznou vyhláškou nebo rozhodnutím vydaným na základě takovéto vyhlášky stanovit výjimečné případy, kdy bude doba nočního klidu stanovena kratší, nebo dokonce žádná.

Nejčastějšími případy pro obecní vyhlášky v souvislosti s nočním klidem bývají obecní slavnosti, kulturní akce či jiné svátky.

Na základě aktuálního znění přestupkového zákona je však nutné, aby zkrácenou dobu nočního klidu obec stanovila ve vyhlášce s dostatečným předstihem, aby se na to občané mohli předem připravit.

Pořadatelé uvedených akcí s rušením nočního klidu mají ohlašovací povinnost vůči obci. S výjimkou pro rušení nočního klidu pak musí souhlasit zastupitelstvo obce.

Vyhláška může být také upravována nebo doplňována. Musí však vždy obsahovat datum a popis události, během které není nutné dodržovat noční klid.

Zapamatujte si: Soukromé, rodinné akce a podobné oslavy nepodléhají oznamovacímu režimu vůči obci, není třeba tedy žádat o výjimku z rušení nočního klidu. Mohou se konat i po 22. hodině, pokud neporušují noční klid.

Noční klid o víkendu

Stejně může řešit obecní vyhláška noční klid o víkendu. Opět si ji upravují vlastní zastupitelstva, takže v různých obcích může být časový interval různý. Žádný zákon, však neukládá, že by taková obecní vyhláška musela být.


Nepřehlédněte: Stavební povolení nepotřebujete vždy, někdy stačí stavbu jen ohlásit


Rušení nočního klidu

Noční klid může být rušen různými způsoby. Nejčastěji je to hluk v noci, který obtěžuje lidi v okolí a zasahuje do stanovené doby nočního klidu.

Mohou to být hlučný průmyslový provoz, stavební práce, hluk z blízké restaurace, ale i tak zvané „sousedské emise“, tedy opakující se oslavy, reprodukovaná či živá hudba nebo i hlasité projevy při výměně názorů.

Pokud jste obtěžováni hlukem v době nočního klidu a nepomůže domluva s tím, kdo ji způsobuje, můžete zavolat městskou nebo státní policii. Ta má povinnost se na stanovenou adresu oznamovatele dostavit a záležitost řešit.

Pokuta za rušení nočního klidu

Rušení nočního klidu je klasifikováno jako přestupek podle paragrafu 5, odstavce 1 výše uvedeného zákona 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

Policie může na místě uložit pokutu až do výše 5000 korun nebo předat věc obecnímu úřadu, který může v přestupkovém řízení uložit pokutu až do výše 10 000 korun.

Není nic neobvyklého, že porušování doby nočního klidu se děje opakovaně. Hříšníkovi pak hrozí pokuta až 15 000 korun.

Čtěte také:

Jak má vypadat pracovní smlouva

Hledáte práci a nemůžete najít? Naučte se správně napsat životopis

Odstoupení od kupní smlouvy: podmínky, vzor

Kdy má být noční klid? Zákon nařizuje 8 hodin, rozmezí mohou upravit obecní vyhlášky
1 (20%) 1 hlasování
Diskuze