No, nekup to - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

No, nekup to

, Pavel Páral,
No, nekup to
Zdroj: Euro.cz

Poslanci si vybrali pětkrát dražšího poradce

Když Vlastimil Tlustý (ODS) před necelým rokem zdůvodňoval, proč mají do dozorčí rady České konsolidační agentury (ČKA) usednout poslanci, hovořil o veřejné kontrole hospodaření s problémovými aktivy a její zoufalé neefektivnosti, o podezřeních, že úředníci nepostupují vždy příliš čestně. To, jak si počínala poslanecká dozorčí rada při výběru poradce pro prodej aktiv ve společenství Škoda, však vyvolává zdaleka největší pochybnosti ze všech dosud sporných výběrových řízení. Poslanci se totiž rozhodli pro nabídku, která je pětkrát vyšší než druhá konkurenční, a to v řízení, pro něž označení málo transparentní lze považovat za eufemismus.
Česká konsolidační agentura hledala poradce, který by jí pomohl prodat zhruba 49 procent akcií Škody Holding a pohledávky vůči jejím dceřiným společnostem.

Žádné drobné.

Vítězem se stala společnost JP Morgan. Ta požaduje jako odměnu tři sta tisíc dolarů za prvotní technické úkony, jako je zpracování analýzy, zvolení oceňovací metody a přípravu a realizaci due diligence. Při úspěšném prodeji bude poradci náležet 1,75 procenta, minimálně však dva a půl milionu dolarů.
Konkurenční nabídka společnosti Creditanstalt Investment Bank (CAIB) činila 110 tisíc dolarů za přípravné práce a 0,9 procenta z prodejní ceny. Minimálně však 525 tisíc dolarů. K tomu je nutné připočíst náklady na cestovní výdaje, výrobu dokumentace a činnost dalších poradců. Ta činí u JP Morgan maximálně patnáct tisíc dolarů měsíčně (smlouva má být uzavřena na osmnáct měsíců). CAIB požaduje úhradu těchto nákladů v celkové maximální výši 400 000 korun!

Hlavně nepřebrat.

Pozoruhodná kouzla začala ještě před začátkem výběru poradce. ČKA je totiž jen menšinovým akcionářem Škody Holding. Majoritu drží Škoda, a. s., která je v konkursu, a také konkursní správce potřebuje pro zpeněžení akcií holdingu poradce. Vybíral rovněž soutěží a vybral bezpochyby renomovanou investiční banku ABN Amro s tím, že se ČKA připojí. Dozorčí rada však myšlenku společného poradce jednoznačně odmítla a vypsala soutěž. Inzerát v Hospodářských novinách sděloval, že na přihlášení mají zájemci jeden měsíc. Drobným písmem bylo připsáno, že podrobné podmínky lze najít na internetu. Tam – a jen tam – bylo možné najít jednu velmi podstatnou podmínku. Totiž že nejprve je nutné přihlásit se předběžně, a to do jednoho týdne. Kdo zaváhal, přišel o šanci. Jak však bylo jasné z pozdějšího vývoje, spíše teoretickou. Prvním sítem prošly čtyři společnosti. Vedle zmíněných dvou ještě KPMG a HSBC. Předmětem hodnocení výběrové komise však nakonec byly pouze nabídky JP Morgan a CAIB. Ta na svém jednání 28. února doporučila z cenových důvodů vybrat levnější CAIB a o den později tento závěr schválilo představenstvo ČKA. Poté přišla ke slovu dozorčí rada, která v tajném hlasování (!) návrh představenstva odmítla.
Kolečko začalo znovu. Výběrová komise se sešla 19. března a rozhodla, že vhodnějším poradcem bude JP Morgan. Jenže představenstvo se postavilo na zadní. Trvalo na svém původním výběru, který znovu předložilo dozorčí radě. Když se 21. března sešla, schválila v rozporu s představenstvem záměr vybrat JP Morgan a uložila představenstvu projednat upřesnění cenové nabídky a smluvní podmínky. Představenstvo se však zdráhalo převzít na sebe odpovědnost za zvolení výrazně dražší nabídky a žádalo výběrovou komisi o jasné písemné stanovisko, z něhož by vyplývalo že dražší firma je skutečně lepší. To se stalo a v pátek 12. dubna měla dozorčí rada k dispozici doporučení představenstva vybrat JP Morgan. Hlasování proběhlo per rollam a dopadlo v poměru pět ku třem. Pro byli poslanci Vlastimil Tlustý (ODS), Josef Hojdar (ČSSD), Libor Ježek (ODS), Vladimír Doležal (ODS) a bývalý lidovecký poslanec Pavel Tollner. Proti hlasovali Michal Doktor (ODS), Milan Urban (ČSSD) a Miloslav Vlček (ČSSD)

Možná přijde i GE.

Neuvěřitelně markantní nepoměr v cenách výběrová komise zdůvodnila tím, že JP Morgan patří mezi nejvýznamnější světové investiční banky, zatímco CAIB je firmou pouze na evropské úrovni, jejíž mateřská skupina HVB je velikostí a rozsahem činnosti nesrovnatelně menší. Zda tím však lze zdůvodnit tak markantní rozdíl v ceně, je přinejmenším sporné. Odborníci oslovení týdeníkem EURO považují cenu požadovanou JP Morgan za silně nadsazenou, přičemž se pozastavují především nad stanovením minimální ceny u obou nabídek.
Ve zdůvodnění se rovněž uvádí, že JP Morgan již avizoval vážné zájemce o koupi Škody. Zájem o exkluzivitu při vyjednávání má údajně světový gigant General Electric. To by byl opravdu velmi žádoucí partner, ale věrohodnost zájmu GE snižuje skutečnost, že této firmě již byly opakovaně nabídnuty nejatraktivnější dcery Škody a odpověď byla zamítavá.

Hlavně rychle.

Plzeňský podnik přitom potřebuje nového vlastníka velmi rychle. Vzhledem k nevyjasněné situaci a konkursu na mateřskou akciovou společnost se firmě uzavřel přístup k bankovním zdrojům a vznikají potíže při financování získaných zakázek. Například dodávka pro mexickou elektrárnu Saus málem zkrachovala, protože místo obvyklých pěti dnů trvalo téměř čtyři měsíce, než mohla Škoda Eenergo předat odběrateli záruční cenné papíry, takzvané performance bonds. Požadavek ČKA zněl, aby due diligence ve Škodě skončila do konce června. Smlouva s poradcem však má být uzavřena na osmnáct měsíců. Za rok a půl by však už patrně nebylo co prodávat.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze