Nintendo a hladina cukru v krvi - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Nintendo a hladina cukru v krvi

, Petr Knap,
Nintendo a hladina cukru v krvi

Technologické novinky nutí výrobce léčiv hledat netradiční spojence

V posledních letech se farmaceutické firmy potýkají s globalizací, problémy s patenty, neustálým tlakem na ceny, demografickými trendy či s reformou zdravotní péče. A musejí se i vyrovnávat s převratnými trendy v moderních technologiích, mobilních řešeních a v eHealthu. Ty rychle mění pravidla hry, na něž je třeba reagovat. Inovace a nové technologie se projevují i ve farmaceutickém průmyslu. Jeho základ sice nadále tvoří produkce nových léčiv, ale manažeři farmaceutických koncernů stále častěji řeší, jak se vyrovnat s rychlým rozvojem technologií a s růstem informovanosti spotřebitelů.

Neotřelý přístup

Dle tradičního mezinárodního průzkumu Progressions, Pharma 3.0 společnosti Ernst & Young až 92 procent farmaceutických firem očekává nárůst nových partnerů v oboru eHealth, mobilních zdravotnických řešení (mHealth) a lékařských technologií. Ze současných změn mohou mít prospěch společnosti informačních technologií, významné maloobchodní řetězce i telekomunikační firmy. Farmaceutické firmy totiž hledají způsoby, jak s těmito novými hráči navázat efektivní spolupráci a dosáhnout lepších výsledků pro pacienty. Budou však tyto často odlišné společnosti schopné najít společnou řeč a propojit své obchodní modely, aby obě strany profitovaly?
Významný dopad na odvětví bude mít digitalizace osobních zdravotních dat a zavádění nových metod v oblasti eHealth a mHealth. To mimo jiné přinese nové zdroje informací, které mohou významně změnit přístup k řešením ve zdravotnickém „ekosystému“. Inovace jsou pro farmaceutický průmysl z dlouhodobého hlediska klíčové. Úspěšné proto mohou nyní být společnosti, které k jejich využití přistoupí neotřele.
Společnost Bayer například nedávno uvedla na trh zařízení DIDGET monitorující cukr v krvi, jež je založeno na herním principu videoher firmy Nintendo. U dětí s cukrovkou by mělo podpořit pravidelnou kontrolu cukru v krvi. Dle viceprezidenta Bayeru Michaela Schwartze si jeho společnost uvědomuje, že se technologie v oblasti herního průmyslu rychle vyvíjejí. Firma Bayer se proto musela rozhodnout, zda se zaměří na vývoj herního programování nebo na podporu rozvoje vztahů se společnostmi, které se na tuto oblast specializují.

Informační technologie

Do budoucna nabízejí velké možnosti i mobilní telefony. Například společnost Novartis ve spolupráci s konzultační firmou Proteus Biomedical vyvinula čip, který bude zabudován v každé pilulce. Pokud si pacient zapomene vzít lék, čip ho upozorní SMS. S růstem počtu mobilních telefonů se z SMS stává jeden z prostředků, jímž lze šířit potřebné informace i mezi chudé pacienty v rozvojových zemích. Stále dokonalejší možnosti nabízejí „chytré“ telefony. Například Nokia počítá s tím, že tyto její telefony by měly být dobře propojitelné se zdravotnickými zařízeními. Na možnostech zpracování a propojení zdravotních dat pracují i Google a Microsoft. Výrobci léčiv si také uvědomují, že roste význam sociálních sítí. V této záležitosti se však názory mladší a starší generace liší. Mladí lidé dnes nemají problém sdílet soukromá data a informace na sociálních sítích, pro střední a starší generaci to však stále je citlivé téma.
Také při vstupu na rozvíjející se trhy, zejména Afriky či Asie, farmaceutické společnosti stále více spolupracují s netradičními partnery – od poskytovatelů drobných úvěrů, kteří mohou pomoci překonat cenovou bariéru, až po potravinářské firmy, jež disponují distribuční sítí a infrastrukturou potřebnou k zajištění dodávek léků.

Nedostatečná připravenost

Řízení a optimalizace rozšiřující se sítě partnerů přinášejí pro hlavní farmaceutické firmy nové problémy a úkoly. Jedním z problémů, jemuž nyní čelí a který budou muset v oblasti inovačních partnerství vyřešit, je lepší nastavení ocenění a financování spolupráce. Mnoho z nich přiznává, že zatím nejsou dostatečně připraveny stanovit ceny a strukturu případných transakcí s partnery z netradičních odvětví. Uspějí přitom, jen pokud se jim podaří najít cestu, jak zkombinovat vlastní silné stránky s jinými společnostmi a zajistit fungující dlouhodobou spolupráci, která přinese oběma stranám odpovídající zisk a nakonec i více spokojených pacientů.
Nová spojenectví kladou na podniky nové nároky i při jejich strukturování a zkoumání přínosu partnerů. Zásadní roli hraje neustále rostoucí dostupnost informací a s tím spojená možnost zpracování a propojení dat, jež jsou k dispozici. Například podrobná analýza elektronických zdravotních záznamů může pomoci nemocnicím a plátcům zkoumat souvislost mezi lékařskými předpisy a jejich dopady na léčbu pacienta. Farmaceutické firmy tím však ztrácejí výlučnou kontrolu nad dosahovanými výsledky, kterou měly v minulosti. To pro ně znamená nárůst rizika z hlediska návratnosti investic. Do popředí se tím dostávají strategická rozhodnutí, zda vynakládat prostředky na další vývoj analýz dat.

Klíč k úspěchu

Zatímco pacienti díky přístupu k osobním zdravotním záznamům či využívání vzdálených přístupů ke zdravotní péči i dalších technologií v ní hrají stále aktivnější roli, farmaceutické společnosti jsou zatím většinou kvůli omezujícím regulačním předpisům pro komunikaci s pacienty stranou tohoto vývoje. Otázkou zůstává, zda je farmaceutický průmysl připraven vystoupit z tradičních partnerství v odvětví a z vysoce kontrolovaného a regulovaného prostředí a vydat se k inovační spolupráci s neznámými a rychle se vyvíjejícími obory, což může přinést nejen nové příležitosti, ale i omezenou možnost kontroly. Pro mnoho těchto firem představují nová partnerství značné investice a vysoké riziko. Budou farmaceutické společnosti trvat na své tradiční roli, nebo se přizpůsobí novým podmínkám?
Jisté je, že změny bude občas obtížné uskutečnit. A zejména větší koncerny se pravděpodobně nezmění natolik snadno a rychle, jak by vyhovovalo současným podmínkám. Manažeři farmaceutických společností by si proto již dnes měli uvědomit, že inovace a nové chápání zdravotnického „ekosystému“ jsou pro jejich budoucí úspěch rozhodující.

Situace

Dle mezinárodního průzkumu Progressions, Pharma 3.0 společnosti Ernst & Young až 92 procent farmaceutických firem očekává nárůst nových partnerů v oboru eHealth, mobilních zdravotnických řešení (mHealth) a lékařských technologií.
Ze současných změn mohou mít prospěch společnosti informačních technologií, významné maloobchodní řetězce i telekomunikační firmy. Farmaceutické firmy totiž hledají způsoby, jak s těmito novými hráči navázat efektivní spolupráci a dosáhnout lepších výsledků pro pacienty.

Souvislosti

Řízení a optimalizace rozšiřující se sítě partnerů přinášejí pro hlavní farmaceutické firmy nové problémy a úkoly. Jedním z problémů, jemuž nyní čelí a který budou muset v oblasti inovačních partnerství vyřešit, je lepší nastavení ocenění a financování spolupráce.
Mnoho z nich přiznává, že zatím nejsou dostatečně připraveny stanovit ceny a strukturu případných transakcí s partnery z netradičních odvětví.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze