NIC NENÍ JEN ČERNÉ A BÍLÉ - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

NIC NENÍ JEN ČERNÉ A BÍLÉ

, Blanka Růžičková Euronews a.s.,
NIC NENÍ JEN ČERNÉ A BÍLÉ
Zdroj: Euro.cz

Nový šéf ČEZ nehodlá měnit dosavadní strategii společnosti

Stanislav Svoboda (51) je generálním ředitelem ČEZ od 10. prosince minulého roku, kdy na tomto postu vystřídal Milana Černého, který odešel kvůli sporům se státními úředníky zastupujícími většinového vlastníka. Jako člen představenstva působí nicméně ve společnosti ČEZ už od 5. ledna 1999. Před definitivním přestupem do ČEZ byl generálním ředitelem Škody Praha. Do této firmy nastoupil už v roce 1984 a má zkušenosti z výstavby a provozu elektráren Tušimice II, Chvaletice, Jaslovské Bohunice, Dukovany a Mochovce. Absolvoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, kde studoval ekonomiku a řízení v oboru výroby a rozvodů elektrické energie. V roce 1998 ukončil studium na univerzitě v Sheffieldu. Stanislav Svoboda bydlí v Praze, je ženatý a má dvě děti.

EURO: Jste sice novým generálním ředitelem, ale na řízení společnosti se jako člen představenstva podílíte už rok. Budete teď něco měnit na její strategii?

SVOBODA: Strategie podniku není to, co bychom chtěli v dohledné době měnit. Chci ale změnit systém řízení, protože se domnívám, že jsou tady bílá místa a že se v některých případech překrývají kompetence. Můj přístup bude zpočátku anal ytický a možná trochu profesorský, protože bych si chtěl nejprve svolat to, čemu pracovně říkám workshopy. A na těchto poradách, kde by se měli sejít lidé z nejrůznějších úrovní řízení, si chci udělat jasno, jak systém optimalizovat.

EURO: Zrušíte některá vedoucí místa nebo některé lidi vyměníte?

SVOBODA: O tom je předčasné hovořit. ČEZ se musí soustředit na dvě hlavní činnosti, výrobu a obchodování s elektřinou. Z tohoto základního pohledu by se měla organizační struktura předělat tak, aby byla jednodušší a průhledně jší.

EURO: Po valné hromadě svolané na 25. ledna by měli do rozhodujících orgánů firmy přijít zástupci amerického fondu Templeton. Čekáte se změnami na jejich příchod?

SVOBODA: To rozhodně ne, protože dokud valná hromada neproběhne, nic není jisté. Templeton má nyní pravděpodobně až deset procent akcií a je pravda, že má na delegování svého zástupce nebo zástupců velký zájem. Státní orgány, které disponují právy většinového akcionáře, se dosud k tomuto přání stavěly zdrženlivě. Já osobně bych takovou kooptaci uvít al, protože pokud má být ČEZ transparentní a důvěryhodná společnost, tak jí to jenom prospěje.

EURO: Co považujete za klíčový cíl pro nejbližší období?

SVOBODA: Připravit se na konkurenci. Společnost ČEZ se zatím pohybuje v ochranné atmosféře, protože se s ní dosud nepotkala. Během tří let ovšem bude vystavena plnému konkurenčnímu prostředí a jestliže v něm chce být úspěšná, musí do té doby maximálně snížit náklady. Je to naprosto zřejmé a jednoduché, protože proces liberalizace se nedá zastavit a na otevřeném trhu platí jen jedno rozhodující kritérium, cena produktů.

EURO: Takže podnik nyní čekají zásadní restrukturalizační kroky?

SVOBODA: Neřekl bych, že ho teprve čekají. Mnohé už má za sebou a mým úkolem je v nich pokračovat a dotáhnout je do konce. ČEZ už nemá podobně jako většina moderních elektrárenských společností vlastní údržbu a tyto služby si zaji šťuje zvenčí. Podobně se začalo s centralizací nákupu, kde vidíme velké zdroje úspor.

EURO: Budete i nadále prosazovat vizi velkého energetického holdingu a usilovat o to, aby společnost ČEZ před privatizací pohltila některé distribuční společnosti?

SVOBODA: Otázka privatizace je v tuto chvíli ryze politickou záležitostí a je na vládě, jak rozhodne. My jako management se můžeme snažit toto rozhodnutí ovlivňovat a můžeme nějaká řešení doporučovat. Osobně považuji vizi holdingu za n ěco, co bude užitečné i pro stát. Nákupem subdodavatelů, například uhelných společností, a nákupem odběratelů, jako jsou distribuční společnosti, vznikne synergické propojení, s nímž bude možné tyto subjekty zpeněžit mnohem lépe, než kdyby se při privatizaci prodávaly samostatně.

EURO: Teď bude mít vláda na stole prodej uhelných firem. Jaké je vaše doporučení?

SVOBODA: Chceme zvýšit podíl ve společnosti Severočeské doly. Teď tam máme 39 procent a domníváme se, že s majoritou by byla ČEZ pro potenciální investory mnohem zajímavější.

EURO: Existují už takoví investoři?

SVOBODA: Zájemci tady jsou, ale dokud není jasně řečeno, jak se bude ČEZ privatizovat, probíhají ta jednání jen na úrovni debat při večeři.

EURO: Model propojení ČEZ s distribucí je poměrně složitý a nepřehledný. Neoddálí se tím privatizace?

SVOBODA: Za složitý ani nepřehledný ho nepovažuji. Nejsem přítelem nějakého oddalování, ale znovu opakuji, že nerozhoduji o tom, jak a kdy se ČEZ bude privatizovat.

EURO: Říkáte, že se česká elektroenergetika musí připravit na volný trh. Jak potom chcete obhájit propojení, které upevní dosavadní monopol, a jde tak proti principům otevřené konkurence?

SVOBODA: Je to zatím jen jedna z možných variant, ale dovedu si představit, že ji lze obhájit. Stát musí hledat cestu, jak od ČEZ oddělit přenosovou soustavu čili majetek v hodnotě kolem dvaceti miliard korun. To je velká suma, a přest ože je stát majoritním vlastníkem, těžko to může udělat bez nějakého vypořádání. Výměnu za majetek distribučních společností tak považuji za poměrně elegantní řešení. Navíc většina západoevropských společností už toto uspořádání má a konkurenci to nijak neohrožuje.

EURO: Pravidla liberalizovaného trhu platná pro Evropskou unii ovšem úplné oddělení přenosové soustavy nepožadují. Stačí jim to, co máte už teď – oddělené účetnictví v podobě dceřiné společnosti ČEPS. Proč by se tedy měla tato dcera vracet pod křídla státu?

SVOBODA: Zatím to není nutné, ale i v unii jsou tlaky na úplné oddělení přenosu od výroby čím dál silnější. Přenosová soustava by sice mohla mít i soukromého vlastníka, ale ani země s liberalizovaným trhem touto cestou nejdou a po nechávají ji ve vlastnictví státu.

EURO: Jaká je příčina toho, že výsledky ČEZ byly vloni nejhorší za posledních deset let?

SVOBODA: Konsolidovaný zisk za rok 1999 se bude pohybovat na úrovni dvou miliard korun, a bude tak skutečně velmi nízký. Musíme si ovšem uvědomit, že se do něj promítly jednorázové vlivy, které se nebudou opakovat. Je tam tedy řada položek, kter é mají čistě účetní vliv, jako například kurs koruny, kvůli němuž se předloni rozpouštěly rezervy a vloni se znovu musely vytvářet. To dělá tři miliardy korun. Další půldruhé miliardy se odečte kvůli zastavení modernizace elektrárny Tušimice I. U ní jsme se už před rokem rozhodli, že tady nebude takový zdroj potřeba, a že ho proto nebudeme více než pětimiliardovým nákladem modernizovat.

EURO: Rok od roku se ovšem snižuje i provozní výsledek, do kterého se účetní vlivy nepromítají. Myslíte, že dokážete tento nepříznivý trend zvrátit?

SVOBODA: Vůbec o tom nepochybuji. Věřím, že letošní rok skončí podstatně lépe, protože vidím, že jsme schopni snížit režijní náklady, zvýšit tržby a šikovnou obchodní politikou stlačit ceny vstupů.

EURO: Nepřehřála společnost ČEZ v minulosti tempo investic?

SVOBODA: To bych netvrdil, přestože firma v minulých letech investovala přes čtyřicet miliard do odsíření a staví Temelín. Potřeba odsíření byla vyvolána přijatým zákonem o ochraně životního prostředí, a i když ty investice nebyly malé, dnes by bez nich nemohla být většina uhelných elektráren v provozu. U jaderné elektrárny Temelín sice odpůrci tvrdí, že je příliš drahá, já ale říkám, že kdybychom ji stavěli na zelené louce a dnes, tak bude mnohem dražší.

EURO: Na postu šéfa Škody Praha, která je generálním dodavatelem Temelína, byla vaše snaha o dokončení této investice pochopitelná. Teď odpovídáte za hospodaření společnosti, která ji musí zaplatit. Jste stále ještě přesvědčený, že bylo nutné Temelín stavět?

SVOBODA: Pochopitelně je tady jistý posun z pohledu času. Přesto si nemyslím, že by Temelín byl zbytečný jen proto, že je tady momentálně nadbytek elektrárenských kapacit. Stavbu bylo možné až do roku 1995 zastavit, ale tehdy jsme si mysleli, že je naše země středoevropský tygr a spotřeba elektřiny stále poroste. Byly tady dokonce obavy, že nespustíme Temelín včas a že budeme muset elektřinu masivně dovážet. Dnes jsme v trochu obráceném gardu, ale ani to nic nemění na faktu, že stále pokládáme Temelín za laciný a ekologický zdroj.

EURO: Připouštíte tedy, že Temelín nepotřebujete?

SVOBODA: Nic není černé a bílé a stále tvrdím, že rozhodnutí našich předchůdců nebylo špatné. Teď jsme na vysokém stupni rozestavěnosti a není jiná cesta než Temelín dokončit. I za cenu, že na přechodnou dobu utlumíme výrobu v uhelných elektrárnách.

EURO: Které elektrárny přijdou na řadu jako první?

SVOBODA: To bude otázka ekonomické výhodnosti. Čili první by nepochybně byly ty, do nichž se dopravuje uhlí po železnici. Nelze ale odhadnout, jestli by to byl Mělník nebo Chvaletice či Hodonín, protože takové rozhodnutí musí vycházet z nějaké a nalýzy a dalších faktorů. Obecně lze říci, že tyto „nepánevní elektrárny budou možná méně využívány.

EURO: Na podzim začnete do Temelína zavážet palivo. Tento mezník jistě znovu vyvolá protesty a možná se objeví diskuse, zda elektrárnu spustit. Jste na ně dostatečně připraveni?

SVOBODA: Z domácí politické scény odpor neočekáváme. Vláda rozhodla o dokončení stavby a konsenzus panuje i u hlavních politických stran. Pokud bude kravál z Rakouska, tak od toho jsme tady a dobře placeni, abychom ho us táli.

EURO: Jak to chcete udělat?

SVOBODA: Nebudeme reagovat na irelevantní podněty. Pro nás je nutné postupovat podle zákona. Máme kontrakty a je to stomiliardová investice. Pokud ji nespustíme, budou naši akcionáři ronit krvavé slzy. Naší povinností je stavbu dokončit. Čili po kud se někdo někam přiváže řetězy, aby nám zavezení paliva znemožnil, musíme se pokusit ho slušnou formou odvázat. Zažil jsem už podobný střet v elektrárně Mochovce a bylo to velmi hysterické. S rozvahou se to ale dá ustát.

EURO: Kolik elektřiny ČEZ vyváží?

SVOBODA: Vloni okolo 5,7 terawatthodiny a letos by se to mělo zvýšit až o třicet procent. Vycházíme i z toho, že se nám vloni koncem roku podařilo uzavřít nové smlouvy na vývoz do Bavorska.

EURO: V západní Evropě za poslední rok klesly ceny o třetinu. Je pro vás vývoz ještě pořád ziskový?

SVOBODA: My máme fixní a variabilní náklady. Ty fixní běží, i když nevyrábíme, takže v součtu lze říci, že je pro nás vývoz ziskový. I když je konstrukce cen složitá a u různých kontraktů je tak ne- lze jednoduše měřit mezi sebou, můžeme s klidným srdcem prohlásit, že se zatím vývoz i v porovnání s domácím trhem vyplácí. Doma dodáváme kilowatthodinu elektřiny za padesát marek, na volný evropský trh ji vyvážíme až za sedmdesát.

EURO: Evropské ceny se dosud nezastavily a stále jdou dolů. Jak dlouho jim ještě budete umět konkurovat?

SVOBODA: Tak dlouho, jak bude potřeba. ČEZ už v dnešní době produkuje elektřinu za konkurenceschopné, srovnatelné ceny a domnívám se, že je možné to do budoucna ještě zlepšit, čili náklady snížit. Ceny na západoevropském trhu sice od loňska klesají, ale nemyslím, že by tento trend mohl ještě dlouho pokračovat. Je to cenová válka, která může trvat jen do té doby, než si i velcí producenti sáhnou na dno svých možností. Bezprostřední vývoj evropských cen se nás navíc příliš netýká, proto že máme nové vývozní kontrakty na jeden a tři roky.

EURO: Když vaši předchůdci bojovali o zvýšení regulovaných cen elektřiny, vždy tvrdili, že jsou náklady ČEZ z osmdesáti procent závislé na vstupech, a že tak nemají velký prostor pro jejich snížení.

SVOBODA: Tento podíl je vysoký zejména u uhelných elektráren, ale i tam se nám již podařilo poměrně výrazně náklady na paliva snížit. Na trhu je možné o ceně vyjednávat a myslím, že jsme ta jednání vedli celkem úspěšně.

EURO: Pohled dodavatelů je ale jiný a například s Mosteckou uhelnou jste dosud smlouvu nepodepsali.

SVOBODA: My jsme se už dohodli se všemi dodavateli včetně MUS a myslím, že ke spokojenosti obou stran. S majiteli Mostecké uhelné máme sice smlouvu zatím jen na první měsíc tohoto roku, ale i podmínky dalších dodávek jsme už dojednali. Protože věřím, že i ústní dohoda platí, je snad podpis této poslední smlouvy už jen formální záležitostí.

EURO: Váš předchůdce odešel kvůli sporům s MUS. Vy říkáte, že jste se dohodli. Takže jste ustoupili?

SVOBODA: Nemyslím, že jsme ustoupili, protože i my musíme respektovat to, že doly mají své technologické minimum. Navíc si uvědomujeme, že je potřebujeme všechny. I když mají své problémy, pokud by se některý zavřel, jak to hrozilo u M US, tak se nám uhlí odjinud prodraží o dopravní náklady. Spory se nám nakonec podařilo vyřešit, protože jsme těsně před koncem minulého roku dojednali další vývozy.

EURO: Znamená to, že minulé vedení špatně odhadlo možnosti vývozu?

SVOBODA: Nechtěl bych tvrdit, že něco špatně odhadli nebo že je současný stav moje zásluha. Ta jednání měla svůj vývoj a nakonec byla dokončena možná i proto, že se blížil závěr roku. To znamená, že i doly už potřebovaly mít jasno.

EURO: Jak se ČEZ podílí na domácí výrobě elektřiny?

SVOBODA: Nyní má okolo 65 procent a chtěli bychom tento podíl v nejbližší době zvýšit zhruba o pět procent. Věřím, že toho dosáhneme pružnější obchodní politikou, například tím, že některé typy pásem nabídneme levněji.