Nesplnitelná zakázka - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Nesplnitelná zakázka

, Michal Kučera,
Nesplnitelná zakázka
Zdroj: Euro.cz

Tendr na rentgeny a ochranné rámy se uskutečnil za podivných podmínek

Vězeňská služba (VS) má brzy dostat nové rentgeny zavazadel a bezpečnostní detekční rámy. Ochranná zařízení již měla ve věznicích dávno stát, ale vedení VS ještě neuzavřelo ani kupní smlouvy. Zpoždění oproti plánu dosáhne asi půl roku. Navíc podmínky nastavené v zadávací dokumentaci vzbuzují pochybnosti. Termín pro dodávku je absurdně krátký, u jedné dodávky vypršel dokonce už den před vyhlášením výsledků tendru. Proč tedy Vězeňská služba dala do podmínek evidentně nesplnitelnou lhůtu? Jedním z možných vysvětlení může být snaha odradit co nejvíce soutěžitelů, aby mohla zakázku dostat předem vytypovaná společnost. Tuto možnost v Parlamentu naznačil komunistický poslanec Josef Šenfeld, který interpeloval ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (ODS). „Nevylučuje takový způsob zadávání zakázek účast subjektů, které nejsou předzásobeny, což v této oblasti a poptávkových množstvích není obvyklé? Nevzbuzuje takový způsob zadávání zakázek podezření ze zmanipulovanosti při následných činnostech potřebných k uvedení dodávek do provozu,“ dotazoval se poslanec. Ministr poté požádal odbor generální inspekce, aby celou věc posoudil. Výsledky šetření zatím nejsou známy.
Soutěže se zúčastnilo pět firem (viz Účastníci tendru). Jméno vítěze zatím VS vzhledem k zákonu o veřejných zakázkách nemůže sdělit, musí totiž počkat na uzavření smlouvy. „Vězeňská služba je naprosto nejhorší zadavatel ve státní správě. Na tom se shodneme i se všemi konkurenty,“ uvedli představitelé jedné z firem, kteří si nepřáli být jmenováni. Soutěž zpochybnili i šéfové dalších společností, všichni ovšem pod příslibem anonymity. Obávají se totiž možné ztráty budoucích zakázek. Generální ředitel Vězeňské služby Luděk Kula žádost týdeníku EURO o rozhovor odmítl.

Oznámení den předem
Větší z obou zakázek je výběrové řízení na dodávku rentgenů zavazadel pro jednotlivé věznice po celé republice. Patří k nim vězení ve Valdicích, Opavě či Vinařicích. Hodnota tohoto výběrového řízení je podle předpokladů úřadu 17 milionů a 900 tisíc korun. Za tuto cenu má být dodáno a nainstalováno šestnáct rentgenových zařízení podobných těm, která jsou například na letištích. Tyto přístroje musejí umět rozeznat vedle kovových předmětů i výbušniny či drogy. Podle zadávací dokumentace měly dodávky začít počátkem prosince a předpokládaným termínem ukončení byl 17. prosinec. V realitě ale tyto termíny vypadaly docela jinak. Hodnotící komise složená ze zástupců vedení VS a ministerstva spravedlnosti otevřela obálky s nabídkami uchazečů 25. listopadu. Zprávu o výsledku tendru sepsala 10. prosince. Pěti firmám, které se soutěže zúčastnily, potom úředníci odeslali vyrozumění o výsledku soutěže 16. prosince, tedy přesně den před předpokládaným ukončením dodávek. Protože jeden den je na dodávku podobného druhu zboží zcela absurdní termín, vzala původně stanovená doba na splnění zakázky za své.
„Termín plnění v zadávací dokumentaci je předpokládaný, nebyl podmínkou účasti v zadávacím řízení ani dílčím hodnotícím kritériem. Většina uchazečů nabídla delší dodací lhůtu, jejich nabídky byly hodnoceny,“ uvedla na dotaz týdeníku EURO mluvčí Vězeňské služby Markéta Prunerová. To, že je termín pouze „předpokládaný“, ale platí podle oficiální dokumentace pouze u této zakázky, u dodávek detekčních rámů se již mluví o termínu „požadovaném“. Mluvčí dodala, že otvírání obálek s nabídkami se uskutečnilo koncem listopadu, takže ani doba pro konečné hodnocení nabídek není neúměrně dlouhá. „Vybraný uchazeč nabídl dodací lhůtu v obou případech 11 týdnů od podpisu smlouvy,“ doplnila Prunerová. Smlouva ale ještě nebyla podepsána kvůli námitkám neúspěšných soutěžitelů, které musel úřad nejdříve posoudit. „Námitky byly zamítnuty, stěžovatelům plyne lhůta pro případné podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele u orgánu dohledu. Pokud v této lhůtě nedostaneme kopii podání k orgánu dohledu, bude uzavřena smlouva. U poslední námitky nemáme ještě zprávu o doručení, tato lhůta může uplynout přibližně do poloviny února,“ uvedla Vězeňská služba. Bude-li tedy smlouva uzavřena během února – zatím se tak nestalo – budou rentgeny ve věznicích stát nejdříve začátkem května, tedy půl roku po původním termínu.

95 + 20 = 100
Spíše jen amatérskou chybou je vedle toho fakt, že v zadávací dokumentaci se u dílčích kritérií pro zadání veřejné zakázky objevila čísla, která evidentně „neseděla“. Délka záruční doby v měsících měla totiž mít pro rozhodování komise váhu dvacet procent a nabídková cena 95 procent. „V zadávací dokumentaci došlo k překlepu, který byl opraven. Na centrální adrese byly údaje zveřejněny správně. Uveřejnění je v případě písařských chyb v zadávací dokumentaci rozhodující,“ uvedla k tomu mluvčí Vězeňské služby. Tuto chybu zřejmě přehlédla poradenská společnost Gordion, která zadání veřejných zakázek zajišťovala po organizační stránce. Zástupci firmy se ale k věci nechtěli vyjádřit.
Druhá z obou zakázek je sice svou hodnotou menší, ale podmínky, za kterých se výběrové řízení konalo, jsou možná ještě zajímavější. Jde o dodávku 38 průchozích detekčních rámů, jež mají odhalit přítomnost zbraní. Šest těchto rámů směřuje do věznice v Kynšperku nad Ohří, po jednom nebo dvou kusech dostane třiadvacet dalších věznic. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 5,7 milionu korun. I zde byly výrazně překročeny termíny pro dodání. Podle zadávacích dokumentů je totiž „požadovaný termín ukončení plnění“ 15. prosinec minulého roku. Vyrozumění o výsledku tendru bylo přitom všem pěti uchazečům odesláno o den později, tedy šestnáctého. K jednotlivým soutěžitelům se tak informace dostala o několik dní později, všichni ji podle vězeňské služby měli na stolech nejpozději 23. prosince, tedy den před začátkem vánočních svátků. I kdyby ale ke zveřejnění výsledků a rozeslání informací došlo o několik dní dříve, stejně je několikadenní termín pro podobnou dodávku zjevně nesplnitelný. Standardní doba dodání se totiž u podobných zakázek pohybuje mezi dvěma a třemi měsíci, protože žádný z dodavatelů nemá takovéto množství přístrojů ve skladech.

TABULKA
Účastníci tendru
– Alfa Secure
– EAS Envimet
– Elmes
– MaxMerlin
– PCS