Nepořádek v daních bude bolet

21. března 2011, 10:45 - Dalibor Dostál
21. března 2011, 10:45

Dlouhé fronty, vydýchaný vzduch, unavení úředníci... Takhle to rok co rok vypadá na tuzemských finančních úřadech v posledních březnových dnech. Nechávat vše na poslední chvíli, daňové přiznání nevyjímaje, patří v Česku k národnímu koloritu.

Foto: Profimedia.cz

Letos však kromě obvyklé nechuti, která u většiny lidí provází kontakt s formuláři a úřady, přibude živnostníkům další důvod, proč nebudou mít březen zrovna v lásce. Začal totiž platit nový daňový řád. A ten přináší změny, které jsou nepříjemné především pro podnikatele, kteří nemají výkaz o svých příjmech a výdajích stoprocentně v pořádku. Na druhou stranu přináší i některé příjemné novinky. Daňový poplatník má právo, aby za svoje peníze věděl mnohem více o tom, jak zpracování jeho daňového přiznání na finančním úřadu postupuje. „Všechna rozhodnutí vydaná v daňovém řízení musejí být nově odůvodněna, poplatník má právo zjistit, který úředník jeho věc v daném okamžiku vyřizuje, a rovněž má nárok na přiměřené poučení o svých právech. V případě nesouhlasu s doměrkem po daňové kontrole je doměřená daň splatná až po ukončení odvolacího řízení,“ řekl novému Profitu Radek Buršík, advokát ve společnosti Deloitte Legal.

Těch nepříjemných věcí je však přece jen více. „Poplatníky zřejmě nepotěší zrušení možnosti promíjet daň nebo její příslušenství, tedy úroky z prodlení a penále, z důvodu odstranění tvrdosti zákona či zavedení omezení pro podávání dodatečných daňových přiznání „směrem dolů“, to jest na nižší daňovou povinnost,“ dodal Radek Buršík. Právě proto by si letos měli živnostníci dvojnásob dávat pozor na to, aby měli daňové přiznání hned napoprvé v pořádku a včas. Na rozdíl od minulých let totiž nemohou spoléhat na to, že v případě pochybení budou moci požádat o prominutí sankcí.

Záplava novinek

Neměli by také zapomenout na všechny novinky, které se letos daní týkají. „Jednou z největších změn pro rok 2011 je snížení slevy na dani na poplatníka, a to o částku 1 200 korun na rok, tedy o 100 korun měsíčně. Jde o takzvanou povodňovou daň. Další změnou je od ledna letošního roku povinnost zaměstnavatele poskytovat náhradu zaměstnanci za dočasnou pracovní neschopnost po dobu prvních 21 kalendářních dnů, zatímco do konce loňského roku to bylo jen za 14 kalendářních dnů,“ upozorňuje podnikatele daňová poradkyně Anna Suchnová.

Novinkou je také posun lhůty pro podání daňového přiznání a pro platbu daně. Daňové přiznání je obecně nutno podat do 1. dubna. V případě, že ho za poplatníka podává daňový poradce, je pak rozhodujícím datem 1. červenec. Daňový řád navíc nově poskytuje „ochrannou lhůtu“ pěti pracovních dnů, po které pozdní podání daňového přiznání a pozdní platba daně nejsou pokutovány.

Pro letošní rok jsou tedy klíčovými daty pro platbu daně 7. duben a 11. červenec, dokdy nejdéle musí mít finanční úřady peníze na účtech, a pro podání daňového přiznání 8. duben či 12. červenec, nejpozději tento den musí být daňové přiznání doručeno na příslušný finanční úřad,“ upozorňuje Radek Buršík. V opačném případě čeká na poplatníka pokuta. „Pokud někdo podá přiznání o více než pět dnů později, bude mu naúčtována pokuta ve výši 0,05 procenta vyměřené daně či nadměrného odpočtu, respektive 0,01 procenta daňové ztráty,“ doplnila Suchnová. Minimální výše sankce je 500 korun, maximální výše je stanovena na pět procent stanovené daně.

V případě pozdější úhrady začne nabíhat úrok z prodlení ve výši 14,75 procenta ročně z vyměřené daně. Nově musí podnikatelé počítat také s povinností hradit úrok z prodlení za každý den prodlení od pátého pracovního dne po splatnosti.

Méně přísně budou naopak finanční úřady postihovat chybně uvedenou výši daňové ztráty. Namísto dřívějších pěti procent hrozí od letoška jen jednoprocentní penále, pokud daňový subjekt neoprávněně uvede ve svém přiznání vyšší daňovou ztrátu.

Minispeciál: Jak na daně

Daně za rok 2011 - co všechno musíte zdanit Daně za rok 2011 - jak si snížit základ daně Daně za rok 2010 - Kdy musíte platit daň z příjmu Daně za rok 2010 - Slevy na dani a daňové zvýhodnění za děti Potřebujete pomoci s počítáním daní? K dispozici je vám i on-line cesta, jak si daně spočítat - daňová kalkulačka.

Pravidla pro kontroly

Řada novinek se týká také daňových kontrol. Při jejím zahájení musí finanční úřad stanovit rozsah, v jakém bude kontrolu provádět. V průběhu kontroly ji ovšem může změnit. Opakovat kontroly u již dříve prověřeného poplatníka pak finanční úřady mohou pouze tehdy, když zjistí nové skutečnosti, kter&eacute
; předtím neměly k dispozici.

Podle nového daňového řádu se sice už nemohou promíjet některé poplatky související s daněmi z důvodu přílišné tvrdosti zákona, přesto existují některé výjimky. Týkají se případů stanovených ve zvláštních zákonech, konkrétně dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, nebo v zákoně o rozpočtových pravidlech. Samotný daňový řád umožňuje správci daně prominout pouze úrok z takzvané posečkané částky v případě povolení posečkání s úhradou daně.

Naopak ministerstvu financí daňový řád umožní prominout daň či související poplatky všem poplatníkům. Samozřejmě jen v mimořádných případech, jako jsou živelné pohromy nebo při objevení nesrovnalostí, které vyplývají ze samotných daňových zákonů.

Konec super hrubé mzdy

I když jedna výrazná změna daní právě probíhá, další, ještě výraznější již klepe na dveře. Od roku 2013 nastanou v daních další změny. Tou největší je konec takzvané superhrubé mzdy. Z té v současnosti lidé platí jednotnou daň ve výši 15 procent. Za dva roky by ji měla vystřídat devatenáctiprocentní daň z klasické hrubé mzdy. Oproti současnosti se toho příliš nezmění, protože nyní po přepočtu na hrubou mzdu platí lidé přibližně jedenadvacetiprocentní daň. Sazba sice mírně klesne, ale zároveň vzrostou odvody na zdravotní pojištění z nynějších 4,5 na 6,5 procenta. Konečný výsledek tak bude prakticky stejný. Sazba sociálního pojištění zůstane zachována na současných 6,5 procenta. Strop pro sociální pojištění bude stanoven na čtyřnásobku průměrné mzdy, u zdravotního pojištění na šestinásobku. „Celkově nechceme daně zvyšovat, ale nemůžeme si dovolit ani je výrazně snížit,“ říká ministr financí Kalousek, který změny v pátek představil.

Sleva na poplatníka zůstane na úrovni 24 840 korun, vrátí se tedy na úroveň před „povodňovou daní“. Nově ji však budou moci využívat pouze lidé s příjmy do čtyřnásobku průměrné mzdy. Sleva na dítě má od roku 2013 vzrůst o 1 800 korun a nejvyšší možná částka bonusu na dítě vzroste ze současných 52 200 na 59 400 korun. Daň z příjmů pro právnické osoby se nemění, zůstane na 19 procentech. Místo pojistného za zaměstnance ale budou podniky nově odvádět daň z úhrnu mezd ve výši 32,5 procenta. Skončí také většina dosavadních daňových výjimek.

Od základu daně si už lidé nebudou moci odečíst zaplacené úroky z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření. Bude se to týkat všech půjček na bydlení uzavřených od 1. ledna příštího roku. Od stejného data se pak začne měnit DPH.

Zvýšení její nižší sazby bude představovat změnu, která se dotkne nejenom veřejnosti, ale také podniků a živnostníků. Po koaliční přetahované o tom, na jaké úrovni se DPH ustálí, padlo poslední rozhodnutí na výši 17,5 procenta. Nižší daň se přitom bude zvyšovat postupně. Od příštího roku se snížená sazba zvýší o čtyři procenta na 14 procent, následující rok bude zavedena jednotná sazba 17,5 procenta. Základní sazba je přitom nyní 20 procent.

Na nákupy do ciziny

Řada podnikatelů se zvýšení DPH obává. Po ekonomické krizi z let 2008 a 2009 a hromadném propouštění státních zaměstnanců a snižování jejich příjmů v letech 2010 a 2011 bude nárůst DPH v letech 2012 a 2013 představovat další ránu pro spotřebu domácností, a tím také pro růst ekonomiky. „Zvýšení sazby DPH v mnoha případech povede ke zdražení zboží a služeb, neboť zejména menší živnostníci, ale i některé větší společnosti nebudou schopny financovat navýšení DPH ze svých marží,“ upozorňuje Radka Mašková, daňový expert v Deloitte.

Podnikatelé se navíc obávají, že zdražení zboží v tuzemsku jim odežene zákazníky a ti začnou ve větší míře nakupovat v zahraničí. Již nyní jsou totiž ceny některého tuzemského zboží výrazně vyšší než v dalších zemích Evropské unie. Strach ze ztráty zákazníků mají především potravináři. „Konkurence bohužel způsobí odliv zákazníků a velké nákupy se budou dělat v zahraničí, tak jak je tomu nyní u nafty,“ říká viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Michal Ševera.

Podle ekonomů by však následky růstu DPH nemusely být tak tvrdé jako u předchozích negativních vlivů na hospodářství. „Zvýšení DPH může příští rok poněkud omezit růstový potenciál spotřeby domácností. Nemělo by jít ale o zásadní faktor, jelikož změna v DPH zvýší inflaci jen odhadem o 1,2 procentního bodu a tento vliv bude státem kompenzován plně důchodcům a částečně rodinám s dětmi,“ řekl Profitu hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Chod domácnosti se prodraží

Odborníci spočítali, že chystané zvýšení spodní sazby daně z přidané hodnoty ukrojí příští rok z reálných příjmů tuzemských domácností v průměru 247 korun měsíčně. V roce 2013 se pak jejich výdaje kvůli sjednocení DPH zvýší průměrně o 410 korun. „Změna dopadne více na chudší než na bohaté,“ řekl ekonom Libor Dušek z institutu CERGE-EI. Z dlouhodobého hlediska, tedy po roce 2015, se kvůli změně daně reálné příjmy průměrné domácnosti v Česku sníží měsíčně o 144 korun. Zatí
mco důchodců se změny DPH téměř nedotknou, vláda bude důchody valorizovat, růst daně výrazněji dopadne na rodiny s dětmi. Příští rok zaplatí navíc v průměru 367 korun, v roce 2013 zhruba 685 korun.

V některých oblastech je růst DPH velmi citlivý. Především u knih a potravin. „U některých sociálních skupin lze předpokládat zvýšený odklon od nákupu kvalitních potravin k levným, nekvalitním, dovozovým potravinám,“ poznamenala mluvčí Potravinářské komory Dana Večeřová. U potravin, stejně jako u knih, přitom platí, že po zvýšení DPH bude nasycení těla i ducha patřit v Česku k nejvíce zdaněným v rámci celé Evropy.

Sjednocení daně na 17,5 procentech nevyhovuje zejména podnikatelům. Nejvýrazněji se proti plánovanému kroku vlády postavil Svaz obchodu a cestovního ruchu. Podle jeho prezidenta Zdeňka Juračky by bylo spravedlivější a hlavně efektivnější zavést DPH pro všechny podnikatele a celkově zlepšit výběr daní.

Nepoctivcům na míru

V současné době je Česká republika jedním z mála států Evropské unie, které mají pro registraci plátců DPH vysoký limit ve výši jednoho milionu korun, což odpovídá zhruba 35 tisícům eur. Obvyklá registrace plátců DPH je v řadě zemí EU řádově tisíce eur,“ uvedl Juračka. Pokud by stát zavedl výběr DPH od všech podnikatelů, vybral by podle svazu navíc miliardy korun. Přesné číslo by měla přinést analýza, kterou chce organizace vypracovat s pomocí odborníků.

Navíc zástupci významných českých prodejců potravin upozorňují, že kvůli vysokému limitu pro plátce DPH vláda znevýhodní velkou část obchodníků, kteří poctivě vykazují daně. Naopak živnostníky, kteří zatajují své příjmy a pohybují se na hraně šedé ekonomiky, což se týká například části asijských prodejců, zvýšení DPH nepoznamená. Naopak budou moci nabídnout výhodnější ceny a získají nové zákazníky. Změny, které minulý pátek představil ministr financí Miroslav Kalousek, vycházejí těmto žádostem vstříc jen částečně. Od roku 2013 by měl snížit limit pro povinnou registraci k DPH ze současného jednoho milionu na 750 tisíc korun.

Podnikům vadí i to, že vláda nekompenzovala zvýšení DPH původně slibovaným snížením nákladů na práci. „Pokud vláda myslí vážně politiku podpory konkurenceschopnosti naší ekonomiky a firem, je nutné snížit vedlejší náklady,“ řekl generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR Zdeněk Liška. Růst nákladů na spotřebu a snižování nákladů na práci je trend, který podporují rovněž ekonomové. Jeho dopady však podle nich nejsou pro všechny skupiny stejné. „Zatímco zvýšení sazby DPH zejména u potravin, knih a léků dopadne na většinu populace, potenciální snížení zdanění příjmů se bude týkat pouze výdělečně činné části obyvatelstva,“ upozorňuje Mašková.

Politické různice

Zatímco většina lidí není se zvýšením DPH spokojená a podnikatelé přinejlepším rozpačití, politici ODS jsou spokojení. „Vždy jsme prosazovali postupné sbližování sazeb, a to i bez ohledu na penzijní reformu, s níž tento krok přímo nesouvisí. Odpovídá to dlouhodobému programu ODS, jehož prioritami jsou zjednodušování a narovnávání daní a rovněž přesun daňové zátěže od nepřímých daní k daním přímým,“ říká šéf poslaneckého klubu ODS Petr Tluchoř.

Opozice se naopak bojí, že čarování s miliardami přinese jen další prohlubování rozpočtového deficitu. Podle jejích představitelů jsou totiž výnosy nesprávně spočítané. Navíc požaduje zachování nižší sazby daně pro některé citlivé položky. „Pro ČSSD je jedna sazba DPH ve výši 17,5 procenta nepřijatelná, v Evropě má drtivá většina zemí zařazeny sociálně citlivé položky jako potraviny a léky ve snížené sazbě,“ říká Bohuslav Sobotka.

Politici z koaličních Věcí veřejných sice velmi hlasitě říkají, že budou trvat na plné kompenzaci růstu DPH pro seniory a rodiny s dětmi. Podle ministerstva financí a ekonomů však bude i tentokrát realita stejná jako v minulých letech. Tedy seniorům vláda zdražení vykompenzuje, zatímco mladé rodiny s dětmi ostrouhají, a jejich situace se tak bude již několikátým rokem po sobě zhoršovat. Ostatně právě stále svízelnější situace rodin s dětmi táhne v posledních měsících opět vzhůru preference nyní mimoparlamentní KDU-ČSL, pro niž je toto téma prioritou.

Rodiny s dětmi jsou totiž největšími, a navíc nedobrovolnými sponzory současných vládních experimentů. Všechny nepříjemné změny dopadají nejhůře na střední třídu, zatímco obchodníků podnikajících na hraně zákona či firem profitujících z hazardu se opět nedotkly. Kdo chce, může věřit na náhodu. Realisté si při této příležitosti opět uvědomí, jak je na české politice a ekonomice stále velmi zřetelně vidět, že se její základy formovaly v divoké éře 90. let.

Aby zůstal tuzemský folklor zachován, zdanění hazardu i boj s šedou ekonomikou se samozřejmě připravuje. Tak jako prakticky ve všech minulých volebních obdobích. Jenže zatímco bolestné dopady reforem na veřejnost a poctivé podnikatele jsou realitou, boj s šedou ekonomikou a mocnými chapadly hazardu zůstává i 22 let po roce 1989 čistě virtuální záležitostí.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce…
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Pokuta za pád z kola? Absurdní, ale ne víc než jiné pokuty za nehodu [komentář]
Technologie
Parádní akce: Samsung Galaxy S7 za 8200 Kč a S7 Edge za 10 600 Kč
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Mlácení dělníků, smrt v kantýně aneb Jak se dělá iPhone X
Nereferenční Radeony Vega konečně tady? PowerColor chystá vydání před koncem listopadu
Cnews FM: Platíme mobilem s Android Pay. Vydrží nám to? [podcast]
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít