Nepomohou, jen škodí

21. května 2010, 15:18 - Vadim Fojtík
21. května 2010, 15:18

Přestaňte rozdávat z eráru a začněte makat, vzkazují byznysmeni politickým představitelům

(Perex)
Podnikám, vydělávám miliony korun, ze kterých platím daně, a mám jeden velký problém – politiky. „Většinou nic nedělají a jen rozhazují z eráru. To bych ještě vydržel, ale navíc mi svou nekompetentností škodí. A to mě opravdu štve,“ reagoval na otázky předvolební ankety týdeníku EURO vlivný český podnikatel. Při pohledu na diktafon se však zarazil: „Ne abyste mě citoval. Přece jen se občas přihlásíme do nějaké soutěže o státní zakázku.“

Obdobný průběh mělo i několik dalších schůzek s úspěšnými byznysmeny – ostřejší neformální rozhovor na předvolební téma a pak o něco umírněnější oficiální odpovědi. Formální i neformální diskuse však dospěla k jednomu zásadnímu zjištění. Čeští politici si tuzemských podnikatelů příliš neváží. Většinu energie věnují handrkování se svými politickými protivníky. Namísto toho, aby aspoň část úsilí vynaložili na zlepšení podmínek pro podnikání. To by mělo velký efekt ve formě vyššího přísunu peněz do státní pokladny z daní spokojených byznysmenů. Navíc si podnikatelé připadají jako kořist, kterou je nutné pochytat a oškubat.

Nedocenění

„Politici by měli vzít na vědomí a veřejně přiznat, že pouze podnikatelé jsou schopni zajistit budoucí konkurenceschopnost a blahobyt České republiky. Stát je nám stále dlužen morální uznání coby síly, která jej posouvá dopředu,“ je přesvědčen majitel společnosti Linet Zbyněk Frolík. Tomu stále chybí větší ochota zákonodárců vytvářet pro podnikání vhodné podmínky – kromě jiného zjednodušením státního aparátu. Jako příklad uvádí snižování nutných administrativních úkonů. A dodal: „Třeba datové schránky považuji za skutečný očistec.“
Podnikatelé oslovení týdeníkem EURO současně tvrdí, že chování politiků nechápou. „Neuvědomují si, že čím lepší podmínky pro podnikání vytvoří, tím vyšší daně budou firmy platit do rozpočtu a tím více peněz bude možné utratit –například i na zatím nereálné předvolební sliby,“ konstatoval jeden z oslovených. Majitel společnosti Carbounion Bohemia Petr Paukner k tomu dodává: „Stále nás berou jako ty, kdo okrádají stát a ke svému majetku přišli podivnou cestou.“
Ještě ostřeji komentuje současnou situaci majitel Linetu Frolík: „Uráží mě, že se řeší jen to, co se utratí a kdo je pro stát přítěží. A také to, že kvůli předvolební kampani některých stran levicový volič nevnímá podnikatele jako toho, kdo ho živí a zajišťuje mu blahobyt.“ Na to upozorňují i další Frolíkovi kolegové. Tvrdí, že především levicoví politici nezodpovědně, bezhlavě a beztrestně zadlužují stát namísto toho, aby se snažili dluh snižovat. „Nemají za svá rozhodnutí takřka žádnou odpovědnost. Riskují maximálně to, že nebudou v dalším období zvoleni,“ upozornil podnikatel. „Poslanci nesou odpovědnost za své činy pouze ve výši poslaneckého platu, podnikatelé však celým svým majetkem,“ upozornil Frolík. A svou argumentaci ještě vyostřil: „Politici se neptají, co mají udělat pro to, aby měli co rozdávat. Někdy si připadám jako na opratích. Něco na způsob, budete-li zlobit, sebereme vám státní zakázky. Takový stav mě opravdu značně uráží.“

Pověsit na lampy

Mínění vlivných českých byznysmenů o tuzemských politicích je tedy nevalné. To dokládá i definice českého politika od majitele firmy Brisk Tábor Mojmíra Čapka: „Politici jsou státní zaměstnanci na dobrých místech. Je to stejné, jako když někdo pracuje na ministerstvu nebo na městském úřadu. Jen s tím rozdílem, že zaměstnanec ministerstva či jiného úřadu má svou pozici stabilnější, protože není volen. Politik se však jednou za několik let začne třást, aby byl opět zvolen. Většinou platí pravidlo, že nejvyšší představitelé z dané politické strany se na krajských kandidátkách zařadí na první místa, a pokud neudělají nějaký průšvih, tři až čtyři volební období ve sněmovně vydrží. Za první dva roky se naučí dobře mluvit, a když se jich na něco zeptáte, neodpoví vám nic konkrétního. Do Poslanecké sněmovny ani nemusejí často chodit. Tomu říkám perfektní život.“
Jeden z oslovených je přesvědčen, že se současný stav nezmění, dokud budou v poslaneckých lavicích vidět stále stejné tváře. Pro změnu tohoto stavu má však poněkud nehumánní řešení: „Po Praze je mnoho nevyužitých stožárů veřejného osvětlení.“

Předvolební anketa: Týdeník EURO položil vybraným byznysmenům tři otázky:

A) Jaká jsou nejdůležitější opatření, jež by měla po volbách přijmout nově zvolená Poslanecká sněmovna, aby se zlepšilo podnikatelské prostředí?

B) Jak by měl fungovat vztah politika a podnikatele?

C) Přijali politici v posledních letech nějaké opatření, které by vám pomohlo v podnikání?

1. Zbyněk Frolík – majitel společnosti Linet
A) Jasně deklarovat vůli a schopnost dohodnout se na reformách. Vytvořit stabilní podnikatelské prostředí, které by se neustále neměnilo. Za důležité také považuji matematicky definovat kroky, které zajistí snížení státního deficitu. A souběžně s tím zahájit nutné reformy – například důchodovou. Udržet roční zadlužení státu pod mírou inflace. Bylo by i dobré zavést většinový volební systém, aby byla vítězná politická strana – levicová či pravicová – schopná prosadit svůj program. Dokud se to nestane, dopadnou každé parlamentní volby v Česku stejně. Levice i pravice dostanou zhruba 50 procent hlasů a nikdo nebude schopen nic prosadit.

B) Politici by si měli uvědomit, že jen podnikatelé zajistí budoucí blahobyt země. A dle toho by se měli chovat.

C) Snížení a sjednocení korporátních daní pomohlo firmám překonat ekonomickou krizi a současně odradilo některé společnosti od plánu přestěhovat se z Česka do zahraničí. V minulosti však mnoho pozitivních opatření nebylo. Nebo si na ně nevzpomínám.

2. Stanislav Bernard – spolumajitel Rodinného pivovaru Bernard
A) Okamžitě změnit volební zákon, aby v dalších parlamentních volbách mohla vyhrát jen jedna politická strana. Zahájit radikální a razantní boj se státním dluhem. Minimálně 75 procent dluhu pokrýt úsporami na straně nákladů státu. Zbytek pak zvýšením daně z přidané hodnoty. Jiné daně bych nezvyšoval. A okamžitě začít s reformami. Pokud se to nestane, stát na tom skončí. Stát by měl také definovat, kam se bude ubírat české hospodářství. Mělo by to být k moderním technologiím s vyšší přidanou hodnotou výrobků. S tím souvisí i důležitá vyšší podpora vzdělávání.

B) Vztah podnikatele a politika by měl fungovat tak, abych o politikovi za dobu jeho funkce vůbec nevěděl.

C) Politici pro nás udělali jednu dobrou věc – schválili diferenční spotřební daň na pivo. To však bylo na začátku devadesátých let, kdy byli všichni politici noví a ještě jim o něco dobrého šlo.

3. Libor Suchánek – majitel společnosti Sulko
A) Před každým zasedáním Parlamentu by měli všichni poslanci povinně zhlédnout film Pyšná princezna. Jsou v něm všechny principy zdravého myšlení a selského rozumu. Měli by i omezit úřednický aparát o 30 procent. Jde to. V tržních podmínkách musíte, a půjde-li o bytí, či nebytí, většina z nich to zvládne. Dalším opatřením je odstranit deformace trhu a nesmysly – kromě jiného sluneční elektrárny na orné půdě.

B) Od politika očekávám, že bude v širším měřítku – i ve světovém kontextu – prosazovat zájmy místních elit a občanů. Politik se dostane k mnoha kontaktům a příležitostem a v podvědomí by měl pořád mít, že zdroj pro jeho bytí vzniká z přidané hodnoty, kterou vytvářejí podniky v jeho okolí. To by mělo být jeho posláním. Posláním podnikatele je rozvíjet kraj a lidi v něm, což tvrdil již Baťa.

C) Současná daňová zátěž by po zjednodušení mohla docela dobře fungovat. To se povedlo.

4. Jiří Šimáně – majitel společnosti Unimex
A) Přijmout radikální opatření, jež omezí korupci, důchodovou reformu a asi dalších dvacet věcí, jimž se poslanci z různých důvodů dostatečně nevěnovali.

B) Určitě nikoli stejně jako doposud, kdy někteří podnikatelé buď přímo, nebo prostřednictvím takzvaných lobbistů řídí politiky. Politici by měli naslouchat potřebám podnikatelů a uvádět je do souladu s potřebami společnosti.

C) Na nic zásadního si nevzpomínám. To však neznamená, že se to nestalo.

5. František Dejnožka – spolumajitel a ředitel společnosti HLDS
A) Politici nemusejí v první fázi přijímat žádná zásadní opatření. Stačí, když budou dodržovat zákony. Bez toho totiž nelze podnikat. V opačném případě hrozí jedno velké, reálné nebezpečí – hromadný exodus podnikatelů do zahraničí. Dalším problémem, který by se měl rychle vyřešit, je výše daňového zatížení podnikatelů a firem. Měla by se snížit. V této souvislosti odmítám argument, že v důsledku snížení daňové zátěže podnikatelů a firem se sníží i příjmy státního rozpočtu. Naopak snížení daňové zátěže přinese do státní pokladny více peněz.

B) Vztah politika a podnikatele stanovuje a vymezuje rámec platných zákonů. Ty se však nedodržují. Každý podnikatel očekává, že se od počátku až do konce pojede dle stejných pravidel. Ta se však během zápasu mění.

C) Určitě by se něco našlo, ale nyní si na nic nevzpomínám.

6. Mojmír Čapka – majitel společnosti Brisk Tábor
A) Ti, kdo vyhrají volby, si především musejí uvědomit, že peníze do státní pokladny, které mohou takzvaně rozdávat, nepřinesl nikdo jiný než dobře řízené společnosti. Poté musejí zahájit a uvážlivě stanovit dobrá kritéria pro odvod peněz do státní pokladny. Pravidla nesmějí být založena jen na principu, že potřebují peníze. Autoři daňového systému si musejí uvědomit, že firmám musejí zůstat i nějaké peníze na další rozvoj. A také to, že pokud podnik nevydělal ani korunu, protože neměl žádný zisk, stále hradí zaměstnancům mzdy, ze kterých si zaplatí vlastní spotřebu, a tím i například daně ze zboží. I tento argument mi chybí v předvolebních debatách. Respektive aby někdo do daňových propočtů zahrnul i peníze, které musejí firmám zůstat na rozvoj. Dalším důležitým bodem je zákoník práce. Ten musí umožnit rychlou reakci na vývoj trhu. Pokud je krize, přestanu odebírat energie a výrobní materiál. Na stejném principu by mělo fungovat i propouštění a nábor zaměstnanců – možnost rychle redukovat jejich počty, aniž by existovala povinnost platit jim vysoké odstupné. Důležité také je, aby byl umožněn bezbariérový přístup k pracovní síle v zahraničí.

B) Ať je politik zprava nebo zleva – je mi to jedno, i kdybych nevlastnil továrnu – zůstávám nezávislý. To považuji za skvělé.

C) Neznám politika, kterému by se podařilo něco prosadit. Žádný politik mi nikdy s ničím nepomohl.

7. Václav Hrbek – spolumajitel společnosti AlpinePro
A) Zefektivnit chod státu. Vypisovat a spravedlivě vyhodnocovat veřejné zakázky, aby byl výsledek dobrý pro stát, a nikoli pro toho, kdo někoho uplatí. Politici by se měli přestat hádat. A uspořenou energii a čas věnovat vymýšlení lepší strategie, jak obstát v konkurenci ostatních států.

B) Pro levici je podnikatel nepřítelem, který se musí co nejvíc oškubat. Ten se proto snaží své zisky převést jinam. Vztah by měl být založen na principu, dle něhož je podnikatel brán jako základ ekonomiky, protože dává lidem práci, odvádí za ně odvody do státní pokladny a zisk daní. Za své riskování a píli je pak po zásluze nadstandardně odměněn. Jeho zisk mu proto právem náleží.

C) Poslední dobrou věcí, kterou politici udělali, byla změna našeho státního zřízení v listopadu 1989. A to, že umožnili soukromé podnikání.

8. Jan Musil – generální ředitel společnosti ČKD Group A) Důležitější než dílčí konkrétní opatření je nastavit koncepci a strategii, jež v současnosti chybějí. Není možné zákony a nastavená pravidla neustále měnit, doplňovat a nenechat v delším časovém horizontu fungovat. V rámci toho jsou nutné změny v těchto třech základních oblastech. Za prvé revidovat špatné zákony a doplnit je. S cílem nastavit podmínky pro efektivní, tedy úspěšné podnikání. Podmínky, které nepřekážejí a nebrání podnikání, ale naopak stimulují. Podmínky, které nebudou vyhánět firmy a podnikatele do destinací s únosným daňovým zatížením.
Za druhé nastavit pravidla, která budou podporovat úspěšné a dynamické firmy. Neignorovat a nepodporovat slabou a neefektivní státní správu a začít systematicky pracovat na její konkurenceschopnosti. Být přinejmenším patronem definice strategie konkurenceschopného průmyslu České republiky. Finanční zdroje přidělené vysokým školám a Akademii věd ČR vázat na rozvoj strategických oborů ČR, postupně transformovat chování a objektivně začít měřit výkonnost těchto institucí. Zaměřit se na podporu vzdělanosti a výchovu talentů.
Za třetí je z hlediska současné situace nejdůležitější řešit problematiku veřejných financí, pokusit se vrátit ztracenou důvěru a úctu v politiku a budovat profesionální a osobní důvěryhodnost a respekt.

B) Profesionální spolupráce, vzájemná podpora a kvalitní stálý dialog. Objektivně se potřebujeme. Obě strany však musejí znát souřadnice svého působení a dodržovat mantinely kompetencí.

C) Z hlediska naší, exportně orientované firmy jsou to například zákonné úpravy a opatření, jež se týkají vyrovnání úrokových sazeb u komerčních bank.

9. Pavel Sláma – spolumajitel společnosti Datart
A) Především dát do pořádku penzijní systém. O jeho změně se stále jen mluví, ale nic se neděje. V této oblasti však není čas hrát si na hrdiny a tvrdit, že reforma počká. Vzal bych část slovenského penzijního systému, část britského a možná bych přidal i něco z českého.
U nás však nepanují podmínky, abychom si říkali, že v ČR nelze podnikat. Tak tomu není. Samozřejmě že by bylo vhodné změnit systém zadávání veřejných zakázek. Aby se po skončení tendru vědělo, proč a s jakou nabídkou konkrétní firma nevyhrála, a proč naopak vyhrála jiná společnost. Určitě chybí vyšší průhlednost tendrů. To je jeden z důvodů, proč se naše firma do výběrových řízeních příliš často nehlásí.
Podnikatelé se již naučili uhýbat před nesnázemi. Daně bych jim však nezvyšoval, ale naopak snižoval. Snížení daní totiž přinese více prostředků do státního rozpočtu.

B) Vztah politika a podnikatele by neměl být výjimečný. Politici by měli sloužit lidem. A podnikatelé jsou také lidé. Navíc by si politici měli uvědomit, že hodnoty vznikají jinde než v Poslanecké sněmovně.

C) Daňová struktura se začala trochu měnit k lepšímu a malá část se i zjednodušila. Například tím, že je možné dodávat úřadům některé formuláře elektronicky. Že bych však byl z nějakých změn u vytržení, to tedy nikoli.

10. Petr Paukner – majitel společnosti Carbounion Bohemia
A) Politici by po volbách neměli zvyšovat daně, ale naopak se zasadit o co nejrychlejší přijetí eura. Pro ČR, která je proexportně orientovanou zemí, považuji zavedení eura za přínosný krok – navzdory tvrzení některých jeho odpůrců, například prezidenta Václava Klause. Vývoj kurzu koruny vůči euru a dolaru je pro vývozce katastrofální. Euro by výkyvy výrazně omezilo ve prospěch vývozců.

B) Stačí, když politici vytvoří stabilní prostředí vhodné pro podnikání. Aby podnikatelé mohli vytvářet zisky a platit daně. To je základní předpoklad pro fungování vztahu politika a podnikatele.

C) Jediné, na co si nyní vzpomenu, je snížení korporátních daní.

11. Zdeněk Jahoda – spolumajitel firmy Emco
A) Politici by především měli vytvořit stabilní a srozumitelné daňové prostředí pro podnikatele, které by se neměnilo. Dalším krokem by mělo být snížení nákladů na pracovní sílu. Především v souvislosti s vedlejšími náklady podnikatelů spojenými například s platbou sociálního a zdravotního pojištění. Třetím důležitým opatřením je boj s korupcí. Především zvýšit pocit daňových pokladníků, že peníze, které platí do státní pokladny, nevyhazují nadarmo a že se s nimi nakládá správně. To je důležité především v souvislosti s ochotou podnikatelů platit v Česku daně.

B) V naší oblasti podnikání sloužíme stovkám tisíc spotřebitelů, a proto by politici neměli sloužit podnikatelům, ale všem občanům.

C) Nevím, je-li to zásluha politiků, ale kdykoli čerpáme nějakou dotaci na modernizaci strojního zařízení, vždy si vybavím, že to musel někdo odsouhlasit a podepsat.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdy budou Vánoce a vánoční prázdniny?
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Auta
Seat dále navýší výkon Leonu Cupra. Příští rok dorazí…
Muzeum Citroën prodává část své sbírky. Jsou to samá krásná a zajímavá auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 15 minut
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
Technologie
Další šikovná externí grafika s malými rozměry. Uvnitř je přitom desktopová GTX 1060
První týden s Android Pay: 90 % plateb mobilem provedli muži
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít