Nenechte se napálit

29. května 2012, 12:47 - ing. Marcela Alföldi Šperkerová
29. května 2012, 12:47

Vítězem testu týdeníku Euro je společnost Fincentrum. Další renomovaní poradci jí však šlapou na paty

Změny v penzijním systému, široká nabídka investičních programů a řada nových produktů suplujících spoření na stáří si vyžaduje důkladnou orientaci v oboru finančnictví. Ti, kteří se rozhodují, zda vstoupí do nově otevíraného druhého pilíře důchodového systému či zvolí alternativní nabídku, by se měli poradit s odborníky. Poradenský trh je ale značně roztříštěný. Nejednou se v minulosti stalo, že investoři po jejich radách splakali nad výdělkem. Týdeník Euro se proto pokusil sestavit žebříček velkých poradenských společností, jež se těší dobrému renomé a které zároveň působí plošně po celé republice.

Kvalifikovaná pětice

Když loni v srpnu výzkumná agentura Sanep zkoumala postoj obyvatelstva k této profesi, mohl být s výsledkem jen málokterý příslušník této branže spokojen. Zjistilo se, že více než třicet procent dotázaných hodnotí poradenské společnosti jako nedůvěryhodné. Za nejčastější důvod, proč se na poradce neobrátí, stojí přitom jejich neschopnost určit, které firmě mohou důvěřovat a které nikoli. Pětina respondentů dále uvedla, že finančním poradcům nevěří, protože se obávají, že myslí jen na svůj prospěch, nikoli na to, aby svěřené peníze spravovali efektivně.
Mizivá osvěta vlády v oblasti penzijní reformy a nízká úroveň finanční gramotnosti národa přesto představují silný argument, proč není od věci nechat si od odborníků poradit. Zvlášť u tak dlouhodobých produktů, jako je penzijní připojištění, spoření na důchod ve druhém pilíři, hypotéka a řada dalších. Navíc v souvislosti se změnami v důchodech aktivity poradenských společností rostou. Zároveň se rychle rozšiřuje nabídka alternativní k budoucím penzijním fondům druhého pilíře.
Jak se tedy mezi poradenskými firmami orientovat a nenechat se napálit? Určitým vodítkem by mohl být srovnávací test týdeníku Euro. Hlavním kritériem pro oslovení vybraných kandidátů byl počet zástupců investičního zprostředkovatele, který neměl klesnout pod pět set spolupracovníků. Zajištění na stáří totiž úzce souvisí s investováním, poradci pomáhají klientům orientovat se v investičních produktech, které se na trhu vyskytují. Měli by být schopni nejen identifikovat rizika těchto příležitostí, ale také tato rizika porovnat, analyzovat a transformovat do konkrétního investičního doporučení. Investiční zprostředkovatelé se navíc musejí registrovat u České národní banky. Musejí tedy prokázat nezbytnou úroveň kvalifikace, která by měla být dostatečnou pro zprostředkování produktů v oblasti penzijního pojištění. Zařazeny nejsou společnosti, které působí jako broker pool, protože se jedná o seskupení nezávislých firem či jednotlivců.
Z takto zúženého výběru se do žebříčku kvalifikovalo šest finančně poradenských společností – AWD, Broker Consulting, Fincentrum, OVB Allfinanz, Partners Financial Services a ZFP akademie – ovšem prvně jmenovaná firma odpovědi týdeníku Euro nedodala.

Šestero kritérií

Poradce jsme hodnotili v šesti kategoriích, za každou z nich mohli získat maximálně pět bodů. Zajímalo nás, jakou mají vlastnickou strukturu, protože je vždy vhodné vědět, čí zájmy zprostředkovatel hájí. Obvykle se objektivních rad dočkáme u rádců, kteří mají transparentní majetkovou strukturu, v níž nefiguruje v případě rad pro zajištění na stáří žádný penzijní fond. Firma OVB Allfinanz inkasovala o bod méně. Ve struktuře její matky jsou i akcionáři, v jejichž skupině se vyskytuje penzijní fond. Srážku dostala i společnost Partners, jež je sice podle svých slov ryze českou akciovou společností, ovšem emitovala listinné akcie na majitele a skutečné vlastníky nelze tedy dohledat. Aby bylo zprostředkování produktů co nejvíc nezávislé, je vhodné, když mají poradenské firmy v portfoliu co nejširší nabídku konkurenčních produktů. V rozměrech malé České republiky tedy vedou ti rádci, kteří nabízejí služby všech devíti dosud existujících penzijních fondů. Zaměření jen na určitý z nich může vést k tomu, že zprostředkovatel ovlivní rozhodnutí klienta pro sebe žádoucím směrem.
Stejně tak důležité je odborné hledisko, tedy jaké podmínky nabízejí společnosti svým poradcům k rozvoji, jaké školení jim nabízejí a zda jim zprostředkují informace i od externích odborníků či na půdě prestižní vzdělávací instituce. Proto nejnižšího počtu bodů dosáhla společnost ZFP akademie, jejíž vzdělávací aktivity jsou nejužší. Posuzovali jsme zároveň aktivity osvěty v oblasti zajištění na stáří a jak poradci přispívají k informovanosti obyvatel. Všichni respondenti se více či méně o edukaci veřejnosti snaží, plného počtu bodů dosáhla společnost Partners, jejíž webové projekty vykazují vysokou návštěvnost.
Významná je v neposlední řadě i výše provizí, protože je přímým motivačním prvkem, proč zprostředkovatel doporučuje konkrétní produkt. Proto je ideální takový stav, kdy mají zprostředkovatelé od všech penzijních fondů stejnou provizi. Poslední bod jsme si vypůjčili od specializovaného časopisu Finanční poradce ze stáje vydavatelství Economia, který se zabývá mimo jiné pravidelným testováním jednotlivých poradců. Test probíhá formou takzvaného mystery shoppingu, kdy tazatelé kladou e-mailem poradcům dotazy, známkují kvalitu odpovědí a zaznamenávají rychlost reakce.
Body k jednotlivým kritériím anonymně přidělovali členové redakčního týmu. Po vyhodnocení všech těchto hledisek se vítězem žebříčku týdeníku Euro stala společnost Fincentrum těsně následovaná firmou Partners. Velmi vysokou úroveň ovšem prokázaly i ostatní tři společnosti. Potěšitelná je zejména skutečnost, že první čtyři příčky obsadily firmy převážně v českých rukou.

Žebříček finančně poradenských společností

Společnost Broker Consulting Fincentrum OVB Allfinanz Partners ZFP akademie
Vlastnická struktura Majoritním vlastníkem je generální ředitel Petr Hrubý. Část akcií vlastní spolupracovníci společnosti. Nevlastní žádný podíl v jiné finanční instituci.
Společnost vlastní Martin Nejedlý a Petr Stuchlík. Není přímo propojena s žádným penzijním fondem. Je 100% dceřinou společností OVB Holding a v její vlastnické struktuře dle jejího sdělení nefiguruje žádný z penzijních fondů ani penzijních společností. Ryze česká akciová společnost, jíž dle jejího sdělení nevlastní žádná banka ani pojišťovna a která nedrží podíly v penzijních fondech. Společnost ZFP akademie, a. s., je 10% akcionářem AEGON Penzijního fondu, a. s.
Body 5 5 4 3 3
Partneři Spolupracuje se všemi penzijními fondy, tyto informace má přehledně uvedeny na svém webu. Spolupracuje se všemi penzijními fondy, tyto informace má přehledně uvedeny na svém webu. Spolupracuje se 6 penzijními fondy a chce zahájit spolupráci s „rozumným“ počtem nových penzijních společností.
Spolupracuje se všemi penzijními fondy, tyto informace má přehledně uvedeny na svém webu. Spolupracuje se všemi penzijními fondy, tyto informace má přehledně uvedeny na svém webu.

Body 5 5 2,5 5 5
Systém vzdělávání poradců Poradce školí převážně interně prostřednictvím svých lektorů a analytiků. Několikrát za rok pořádá semináře s významnými externími školiteli z Čech i ze zahraničí. Konzultanti mají k dispozici informace včetně analytických komentářů na intranetu. Využívá systém centrálního vzdělávání s vlastními lektory a sedmi řadami kurzů. Doplňkově spolupracuje s externími institucemi, např. s Vysokou školou ekonomickou, kde probíhá certifikované vzdělávání Poradenský rozvoj Fincentra. Systém vzdělávání je centrální v 5 základních skupinách, dále poradce školí v práci s klientem a pořádá produktová školení, která jsou zajišťována partnery. Poskytuje nadstavbové semináře a certifikovaná vzdělávání, interně i externě prostřednictvím tuzemských vysokých škol anebo zahraničních univerzit. Má propracovaný systém vzdělávání, v němž se zájemce připravuje i k získání evropského certifikátu EFPA. Využívá jak interní systém vzdělávání, tak spolupracuje s externími školícími firmami. Má školení dvojího typu: produktové a soft skills (obchodní, manažerské dovednosti aj.). Využívá centrálního školení.
Body 3 4,5 4,5 5 2,5
Edukace veřejnosti Obecně prospěšná společnost ABC Finančního vzdělávání vyučuje finanční gramotnost na středních školách i ve firmách, částečně formou hry Peníze navíc. Pořádají přednášky ve firmách, kde učí zaměstnance dosáhnout vyšší efektivity v nakládání s penězi. Provozuje portál www.ceskereformy.cz a na www.investujeme.cz publikuje články a komentáře. Distribuuje zdarma materiály o penzijní reformě, spolupracuje s médii na analýzách a výzkumech, pořádá vzdělávací semináře pro poradce a další zájemce. V oblasti finanční gramotnosti vzdělává žáky základních a středních škol. Jeho součástí je i oblast zajištění na stáří a internetová hra pro děti. Tento program je školám nabízen bezplatně. Zapojilo se již na 80 škol, tj. až 6500 studentů a žáků. V oblasti penzijní reformy edukuje širokou veřejnost prostřednictvím přednášek finanční gramotnosti a serverů Peníze.cz a Finmag.cz. Pravidelně se penzijní reformě věnuje také v informačním newsletteru, který distribuuje klientům.
Interně pořádá vzdělávací semináře pro veřejnost (180 tisíc účastníků)
Externě podporuje vzdělávací projekty pro širokou veřejnost ve veřejnoprávních médiích – např. pořad SUMA SUMÁRUM na ČT2.

Body 3,5 4,5 3,5 5 4
Provizní schéma Provize se u jednotlivých fondů liší jen minimálně. Obecně se provize pohybuje mezi 440 až 680 procenty z měsíční úložky dle fondu. Poradcům jde proto různá výše provize. Poradci nemají stejnou výši provize u stávajících penzijních fondů. Má sjednocené provize, tedy pro poradce nehraje roli, o jaký penzijní fond se jedná. Provize je u všech penzijních fondů pro obchodní zástupce stejná.
Body 3,5 3,5 3,5 5 5
Nezávislé testování časopisem Finanční poradce – mystery shopping, 2010, 2011 Společnost nejčastěji odpovídala na výbornou, ale získala i slabší hodnocení, jednou nejhorší. Reakce většinou rychlé. Společnost vždy hodnocena za odpovědi výbornou, odpovídá obratem, osobní schůzku místo odpovědi navrhla jen jednou. Loni odpovídala na výbornou a obratem, předloni občas nabídla místo odpovědi osobní schůzku. Společnost získala výbornou jen výjimečně, odpovídá s lehkým prodlením, občas nabízí osobní schůzku místo odpovědi. Společnost nejčastěji hodnocena výbornou, ale párkrát i čtyřkou a pětkou. Proti roku 2010 se reakce zpomalily.
Body 3,75 5 4 3 3,75
Body celkem 23,75 27,5 22 26 23,25
Pořadí 3. 1. 5. 2. 4.
pramen: jednotlivé společnosti a jejich webové stránky, časopis Finanční poradce

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Auta
Seat dále navýší výkon Leonu Cupra. Příští rok dorazí…
Muzeum Citroën prodává část své sbírky. Jsou to samá krásná a zajímavá auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 15 minut
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
Technologie
Další šikovná externí grafika s malými rozměry. Uvnitř je přitom desktopová GTX 1060
První týden s Android Pay: 90 % plateb mobilem provedli muži
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít