Nejvíce dostanou rodiče v Lucembursku - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Nejvíce dostanou rodiče v Lucembursku

, PETR GOLA autor je publicista,
Nejvíce dostanou rodiče v Lucembursku
Zdroj: Euro.cz

Takzvané přídavky na dítě poskytují všechny členské státy Evropské unie. Jejich výše, délka poskytování a podmínky získání se však v jednotlivých zemích liší.

PŘÍDAVKY NA DĚTI

Takzvané přídavky na dítě poskytují všechny členské státy Evropské unie. Jejich výše, délka poskytování a podmínky získání se však v jednotlivých zemích liší.

Přídavky na dítě jsou ve všech členských zemích Evropské unie základní, dlouhodobou dávkou, poskytovanou rodinám s dětmi. Pomáhají rodičům zvládnout zvýšené finanční náklady spojené s chodem domácnosti, výživou a výchovou nezaopatřených dětí.

V NĚMECKU AŽ DO 27 LET

V jednotlivých členských zemích se liší především délka, po kterou rodiče dítěte dostávají zmíněné přídavky. Nejdéle je mohou pobírat lidé vNěmecku a v Lucembursku. V případě studia dítěte na vysoké škole trvá nárok na příspěvek až do věku 27 let. Jen o rok méně dostávají tuto částku rodiče v Česku – do 26. roku dítěte.

Naopak nejkratší dobu pobírají přídavky rodiče v Lotyšsku (do 15 let, v případě studia do 20 let). Následují Estonsko, Irsko a Litva. Vyplácení je tam omezeno pouze do 16 let věku dítěte, v případě studia do 19 let. Ve Švédsku platí hranice 16 let i v případě studia. Ve Finsku je na přídavky nárok do 17 let, i zde bez ohledu na případné další studium.

PAUŠÁLNĚ, NEBO ADRESNĚ?

Podle základních podmínek pro příspěvek lze země Unie rozdělit do dvou skupin: V Česku, Itálii, Portugalsku, Slovensku, Slovinsku a Španělsku nemají rodiče na dávky automatický nárok. Záleží tedy na konkrétní finanční situaci rodiny. Stát si tudíž vyhrazuje právo adresného přidělování příspěvků, včetně souvisejícího dokazování či kontroly. Pokud je na tom rodina finančně velmi dobře, nedostává žádné přídavky. Ostatní členské země vyplácejí přídavky všem, bez ohledu na finanční situaci rodiny.

V zásadě shodná je periodicita vyplácení – jde o měsíční intervaly. Až na výjimky jsou peníze vypláceny rodičům nezaopatřeného dítěte. Ti se musí dohodnout, který z nich bude jejich příjemcem.

Přídavky na dítě jsou nejvyšší v Lucembursku, což vyplývá i z tamních vysokých částek životního minima a minimální mzdy. Například rodiče se třemi dětmi dostanou měsíčně celkem 727 eur. Naopak nejméně štědrá je vláda v Řecku a v nových členských zemích.

S výjimkou Česka, Dánska, Nizozemí a Slovenska vyplácejí všechny země přídavky podle počtu dětí. Výše přídavků roste s vyšším počtem dětí v domácnosti (s výjimkou Velké Británie). Za více dětí tedy dostane rodina větší celkovou částku, avšak podíl na každé dítě se tím pádem snižuje.

Zajímavostí je, že ve Francii nemají na tyto dávky nárok rodiče jedináčka. Zmíněná čtveřice – Česko, Dánsko, Nizozemí a Slovensko – přiděluje dávky podle věku dítěte, přičemž s rostoucím věkem roste i výše přídavku (mimo Dánska, kde dostávají rodiče nejvyšší přídavky na dítě do tří let).

BELGIE

nárok: do 18 let, při studiu do 25 let částky: na jedno dítě 74 eur, na dvě děti 137 eur, na tři a více dětí 205 eur ČESKO nárok: do 18 let, při studiu do 26 let částky: na přídavek není paušální nárok – dávka závisí na příjmu rodičů a pohybuje se od nuly do přibližně 26 eur (přídavek nedostávají rodiny s čistým příjmem přesahujícím trojnásobek životního minima)

DÁNSKO

nárok: do 18 let částky: na dítě ve věku do tří let 148 eur, od tří do sedmi let 134 eur, od sedmi do osmnácti let 105 eur

ESTONSKO

nárok: do 16 let, při studiu do 19 let částky: na každé dítě 10 eur

FINSKO

nárok: do 17 let částky: na jedno dítě 100 eur, na dvě děti 111 eur, na tři děti 131 eur, na čtyři děti 152 eur, na pět dětí 172 eur, na každé další dítě 37 eur navíc

FRANCIE

nárok: do 20 let (dítě nesmí mít příjem vyšší než 55 % minimální mzdy) částky: na jedno dítě žádný příspěvek, na dvě děti 113 eur, na tři děti 258 eur, na čtyři děti 403 eur, na pět dětí 548 eur, na šest dětí 693 eur

IRSKO

nárok: do 16 let, při studiu do 19 let částky: na jedno dítě 118 eur, na dvě děti 118 eur, na tři a více dětí 147 eur

ITÁLIE

nárok: do 18 let částka: na přídavek není paušální nárok – dávka závisí na příjmu rodičů a pohybuje se od nuly do 250 eur

LITVA

nárok: do 16 let, při studiu do 19 let částka: na každé dítě 30 eur

LOTYŠSKO

nárok: do 15 let, při studiu do 20 let částka: na jedno dítě 11 eur, na dvě děti 13 eur, na tři děti 16 eur, na čtyři děti 17 eur

LUCEMBURSKO

nárok: do 18 let, při studiu do 27 let částka: na jedno dítě dostávají 168 eur, na dvě děti 399 eur, na tři děti 727 eur, na každé další dítě 327 eur

MAĎARSKO

nárok: do 16 let, při studiu do 20 let částka: na jedno dítě 17 eur, na dvě děti 20 eur, na tři děti 25 eur

NĚMECKO

nárok: do 18 let, při studiu do 27 let částka: na jedno dítě 154 eur, na dvě děti 154 eur, na tři děti 154 eur, na čtyři děti 179 eur, na pět dětí 179 eur

NIZOZEMÍ

nárok: do 17 let, při studiu do 24 let částka: na dítě ve věku do šesti let 59 eur, od šesti do jedenácti let 72 eur, od dvanácti let 84 eur

POLSKO

nárok: do 16 let, při studiu do do 20 let částka: na jedno a dvě děti 14 eur, na tři děti 17 eur, na čtyři děti 21 eur

PORTUGALSKO

nárok: do 18 let částka: na přídavek není paušální nárok, dávka závisí na příjmu rodičů – pohybuje se od nuly do 120 eur

RAKOUSKO

nárok: do 19 let, při studiu do 26 let částka: na jedno dítě 106 eur, na dvě děti 118 eur, na tři děti 131 eur

ŘECKO

nárok: do 18 let, při studiu do 22 let částka: na jedno dítě šest eur, na dvě děti 18 eur, na tři děti 40 eur, na čtyři děti 48 eur, na každé další dítě devět eur navíc

SLOVENSKO

nárok: do 15 let, při studiu do 25 let.

částka: výše přídavků je obdobně jako v Česku závislá na příjmu rodiny a na věku dítěte, její výše se pohybuje od nuly do 22 eur

SLOVINSKO

nárok: do 18 let částka: na přídavek není paušální nárok, dávka závisí na příjmu rodičů – pohybuje se od nuly do 80 eur

ŠPANĚLSKO

nárok: do 18 let částka: na přídavek není paušální nárok, dávka závisí na příjmu rodičů – pohybuje se od nuly do 377 eur

ŠVÉDSKO

nárok: do 16 let částka: na jedno dítě 105 eur, na dvě děti 105 eur, na tři děti 132 eur, na čtyři děti 189 eur, na pět dětí 210 eur

VELKÁ BRITÁNIE

nárok: do 16 let, při studiu do 19 let částka: na jedno dítě 107 eur, na dvě a více dětí 72 eur

Prameny: Europaeische Komission: „Gegenseitiges Informationssystem zur sozialen Sicherheit, soziale Sicherheit in den Mitgliedstaaten der Europaeischen Union“ a Eurostat: „Comparative Tables on Social Protection in the Central and Eastern European Countries“

Ohodnoťte tento článek
Diskuze