NEJISTÝ NÁVRAT RENTABILITY - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

NEJISTÝ NÁVRAT RENTABILITY

, Jiří Fencl,
NEJISTÝ NÁVRAT RENTABILITY
Zdroj: Euro.cz

V nabídce masa je stále obrovský přetlak

Zemědělci na mase přestávají prodělávat. Letos se nebude opakovat dramatický vývoj z konce loňského roku, kdy se ceny vepřového a následně i hovězího zhroutily vlivem nadměrných dovozů ze zemí Evropské unie. Měnová krize v Rusku tehdy totiž znamenala pro evropské výrobce potravin ztrátu významného odbytiště, a tak se snažili za každou cenu prodat jinde. EU vzniklé přebytky vyvážela do jiných teritorií, tedy i k nám, s vyšší exportní subvencí.

Tuzemští odborníci se shodují, že „prasečí cyklus se v letošním roce vrací do svých starých kolejí. To znamená, že ceny masa rostou v polovině a na konci roku. Ovšem cyklus bude fungovat pouze pod podmínkou, že se EU opět nezačne ve větš í míře svých přebytků zbavovat. To však podle všeho nehrozí. Přesto růst cen masa na konci tohoto roku nebude nijak dramatický, protože tuzemská nabídka stále převyšuje poptávku.

Není jak bývalo.

Loni po prázdninách – předtím, než se dovozy zvýšily – byla výkupní cena prasat od zemědělců 39 až 42 korun, na konci roku však klesla pod 25 korun. Nyní zemědělci prodávají za 34 až 36,50 Kč/kg. Cena sice stále mírně roste, ale podle odborníků ani letos producenti nedosáhn ou dřívějších cen. To se týká i hovězího masa, které obvykle ceny vepřového kopíruje.

Otěže tvorby spotřebitelských cen drží pevně v rukou obchodníci, a to díky (podle odborníků) celkově nízké konkurenceschopnosti „agropotravinářského komplexu a nedostatečného kapitálového propojení prvovýrobců a zpracovatelů. Ti však dávají každým rokem silně najevo, že oni rozhodně nejsou těmi, kteří na jakékoli změně cen vydělávají. V paměti jsou loňské protesty zemědělců, již požadova li silnější ochranu tuzemského trhu před importem vepřového. Za všechna jejich vyjádření hovoří názor prezidenta Agrární komory ČR (AK) Václava Hlaváčka. Podle něj jsou naši producenti vepřového konkurenceschopní vůči svým kolegům ze zemí na západ od Aše . Problém prý tkví v nedostatečné ochraně českého trhu a především v několikanásobně vyšší úrovni subvencí v EU. „Není tolik podstatné, zda to Brusel dělá přímo, či skrytě, dodal prezident zemědělské stavovské organizace.

Různé pohledy.

Tyto problémy jinak vnímají prvovýrobci, kteří se pro lepší uplatnění své produkce nyní sdružují do odbytových center, a jinak zpracovatelé. „Masa je pořád dost, říká v rozhovoru pro týdeník EURO Václav Hošek, předseda představenstva masného holdingu Satrapa. „Hypermarkety nám platí až za šedesát dnů po dodávce. Nadbytek masa a dlouhá splatnost jim umožňují držet velmi nízké ceny, dodává Hošek.

Zemědělci si se zpracovateli příliš nerozumí. Prvovýrobci vyčítají masokombinátům dovozy masa, ti na oplátku zase časté hrozby zastavení dodávek, hraničící s vydíráním. Přitom v zemích EU jsou tyto dva články potravinového řetězce nejen nuceny spolupracovat, ale zpravidla jsou i propojeny kapitálově. Navíc je otázkou, zda protesty producentů vůči nedostatečné ochraně trhu nebudou mít opačný výsledek, než bylo zamýšleno. „Jakýkoli růst cen tuzemských výrobců je signálem pro dovoz ze zahra ničí, přiznává tajemník Agrární komory Jan Záhorka.

Názor nezávislých odborníků je v rozporu s tím, co tvrdí zástupci Agrární komory. „Dovozy masa nejsou způsobené ani vysokými subvencemi importů, ani nízkými celními sazbami. Hlavní příčinou náchylnosti tuzemského trhu k dovozům jsou vysok é náklady na jednotku výroby, které se promítají do cen našich výrobců, říká Petr Tuček z Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky.

Spotřebitelská cena poroste.

Zemědělci se tedy alespoň letos částečně růstem cen zahojí. Obchody zřejmě také ceny zvednou. Zejména kvůli příchodu jubilejního roku 2000, který zvýší poptávky po potravinách. „V posledním čtvrtletí se v minulých letech cena na pultech zpravidla až do konce roku zvyšovala. Letos to bude také tak, ale růst by neměl být příliš strmý, protože víme, že lidé mají hlouběji do kapsy, řekl týdeníku EURO zástupce jednoho obchodního řetězce, který si však nepřál být jmenován.

Prvovýrobci ale zatím nemají co slavit, protože cenová hladina hovězího a vepřového masa sice roste, ale z podstatně nižšího základu než loni. A navíc v situaci, kdy je i přes celkový meziroční pokles produkce stále ještě maso u skladněno. Země EU mají na skladech ještě dalších 500 tisíc tun hovězího masa, což potvrzuje i Josef Ouředník z Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky. „To samozřejmě také hraje v tvorbě výkupních cen svou roli. Navíc je zde stále možnost dovozů, řekl Ouředník s tím, že tuzemská produkce hovězího letos bude činit 240 tisíc tun.

Mnohem horší je situace na trhu s drůbežím masem. Cena „bílého masa totiž již několik let zemědělcům nepokrývá náklady. Oproti loňskému roku poklesla nákupní cena dokonce o 25 procent. Kilogram drůbežího producenti prodávají za 21 korun, když hranice ziskovosti je na 25 korunách.