Nejdřív k notáři, potom k oltáři

11. února 2008, 00:00 - Petra Sýkorová
11. února 2008, 00:00

PŘEDMANŽELSKÁ SMLOUVA - Romantická sice příliš není, ale rozumná rozhodně. Podle právníků zatím sepisování předmanželských smluv není tak rozšířené, jak by mělo být. Dohoda upravující společné jmění manželů přitom může zachránit spoustu peněz i nervů.

Podnikající fyzická osoba odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Pokud má manžela či manželku, ručí i partner. To je poměrně nebezpečná situace – ale lze se jí vyhnout ještě před svatbou. Stačí podepsat smlouvu. Tu, které se obecně říká předmanželská. Uzavření takové smlouvy doporučí „rozvodoví právníci“ asi každému, ale podnikateli zvlášť. „Podnikatelův pracovní neúspěch totiž může rodinný rozpočet ohrozit daleko podstatněji než nezdar zaměstnance,“ varuje advokátka Hana Rosenová.

Zaměstnanec, který při práci způsobí škodu, je povinen ji nahradit jen do výše čtyřapůlnásobku svého průměrného měsíčního výdělku. Fyzická osoba podnikatel nebo společník obchodní společnosti, jejíž ručení není omezené, musí uhradit škodu v plné výši. Problém tkví v tom, že pokud podnikatel není svobodný, obvykle na splácení svých závazků není sám.

Společný dům, jachta, pes, ale i dluhy

Svatbou začne standardně vznikat to, čemu se říká společné jmění manželů – důležité je, že teprve začne vznikat. Svatba není cestou k tomu, aby si manželé mohli navzájem říct: „Co je mé, je teď i tvé.“ Podle českého právního řádu si mohou říci nanejvýš: „To, co teď získám, získáš i ty.“

Ale ani všechen majetek, který manželé získají až po uzavření sňatku, nebude patřit do množiny jejich společného jmění. Zákonné výjimky jsou následující: Majetek, který získal jeden z manželů darem, dědictvím nebo restitucí. Majetek, jenž si jeden z manželů pořídil z majetku, který náležel do jeho výlučného vlastnictví. A pak ještě majetek, který podle své povahy slouží výlučné osobní potřebě jednoho z manželů.

Význam společného jmění lze ilustrovat i na následujícím příkladu: Najdete dva potenciální životní partnery. Jeden má tři domy a ostrov v Tichomoří, ale nevypadá to, že by se ještě někdy chystal něco vydělat. Druhý je sice chudý, ale má velký potenciál pro podnikání. Nejste-li dostatečně velcí optimisté na to, abyste vyloučili možnost rozvodu, ani dost velcí romantici na to, abyste si někoho brali z pouhé lásky, zvolte osobu číslo dvě. To, co patřilo vašemu manželu či manželce za svobodna, totiž zůstane jeho i po svatbě. Ale to, co získá až v manželství, bude i vaše.

Termín společné jmění může působit poněkud zavádějícím dojmem. Nemusí se totiž jednat pouze o majetek v pravém slova smyslu, ale i o případné dluhy. Zákon však dává manželům možnost rozdělení „majetku“ modifikovat. Stačí podepsat smlouvu, kterou se zúží, případně rozšíří rozsah společného jmění. Tuto dohodu lze uzavřít jak před vznikem samotného manželství, tak kdykoliv v jeho průběhu.

SMLOUVA O SPOLEČNÉM JMĚNÍ MANŽELŮ

• manželé mohou smlouvou rozšířit nebo zúžit zákonem stanovený rozsah svého společného jmění

• mohou rovněž vyhradit zcela nebo zčásti vznik společného jmění manželů až ke dni zániku manželství

• smlouva musí mít formu notářského zápisu, jinak je neplatná

• jestliže je předmětem smlouvy nemovitost, nabude smlouva účinnosti až vkladem do katastru nemovitostí

• smlouvu lze uzavřít i před sňatkem

• manželé se mohou vůči jiné osobě na takovou smlouvu odvolat jen tehdy, jestliže je jí obsah této smlouvy znám

Smlouva o dětech?

Pokud smlouvu o společném jmění uzavírají snoubenci, jedná se o takzvanou předmanželskou smlouvu. Co dalšího může být jejím obsahem? Fakt je, že papír unese všechno. Ne všechno je pak ovšem platné a vymahatelné. To znamená, že ve smlouvě se můžete dohodnout prakticky na čemkoliv, ale některá ujednání pak mají jen hodnotu papíru, na kterém jsou napsána. V praxi se to projeví tak, že až se váš partner bude chovat v rozporu se smlouvou, budete mu to moci vyčíst. Dokonce ho budete moci i žalovat, ale ne vždy uspějete.

Přední česká odbornice v oblasti rodinného práva profesorka Milana Hrušáková vysvětluje: „Z dikce § 143a občanského zákoníku, který tyto smlouvy upravuje, vyplývá, že se jedná pouze o možnost dohody snoubenců o tom, jaký bude za trvání manželství jejich majetkový režim. Nic nebrání tomu, aby ve smlouvě bylo rovněž výslovně uvedeno, jaký majetek má každý ze snoubenců před uzavřením manželství.“

Ostatní ustanovení, která by se mohla objevit v předmanželských smlouvách, jsou už ale podle Hrušákové problematická. „Ve společenských časopisech se občas dočteme o předmanželských smlouvách zahraničních celebrit. Sjednává se v nich například, kolik milionů dolarů dostane choť za každý rok trvání manželství. Za jakých podmínek se může některý z manželů domáhat rozvodu. Nebo jak to bude se společnými dětmi v případě rozvodu a další detaily,“ upozorňuje na možnosti zahraničních právních systémů Hrušáková.

České právo však podle ní úpravu podobných záležitostí neumožňuje. „Je pochopitelné a velmi žádoucí, že snoubenci před svatbou uzavírají řadu dohod; někdy výslovně, někdy spíše mlčky očekávají určité chování ze strany toho druhého. Plánují si, kde budou bydlet, zda a kolik budou mít dětí, rozdělení domácích prací, otázky pracovního uplatnění a mnoho jiných. Žádná z takovýchto dohod však není soudně vynutitelná a ve své podstatě není právně relevantní,“ zdůrazňuje.

Podobný názor zastává i Vladislav Jirka z advokátní kanceláře Šachta & Partners: „Případy, kdy by byly soudně vymáhány závazky podobného charakteru, se v našich končinách nevyskytují. Domnívám se, že soudy by takovou žalobu zamítly s poukazem na rozpor s dobrými mravy.“

Vymáhat plnění smluvních manželských povinností soudně zatím prý v Česku ještě nikdo nezkoušel. Tento typ kauz v judikatuře nenaleznete. Možná tedy někde existuje soudce, který by rozhodl ve prospěch žalobce. Ale to se dozvíme, až když někdo podobnou žalobu k soudu podá. A až ten někdo bude hledat advokáta, jenž uvěří v úspěch takové žaloby, čeká ho pravděpodobně nelehký úkol. My jsme ho nenašli.

Rozšířit, nebo zúžit?

Ani prostá úprava majetkových vztahů mezi budoucími manžely ovšem není nezajímavá. A to zejména ze dvou důvodů – tím prvním je váš partner a tím druhým jeho věřitel.

Jak je již uvedeno výše, své společné jmění mohou manželé upravit kdykoliv. Ke změnám přitom stačí jen přání jediného manžela – na jeho návrh totiž může společné jmění upravit soud. A to, i když je druhý z manželů výslovně proti. Předmanželská smlouva ale problémy řeší, ještě než vzniknou, a manželé mají díky ní již od počátku ve svých financích jasno.

Před vaším manželem vás může ochránit nejen zúžení, ale i rozšíření vašeho společného jmění. Jeh
o podstatou je to, že jeden ze snoubenců vyčlení některou věc z „množiny moje“ do „množiny naše“. Ne vždy to udělá jen z čisté lásky, důvody mohou být i ryze účelové. „V praxi se s tím setkáváme nejčastěji u nemovitostí – pozemků nebo staveb. Snoubenci své budoucí společné jmění rozšiřují třeba o rodinný dům, který dosud vlastnil jen jeden z nich. Když se v něm manželé chystají společně žít, obvykle se do něj chystají i investovat budoucí společné finanční prostředky. Dojde-li k rozšíření společného jmění o dům, druhý manžel tak nebude vynakládat peníze na cizí majetek,“ konstatuje Jirka.

Zúžit společné jmění manželů můžete nejen za trvání manželství, ale i před svatbou – tedy v okamžiku, kdy v něm ještě nic není. Ve smlouvě se pak neobjeví konkrétně popsaný majetek, ale jen jeho obecné určení. „Třeba: Veškeré příjmy plynoucí z podnikání budoucího manžela nebudou tvořit společné jmění manželů,“ uvádí příklad Jirka. Nebo se může jednat o skupinu věcí, které bude nabývat jeden z manželů do svého výlučného vlastnictví (například knihy vydané do roku 1950).

K tomu, abyste mohli smlouvu použít na obranu svého majetku proti manželovým věřitelům, potřebujete, aby o ní věděli. Mít sebelepší předmanželskou smlouvu nestačí. Manželé se totiž podle zákona mohou vůči jiné osobě na smlouvu modifikující jejich společné jmění odvolat jen tehdy, je-li této osobě obsah smlouvy znám. A judikatura potvrzuje, že obsah smlouvy musí být případnému věřiteli znám již v okamžiku vzniku závazku. Není-li tomu tak, věřitel je oprávněn uspokojit svou pohledávku i z majetku, který je výlučným vlastnictvím druhého manžela.

Obecně se totiž předpokládá, že majetek manželů je společný. „Kvůli případným budoucím sporům bych existenci a relevantní obsah smlouvy o úpravě společného jmění manželů raději zmínila přímo ve smlouvě, ze které jednomu z manželů vznikne závazek vůči třetí osobě,“ doporučuje proto advokátka Andrea Kincová.

A ještě technická poznámka na závěr – bez advokáta se při sepisování předmanželské smlouvy můžete obejít, ale bez právníka rozhodně ne. Tato smlouva totiž ke své platnosti vyžaduje notářský zápis.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
7 důvodu, proč nevolit Jiřího Drahoše
Příjmy v předčasném důchodu v roce 2018
Rizikoví šoféři mají pojištění dražší
Přiznat daň z nemovitostí za rok 2018 musíte do 31. ledna
Vytápění bytu: Teplárny udrží ceny tepla v roce 2018 na uzdě
Auta
Líbil by se vám malý sedan nebo hatchback, který jezdí 300…
Co dělat, když na silnici nouzově přistává letadlo? Improvizovat. Nic jiného nezbývá
Devět věcí, které děláte v zimě za volantem špatně
Citroëny C5 a C6 se nakonec nástupce dočkají. Hlavně kvůli Číně
Nová Škoda Fabia se poprvé ukáže v Ženevě. Půjde ale pouze o facelift
Technologie
Nintendo udělá ze Switche piano nebo rybářský prut. Labo bude bavit hlavně děti
Zpomalování iPhonů se starou baterkou půjde vypnout, řekl šéf Applu
5K monitory už konečně i za nižší ceny. 27″ Iiyama vyjde jen na dvacet tisíc a má DP 1.3
Jak koupit Bitcoin a jak na něm vydělat: Stručný návod pro úplné začátečníky
Jak pracovat se Zoner Photo Studiem #2: proměňte zimní oblohu na modré nebe
Hry pro příležitostné hráče