Nejasná představa o praxi - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Nejasná představa o praxi

, Pavel Závitkovský,
Nejasná představa o praxi
Zdroj: Euro.cz

Vysokoškoláci chtějí v budoucím zaměstnání zajímavou práci a přátelský kolektiv

Co požadují čeští studenti od budoucích zaměstnavatelů a dle čeho volí firmu, v níž si chtějí vybudovat kariéru? Je pro mladé lidi důležitější možnost profesního růstu, nebo dostatek benefitů a velký plat? Těmito otázkami se zabýval rozsáhlý výzkum společnosti KPMG Česká republika, který byl proveden mezi vysokoškoláky s ekonomickým zaměřením a v němž bylo osloveno přibližně 550 studentů z osmi univerzit.
Zajímavá náplň práce a přátelský kolektiv jsou jedněmi z hlavních kritérií, dle nichž si čeští vysokoškoláci hledají po promoci zaměstnání. Čím více se blíží chvíle, kdy se musejí rozhodnout o budoucím zaměstnavateli, tím větší význam pro ně tato dvě kritéria představují. Absolventi, kteří nastupují do zahraniční společnosti, jsou připravení se dále vzdělávat, investovat do sebe a náročně pracovat. Ti s ekonomickým vzděláním chtějí pracovat především v bankovnictví a finančním sektoru zejména z finančních důvodů. Relativně velký zájem mají studenti také o práci v managementu a o oblast informačních technologií.

Pomoc odborníků

Výzkum společnosti KPMG ČR ukázal, že se studenti potřebují ještě před promocí zorientovat mezi firmami na trhu a především přesně specifikovat obor, v němž chtějí pracovat. Většinou nemají jasnou představu, co je v praxi čeká. Když se studenti učí teorii, vědí jen, zda by chtěli, nebo nechtěli nastoupit do určitého oboru. Nevědí však přesně, co konkrétní práce obnáší a co je v běžném pracovním dni čeká. Náplň své vysněné práce však mnoho z nich řeší již během studia. Studenti proto oceňují workshopy, ve kterých mohou poznat jednotlivé obory, například audit, daně nebo poradenství. Manažeři se účastníkům workshopů věnují celý den a snaží se jim co nejvíce přiblížit část agendy své každodenní činnosti. Studenti mohou strávit pracovní den s auditory, daňovými odborníky, finančními poradci a dalšími specialisty a snáze pochopit rozdíly mezi zdánlivě podobnými profesemi. O tyto workshopy je každoročně velký zájem.

Nedostatek zkušeností

Studenti v Česku mohou pracovat během studií. Výzkum ukázal, že zájem získat praxi v oboru má však jen každý desátý student. Každý dvacátý vysokoškolák naopak přiznává, že prací při studiu pouze vyplňuje volný čas nebo se snaží vyhovět rodičům. Mezi studenty, kteří již při studiu hledají uplatnění v oboru, jsou oblíbené odborné stáže, během nichž si mohou projít výběrovým řízením a připravit se na nástup do firmy. Vstup do pracovního života je pro ně snazší, neboť se předem seznámí s pracovním prostředím, do kterého vstupují, získají základní pracovní návyky a dokážou si například lépe zorganizovat pracovní čas. Zájem studentů o tří až sedmiměsíční stáže se neustále zvyšuje.
Zajímavou výpovědí jsou také představy studentů, co mohou a chtějí budoucímu zaměstnavateli nabídnout. Čtvrtina ochotně poskytne své zkušenosti, znalosti a schopnosti. Necelých deset procent spolehlivost a svědomitost. Jen každý čtrnáctý vysokoškolák tvrdí, že je ochotný se v zaměstnání učit. Najdou se dokonce dvě procenta mladých lidí, kteří jsou ochotní svému zaměstnavateli nabídnout všechno. Opačný extrém, tedy nic, volí tři procenta studentů. Nejčastější odpovědí bylo, že jsou ochotní nabídnout znalosti získané ve škole.

Benefity

Benefity berou absolventi jako samozřejmost a mají velmi dobrý přehled, co společnosti nabízejí. Nejčastěji očekávají stravenky, mobil a auto. Významným benefitem jsou pro ně příspěvky na jazykové vzdělávání a možnost pracovat v zahraničních kancelářích. Velmi ceněné jsou i odborné vzdělávací kurzy. V případě auditorů jde o vzdělávací kurzy ACCA na certifikaci účetních s možností získání mezinárodní kvalifikace. Absolventi těchto kurzů jsou na trhu práce velmi žádaní. Ve společnosti KPMG Česká republika začínají absolventi na stejné startovací čáře. Platí to nejen pro nástupní podmínky, ale i pro benefity. Záleží jen na jejich schopnostech a píli, kam až se propracují. Po roce je již nabídka benefitů částečně diferencovaná – dle profesního i odborného růstu konkrétního zaměstnance do dalších pozic.
Důležitým aspektem současného zaměstnávání jsou rodičovské dovolené a následný návrat do pracovního procesu. Mnoho firem – a KPMG ČR není výjimkou – se snaží vytvořit podmínky pro to, aby se zaměstnanci mohli vrátit do pracovního programu z mateřské dovolené. Jedním z problémů po návratu do zaměstnání může být zastarávání odbornosti. Firmy proto umožňují svým pracovníkům absolvování úvodních kurzů, ve kterých si aktuální problematiku doplní. Dalším způsobem návratu je postupné zapracování se do původních pozic nebo přestup do jiného profesního oddělení.

Výsledky průzkumu

Studenti se potřebují před promocí zorientovat mezi firmami na trhu.
Nutnost přesné specifikace oboru, v němž chtějí pracovat.
Každý desátý student má zájem získat praxi v oboru.
Každý dvacátý vysokoškolák prací při studiu vyplňuje volný čas nebo se snaží vyhovět rodičům.
Čtvrtina ochotně poskytne zkušenosti, znalosti a schopnosti budoucímu zaměstnavateli.
Necelých deset procent spolehlivost a svědomitost.
Každý čtrnáctý vysokoškolák je ochotný se v zaměstnání učit.
Dvě procenta mladých lidí jsou ochotné svému zaměstnavateli nabídnout všechno.
Tři procenta studentů nic.
Nejčastější odpověď: Nabídka znalostí, které získali ve škole.