Nedopečené masíčko - Euro.cz

Přihlášení

Nedopečené masíčko

, Jiří Pšenička,
Nedopečené masíčko
Zdroj: Euro.cz

Potravinářská firma česká na převzetí, rozhodne „Konsolidačka“

Vůně masa láká gurmány k bohaté hostině. Největší český masokombinát, Kostelecké uzeniny, na sebe strhává pozornost. Předmětem spekulací je prodej majoritního balíku akcií novému strategickému investorovi. Překvapením není ani tak fakt, že se kolem řeznicko-uzenářské firmy rojí nápadníci – to trvá už třetí rok – jako spíše informace časopisu Týden, který napsal, že ve finále je už jediná firma, pražská skupina Agrotrade, ovládaná rodinou Tomanů. „Rodinný klan všem vypálil rybník,“ uvedl doslova časopis. Nezdá se ale, že by již bylo rozhodnuto.
„Jde vlastně o jednoho z mnoha zájemců, jakých jsme tady v posledních letech zažili už desítky. Jednání není ničím mimořádné. Byli tu jak domácí investoři, tak zahraniční – Holanďané, Izraelci,“ zasazuje do kontextu rozhovory se skupinou Agrotrade ředitelka marketingu Kosteleckých uzenin Vladka Pivoňková.

Velké sousto.

Akviziční vyjednávání zatím nikdy nedopadla úspěšně. Proč?
Důvodem může být fakt, že Kostelecké uzeniny jsou sice supermoderní fabrikou, plně vyhovující hygienicko-veterinárním požadavkům Evropské unie, jsou ale také podnikem s velmi širokým záběrem činnosti, od jatek po zpracování bílého i červeného masa, výrobu uzenin. Málokdo je ochoten jej převzít kompletně a určitá restrukturalizace se do budoucna jeví jako nevyhnutelná.
Druhým neuralgickým bodem námluv je složitost vyjednávání s vlastníky. Zdaleka nestačí jen souhlas majoritního akcionáře, kterým je kostelecké obchodní družstvo MASO UZENINY, v němž hrají prim zaměstnanci firmy (družstvo drží zhruba 75 procent akcií, zbytek několik tisíc drobných akcionářů z kuponové privatizace). Masokombinát nelze převzít bez požehnání České konsolidační agentury (ČKA), v níž je „zaparkována“ stará pohledávka z IPB, která – jak je informován týdeník EURO – nyní dosahuje výše 868 milionů korun. Význam agentury je zesílen tím, že má „družstevnické“ akcie v zástavě. Do třetice je nutné, aby investor o čistotě úmyslů přesvědčil ČSOB, která Kosteleckým uzeninám poskytuje provozní úvěr (nyní údajně ve výši 300 až 400 milionů korun). Jde tedy o diplomacii na třech frontách, v níž může uspět jen ten, kdo dokáže nabídnout družstevníkům nejlepší cenu a perspektivu dalšího rozvoje, pro agenturu bude solventním kupcem pohledávky, který u ní nemá žádný starý vroubek, a bude i přijatelným partnerem pro ČSOB. Z tohoto pohledu Agrotrade není určitě bez šancí, ale souhlas od ČKA a akcionářů zatím nemá. Tudíž zdaleka nemá vyhráno.

Svoláme schůzi a vše vysvětlíme.

„U této pohledávky je momentálně platná strategie splácení, jiný způsob řešení zvolen nebyl. Klient dosud standardně plní své závazky,“ uvedl k možnému osudu osmisetmilionové pohledávky mluvčí ČKA Jiří Pekárek.
Na čas si zatím dává i majoritní akcionář, obchodní družstvo MASO UZENINY. Zatím se žádná schůze, na níž by se měl přímo schvalovat prodej, nechystá. „Lidem, kteří se mě na to teď ptají, ale říkám, že se bude muset svolat představenstvo a poté členská schůze a tam uvést všechny informace z tisku na pravou míru,“ uvádí ředitel družstva Antonín Sobotka. Kuloární zdroje uvádějí, že v Kostelci také čekají, až se vrátí nemocný finanční ředitel Jan Boček, který je předsedou představenstva masokombinátu i družstva, má na chod firmy rozhodující vliv a jeho názor je kolegy respektován.

Babiš spíše ne, Malúš vlažné ano, Tomanové ano.

Kromě skupiny Agrotrade rodiny Tomanů, se v minulých měsících o Kostelec aktivně zajímala i skupina Agrofert Andreje Babiše a Agropol Group Jiřího Malúše. Nejméně pravděpodobný se nyní zdá být vstup Agrofertu. „Děláme si teď analýzy celého českého potravinářského trhu v souvislosti s naším členstvím v Evropské unii. Teprve na základě výsledku se rozhodneme, zda má vůbec cenu v tomto sektoru investovat,“ uvedl v rozhovoru pro týdeník EURO Andrej Babiš a připomněl fatální problémy potravinářského průmyslu v Rakousku po vstupu do unie. Připustil, že o kostelecký masokombinát Agrofert loni zájem projevil, ale nyní prý s nikým nejedná.
Skupina Agropol navenek dále deklaruje ochotu Kostelec převzít, ale akviziční úsilí se nezdá být nijak extrémní. „Již dříve jsme předali svoji oficiální nabídku i podmínky, za nichž je možno transakci realizovat. Nabídka nebyla nijak časově omezena, takže záleží čistě na lidech v Kostelci, jak se k tomu postaví,“ uvedl místopředseda představenstva Agropolu Marek Hofta (předseda Malúš je na zahraniční cestě).
Skupina Agrotrade se nyní nechce oficiálně vyjadřovat. Zdroj blízký vedení ale potvrdil eminentní zájem o koupi. „Je to velmi citlivá záležitost, a dokud se s družstevníky a ČKA nedohodneme, budeme raději mlčet,“ uvedl minulou středu.
Jisté je, že celá transakce bude pro kupce velmi nákladná a vyžádá si řádově stovky milionů korun. Ovšem kdo ovládne Kostelec – firmu s velmi dobrým marketingem a obratem kolem 4,5 miliardy korun, dostane se daleko blíže českému spotřebiteli. Společnosti zaměřené z podstatné části na zemědělskou prvovýrobu mají výjimečnou šanci začít kontrolovat celý výrobní řetězec a těžit ze synergických efektů.