Nechci slevu zadarmo - Euro.cz

Přihlášení

Nechci slevu zadarmo

, Pavel Matocha,
Nechci slevu zadarmo
Zdroj: Euro.cz

Kromě Arca Capital má o balík pohledávek zájem i Turorabbey Aviation

Ministři zemědělství Jaroslav Palas a financí Bohuslav Sobotka pod záminkou pomoci českému zemědělství tlačí do vlády podezřelý materiál. Pokud se jim podaří přesvědčit vládu v demisi, aby schválila převedení pohledávek za zemědělskými a potravinářskými firmami z České konsolidační agentury (ČKA) na Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF), dojde nejen k nesmyslnému převodu pohledávek z instituce na jejich správu specializované (ČKA) do instituce k tomuto nekompetentní a mnohem hůře kontrolovatelné (PGRLF), ale navíc může přinést i žalobu proti České republice.
Firma Arca Capital Bohemia, která má zájem koupit tyto pohledávky, minulý týden sdělila vládě České republiky: „Naše společnost se domnívá, že za stávajícího stavu by bezpodmínečné schválení navrhovaného postoupení pohledávek z ČKA na PGRLF znamenalo poskytnutí veřejné podpory právě obchodní společnosti PGRLF.“ Člen představenstva společnosti Arca Capital Pavol Krúpa řekl týdeníku EURO, že je připraven podat potom žalobu proti České republice v Bruselu.
Ministr zemědělství Jaroslav Palas a ministr financí Bohuslav Sobotka chtějí, aby ČKA převedla pohledávky za Setuzou, Kosteleckými uzeninami a dalšími zemědělskými a potravinářskými firmami na PGRLF za 1,15 miliardy korun. Arca Capital nabídla 1,23 miliardy Kč. „Zatím čekáme na odpověď na naši nabídku. Pokud s námi vstoupí do jednání, nebo pokud bude vypsána transparentní soutěž, jsme připraveni cenu ještě zvýšit,“ uvedl Pavol Krúpa.
Týdeník EURO má informace, že kromě firmy Arca Capital se obrátila na ministra zemědělství se zájmem o zmíněné pohledávky i londýnská společnost Tudorabbey Aviation Limited. V dopise ministru Palasovi, jehož znění má týdeník EURO k dispozici, jednatel firmy Geoffrey Taylor uvádí: „Naše společnost tímto výslovně deklaruje svou připravenost účastnit se nepodmíněného výběrového řízení… Naše společnost je připravena převzít na sebe stejné záruky jako PGRLF při vymáhání, správě a restrukturalizaci závazků jednotlivých dlužníků z oblasti zemědělství a potravinářství.“ Taylor dále pohrozil, že „jako zahraniční investor jsme samozřejmě připraveni hájit svá práva a vynucovat je i proti českému státu“.

Půl miliardy obratem ruky.

Celý balík obsahuje sice 160 pohledávek, ale z hlediska jejich velkosti a významu jde vlastně jen o dvě. O pohledávky za Setuzou a za Kosteleckými uzeninami. Pohledávka za Setuzou je v nominální výši 3,1 miliardy korun a společnost ji až donedávna nechtěla uznat. Naopak pohledávka za Kosteleckými uzeninami v nominální výši 728 milionů korun je společností splácena přesně dle dohodnutého kalendáře. Je proto přinejmenším zarážející, když v návrhu ministrů Palase a Sobotky se počítá s postoupením bonitní pohledávky za Kosteleckými uzeninami za pouhých 203 milionů korun. PGRLF by tak mohl při jejím prodeji velmi snadno získat až půl miliardy korun. Krúpa uvádí, že Arca Capital nabízí za pohledávku za Kosteleckými uzeninami 507 milionů korun.
Podobně nabízí Arca Capital více i v případě pohledávky za Setuzou. V materiálu pro vládu se počítá s cenou 552 milionů korun, zatímco firma Arca Capital je připravena zaplatit 646 milionů. Pokud by byla vypsána transparentní soutěž, je velmi pravděpodobné, že by ČKA za obě klíčové pohledávky obdržela ještě více, než nyní nabízí firma vedená Pavolem Krúpou.

Za 60 milionů získali 34.

Problém není jen v ceně, za jakou mají být pohledávky převedeny na PGRLF a v riziku bruselské žaloby na český stát pro poskytnutí veřejné podpory, ale i v samotném subjektu, který by měl balík pohledávek za potravinářskými a zemědělskými firmami získat. PGRLF je totiž na rozdíl od ČKA mnohem hůře veřejně kontrolovatelná instituce a také její kompetence pro správu pohledávek jsou pochybné.
V důvodové zprávě, kterou ministři Palas se Sobotkou připravili pro jednání vlády, se sice uvádí: „Problematice správy pohledávek se PGRLF věnuje již od počátku své činnosti… V současné době vede aktivní databázi více než 6000 klientů, spravuje pohledávky v hodnotě více než tří miliardy korun a v omezeném rozsahu se již podílel na restrukturalizačních programech resortu.“ Ale na druhé straně je třeba připomenout, že Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) při kontrole hospodaření PGRLF v roce 1999 zjistil závažné nedostatky mimo jiné právě v oblasti vymáhání pohledávek. Fond si na vymáhání najal firmu Komprafin a ve věstníku NKÚ je uvedeno: „Do konce roku 1998 firma vymohla pohledávky ve výši 34 milionů korun, přičemž PGRLF jí uhradil částku 60 milionů korun.“
Předseda dozorčí rady ČKA Vlastimil Tlustý s převodem potravinářsko-zemědělských pohledávek nesouhlasí. „Vláda převádí do ČKA nebonitní pohledávky za zdravotními pojišťovnami, nemocnicemi či drahami a zdůvodňuje to tím, že ČKA je specializovaná instituce na správu a vymáhání pohledávek. Pak je ale nelogické, aby naopak jiné pohledávky vyváděla z ČKA ven na jinou státní instituci,“ řekl Tlustý týdeníku EURO. Dozorčí rada přijala usnesení, že pohledávky převede pouze tehdy, pokud jí to nařídí vláda.

Diskuze