Nechci slevu zadarmo - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Nechci slevu zadarmo

, Jiří Pšenička,
Nechci slevu zadarmo
Zdroj: Euro.cz

Řebíčkovo ministerstvo se s firmou Kapsch stále nedohodlo na úpravě projektu

Nejdříve se hovořilo o konci srpna, potom o začátku září, posléze o začátku října, nyní již říjen končí a pořád se nic neděje. Ministerstvo dopravy stále oddaluje termín podpisu třetího dodatku ke smlouvám s rakouskou firmou Kapsch o dodávce a provozování elektronického mýtného systému. „Nic neodkládáme, prostě jednáme. Termín ostatně zatím nikdy nebyl pevně stanoven, od počátku říkáme, že hledáme dohodu, a vždy mluvíme o tom, že k ní dojde snad, možná, že by k ní mohlo dojít do určitého data,“ prohlašuje mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka. I druhá strana odmítá, že by vznikly nějaké zádrhely. „Prostě jde o rozsáhlý projekt, jak z hlediska technického, tak právního, čemuž odpovídá i délka jednání. Cílem je, aby obě strany dobře zajistily a ošetřily svá práva a povinnosti na relativně dlouhý časový úsek,“ uvedl Karel Feix, generální ředitel firmy Kapsch. Kdy k podpisu dojde, nelze prý odhadnout, finále se podle něj ale už blíží.

Brutálně seřezat.

Obě dvě strany jsou velmi skoupé na informace, a proto nezbývá než věřit, že dodatek ke smlouvě bude z pohledu daňového poplatníka i z pohledu uživatelů sytému skutečně znamenat vylepšení kontraktu. „Je to všechno velmi složité, protože se v tom odráží spousta zájmů a projevují se všemožné tlaky,“ popisuje atmosféru zdroj blízký jednání. Pro ministra dopravy Aleše Řebíčka (ODS) bude asi naprosto zásadní, aby celková cena desetileté zakázky byla pokud možno nižší nebo alespoň stejně vysoká, jako je ta, která vyplývá z dosavadní smlouvy. Na jejím základě má Kapsch za dodávku infrastruktury a poskytování služeb od českého státu vyinkasovat celkem 22 miliard korun.
Vzhledem k tomu, že již tato částka byla svého času považována za nadsazenou (konkurence firmy Kapsch šla do předloňského tendru s cenou až o sedm miliard nižší), další zdražení by Řebíček velmi složitě politicky obhajoval. Zvláště když loni sliboval alternativní řešení, které přinese úsporu nákladů. Podle neoficiálních informací se však celková cena v jeden okamžik vyšplhala až na neúnosných 38 miliard korun. „Náklady se proto musely začít brutálně seřezávat,“ uvádí důvěryhodný zdroj týdeníku EURO. Ministerstvo to ústy mluvčího Hanzelky popírá, prý bylo od počátku zřejmé, že 22 miliard překročeno nebude.

Lidovecké dílo.

Hřiště, na němž se Řebíček pohybuje, je už velmi úzké a podle průběžných výsledků se zdá, že Kapsch se svými právníky a techniky hraje přesilovku. Možná měl být ministr od samého počátku důraznější ve věci vymáhání všeho, k čemu se Kapsch dříve zavázal, možná mohl zvážit i některé razantnější varianty postupu. Dnes už přicházejí v úvahu pouze dvě možnosti – buď dohoda na dodatku, nebo arbitráž.
Na obranu současného ministra je ale třeba říci, že za základní kostru projektu není odpovědný on, ale lidovecký předchůdce Milan Šimonovský a jeho podřízení. Určitým dodatečným nepřímým potvrzením názoru, že celý předloňský mýtný tendr byl v režii KDU-ČSL, může být i fakt, že dva klíčoví ministerští úředníci z resortu dopravy, kteří přípravu zakázky měli na starosti – náměstek Jiří Kubínek a ředitel odboru pozemních komunikací Jiří Nouza – našli novou obživu na lidoveckých ministerstvech. Kubínek šéfuje odboru financování územních rozpočtů na ministerstvu financí, Nouza odboru vnitřní správy na ministerstvu kultury. Od počátku bylo téměř všem, kromě zmíněných ministerských expertů, zřejmé, že druhá etapa výstavby mýtného sytému, v rámci níž se počítalo s vybudováním plné pětistovky mýtných bran i na silnicích I. třídy, je kvůli technickým, ekonomickým a vlastnicko-právním problémům de facto nerealizovatelná. Určitě ne do pololetí letošního roku, jak to žádá dosud platná smlouva. Moc dobře si toho byli vědomi i lidé od Kapsche a sami nepochybně uvítali, že původní projekt byl shozen ze stolu. Nyní může Kapsch za neuskutečněnou část zakázky tvrdě vyžadovat kompenzace. A právě o to dnes v celé věci jde.
A onou náhražkou mají být hlavně mýtné brány, které by měly v příštích letech vyrůst i na všech nových dálnicích a rychlostních silnicích, tak jak budou postupně dokončovány. Může to být až do roku 2017. Má jich být kolem dvou stovek a jejich cena každým rokem poroste, protože nový dodatek ke smlouvě má obsahovat i inflační doložku.

My to mýto zvládneme.

Mýtné brány využívající mikrovlnnou technologii se budou muset stavět po celé příští desetiletí pouze proto, aby Kapsch dostal to, co mu Šimonovského lidé přiklepli. O smysluplnosti tohoto závazku panují velké pochyby. Rozpaky neskrývají čeští akademici, kteří jednoznačně dávali přednost satelitní technologii, stejně jako sám ministr Řebíček, ale zároveň jedním dechem všichni dodávají, že jiné řešení za současné situace není možné. A jestli bude vůbec někdy nějaký satelitní subsystém, jak to Řebíček loni sliboval, pak bude sloužit pouze pro regionální komunikace. „Víme dnes s určitostí, že na nových dálnicích nemá smysl mikrovlny stavět, ale stát si je objednal,“ uvedl ministr nedávno v týdeníku EURO. Argument, z kterého až mrazí.
Celé jednání o dodatku ke smlouvě je poznamenáno i tím, že by do konce tohoto roku mělo být ještě postaveno a od 1. ledna příštího roku zprovozněno 44 mýtných bran na téměř dvou stovkách kilometrů I. třídy (viz 194 kilometrů „jedniček“ s mýtem). Jde o úseky, kde se urychlené zavedení výkonového zpoplatnění jeví jako nevyhnutelné. Silnice vesměs spojují již zpoplatněné dálnice s hraničními přechody. Jak ministerstvo, tak Kapsch ale ubezpečují, že žádné prodlení v tomto směru nehrozí. „Provádíme nezbytné přípravné práce, abychom stanovený termín stihli,“ říká Karel Feix.

Jednací řízení zahájeno.

Můžeme se zatím jen dohadovat, které další dílčí zakázky v rámci dodatku rakouská firma získá. Plán na zavedení elektronických vinět pro osobní automobily, které měly od roku 2009 nahradit současné papírové kupony, byl nakonec zavržen (proti byl ministr vnitra Ivan Langer). Stále se ještě debatuje o některých telematických službách, které si stát u Kapsche objedná. Řebíček dříve v týdeníku EURO uvedl, že by se mělo například jednat o řízení provozu na dálnicích proměnnými značkami či o sčítání intenzity dopravy. Některé další zakázky – architektura celého integrovaného transportního sytému, satelitní mýtný subsystém, sledování nebezpečných nákladů a odpadů – mají být předmětem nových soutěží a Kapsch už prý nijak zvýhodňován nebude. Ministerstvo slibuje, že celý dodatek po podpisu zpřístupní veřejnosti. Mluvčí Hanzelka odpověděl kladně i na otázku, zda budou zveřejněny i všechny přílohy, kde se hovoří o cenách a harmonogramu prací. Uvidíme. Jednání o této obří technologické zakázce se podle informací týdeníku EURO dostalo do fáze, kdy v minulých dnech započalo takzvané jednací řízení bez uveřejnění. Jde o to, aby úprava projektu měla náležitý formální rámec vyžadovaný zákonem o zadávání veřejných zakázek. Ministerstvo rakouské firmě odeslalo příslušnou výzvu a novou zadávací dokumentaci. Nyní by mělo následovat jednání obou stran, aby se odstranila případná nedorozumění. Poté by Kapsch měl předložit svou nabídku. Pokud by byla ministerstvem bez výhrady přijata, může následovat podpis dodatku. Když ne, bude se dále jednat. Pokud by vše probíhalo hladce, mohl by být dodatek parafován zhruba do dvou týdnů. Když přijde další zádrhel, může se vyjednávat třeba do Vánoc.

194 kilometrů „jedniček“ s mýtem
Silnice I. třídy, které mají být od ledna 2008 výkonově zpoplatněny

Číslo silnice I. třídy Úsek Délka v kilometrech
I/4 Praha, Zbraslav – Jíloviště 3,8
I/11 Hradec Králové, Kukleny – Plotiště nad Labem 3,8
I/11 Svibice – státní hranice ČR/PL 17,2
I/30 Lovosice – Ústí nad Labem 14,1
I/33 Plotiště nad Labem – Staré Město nad Metují 20,8
I/35 Dolní Chrastava – Rychnov u Jablonce 20,6
I/35 Křelov – Olomouc 2,3
I/38 D1, exit 112 Jihlava – Jihlava 7,5
I/47 Kroměříž – Hulín 3,8
I/47 Přerov – Bělotín 20,7
I/48 Bělotín – Frýdek-Místek 39,3
I/52 Brno centrum, D1 – Modřice 1,7
I/52 Velký Dvůr – státní hranice ČR/Rakousko 20,7
I/55 Přerov, Horní Moštěnice – Hulín 6,6
I/58 Příbor – Ostrava, Krmelín 10,9

Pramen : Ministerstvo dopravy ČR