Nečas: Každý volební úspěch pravice je zázrak

14. dubna 2010, 14:05 - Libuše Frantová
14. dubna 2010, 14:05

Ve vysoké politice se pohybuje už léta, přesto se jeho jméno nikdy neobjevilo v souvislosti s žádnými skandály nebo podezřelými obchody. V médiích se mu začalo přezdívat Pan Čistý.

Autor: Jakub Stadler

Dokáže dva měsíce před volbami přesvědčit voliče, že se ODS pod jeho vedením změní? „Usiluji o volební vítězství, nepovažuji to za věc, která je nereálná,“ říká Petr Nečas.

Proč se grémium ODS rozhodlo pověřit po rezignaci předsedy Mirka Topolánka vedením strany vás, a ne prvního místopředsedu Davida Vodrážku?

Jedna dvojkolejnost by byla nahrazena druhou dvojkolejností. Za situace, která vznikla, považuji krok, k němuž jsme přistoupili, za přirozený a správný. Dvojkolejnost by byla opravdu něčím, co by ODS nesvědčilo. Toto řešení jednoznačně preferoval i předseda Mirek Topolánek. Já se s ním shoduji, že je to ideální řešení, jak dosáhnout nejlepšího volebního výsledku.

Počítáte s Mirkem Topolánkem ve volební kampani, nebo se před volbami z politiky stáhne?

Mirek Topolápnek se teď bude věnovat spíš soukromým záležitostem, čili ani on nepočítá s nějakým zapojením do kampaně. Byl osm let v čele ODS, byl dobrým předsedou. Až na jednu výjimku nás pokaždé dovedl k vítězným volbám. Má velké množství politických zkušeností, politických znalostí a politických kontaktů, takže bude-li ochoten se v těchto věcech se mnou podělit, tak to určitě přivítám.

Vy jste byl před osmi lety v boji o předsedu ODS jeho soupeřem, dnes po něm přebíráte vedení. Není to těsně před volbami, kdy ODS ztrácí několik procent na ČSSD, nejnevhodnější doba z hlediska vaší politické budoucnosti? Je to určitě zajímavý paradox. Stáli jsme s Mirkem Topolánkem na kongresu ODS v roce 2002 proti sobě, on mě porazil velmi těsně o několik hlasů. Potom jsme k sobě hledali cestu, našli jsme ji a dlouhá léta jsme spolupracovali. Myslím, že každý se mohl přesvědčit, že jsem týmový hráč. Nicméně situace se vyvinula do stavu, v jakém jsme teď. Politika je disciplína s nesmírně krutými a nemilosrdnými pravidly, nezná nic takového, jako je vděčnost. Beru věci tak, jak jsou, zbytečně se v nich nepitvám. Teď se dívám hlavně do budoucnosti, jak pomoci ODS, která je klíčovou stranou české pravice. Máme širší zodpovědnost než jen za svou politickou stranu. |PETR NEČAS (46)|
|Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brně, obor fyzika. V letech 1988 až 1992 působil jako technolog a výzkumný a vývojový pracovník v Tesle Rožnov. V roce 1991 vstoupil do ODS a v roce 1992 byl už předsedou její oblastní rady ve Vsetíně. V roce 1995 se stal prvním náměstkem ministra obrany. Od roku 1999 je místopředsedou ODS. Po volbách 2006 byl jmenován místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí. V minulých dnech se stal volebním lídrem a po rezignaci Mirka Topolánka byl pověřen i vedením ODS. Je ženatý. S manželkou Radkou mají čtyři děti – Ondřeje, Tomáše, Terezu a Marii. Jeho zájmy jsou historie, knihy, klasická hudba a sport, především plavání a lyžování. |
Budete se snažit změnit ODS? Výměna na jednom postu, byť nejvyšším, automaticky nepřivede zpátky voliče. Pád preferencí přece nezavinil jen Mirek Topolánek. To určitě ne, to by bylo velmi la­ciné a hloupé, hodit všechnu vinu na něj. Platí to, že jsme svým osobním naturelem, založením a povahou odlišní, což se samozřejmě v prezentaci politiky ODS nějakým způsobem odrazí. Jsem přesvědčen, že politika konzervativní pravicové strany by měla být prezentována ­seriózně, solidně. Děláme politiku, a ne showbyznys, jakkoli určité prvky showbyznysu, natolik jsem realista, k politice částečně patří. Ale na žád­né zásadní změny teď – před volbami – není prostor. Nic­méně pokud dostanu silný mandát od voličů ve volbách, budu to brát jako silný mandát ke změnám v ODS. Co považujete za silný mandát? Bude jediným kritériem vašeho úspěchu vítězství ve volbách? Je to v této chvíli reálné? Usiluji o volební vítězství, nepovažuji to za věc, která je nereálná a kterou je možné dosáhnout pouze zázrakem. Máme ještě téměř dva měsíce. Budeme-li tvrdě pracovat, budeme-li jednotni a schopni oslovit klíčové voliče, je to reálná alternativa. Jsem o tom opravdu přesvědčen. Když jste se stal volebním lídrem ODS, řekl jste, že jste připraven ucházet se o funkci premiéra i předsedy ODS. V médiích jsem četla váš výrok, že kdybyste nedovedl ODS k volebnímu vítězství, o nejvyšší post se ve straně ucházet nebudete.

V médiích jsem řekl, že v případě vítězství to považuji za samozřejmé. Pak už to byla dovozená konotace, že když ne, tak ne. Já uznávám jen dva výsledky voleb – výhra nebo prohra. V případě vítězných voleb považuji za samozřejmé, že člověk usiluje o pozici stranické jedničky. V případě prohraných voleb by záleželo na síle mandátu.

Zakladatel ODS Václav Klaus vyčítal Mirku Topolánkovi širší rozkročení k politickému středu. Strana se tak otevřela i liberálnějším voličům. Vy jste považován za konzervativního politika. Budete pokračovat v dosavadní politice, nebo se víc zaměříte na konzervativní voliče? Pokud se podíváme na dlouhodobé výzkumy z hlediska politické orientace českých voličů, zjistíme, že přesvědčených pravicových voličů, a to je dlouhodobá záležitost, je kolem 18 procent voličského elektorátu. To znamená, že pokud jste stranou čistě pravicovou, tak se odsuzujete do podoby strany, jejíž volební výsledek bude oscilovat mezi 15 až 18 procenty. V této zemi je více než polovina voličů, kteří preferují jistoty před svobodou, tedy to, co můžeme nazvat socialistickým typem voliče. Současně pouze 33 procent voličů, které můžeme nazvat liberálně-konzervativními nebo liberálními, preferuje svobodu před jistotami. V tomto prostoru se pohybujeme. S jistou nadsázkou bych řekl, že to ukazuje, že každý volební úspěch pravice je tak trochu malý zázrak. Co s tím můžete dělat? My vedle vyhraněných pravicových voličů musíme oslovit i širší voličské skupiny. Nikoli tím, že by náš program šel doleva, ale že si najdeme témata, která trápí lidi mimo vyhraněné skupiny pravicových voličů. Řešením těchto témat jim dáme nabídku a přesvědčíme je, aby nás volili. To je jediná šance, má-li v této zemi být silná pravicová vláda. Takže v tomto by se změna proti Topolánkově politice dít neměla?

Chceme-li být skutečně plnohodnotným protivníkem silné sociální demokracie, tak se nelze spokojit s volebními výsledky okolo 18 procent.

V médiích jste dostal přezdívku Pan Čistý, protože jste nikdy nebyl spojován s podezřelými praktikami a podezřelými lidmi…

Tady musím velmi upřímně říci, že toto označení nemám rád a odmítám ho. Protože pokud bych to měl připustit, je to výraz pýchy, arogance a určité namyšlenosti. Jsem hříšník jako každý jiný, mám své plusy, své minusy, mám své velké chyby. Ano, co mohu sebevědomě říci, je, že nekradu a jsem nezkorumpovatelný. Ale to by mělo být u veřejného činitele samozřejmostí, nikoli důvod k tomu, aby měl nálepku Pan Čistý. Já ji nepřijímám, to by byl výraz velké nepokory.

Co bude silné téma předvolební kampaně ODS?

Dvě věci. První věc je zadlužování. Sociální demokraté tvrdí, že chtějí do patnácti let dohnat Německo, ale jejich skutečná politika je taková, že do několika měsíců nebo let můžeme dohnat Řecko. A určitě vážné téma je i nezaměstnanost. Statisíce lidí v této zemi ztratily práci, další statisíce se o práci bojí. Lidé jsou znepokojeni a já to znepokojení také cítím. Mám čtyři děti, dvě starší jsou už dospělé, studují, za chvíli budou hledat práci. Jde o dlouhodobou perspektivu této země. To jsou tedy klíčové výzvy a klíčová poselství, která chceme sdělit voličům.

Nebudou pro určité skupiny voličů lákavější populistické sliby jako 13. důchod nebo vyšší podpory v nezaměstnanosti?

Ano, je to těžké, vždycky populistické sliby zabírají snadněji než řešení, která jsou velmi často komplikovaná, ale i bolestivá. Lidé raději uvěří příjemné lži než bolestivé pravdě. To je prostě v naší lidské povaze. O to obecně mají pravicové strany těžší pozici. Ale neznamená to, že máme rezignovat na tuto svou misi. Je nezbytné znovu a znovu se pokoušet tyto věci vysvětlovat.

Neobáváte se, že hlavním tématem se mohou stát zase zdravotnické poplatky, které vám už jednou prohrály volby? Nepodceníte toto riziko jako v minulosti?

Jsem přesvědčen, že tuto věc nepodceníme. Už máme pozitivní výsledky kroků, které jsme ve zdravotnictví zavedli. Vloni narostl proti předchozímu roku o čtyřicet procent počet zákroků ve specializovaných centrech, například onkologických a kardiologických. Už čtvrt milionu lidí dosáhlo ve zdravotnictví na limit spoluúčasti. Poplatky se vytvořila cesta k zavedení těchto limitů. Sociální demokraté lžou, když říkají, že je možné zrušit poplatky a zachovat limity. To jsou dvě strany jedné mince. Ukazuje se, že naše kroky, ač byly nepopulární, tak byly správné.

Dokážete to ale vysvětlit voličům?

Ano, je naší chybou, že jsme to nedokázali vysvětlit. A další chybou, že jsme dopustili některé kroky, které zbytečně provokovaly veřejné mínění, jako platby za kojence v inkubátoru nebo platby za položku na receptu. To jsou věci, které sice z hlediska systémové čistoty může někdo hájit jako principiální kroky, ale zbytečně ztěžovaly politickou akceptovanost těchto kroků. Zrušení falešné paralenové solidarity musíme být schopni lépe obhájit. Musíme být schopni sdělit všem vrstvám voličům, že zdravotnictví je buď bezplatné, nebo kvalitní a dostupné. Uznávám, že v tom máme velké rezervy.

Není důležitý jen program, ale i důvěryhodnost lidí, kteří ho reprezentují. Představíte ještě před volbami tým, s nímž budete spolupracovat?

Považoval bych za naprosto legitimní, kdybych byl lídrem strany šest měsíců před volbami, že podobný tým musím představit. Ale jsem lídrem týden, běží volební kampaň. Abyste skutečně sestavila kompaktní tým, potřebujete desítky hodin jednání. Musím s lidmi mluvit, mít možnost zjistit jejich představy, názory, ale i jejich charakterové vlastnosti, znát jejich minulost.

Budete varovat před vítězstvím levice ve volbách? Povedete negativní kampaň? Je rozdíl mezi používáním negativní a lživé kampaně. My se ke lživé kampani sociálnědemokratického typu nikdy nesnížíme. Kdo sleduje lživou kampaň ČSSD, musí pochopit, že na tyto lži musíme razantně reagovat. Je nutné zdůraznit, co hrozí v případě vítězství ČSSD. Že je to pád do dluhové pasti s hrozbou státního bankrotu. Že je to zánik desetitisíců, ne-li statisíců dalších pracovních míst. Že je to rizikový faktor z hlediska zahraničněpolitické orientace, protože to, co předvádí Jiří Paroubek, velmi zavání dalším pootočením směrem na východ. To před voliči skrývat nebudeme. V minulých dnech vás Jiří Paroubek obvinil, že s ním nechcete jít do televizní diskuse o Velikonocích. Dokážete se udržet v klidu, až budete čelit jeho útokům? Troufám si říci, že jsem absolvoval více podobných pořadů než Jiří Paroubek. Pro mě je standardní soupeř, není žádný zázračný diskutér. Všimněte si, že na jakékoli tiskové konferenci nebo ve sněmovně není schopen víc než deset minut mluvit, aniž by to četl z papíru. S jeho arogancí se dokážu vyrovnat. Před volbami v roce 2006 Mirek Topolánek prohlásil, že nevstoupí do velké koalice s ČSSD, nicméně pak o této variantě začal s Jiřím Paroubkem jednat. Jaký vy máte názor na povolební uspořádání?**

Slib byl po volbách před čtyřmi roky dodržen, výkonná rada v prosinci 2006 jednoznačně rozhodla odmítnout variantu spolupráce s ČSSD. Já mám úplně stejný názor jako Mirek Topolánek. Jsem přesvědčen, že při té politice, kterou dělá současné vedení ČSSD, při tom absurdním populismu, nedodržování dohod, jde o takový nesoulad a neprůnik politického programu a politického stylu, že nevidím jeden jediný pozitivní důvod a jeden pozitivní bod, který by velká koalice přinesla česku, ale i ODS jako politické straně.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Retro: Kolik stála nová auta v listopadu 1989 a o kolik…
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce rozsvítí tyto kontrolky?
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Technologie
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Procesory ARM proráží už i v superpočítačích. Na ThunderX2 s jádry Vulcan sází sám Cray
Parádní akce: Samsung Galaxy S7 za 8200 Kč a S7 Edge za 10 600 Kč
Mlácení dělníků, smrt v kantýně aneb Jak se dělá iPhone X
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít