Nebezpečí na konci tunelu - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Nebezpečí na konci tunelu

, James C. Cooper,
Nebezpečí na konci tunelu
Zdroj: Euro.cz

Až se prosadí ozdravení, bude třeba, aby Fed pohotově pohltil přebytečné finance…

celý podtitul:
Až se prosadí ozdravení, bude třeba, aby Fed pohotově pohltil přebytečné finance a zabránil rozpoutání inflace nebo návratu do recese

Na Wall Streetu existuje staré rčení: nebojujte s Fedem. Díky pravomoci tvořit peníze má Federální rezervní systém k dosažení svých cílů prakticky neomezené prostředky. Tato moc se naplno projevila 18. března, když jeho činitelé udělali překvapivý krok: začali kupovat 300 miliard dolarů v dlouhodobějších státních cenných papírech a více než zdvojnásobili svůj závazek nakoupit dluhové cenné papíry federální vlády a cenné papíry spjaté s hypotékami z 600 miliard na 1,45 bilionu dolarů. Od bankrotu společnosti Lehman Brothers vyletěla aktiva v bilanci Fedu z 900 miliard na dva biliony dolarů a tyto nejnovější plány by mohly vytlačit celkovou částku na více než čtyři biliony dolarů. Političtí činitelé evidentně berou vážně svůj závazek „použít všechny dostupné nástroje“ k podpoře ozdravení ekonomiky.
Jenže za jakou cenu? Existuje nebezpečí, že dříve či později prudce vzroste inflace, a to ještě předtím, než budou političtí činitelé schopni nasát všechnu přebytečnou likviditu, kterou vytvořili. V normálních časech by všechny ty rozcákané finance byly schopny mnohonásobně zvýšit nabídku peněz, což je zaručený recept na inflaci. Jak už se to odrazilo v nedávném odprodeji dolarů a vzestupu cen zlata, agresivní zásahy Fedu by mohly vytvořit očekávání budoucí inflace, která samo přivodí své naplnění.
Časy jsou ale prozatím sotva normální. Vzhledem k tomu, že je nedostatek kapitálu a poptávka po půjčkách je slabá, banky nechávají tyto finance jen trčet na účtu Fedu místo toho, aby je využily k poskytování půjček, což by oživilo pohyb peněz proudících systémem. To by se však mohlo rychle změnit. Silný souhlas akciového trhu dne 23. března s plánem ministerstva financí zbavit banky „zděděných“ aktiv v hodnotě jednoho bilionu dolarů byl prvním nadějným znamením, že bankovní systém může zahájit svůj ozdravný proces. Další silné politické snahy o otevření úvěrových trhů a oživení bytové výstavby i širší ekonomiky zvyšují šance, že koncem letošního roku bude moci začít alespoň mírné ekonomické zotavení. Překvapivě velký únorový odbyt domů a bytů může být prvním signálem stabilizace v bytové výstavbě.
Většina analytiků se domnívá, že Fed bude mít spoustu času na to, aby své přebytečné finance přijal zpátky, aniž vyvolá inflaci nebo naruší trhy. Půjde však o choulostivý manévr, o který se Fed ještě nikdy nepokusil. Hodně bude záležet na síle ozdravení. Bude-li vzestup tak nevýrazný, jak se očekává, inflace bude dlouho tlačena dolů.
Je to proto, že recese vyvolala obrovskou ochablost v ekonomice, pokud jde o nezaměstnanost a nadbytečnou výrobní kapacitu, což má silný dopad na oceňovací sílu firem a na růst mezd. Dokonce i poté, co ekonomika začne znovu růst – mnoho ekonomů se tak domnívá – by mohlo trvat pár let, než se vrátí plná zaměstnanost a plné využití kapitálu, obvykle definované jako zhruba pětiprocentní míra nezaměstnanosti a přibližně osmdesátiprocentní míra využití průmyslové kapacity. Nezaměstnanost, která teď činí 8,1 procenta, patrně poroste po celý rok 2009 a míra využití průmyslových kapacit je na rekordním minimu 67 procent. Když se však ukáže, že účinnost politiky je větší, než se očekávalo, ochablost by se mohla překonat mnohem rychleji a tlaky na ceny by zesílily dříve.
Jakmile se budou banky a úvěrové trhy stabilizovat, agresivní financování Fedu se dostane do systému, kde bude mít větší povzbuzující účinek. V té době bude Fed muset začít snižovat svou bilanci, aby ze systému odčerpal nadbytečné finance. Toto snižování nastane zčásti automaticky – velkou část aktiv Fedu tvoří krátkodobé půjčky, a ty prostě skončí. K dalšímu snížení dojde, až Fed začne zvedat svou cílovou úrokovou sazbu.
Možná největším potenciálním problémem je to, že Fed také hodlá mít velký objem dlouhodobějších aktiv, jako jsou cenné papíry spjaté s hypotékami a státní pokladniční poukázky. Bude trvat mnohem déle, než se uvolní, protože rychlý prodej by mohl vytlačit hypoteční sazby a další výpůjční náklady nahoru. Najít správnou úroveň cílové sazby plus správné tempo snižování bilance bude nakonec kritickým rozhodnutím. Chyba by mohla buď poslat ekonomiku zpátky do recese, nebo roztočit nekontrolovanou spirálu inflace.

graf; čísla na vodorovné ose stejná jako v originále/
POLITICKÉ SNAHY FEDU SE PATRNĚ JEŠTĚ ROZŠÍŘÍ
***
BILIONY DOLARŮ*
4,5*
AKTIVA V BILANCI FEDU*
3,0*

1,5*
*
0*
’01* ’02* ’03* ’04* ’05* ’06* ’07* ’08* ’09+*
+ Předpoklad*
Pramen: Federální rezervní systém, BusinessWeek

Copyrighted 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc
BusinessWeek

PŘEKLAD: Jiří Kasl