NÁSILÍ PROTI CHUDÝM - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

NÁSILÍ PROTI CHUDÝM

, Jan Žižka,
NÁSILÍ PROTI CHUDÝM
Zdroj: Euro.cz

Radikálové ztěžují boj za oddlužení

NEVLÁDNÍ ORGANIZACE Drop the Debt, která usiluje o oddlužení chudých zemí, se stala nečekanou obětí násilí v Janově. V průběhu summitu vůdců zemí skupiny G8 se musela vzdát svých původních záměrů. Poté, co se hned na začátku summitu radikální aktivisté pustili do bojů s policií, vedení Drop the Debt doporučilo svým stoupencům, aby se nezúčastnili masového pochodu Janovem. Nechtělo kompromitovat své cíle.
Zpěvák rockové skupiny U2 a známý bojovník za oddlužení Bono prohlásil: „Násilí, jaké vidíme na tomto setkání, nám nepomáhá. Právě naopak. Média věnovala pozornost bojům v ulicích, nikoliv třeba setkání šéfů G8 s představiteli afrických zemí.

Střely na obě strany.
I když bojovníci za oddlužení kritizovali své radikální „kolegy , nijak to neotupilo tradiční ostří jejich kritiky vůči státníkům G8. „Nepřišli s žádnými novými iniciativami, prohlásil ředitel Drop the Debt Adrian Lovett.
Přitom tíživá situace chudých států byla jedním z hlavních témat summitu. Prezidenti a premiéři schválili založení nového fondu pro boj proti AIDS, malárii a tuberkulóze v rozvojovém světě. Slíbili, že se budou podílet na rozvojovém plánu pro Afriku a potvrdili své závazky týkající se oddlužení. Na boj proti těmto nemocím hodlá skupina G8 věnovat 1,3 miliardy dolarů. To považuje za nedostatečné i generální tajemník OSN Kofi Annan. „Potřebujeme zdroje ve výši sedmi až deseti miliard dolarů ročně, zdůrazňuje Annan.
Samotná výše podpory ovšem nemusí být vždy rozhodující. List Financial Times ilustroval na příkladu Zambie, jak se pomoc pro tuto africkou zemi ztrácí jako v černé díře. Peníze ze zahraničí tvoří polovinu vládního rozpočtu Zambie. Přesto v zemi, která na sebe upozorňuje chaotickým řízením a korupcí, se pomoc často vůbec nedostane do správných rukou. Pětina obyvatel země je nakažena virem HIV, ale tamní vláda nepřichází prakticky s žádnými iniciativami, jak této nákaze čelit.
„Pomoc, která míří do země, je neadekvátní, oddlužení je minimální, napsal Financial Times. Přesto nelze říci, že stav země je pouze důsledkem neschopnosti skupiny G8. Není pochyb o tom, že hlavním viníkem je vláda. Západní donoři se v podobných případech dostávají do začarovaného kruhu. Zdráhají se poskytnout peníze do chvíle, než mají na stole přesvědčivý program pro jejich využití. Tím se ovšem pomoc opět snižuje…
Americký prezident George Bush na summitu G8 navrhl, aby Světová banka poskytovala chudým zemím ve větší míře granty, nikoliv půjčky. Tak by bylo možné předejít problémům s oddlužením. Jenže tento plán narazil na odpor. Schopnost působit na rozvojové země, aby pomoci efektivně využily, by pak mohla být ještě menší.

Korporace mají své zájmy.
Na druhé straně právě americký postoj k problematice léků pro rozvojové země ukazuje, že potřeby chudých oblastí zatím nejsou pro vyspělý svět skutečnou prioritou. Rozvojové státy nemají peníze na drahé léky, a většina zemí G8 pro ně proto prosazuje odlišný systém ochrany patentových práv. Cílem je dostat do rozvojového světa alespoň levnější generika. George Bush ovšem hájí zájmy velkých farmaceutických společností. Ty podle něj potřebují dost peněz na vývoj nových důležitých léků.
Názory na výsledky jednání G8 mohou být rozdílné. Jedno je ale jisté – zatímco v Janově zahynul jeden radikální aktivista, počet obětí AIDS či chudoby je nesrovnatelně vyšší. Radikálům se ve skutečnosti podařilo ještě více odvrátit pozornost od této otázky.