Naladěni na stejnou vlnu - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Naladěni na stejnou vlnu

, Jarmila Šťastná,
Naladěni na stejnou vlnu
Zdroj: Euro.cz

Odpadové hospodářství generuje značné množství druhotných surovin

Odpadové hospodářství je v České republice relativně velmi mladým oborem. První funkční legislativa vznikla před patnácti lety. Teprve tehdy se mohlo rozvinout odpadové hospodářství nejen jako znečišťovatel životního prostředí, ale jako regulérní průmyslové a podnikatelské odvětví, které generuje značné množství druhotných surovin. Ve stejné době se neefektivní podniky Technických služeb začaly přeměňovat na standardně podnikající firmy. Nastoupily zahraniční odpadářské firmy, které pronikaly na vznikající trh a zakládaly své dceřiné společnosti. Struktura vlastnictví firem v oblasti odpadového hospodářství se za poslední roky velmi často měnila. Mezi mateřskými společnostmi dominují vedle francouzských a německých podniků zejména firmy z Rakouska. Proč jsou právě rakouské firmy na našem trhu odpadového hospodářství úspěšné? Technický ředitel společnosti AVE CZ Jiří Čenský říká: „Rakušané jsou kreativní a umějí se přizpůsobovat novým podmínkám. Myslím, že díky tomu se s nimi spolupracuje lépe než třeba s německými partnery. Mají odvahu pouštět se do zavádění a využívání nových technologií, jako je třeba spojení odpadového hospodářství a energetiky.“

Rakouská expanze.

Od roku 1992 působí na českém území společnost A.S.A. ČR. V současnosti zahrnuje 39 poboček a provozoven po celé republice, mezi nimiž najdeme dotřiďovací linky na využitelné složky komunálního odpadu, výrobu alternativního paliva, několik skládek (komunálního a nebezpečného odpadu), biodegradační plochy a další zařízení. Konsolidovaný obrat této skupiny za rok 2006 činil 2,779 miliardy korun.
Ve stejném roce vstoupil na český trh hospodaření s odpady Rumpold, jehož mateřská společnost byla založena v Rakousku již v roce 1913. Také společnost Rumpold má provozovny v mnoha regionech a vedle zajištění veškerých služeb v oblasti odpadového hospodářství provozuje například mobilní linku za likvidaci vyřazených ledniček nebo výrobu alternativního paliva pro cementárny.
Od druhé poloviny devadesátých let působí zejména v Praze společnost Komwag, podnik čistoty a údržby města, jejímiž hlavními akcionáři jsou rakouská úklidová společnost REIWAG GmbH a Městská část Praha 2. Komwag je jednou z pěti firem, které na území hlavního města zajišťují komplexní likvidaci a svoz domovního odpadu a zaměřuje se také na čistotu města.

Rychlý růst díky podobnosti.

Nejmladší na českém trhu je společnost AVE CZ, dceřiná společnost hornorakouské Energie AG. Pod zastřešující značkou AVE expanduje firma Energie AG Oberösterreich do oblasti odpadového hospodářství jak v Rakousku, tak ve střední a východní Evropě. Celý koncern dosáhl v loňském roce 1095 miliard eur, z toho již necelou čtvrtinu generuje právě segment odpadového hospodářství. Expanze v České republice je rychlá – před třemi lety měla společnost v tuzemsku 450 zaměstnanců a obrat 700 milionů korun, nyní je to již 950 zaměstnanců a obrat 1,5 miliardy.
Rychlý rozvoj podporují podle českých manažerů AVE CZ blízké postoje. Prokurista Luboš Kačírek říká: „AVE přišla z regionu Oberösterreich, který je demograficky, mentalitou i způsobem života velmi podobný České republice. Jejich konceptem je důsledně třídit komunální odpad, důsledně recyklovat vše, co lze zpracovat, a zbytek neukládat na skládky, ale energeticky využít. Myslím, že strategie vyhovuje i našim podmínkám.“
Společnost AVE CZ celkem vlastní, respektive provozuje pět skládek, zajišťuje komplexní nakládání s odpady obcí i živnostníků v mnoha regionech a provozuje rovněž zařízení pro odstraňování nebezpečných odpadů. Budoucnost firmy však její manažeři vidí v rozšíření portfolia činností. Jednatel společnosti AVE CZ Roman Mužík uvedl, že firma by se chtěla ubírat podobným směrem jako jejich mateřská společnost v Rakousku, tedy k velkým celkům, které řeší odpady komplexně: „Odpadové hospodářství není jen sběr a dotřídění komunálního odpadu. Nabízí mnoho dalších možností zejména v oblasti výroby energie ze zbytkových odpadů, kde je možné efektivně využít synergické efekty.“
Záměry se opírají o zkušenosti mateřské firmy, která v Horním Rakousku provozuje dvě velké spalovny komunálního odpadu. Spalovna ve Wellsu je jedním z nejmodernějších zařízení v Evropě s kapacitou 300 tisíc tun ročně, jež jako zdroj energie zásobuje široké okolí. „Naším záměrem je dále expandovat na českém území a získat například podniky Technických služeb v různých městech,“ dodává Mužík, „dalším cílem by měla být komplexní zařízení pro nakládání s odpady, zahrnující vedle dotřídění nebo kompostování také energetické využití zbytkového odpadu. Takový je evropský trend.“

Jarmila Šťastná
šéfredaktorka časopisu Odpady

Ohodnoťte tento článek
Diskuze