Nákupní a zábavní centra měst - Euro.cz

Přihlášení

Nákupní a zábavní centra měst

, redakce,
Nákupní a zábavní centra měst
Zdroj: Euro.cz

Revitalizované stanice by měly nabídnout atraktivní prostory pro obchodní aktivity

Nádražními budovami v České republice projde každý den bezmála šest set tisíc cestujících a to není zanedbatelný počet. České dráhy, a. s., mají zájem, aby se lidé cítili v prostorách železničních stanic příjemně, a proto přijaly koncepci rozvoje a revitalizace nádraží známou pod názvem Živá nádraží.
Cílem je přetvořit staré železniční stanice, z nichž mnohé pocházejí z druhé poloviny 19. století, v moderní komplexní celky. Ty by se měly stát respektovanou součástí městských center, kam lidé nejen vstupují, když cestují, ale vracejí se sem za nákupy a dalšími aktivitami ve volném čase. To vše přispěje ke změně dosavadního vnímání nádraží jen jako dopravního uzlu; v brzké budoucnosti se z něj stane dopravní, obchodní a komunikační centrum.
Revitalizovaná nádraží i jejich okolí by měla nabídnout atraktivní prostory pro nejrůznější obchodní aktivity – provoz supermarketů, lékáren, prodejen denního tisku i knih, internetových kaváren a jiných služeb, které mohou každodenně využívat tisíce lidí.
Samotná revitalizace probíhá ve spolupráci Českých drah a soukromého kapitálu metodou PPP (Privat Public Partnership – partnerství soukromých a veřejných prostředků). České dráhy vloží do společného projektu svůj majetek a nynější budovy nádraží formou nájmu. Komerční partneři, kteří vzejdou z výběrových řízení, připraví celkový projekt revitalizace, navrhnou její rozsah a následně revitalizaci celého objektu provedou za podpory a dohledu dceřiné společnosti Českých drah ČD Reality, a. s., garanta projektu.
Projekt Živá nádraží v tuto chvíli zahrnuje zhruba 60 železničních stanic. Jde pouze o zlomek z celkového počtu 3000 zastávek a nádraží a 20 000 objektů ve vlastnictví Českých drah a Správy železniční a dopravní cesty. Revitalizovaná nádraží a další drážní objekty v každém případě přispějí k lepší image Českých drah coby dopravce nabízejícího cestujícím služby na úrovni s vysokou přidanou hodnotou. Celková investice se předpokládá v řádu desítek miliard korun.

Kritéria výběru lokalit
Pro výběr lokalit zahrnutých do projektu Živá nádraží byla stanovena jasná kritéria. Spodní hranice návštěvnosti nádraží nesmí být menší než čtyři tisíce osob, což je více, než kolik lidí projde ve všední den pražskými obchodními centry. V daném místě musí být i určitá kupní síla obyvatelstva, což splňují města nad 35 tisíc obyvatel, popřípadě významná historická města, lázně či turisticky silné oblasti.
Příkladů ze zahraničí, že tento model funguje, je celá řada. České dráhy se nechaly inspirovat stavem v Rakousku, Itálii nebo Německu, kde se nádraží stala nákupními a zábavními centry měst. Důležitým faktorem pro rozhodování, zda realizovat projekt revitalizace, je i skutečnost, že městská centra jsou pro novou zástavbu prakticky uzavřena. Přitom podle posledních průzkumů obyvatelé měst už nepreferují obchodní zóny na okraji měst, ale uvítali by možnost nákupu v blízkosti svého bydliště. Tím se zvyšuje atraktivita revitalizačních projektů železničních budov.
Součástí revitalizace je často také úprava přednádražních prostor, kde ve spojení s jiným druhem dopravy vznikne ucelený dopravní terminál.

Výběrová řízení
Do projektu Živá nádraží se může přihlásit kterákoliv právnická osoba, od developerské společnosti přes stavební firmu až po sdružení místních podnikatelů. Jedním z hlavních kritérií pro vítěze výběrového řízení je finanční způsobilost pro konkrétní investiční záměr a záruka jeho dokončení. Výběrová řízení jsou ideální příležitostí pro širokou skupinu potenciálních zájemců, kdy společně s developery mohou na projektu participovat obchodní řetězce a síťoví operátoři. Cestujícím Českých drah, kteří reprezentují jasnou cílovou skupinou, mohou poskytnout nejen různé druhy služeb, ale také nabídnout prodej rychloobrátkového zboží.
Při výběru partnera pro daný revitalizovaný projekt formou zmiňované metody PPP byly přijaty dva základní postupy. První spočívá v zakládání společných podniků, zpravidla s majoritou Českých drah. Na tomto přístupu je založen projekt Churchill Square, který zastřešuje společný podnik CR City. V něm se sešly České dráhy, společnost Sudop Group a sdružení britských developerů a finančníků Wilsonova Development Holdings Limitid. Podobně se postupuje při revitalizaci Masarykova nádraží a nádraží Smíchov.
Druhý postup, který České dráhy upřednostňují, je metoda dlouhodobého nájemního vztahu. Příkladem může být italská společnost Grandi Stazioni, která by měla v tomto roce zahájit revitalizaci pražského hlavního nádraží.
Metodu dlouhodobého pronájmu hodlají České dráhy aplikovat pro stanice v Pardubicích, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Františkových Lázních, Kolíně, Havlíčkově Brodě a Teplicích v Čechách, kde již skončilo výběrové řízení a kde je znám partner. Z významnějších železničních stanic se na revitalizaci připravují stanice v Olomouci, Plzni a Liberci, kde výběrová řízení právě probíhají.
Současný stav vyhlašovaných výběrových řízení je možné nalézt na webových stránkách www.zivanadrazi.cz

Realizace vybraných projektů
Předpokládá se, že první výsledky programu Živá nádraží v podobě revitalizovaných objektů se objeví do tří let. Projekty by měly vycházet z konceptu pražského hlavního nádraží, z něhož má italská společnost Grandi Stazioni výměnou za třicetiletý pronájem vytvořit luxusní nákupní centrum. Z odbavovací haly zmizí současné nevzhledné stánky, místo nich tam budou obchodní pasáže ve stylu moderních nákupních galerií. Lidé naleznou na hlavním nádraží nejen rychlé občerstvení, ale i luxusní vinárny a kavárny. Přestavba by měla skončit v roce 2009.
V Ústí nad Labem začala veřejností dlouhé roky netrpělivě očekávaná rozsáhlá modernizace železničního uzlu a hlavního nádraží za zhruba 2,5 miliardy korun. V jejím rámci se rozšíří podchod ze současných devíti na sedmadvacet metrů, což je podmínka pro realizaci projektu Živá nádraží. Poté zde vznikne obchodní centrum a parkoviště. Na revitalizaci se budou podílet ústecká společnost Viamont a město Ústí nad Labem.
Rozsáhlou revitalizací projde v následujících čtyřech letech železniční stanice v Havlíčkově Brodě. Ve výběrovém řízení zvítězila firma AŽD Praha, která zajistí nejen obnovu, ale i vlastní správu objektu po dobu 30 let. Do čtyř let se zmodernizuje odbavovací a informační centrum a zrekonstruuje nádražní budova, v níž cestující naleznou obchůdky, restaurace a další komerční plochy. Společnost AŽD Praha byla vybrána také pro revitalizaci nádraží v Kolíně.
Pro obnovu nádraží ve známých Františkových Lázních byla vybrána společnost Lázně Františkovy Lázně, která během prvních třech let třicetiletého pronájmu provede modernizaci místního nádraží.
Ve stanici Plzeň hlavní nádraží byl vybrán partner pro odkoupení části dnes nevyužitých pozemků v oblasti stanice s cílem vybudovat v této lokalitě moderní obchodní zónu navazující na nádraží a městskou dopravu. Vítězem výběrového řízení se stala společnost INTERCORA, se kterou již byla uzavřena kupní smlouva. Na projekt naváže modernizace nádražní budovy a přilehlých objektů.
Další stanicí, kde již byl zvolen partner pro obnovu staničních prostor a využití volných pozemků v areálu stanice ke komerčnímu využití a oživení nádraží, jsou Teplice v Čechách. Partnerem v projektu Živé nádraží zde bude společnost BOSTAS. I v tomto případě, podobně jako v Ústí nad Labem, naváže investor na rekonstrukci části kolejiště včetně nově vybudovaného nástupiště a podchodu.
V Praze-Holešovicích vybraly České dráhy partnera pro založení společného podniku. Ten zmodernizuje a oživí důležité mezinárodní nádraží, které je také významným přestupním terminálem mezi MHD, železniční a autobusovou dopravou. Partnerem se stala společnost NAVATYP.