Nahradí internet vysoké školy? - Euro.cz

Přihlášení

Nahradí internet vysoké školy?

Futurino,
Nahradí internet vysoké školy?
Zdroj: wavebreakmedia / Shutterstock.com
Komerční sdělení

První dálkové studium začalo korespondenčním kurzem v roce 1873 v USA. Za další století vyvinulo lidstvo informační supersíť “internet” a s ním i možnost komplexního dálkového vzdělání.

Stabilní a rychlé připojení k internetu pro celý svět je otázkou několika let, zmizí s ním i tradiční vysoké školy s prezenčním studiem?

Historie vzdělávání udává vývoj budoucnosti

Po 1. vysokoškolském kurzu, který se dal absolvovat skrze dopisy, se začali vzdělanci všech zemí aktivně zajímat o možnost vzdáleného studia. 

  • Během prvních třiceti let 20. století vznikaly různé korespondenční kurzy, tou dobou již s pomocí rádia.

  • V roce 1941 byl vynalezen údajně první elektronicky programovatelný počítač, a to jen 15 let po vynálezu televize. Právě televize spolu s rádiem a telefonní sítí nabízely možnost vzdáleného vzdělání, a to přibližně do 80. let.

  • Dále už nabírá technologie na své známé rychlosti. V roce 1994 spouští první vysoká škola online přenos výuky v reálném čase, načež během let 2000 až 2010 vzniká Youtube, Khan academy a další online výukové portály. 
  • K roku 2009 začalo se studiem online vysokoškolských kurzů více než 5.5 milionu studentů.

  • V ruce 2018 nabízelo 98 % vysokých škol (ve vyspělých zemích) alespoň část studia online.

Historie nám ukazuje konstantní pokusy o přesun vzdělání do digitálních sfér. Mnoho lidí ale stojí za tradičním univerzitním vzděláním a nemyslí si, že lze některé předměty úspěšně vyučovat online. Jak to tedy je?

Tradiční univerzity vs online školství

Čas jsou peníze. Věta, která pravděpodobně zazněla již v Babylonu, by mohla tvarovat i budoucnost edukace. Starlink, projekt na pokrytí celého světa satelitním internetem na doma, bude v počáteční fázi pravděpodobně dražší než obvyklé připojení, do budoucna by ale mohl za rozumnou cenu dostat internet do každého koutu světa. A právě kvalitní připojení k internetu je základ pro online vzdělání.

Další investice pak plynou z nákupu technologií pro žáky a z vývoje výukových softwarů (video přenos, systém online zkoušení, IT support aj.).

Obrovskou výhodou online institučního vzdělávání je snížení nákladů na školné pro žáky. Po investici do počátečních výukových programů a hardwaru odpadají také náklady na energie a velké prostory pro danou školu. 

Učitelé budou mít své stálé místo a k tomu mohou žáci využívat nahraných lekcí, ze kterých lze studovat podle svého tempa a nasazení. To zároveň poskytuje profesorům podstatně víc 

času na výzkumnou činnost a další práce spjaté s touto profesí.

Žáci versus profesoři

Vypadá to, že vše hraje v prospěch online školství… nebo?. Co se učíme a jak (se) to učíme závisí na typu předmětu – jiný přístup musí být k vyučování chirurgie, psychoterapie a jiný k internetovému marketingu. Strach ze ztráty osobního přístupu a nevole některých pedagogů přestoupit na online nebo se vůbec naučit s technologiemi, to jsou hlavní obavy ze strany lektorů.

“Zpráva, Instagram, ještě kouknu na tohle video”. Pozornost a její snadná ztráta je v dnešní době žhavé téma. Jestli si ji studenti dokáží udržet při online studiu, je otázka pro mnoho vědců – a starostlivých rodičů. Na tradičních školách se vyučuje pokročilá forma vnitřní disciplíny tak nějak přirozeně.

Nahradí technologie člověka?

Historie jde ruku v ruce s technologickou evolucí. Počet studentů, kteří volí online vzdělání, se z uvedených důvodů zvyšuje a je možné, že vedle MIT budeme brzy moci studovat také na Youtube či Facebook univerzitě.

Zánik vysokých škol, tak jak je známe, sice přijít může, ale tradiční pro lidský přístup ke vzdělání zřejmě nezmizí, nýbrž transformuje v pravděpodobně odlišný proces.