Naftaři z Hodonína mají úspěch na Moravě i v Pákistánu

11. listopadu 2002, 00:00 - admin
11. listopadu 2002, 00:00

Na Moravě se vrtalo už za Rakouska-Uherska Historii těžby ropy a zemního plynu v povodí řeky Moravy otevřely první vrty navazující na předchozí průzkumy přirozených vývěrů uhlovodíků. Od druhé poloviny 19. a po celé 20. století je systematicky prozkoumáváno a dobýváno moravské černé zlato.

Na Moravě se vrtalo už za Rakouska-Uherska

Historii těžby ropy a zemního plynu v povodí řeky Moravy otevřely první vrty navazující na předchozí průzkumy přirozených vývěrů uhlovodíků. Od druhé poloviny 19. a po celé 20. století je systematicky prozkoumáváno a dobýváno moravské černé zlato. Počátek třetího tisíciletí charakterizuje hledání rovnováhy mezi průmyslovým dobýváním nerostného bohatství a uchováním životního prostředí, do popředí vystupuje péče o krajinu a zabezpečení vodních zdrojů. Počátek průmyslové těžby ropy a zemního plynu se v prostoru dnešní České republiky traduje již od dvacátých let minulého století. Projevy přirozených vývěrů uhlovodíků byly známy odedávna zejména v povodí řeky Moravy,ale také v Karpatech. V těchto oblastech také byly zaznamenány časté stopy uhlovodíků při kopání studní. První vrt na území České republiky byl vrtán ve Vláří u Bohuslavic v roce 1899. Za mezníky v novodobé moravské naftařské historii lze označit zrod Československých naftových závodů, ustavených v roce 1946, a založení akciové společnosti Moravské naftové doly v roce 1992. K hlavním činnostem společnosti patří vyhledávání a průzkum ložisek ropy a zemního plynu, těžba ropy a zemního plynu, a podzemní skladování zemního plynu. Ekonomická prosperita Moravských naftových dolů se opírá zejména o úzkou spolupráci se svými hlavními akcionáři, jimiž jsou SPP Bohemia, a. s., Jihomoravská plynárenská, a. s., a Transgas,a. s.

Rok 2001 = největší úspěchy MND

V roce 2001 Moravské naftové doly zaměřily svou pozornost především na rozvoj hlavních činností společnosti aplikací nejmodernějších technologií. V oblasti průzkumu, který probíhal na území České republiky,v roce 2001 společnost vynaložila více než 420 milionů Kč. Výsledkem této činnosti je objev dvou ložisek - Uhřice-Jih a Žarošice - s významnými zásobami ropy.Průzkum, v rámci kterého je využíváno téměř výhradně 3D - seismické měření, pokračuje i v tomto roce.Objevené zásoby ropy a zemního plynu poskytují Moravským naftovým dolům možnost zajistit, při dostatečném objemu investic, prosperitu společnosti na velmi dlouhou dobu. Druhou stěžejní činností Moravských naftových dolů je těžba ropy a zemního plynu. V roce 2001 společnost vytěžila 211 977 m 3 ropy a 71 383 tis.m 3 zemního plynu. Nejvýznamnějšími ložisky v těžbě ropy a zemního plynu jsou Dambořice,Uhřice-Jih, Ždánice,Hrušky,Poddvorov,Vracov, Podivín a Lubná. Těžební zařízení a způsoby těžby používané v Moravských naftových dolech odpovídají mezinárodně uznávaným standardům.

Šetříme přírodu - likvidujeme staré ekologické zátěže

Objev ložisek ropy a zemního plynu na jihu Moravy,spolu s jejich následnou těžbou, přinesl rozvoj průmyslu, ale také negativní dopady na životní prostředí. Nedostatečná úroveň dříve využívaných technologií, absence legislativních norem a chybějící ekologické povědomí vyústily ve vznik tzv.ekologických zátěží. Právě jedním z cílů společnosti je odborné zmapování a zlikvidování starých ekologických zátěží v okruhu své působnosti. V souladu s hornickou legislativou byla pro tyto účely využita dotace ze státního rozpočtu určená k nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek. V případě Moravských naftových dolů bylo využito státní dotace ve výši 8 milionů Kč. Celkem bylo v roce 2001 na likvidaci starých ekologických zátěží vynaloženo 16 milionů. Kromě aktivit vyvíjených v této oblasti staví Moravské naftové doly jako jednu z hlavních priorit při průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu eliminaci vlivů jejich činnosti na životní prostředí. Jako jeden z prvních hospodářských subjektů srovnatelné velikosti v České republice přijala společnost zásady environmentální politiky.Úspěšnost a správnost uplatňovaných norem potvrdilo i získání certifikátu dle ISO 14001, který Moravské naftové doly získaly v roce 2001. Spolu se zavedeným principem environmentálního managementu (EMS) deklarují, že jsou na všech řídících úrovních uplatňována hlediska odpovědného nakládání s uhlovodíky a že je zabezpečena ochrana půdy,vody a vzduchu.

Geochemie, petrografie a paleontologie

Neméně důležitou oblastí, v rámci které jsou velmi názorně uplatňovány ekologické zásady společnosti, je oblast činnosti geochemického servisu. Geochemie poskytuje zákazníkům služby ve třech základních oblastech. První oblastí jsou zkušební laboratoře,které byly v roce 2001 akreditovány dle normy ČSN EN ISO/ILAC 17 025 se systémem jakosti ekvivalentním s ISO 9002. Ročně využívá jejích služeb více než dvě stě firem, institucí i soukromých osob. V rámci dalšího oboru, kterým je petrografie a mikropaleontologie, jsou prováděny rozbory hornin a komplexní analýzy jejich fyzikálních vlastností. Třetí, poslední, oblastí je geologická kontrola vrtání, která v rámci své činnosti garantuje nejvyšší kvalitu kontrolních výstupů, zejména prostřednictvím svého moderního vybavení hardwarem a softwarem francouzské firmy Geoservices.

MND vrtá také v Severním moři a Pákistánu

Kromě rozvoje průzkumných či těžebních aktivit na území České republiky pokračovaly Moravské naftové doly v roce 2002 rovněž ve svých zahraničních aktivitách v Pákistánu a v oblasti Severního moře.Společnost nerozvíjela, v souladu s přijatou strategií, další průzkumné aktivity v zahraničí, ale soustředila se na důsledné řízení svých zahraničních projektů. Od konce roku 1999 je společnost Moravské naftové doly vlastníkem 6% podílu ve sdružení, které je držitelem licence na průzkum bloku 49/7a v britském sektoru Severního moře,jehož operátorem je firma RWE Dea UK Exploration Ltd. Druhou výraznou zahraniční aktivitou Moravských naftových dolů je účast společnosti v konsorciu (společně s firmami OMV /Pakistan/ Exploration, Agip Exploraton & Production, Pakistan Petroleum limitid /PPL/ a Government Holdings) působícího na průzkumném bloku SouthW est Miano v Pákistánu. Podíl Moravských naftových dolů činí 7,89 %.

Podzemní zásobníky plynu jsou chloubou MND

Relativně mladým podnikatelským oborem v okruhu činností společnosti je budování a provozování podzemních zásobníků plynu (PZP). V roce 2002 byly Moravské naftové doly provozovatelem či technickým operátorem dvou podzemních zásobníků plynu na jižní Moravě,a to v Uhřicích a v Dolních Bojanovicích. Dne 1. dubna 2001 byl zahájen provoz podzemního zásobníku plynu Uhřice, jehož jsou Moravské naftové doly provozovatelem. Zahájením jeho činnosti byl završen dlouhodobý kontrakt společnosti s akciovou společností Transgas na podzemní uskladňování plynu. Současná využitelná skladovací kapacita zásobníku je 100 milionů m 3 ročně s nárůstem na 180 milionů m 3 .Technologické zařízení tohoto špičkového zásobníku umožňuje přecházet z režimu těžby do režimu vtláčení a naopak za rekordních 6 hodin. Druhým podzemním zásobníkem, jehož jsou Moravské naftové doly technickým operátorem, je PZP Dolní Bojanovice.Tento zásobník na základě dlouhodobé smlouvy provozuje akciová společnost SPP Bohemia pro potřeby akciové společnosti Slovenský plynárenský priemysel. Zásobník byl uveden do provozu v roce 1999.

Kvalitní zaměstnanci dělají úspěšnou firmu

Rok 2001 byl pro Moravské naftové doly obdobím stabilizace pracovníků. Nezbytnou součástí celého systému společnosti je péče o zaměstnance a rozvoj lidských zdrojů, který je zaměřen především na kvalitní výběr odborníků a jejich komplexní vzdělávání. V jeho rámci je podporováno vzdělávání profesní, odborné, jazykové i manažerské. Novou dimenzí v této oblasti je stipendijní podpora vysokoškolských studentů, kteří po ukončení studií rozšíří odbornou základnu této společnosti.

Mateřská společnost MND a její dcery

Zvýšení produktivity práce aplikací moderních technologií a rozvoj základních aktivit za výrazné spolupráce 100% dceřiných společností MND STAVO TRANS, a. s., a MND SERVISNÍ, a. s., které byly v roce 1998 v rámci restrukturalizace vyčleněny z organizační struktury Moravských naftových dolů, je jedním z předpokladů pro další rozvoj skupiny firem Moravských naftových dolů. MND STAVO TRANS,a. s., se specializuje ve své činnosti na projekci a inženýring, realizaci staveb a dopravu. Svým obchodním partnerům se snaží zabezpečit kvalitní služby a výrobky a je schopen plnit i nejnáročnější zadání a požadavky při dodržení přísných podmínek jakosti ISO 9001. MND SERVISNÍ, a. s., se profiluje jako největší vrtný kontraktor v České republice pro vrtání a vystrojování průzkumných a těžebních vrtů na ropu a zemní plyn, a vrtů pro podzemní zásobníky plynu. Je rovněž realizátorem oprav sond a čerpacích zkoušek monitorujících kapacitu a využitelnost vrtů a těžebních sond. Od roku 2001 poskytuje také služby karotážního měření a cementace vrtů a těžebních sond. I zde byla potvrzena kvalita práce získáním certifikátu dle normy DIN EN ISO 9001. Moravské naftové doly jsou bezprostředně spjaty s Moravou nejen jménem a místem působení, obhospodařovanými zdroji přírodního bohatství, ale také podílem na jejím všestranném rozvoji. Vedle úspěšné hospodářské činnosti pomáhají vědě,podporují zdravotnictví a sociálně charitativní aktivity,pečují o podmínky pro zachování, pěstování a rozvoj kultury.A v neposlední řadě jsou partnerem amatérským i profesionálním sportovcům.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Auta
Seat dále navýší výkon Leonu Cupra. Příští rok dorazí…
Muzeum Citroën prodává část své sbírky. Jsou to samá krásná a zajímavá auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 15 minut
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
Technologie
Další šikovná externí grafika s malými rozměry. Uvnitř je přitom desktopová GTX 1060
První týden s Android Pay: 90 % plateb mobilem provedli muži
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít