Výběr zpráv Protextu ČTK

Protext ČTK

Apartmán v Krkonoších: chalupa 21. století bez starostí a s výnosem

Pokud si pořídíte vlastní horský apartmán, můžete trávit zimní a letní dovolenou…

Zajímavosti o golfu, které jste nevěděli

Golf je vyhledávaným sportem, který se těší čím dál větší oblibě. Má dlouholetou tradici…

AAA Auto: Zdaleka nejen obchodník s ojetými vozy

Síť autocenter AAA Auto působí v České republice už bezmála třicet let. Aktivity firmy…

Andrej Babiš
Andrej Babiš
Autor: Jan Rasch, Euro

Na výrobce biopaliv útočí berňák. Zneužívá Babiš státní správu?

 Hrbáček 13. června 2016, 06:00  -  Jan Hrbáček
Andrej Babiš
Andrej Babiš
Autor: Jan Rasch, Euro
13. června 2016, 06:00

U firem, které vyrábějí biopaliva, se střídá jedna kontrola z Finančního úřadu za druhou. Manažeři se obávají pokusů o násilná převzetí.

Ve výrobě biopaliv začalo jít do tuhého. Firmy ministra financí Andreje Babiše zakrátko přestanou plnit Evropou dané zákonné limity a tak se majitel Agrofertu poohlíží po možnostech rozšíření svých technologií. Jako aktivní nástroj mu v tom může pomoci státní správa.

Nebývale akční jsou už nějaký čas například úředníci berňáku a Specializovaného finančního úřadu na libereckou firmu Temperatior, která patří slezskému byznysmenovi Grzegorzovi Hótovi. Ta po potížích mediálně známé společnosti Oleo Chemical, o niž už od roku 2011 má zájem Andrej Babiš, převzala v roce 2013 výrobu Olea a funguje také jako daňový sklad. Společnost je jediným výrobcem biopaliva druhé generace v České republice a druhým nebo třetím nejvýznamnějším výrobcem v Evropské unii.

Kontrola Finančního úřadu ve firmě už nějaký čas střídá kontrolu, úředníci dožadují v desítkách e-mailů doklady o drobných položkách. Ale nejde jen o berňák. Za posledních pár měsíců se ve firmě odehrálo pět hloubkových kontrol - České inspekce životního prostředí, hygieniků, bezpečnosti práce, celníků a už zmiňovaných finančních úřadů.

Pruda v Liberci

„Je zjevné, že finanční úřad plánoval kontrolu naší společnosti dopředu, neboť ji zahájil 12 dní po podání daňového přiznání, což je první nestandardní postup,“ ozřejmuje konkrétní kroky finanční správy CEO Temperatioru Michal Fišer. Kontrola je podle něj nesmírně podrobná a jde do stokorunových částek. U tak velké firmy, jako je Temperatior, je kontrola tak malých položek neobvyklá. Z postupu kontrolních pracovníků také podle Fišera plyne, že se finanční úřady zřejmě snaží prolomit advokátní tajemství a chtějí detailně rozpitvat chod celé společnosti nad rámec běžných kontrol.

„Snaží se dostat k textům expertních zpráv, které jsou výsledkem plnění některých smluv či objednávek, čemuž se společnost brání s ohledem na technologické tajemství zejména v souvislosti s unikátností naší výrobní linky. Toto je druhý nestandardní postup balancující na hraně zákona,“ upozorňuje Fišer.

Bizarní je navíc požadavek o poskytnutí informací o Temperatioru za rok 2013, 2014 a 2015 v rozsahu odpovídajícímu kontrolnímu hlášení platnému od 1. ledna letošního roku. „To na nás dělá dojem, že někdo vyvíjí snahu o získaní ucelených ekonomických informací, které lze zneužít pro případné převzetí společnosti,“ míní Fišer.

Přečtěte si komentář:

Tohle je Babišův podraz čtvrtstoletí

Andrej Babiš ( Autor: Anna Vacková, Mladá fronta )

Ke zmíněným nestandardním postupům je třeba přičíst ještě opakované požadavky na poskytování těch samých informací. Což extrémně zatěžuje pracovníky ekonomického a obchodního úseku společnosti. „Destabilizuje to chod naší firmy, protože naši pracovníci se nemohou věnovat své běžné práci a je nám tak znemožňováno regulérní podnikání,“ podotýká Fišer.

Michal Fišer pracoval na vysokých manažerských pozicích v několika společnostech, kupříkladu ve strojírenské skupině M.I.C.B., nadnárodním obchodním řetězci Tesco Stores nebo v zahraniční IT společnosti Oracle. „U žádného z předchozích zaměstnavatelů jsem se nikdy nesetkal s tak bezprecedentními postupy ze strany finančního úřadu,“ tvrdí Fišer.

Daňová správa se k šikaně společnosti Temperatior postavila vyhýbavě. „Vzhledem k zákonné povinnosti mlčenlivosti vám nemohu sdělit požadované informace,“ zahájila odpověď na sadu otázek týdeníku Euro zástupkyně tiskového Generálního finančního ředitelství Linda Paterová. „Každopádně Finanční správa postupuje výhradně podle zákona a to tak, aby co nejméně zatěžovala poplatníky, zároveň postupuje v těsné součinnosti s ním, aby byl splněn základní cíl, a to správné stanovení a vybrání daně,“ dí Paterová.

Čekání na Kobru

Společnost Temperatior se ale s praktikami zvlčelého berňáku smířit nehodlá a hodlá k tomu využít všechny zákonné prostředky. „Budeme především hájit naše právo na ochranu jedinečného technologického know-how. Bohužel v rámci daňových řízení neplatí presumpce neviny, ale naopak důkazní břemeno o naší nevině je na naší straně.

Jedinou cestou je tak najímání těch nejlepších právních kanceláří a daňových poradců, kteří nám pomáhají chránit naší společnost vůči nestandardním postupům, což naší společnost stojí statisíce měsíčně,“ uvádí Fišer. Paradoxem na celé věci přitom je skutečnost, že právě Finanční úřad nutí Temperatior dokazovat, že takto vynaložené peníze nejsou daňovými úniky.

Dosavadní kontroly podle informací týdeníku Euro nic nezjistily a firma veškeré požadavky na doložení podkladů splnila. Nad postupem Finančního úřadu a Speciálního finančního úřadu kroutí hlavou právníci i daňoví poradci Temperatioru. Firma je jediným výrobcem biopaliva druhé generace v České republice a druhým nebo třetím nejvýznamnějším výrobcem v Evropské unii. K chodu společnosti je nutné povolení pro provozování daňového skladu a plnění celé řady přísných podmínek, mimo jiné bezúhonnost a bezdlužnost.

Michal Fišer má neblahé tušení, že kroky berňáku mohou směřovat k pokusu o převzetí firmy. „Z dosavadního průběhu kontroly lze usuzovat, že Finanční úřad a Specializovaný finanční úřad se může snažit zpochybnit některé naše náklady a následně pak vystavit zajišťovací příkazy na domnělé daňové nedoplatky či dát podnět příslušným orgánům k zahájení šetření, které může být konáno i formou razie specializovaných útvarů jako je například Kobra,“ domnívá se Fišer. Což by v konečném důsledku mohlo znamenat odejmutí povolení k provozování daňového skladu a zastavení podnikatelské činnosti Temperatioru. „A to přes to, že naše společnost seriózně podniká, řádně platí veškeré daně a má vše v pořádku,“ dodává Fišer.

Čtěte dále o biopalivech:

Babišovy firmy dodávají státnímu Čepru většinu bionafty

Babiš se bál střetu zájmů, zelenou naftu za něj podepsal Ťok

Ilustrační foto ( Autor: Tomáš Kubelka, Mladá fronta )
Reakce generálního ředitele Generálního finančního ředitelství Martina Janečka
Začíná se stávat zvykem, že je Finanční správa v mediálním prostoru terčem řady závažných tvrzení, která mají za cíl zdiskreditovat a zpochybnit její činnost, aniž by se podle platného práva mohla jakkoliv účinně bránit. Případně jde o to, vyvinout na finanční úřad mediální tlak, který je veden snahou pracovníky Finanční správy zastrašit, aby došlo k ovlivnění jejich postupu v konkrétním řízení. Jedná se o značně nerovný boj, kdy druhá strana účelově zneužívá mlčenlivost, kterou je Finanční správa vázána. Tato situace pak v médiích navozuje dojem, že Finanční správa skutečně pochybila, když neuvádí na svou obranu nic konkrétního, a dovolávání se mlčenlivosti pak působí nepřímo jako přiznáni viny. Takže zatímco Finanční správa musí s ohledem na mlčenlivost snášet ta nejhrubší obvinění ze šikany a zneužívání svých kompetencí, druhá strana může doslova chrlit jedno obvinění za druhým, přičemž ta jsou zpravidla vytržena z kontextu, mají-li vůbec nějaký reálný základ.

V případě společnosti Temperatior Finanční správa také jednoznačně odmítá nezákonný postup. Považujeme tuto mediální reakci za agresivní mediální kampaň o údajné paralýze a šikaně společnosti Temperatior, která je proti ní vedena ze strany jednatele této společnosti. Vzhledem k závažnosti vznášených obvinění jsem se jako generální ředitel Generálního finančního ředitelství rozhodl přistoupit ke zcela mimořádnému kroku, jehož cílem je, aby bylo možné tento mediální monolog proměnit v dialog, na jehož základě si teprve bude možné udělat objektivní obrázek o skutečné situaci. Aby tento dialog mohl být zahájen, a Finanční správa například mohla vysvětlit důvody, proč v rámci případné daňové kontroly požadovala ten či onen dokument, nebo aby bylo možné vyvrátit či potvrdit plnění si povinností daňového subjektu, jako například nedostatečnou spolupráci či obstrukční chování společnosti, vyzývám jednatele společnosti Temperatior, aby Finanční správu v potřebném rozsahu zbavil zákonné povinnosti mlčenlivosti.

Rozhodne-li se daňový subjekt zbavit správce daně mlčenlivosti, je místně příslušný finanční úřad připraven po skončení daňového řízení, případně dle charakteru řízení částečně i v jeho průběhu, vysvětlit svůj postup a vyvrátit veškeré pochybnosti a zpřístupnit podrobnosti ohledně vedené daňové kontroly či daňových kontrol. Jedině tak bude možné objektivně posoudit oprávněnost či neoprávněnost příslušných kroků správce daně. Finanční úřad je v plném rozsahu připraven prokázat oprávněnost, zákonnost a přiměřenost nejen případné kontroly ve společnosti Temperatior, ale stejně tak i jakékoliv jiné kontroly, ke kterým správce daně v rámci svých zákonem daných kompetencí a povinností přistoupil.

Zproštění mlčenlivosti učiňte u místně příslušného správce daně. Učinit tak lze v listinné podobě nebo ústně do protokolu oprávněnou osobou. V rámci zproštění mlčenlivosti, § 52 odst. 2 daňového řádu, je nezbytné uvést účel a rozsah údajů tohoto zproštění. Proto je nezbytné v podání minimálně uvést:
Daňový subjekt zprošťuje mlčenlivosti místně příslušného správce daně dle § 52 odst. 2 daňového řádu pro účely obhájení postupu finančního úřadu při provádění kontrolního postupu, jeho zákonnosti a vyvrácení jeho nestandardnosti, ze kterého byla Finanční správa obviněna v článku „Na výrobce biopaliv útočí berňák. Zneužívá Babiš státní správu?“ ze dne 13.6.2016 uveřejněném časopise Euro. Daňový subjekt zprošťuje finanční úřad mlčenlivosti v rozsahu kontrolním postupem prověřovaných skutečností, zjištění a tvrzení daňového subjektu, využitelných při správě všech daní za období minimálně rok 2013, 2014 a 2015.
Pro úplnost by bylo vhodné pregnantně specifikovat v jakých konkrétních skutečnostech nebo úkonech spočívá nestandardnost a šikana ze strany správce daně v uvedeném případě, a proč.

Čtěte také

 Ilustrace k eseji Freedom for Tibet y Catalunya

Esej: Freedom for Tibet y Catalunya

Proč jsou podpora nezávislosti Tibetu a názor, ze české národní zájmy jsou zpozdilým …

7. prosince 2019

Praha „Véčko“ na Pankráci

Vídeň, náš vzor. O osudu Prahy v UNESCO se rozhodne na jejím horizontu

Praha je v ohrožení. Kdo to nevěděl, mohl se to dočíst nejpozději na konci října ve…

7. prosince 2019

Miloš Zeman

Zeman pochybuje o pomníku pro vlasovce: Praze pomohli, ale byli to zrádci

Vlasovci sice pomohli v roce 1945 osvobodit Prahu, předtím se ale spoluprací s nacisty…

7. prosince 2019

Zdeněk Tůma

Zdeněk Tůma: Zatím se neříká, které země jsou ty špinavé

Zdeněk Tůma v sobě nezapře klasického makroekonoma, jímž byl celý profesní život od…

6. prosince 2019

 Otevření Konfuciova institutu na VŠFS se účastnil i hradní kancléř Vratislav Mynář.

Konfuciův institut v Praze povede 28letá expertka na Čínu

Posel čínského vlivu ve světě, síť Konfuciových institutů, zřídí od ledna příštího roku…

6. prosince 2019

Sdílení

Líbí se Vám tento článek?
Sdílejte ho

Hodnocení

Zaujal Vás tento článek?
Ohodnoťte ho

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Finance
Jak připravit auto na zimu
Stres je všudypřítomný. Jak se jej zbavit?
Pro koho se příští rok sníží limit doplatků za léky?
Do čeho Češi nejčastěji spoří a investují
Nechodíte rádi do banky? Nevadí, již nemusíte
Auta
Nová studie ukázala, že výroba baterií je ekologičtější. Je…
Ford vyrábí autodíly z kávového odpadu od McDonald’s
Dähler vyladil nové BMW X3 M a X4 M až na 449 kW a 760 Nm. A to je prý teprve začátek
Nový mýtný systém v provozu
Tři roky, čtyři značky: Jozef Kabaň se ve skupině BMW neprosadil, vrací se pod křídla koncernu
Hry pro příležitostné hráče