Na vrcholu popularity - Euro.cz

Přihlášení

Na vrcholu popularity

, Tomáš Skřivánek,
Na vrcholu popularity
Zdroj: Euro.cz

Pro fyzické osoby přestane být neúvěrové financování zajímavé

Leasing v roce 2003 přes mnohé skeptické předpovědi opět rostl, celkem si lidé a podniky jeho prostřednictvím pořídili zboží za více než 130 miliard korun. Loňský rok byl ale pro leasing zřejmě posledním růstovým. „V posledních letech již rostl trh prakticky jen o inflaci, pro nejbližší období předpovídám jeho absolutní pokles,“ tvrdí ředitel Raiffeisen Leasingu Richard Dvořák. Dvořák míní, že trh poklesne kvůli změnám DPH. Leasingové služby se totiž od května přesunou do základní 22procentní sazby. Proto dojde ke všeobecnému zdražení leasingu pro neplátce daně přibližně o čtyři až sedm procent. V současné době se zároveň připravují další právní změny, které by měly zrušit možnost odpočtu DPH z finančních služeb i možnost přijmout první splátku formou zálohy. Tyto změny budou v důsledku znamenat zdražení leasingu i pro plátce daně zhruba o sedm až deset procent. „Současný podíl na financování investic je neudržitelný, vždyť zatímco v ČR se leasingem financuje třetina všech investic, v zemích EU je to v průměru patnáct procent,“ potvrzuje smířenost z ústupem ze slávy šéf Asociace leasingových společností Vratislav Válek.

Leasing = auto.

Téměř synonymem pro slovo leasing je v tuzemsku již léta slovo automobil. Dopravní technika všeho druhu tvoří tři čtvrtiny obratu leasingu v ČR. Tak silnou pozici jako v České republice nemá finanční leasing v žádné jiné zemi. „V Belgii nebo kterékoliv jiné zemi člověka, má-li potřebu si něco koupit, jako první napadne slovo banka, u nás se mu vybaví leasing. Bude ještě pár let trvat, než klienti získají k bankám podobně pozitivní vztah, jako k leasingovým společnostem,“ říká šéf ČSOB Leasingu Karel Bouček. „V zemích EU, kde působí společnosti naší skupiny KBC, leasing nepodnikajícím fyzickým osobám vůbec nenabízíme, výhodnější pro ně je financování prostřednictvím úvěrů,“ konstatuje Bouček. Po vstupu do EU leasingové firmy očekávají pokles zájmu o leasing a vzrůst poptávky po jiných způsobech financování jako je splátkový prodej či úvěr. Na ústup klasického finančního leasingu ze slávy se leasingové firmy již intenzivně připravují: za minulý rok členové asociace leasingových společností poskytly úvěry za 17,6 miliardy korun.

Dva pilíře prosperity.

Do budoucna spoléhají na rozvoj dvou perspektivních produktů – operativního leasingu a leasingu nemovitostí. Oba jsou v tuzemsku zatím v plenkách a potenciál jejich využití není zdaleka vyčerpán. Operativní leasing zajišťuje mimorozvahové financování vozového parku, nemovitostí nebo třeba firemní počítačové sítě včetně veškerých služeb od údržby a oprav až po pojištění a daně, pomocí fixního měsíčního nájemného. Jeho popularita roste s expanzí dalších a dalších zahraničních firem zvyklých z jiných zemí na jeho využívání. Atraktivní je zvláště pro firmy obchodované na kapitálových trzích. Předměty financované operativním leasingem totiž nevstupují do účetních aktiv nájemce, a firmy díky tomu mohou vykazovat lepší výkonnost svých aktiv ROA. Cena komplexní péče přitom není nikterak závratná. Pronájem automobilu, který by při hotovostním pořízení stál 450 tisíc korun, přijde včetně všech pojistek, dálniční známky, servisu a výměny pneumatik na zhruba 20 tisíc korun měsíčně. Celková kapacita tohoto trhu je odhadována patnáct tisíc kusů automobilů a ostatní dopravní techniky (například kamionů nebo vysokozdvižných vozíků). Jen malou částí se na portfoliu v operativním leasingu podílejí počítače nebo kancelářské prostory.

Výhodou jsou služby.

Také financování nemovitostí má zatím svá ale. Podle leasingových firem brání většímu rozšíření možnost zrychleného odpisování pro leasingové společnosti a překážkou je také existence dvakrát uvalené daně z převodu nemovitosti (jednou při jejím vzniku či koupi – vlastníkem se stává leasingová společnost, a podruhé při převodu na nájemce – nového vlastníka). Druhý problém se často řeší koupí nemovitosti do společnosti založené jen za účelem vlastnění této nemovitosti (nakonec se převádí firma, a ne nemovitost), s tímto postupem jsou však spojeny dodatečné náklady.
Leasingové společnosti věří, že se jim díky poskytování úvěrů a širokého spektra doprovodných služeb podaří zachovat dosavadní tržní podíl a zákazníci neodejdou k bankám. Argumentují výhodnými balíčky služeb, ve kterých nabízejí se slevou pojištění a oproti úvěru nesrovnatelně rychlejšímu a jednoduššímu uzavření smlouvy. Argumentem ve prospěch leasingu zůstane i po prvním květnu možnost rychlejší zanesení investice do nákladů podnikatele. U automobilů zůstane lhůta tří let oproti standardním čtyřem. Stále častěji se přesto mluví o tom, že klasický finanční leasing vzniklý v padesátých letech minulého století již splnil svou úlohu a budoucnost odvětví spočívá ve službách.