Na krok k arbitráži - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Na krok k arbitráži

, Čestmír Klos,
Na krok k arbitráži
Zdroj: Euro.cz

Bývalý majitel firmy CE Wood požaduje vyrovnání za nezákonné tendry Lesů ČR

Podivná výběrová řízení Lesů České republiky z let 2004 a 2005 budou mít dohru. Největší lesnická a dřevařská společnost CE Wood v nich navzdory prokázané profesní způsobilosti pozbyla takřka všechny dřívější kontrakty. Její tehdejší vlastník, rodinná firma Inter Trade se sídlem v německém Eitorfu, nyní po České republice žádá náhradu finanční ztráty 87 milionů eur a několikaleté úroky. Svůj požadavek zdůvodňuje porušením dvoustranné smlouvy o ochraně investic mezi Německem a Českou republikou.

Reference o neprůhlednosti.

Dva roky sbírala společnost Inter Trade za pomoci právníků z mezinárodní firmy Allen and Overy dokumenty pro případnou arbitráž. Nejpádnějším argumentem je stanovisko Evropské komise z letošního jara. Komise v něm úředně stvrdila, že Česká republika porušila své povinnosti, když umožnila státnímu podniku Lesy ČR zadávat zakázky bez výběrového řízení, jak to ukládá evropská směrnice i zákon. Její další porušení následovalo vzápětí, když zodpovědní čeští činitelé zamlčeli před komisí výsledky výběrových řízení Lesů ČR.
Ve výběrových řízeních neměli ani sami účastníci šanci dopátrat se příčin svého případného neúspěchu. Celkové výsledky řízení vyhlášeného v prosinci 2004 sice krátce visely na webových stránkách, ale nebylo zřejmé, jakou subjektivní konstrukcí dospěla porota k oznámkování takzvaných referencí o realizovaných zakázkách. Ty měly váhu 45 procent celkového hodnocení a ve většině případů rozhodovaly o tom, komu komise zakázku nakonec přiklepla. Nabízená cena měla jenom stejnou míru významu jako neprůhledné reference.
Společnost CE Wood už po týdnu od vyhlášení tendru upozornila Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, že Lesy ČR jako veřejný zadavatel porušily zákon o přidělování zakázek. K ničemu to nevedlo a marné byly i další podněty k antimonopolnímu úřadu, vládě či ministrům. Jistou satisfakci spatřuje tehdejší majitel CE Wood až ve stanovisku Evropské komise. Protože ani to nevyprovokovalo české orgány k nápravě starých křivd, Inter Trade se snaží vzít nápravu svých investičních ztrát do vlastních rukou.

Na počátku pohoda.

„Po nákupu firmy CE Wood v roce 2001 se podnikatelská a finanční situace společnosti vyvíjela velice pozitivně. Z devadesáti procent své kapacity poskytovala lesnické služby, zejména těžbu dřeva a jeho zpracování, Lesům ČR. Ve státních lesích těžila dva miliony kubíků, to byla zhruba čtvrtina celkové zakázky Lesů ČR. V lesnictví zaměstnávala tři a půl tisíce lidí. Koncem roku 2004, po několika investicích do zařízení na zpracování dřeva, byla společnost CE Wood bez dluhů a měla tržní hodnotu kolem padesáti milionů eur,“ popisuje situaci jednatel tehdejší vlastnické firmy Inter Trade Michael Broda.
Kamenem úrazu se však stala netransparentní soutěž. CE Wood obeslala nabídkami všech 87 smluvních územních jednotek, ale zvítězil pouze ve dvou případech. Ve srovnání se čtyřiceti obhospodařovanými jednotkami v předchozím období to byl nevídaný pokles produkce dřeva.
Jak fungoval systém preferencí, se snaží Broda přiblížit na příkladu dvou sousedních oblastí, které měly podobnou velikost a jednotnou správu. „Ve stejný den a na tomtéž místě přidělila stejná porota CE Wood jednou nejvyšší, podruhé nejnižší známku. Podle toho, jak se to hodilo, aby mohl vyhrát jiný žadatel,“ je přesvědčen Broda.
Když dosud úspěšná firma s mnoha zkušenými lesníky i dřevaři a vybavená moderní technikou na celé čáře prohrává mnohdy s úplně začínajícími společnostmi, musí jít o nějakou statistickou chybu nebo něčí záměr. Neregulérnost výběrového řízení nabídla široké možnosti druhé variantě. A některé nešťastné výroky generálního ředitele Lesů ČR Vladimíra Blahuty, citované Brodovými právníky, jako by tomu nasvědčovaly.

Tvrdý náraz na konci.

Investice do dřevozpracujícího průmyslu, které táhly společnost CE Wood nahoru, se najednou staly přítěží, protože scházelo dříví z vlastní těžby. „Když klesne výroba pily pod 85 procent kapacity, stává se ztrátovou,“ uvádí Broda. Dramatická ztráta zakázek omezila přístup firmy CE Wood ke zdrojům dříví. Deset pil začalo skomírat. Za pouhé tři měsíce přišla CE Wood o deset milionů eur v hotovosti a narostly jí dluhy. Firma se dostala do finančních komplikací a státní podnik Lesy ČR, který byl hlavním věřitelem, připravoval návrh na konkurz. Cena, za kterou CE Wood na poslední chvíli na jaře 2005 změnila majitele, byla pouze tři miliony eur.
Přitom k 31. prosinci 2004 bylo vlastní jmění společnosti 50 milionů eur a podle obchodního plánu mělo do roku 2008 stoupnout na 90 až 150 milionů eur. Hodnotu ztráty v době prodeje si společnost vyčíslila 87 milionů eur a o tu hodlá z českým státem bojovat.

Obhajoba daňových poplatníků.

„Vina za neutěšený stav po nezákonných výběrových řízeních plně leží na mých předchůdcích, kteří přijímali nesprávná rozhodnutí. Nicméně mým úkolem je obhajoba zájmů České republiky, a tedy co nejúčinnější minimalizace ztrát. Firma má plné právo vznést takový nárok, my zase povinnost ho udržet v přijatelných mezích. Na tom, jaký zvolíme postup, se však musím dohodnout především s ministrem financí,“ říká tváří v tvář požadavku firmy Inter Trade ministr zemědělství Petr Gandalovič.
Právníci poškozené firmy očekávají, že odpověď od českého státu dostanou do 8. října. Po tomto datu by začali připravovat arbitráž. Broda je přesvědčen, že až tak daleko kauza nedojde. „Nedokážu si představit, že by kdokoli mohl přijít s argumentem, že nám žádná škoda nevznikla. Předpokládám proto, že česká strana dorazí s návrhem na snížení částky a že se budeme o její výši dohadovat,“ je si jist Broda.

Pachuť z minulosti přetrvává.

Firmy s domácími vlastníky nemají k nápravě výsledků nezákonných výběrových řízení tak přímou cestu. Složitost situace prohlubuje to, že skupiny poškozených lesnických společností jsou přinejmenším dvě a jsou vůči sobě v opozici. Tomu odpovídala i dvě navzájem nevraživá podnikatelská sdružení, která však tváří v tvář zapeklitostem, jež lesnickým akciovkám připravilo současné vedení Lesů ČR, už dávno postupují společně, neboť do rozdmychávání starých protikladných vášní se už nikomu nechce. Staré křivdy však zůstávají.
„Je to bolavé místo celého lesního hospodářství. Na jedné straně jsou firmy, kterým byly násilně ukončeny kontrakty kvůli spuštění neregulérních výběrových řízení, v nichž většinou neuspěly. A na druhé straně jsou lesnické akciovky, které v těchto řízeních vyhrály. Dostaly smlouvy na pět let, které však byly kvůli neregulérnosti výběrových řízení rovněž zpochybněny a skončily před polovinou svého trvání,“ uvádí Gandalovič. A poznamenává: „Mým úkolem je ty věci napravovat a dávat je do pořádku. Ale jak, když zároveň musím bránit vzniku dalších a dalších finančních nároků? Permanentně mě pronásledují problémy z minulosti.“

Pro koho spravedlnost?

„Státní podnik Lesy ČR sám uznal, že nedodržoval zákon pro přidělování veřejných zakázek ve výběrovém řízení, protože se nepovažoval za veřejného zadavatele. Záměrně vytlačil společnost CE Wood z trhu tím, že zavedl subjektivní, nejasná a nekontrolovatelná ustanovení a umožnil nabízejícím, aby navrhovali dumpingové ceny, a následně s nimi sjednal smlouvy za jiných podmínek,“ poznamenává Broda.
Nelze ovšem opomenout ani to, že CE Wood byla kvůli své velikosti a s ní spojenému velkému množství zakázek zprvu považována za prominentní společnost. Bylo by spravedlivé vrátit to nazpátek?
„Nepředstavovali jsme si návrat k dvěma milionům vytěžených kubíků, ale naším požadavkem od počátku bylo průhledné výběrové řízení. Ať vyhraje ten, kdo nabídne lepší podmínky, kdo víc zaplatí. Firmy Inter Trade se současné výběrové řízení už netýká, ale když se nebude dřevo prodávat nastojato, vždycky je možnost nějakých kliček,“ myslí si Broda.