MPO v roce 2019 přivítalo již čtyři delegace ze členských zemí Východního partnerství s cílem podpořit český export - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

MPO v roce 2019 přivítalo již čtyři delegace ze členských zemí Východního partnerství s cílem podpořit český export

, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR,
MPO v roce 2019 přivítalo již čtyři delegace ze členských zemí Východního partnerství s cílem podpořit český export
Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR aktivně podporuje export a investiční projekty českých podnikatelů v zahraničí. Mezi využívané nástroje patří pořádání incomingových a outgoingových misí, na kterých spolupracuje s představiteli jednotlivých zastupitelských úřadů.

Státy Východního partnerství představují pro Českou republiku tradiční obchodně-ekonomické partnery. V prvních měsících roku 2019 Ministerstvo průmyslu a obchodu uspořádalo dvě incomingové mise na podporu českého exportu pro čtyři ze šesti členských států Východního partnerství. Vzdělávací mise, jichž se zúčastnili potenciální nákupčí z Arménie, Ázerbájdžánu, Gruzie a Moldavska byly zaměřeny na oblast Smart Cities a městské hromadné dopravy.

Delegace expertů z Ázerbájdžánu a Gruzie navštívila v průběhu února české firmy zabývající se inovativními technologiemi v oblasti řízení dopravy a Smart Cities. Hlavním cílem projektu bylo seznámit ázerbájdžánské a gruzínské představitele dopravních podniků a magistrátů s českými společnostmi integrujícími nejnovější technologie do městské infrastruktury.

V březnu ministerstvo přivítalo delegaci zástupců z Jerevanu a Kišiněva zastupující nejdůležitější městské instituce zabývající se městkou hromadnou dopravou v obou městech. Delegace během svého pobytu navštívila společnosti zabývající se výrobou dopravních prostředků, viděla možnosti řízení dopravy v dopravních podnicích a dozvěděla se o možnostech financování projektů. Na závěr byli účastníci přijati na Magistrátu hl. m. Prahy náměstkem primátora pro dopravu Adamem Scheinherrem.

 V březnu ministerstvo přivítalo delegaci zástupců z Jerevanu a Kišiněva zastupující nejdůležitější městské instituce zabývající se městkou hromadnou dopravou v obou městech

Součástí obou misí bylo především představení technologií v praxi. Delegace si zblízka prohlédly již implementovaná řešení a navštívily dispečink řízení dopravy v Praze. Účastníci měli také možnost vyzkoušet si kvalitu a fungování hromadné dopravy v České republice. Zástupci společností účastníky misí ubezpečili, že představovaná inovativní řešení je možné použít na již fungující technologie. Bylo jim však doporučeno nejprve provést audit ve svých městech, aby nedocházelo k případnému dublování a všechna nová řešení byla pro koncové uživatele co nejvíce užitečná.

V organizování incomingových misí bude MPO ČR i nadále pokračovat. V prvním pololetí 2019 je naplánovaná mise z Běloruska v oblasti vodohospodářství a dále mise z Ázerbájdžánu, která se zaměří na letecký průmysl. Ukrajina nezůstane pozadu – během Mezinárodního strojírenského veletrhu 2019 bude na programu Business den Ukrajiny a Business den Běloruska. Obě tyto akce budou rovněž spojeny s incomingovou misí.

Další akcí podporující export je mezinárodní konference pořádaná Ministerstvem průmyslu a obchodu k výročí 10 let od vzniku platformy Východní partnerství EU, která se bude konat ve dnech 16. a 17. dubna 2019 v Praze. Tato akce vychází z dlouhodobé české podpory pro ekonomickou spolupráci a konvergenci mezi členskými státy EU a jejich východními partnery – Arménií, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze