Možnost odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Možnost odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu

, JUDr. Dana Chomátová,
Možnost odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu
Zdroj: Euro.cz

PoradnaMohu v případě, že si objednám dodání zboží prostřednictvím internetu, toto zboží vrátit, pokud neodpovídá inzerované nabídce? Lucie Janečková, podnikatelka Problematiku smluv uzavíraných prostředky komunikace na dálku, tedy tzv.

Poradna

Mohu v případě, že si objednám dodání zboží prostřednictvím internetu, toto zboží vrátit, pokud neodpovídá inzerované nabídce?

Lucie Janečková, podnikatelka

Problematiku smluv uzavíraných prostředky komunikace na dálku, tedy tzv. „distančních smluv“ (kam patří spotřebitelské smlouvy uzavírané prostřednictvím internetu), upravuje platný občanský zákoník v ust. § 53 a 54. Ze systematického zařazení této právní úpravy do hlavy páté obč. z. jednoznačně vyplývá, že tato právní úprava musí být aplikována na spotřebitelské smlouvy – což jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. Uvedená právní úprava více méně věrně recipuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady 97/7/EC o ochraně spotřebitele z hlediska smluv sjednávaných na dálku a zakotvuje mimo jiné právo spotřebitele odstoupit od spotřebitelské smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku i bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí plnění. Možnost odstoupení od smlouvy je zde spotřebiteli dána z toho důvodu, že v případě uzavření tzv. distanční smlouvy nemá spotřebitel možnost skutečně si prohlédnout zboží, ani se ujistit o povaze poskytované služby.

TIP: Kdy a za jakých podmínek můžete odstoupit od kupní smlouvy?

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je lhůtou hmotněprávní, tzn. že oznámení o odstoupení musí být dodavateli doručeno do skončení lhůty pro odstoupení, nestačí pouhé odeslání tohoto oznámení. Naše právní úprava obsahuje rovněž některé výjimky ze shora uvedeného, tedy distanční smlouvy, kde v případě, že možnost odstoupení od smlouvy nebyla výslovně ujednána, se na spotřebitele právo odstoupit od smlouvy ve 14denní lhůtě bez udání důvodu nevztahuje. Jedná se např. o smlouvy na dodávku zboží upraveného dle požadavku spotřebitele, zboží podléhajícího rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal apod.

Autorka působí jako advokátka v Praze

Vaše dotazy určené advokátce Daně Chomátové včetně dotazů osobní povahy, na které bude odpovídat zkušená psycholožka Lenka Machačová, posílejte na níže uvedenou adresu nebo e-mail: Týdeník Profit Rubrika „Styl“ – poradna Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10 e-mail: styl@profit.cz