Možná přijde i ministr - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Možná přijde i ministr

, Josef Michl,
Možná přijde i ministr
Zdroj: Euro.cz

Na sjezdu lékařů si to opět rozdají stoupenci a kritici Davida Ratha

V pražském hotelu Pyramida se v sobotu 14. ledna koná XVIII., mimořádný, sjezd České lékařské komory (ČLK). Má zvolit nového prezidenta mocné stavovské organizace s více než čtyřiceti tisíci členů. Post je neobsazený od 2. listopadu loňského roku, kdy z něj odstoupil David Rath. Ten by teď mohl mezi své kolegy přijít jako ministr zdravotnictví. Taková je tradice, že k lékařům na sjezdu promluví šéf resortu. David Rath na otázku týdeníku EURO odpověděl, že by přišel rád. Pokud ho někdo pozve. Do konce minulého týdne pozvání nedostal.

První oponentka.

V čele komory nyní stojí viceprezidentka Helena Fousková, která bude na sjezdu kandidovat i na prezidentku ČLK. Předvolební prezentaci založila na ostré kritice Davida Ratha. Podezřívá ho, že poškodil ekonomické zájmy ČLK, například při uzavření smlouvy na vydávání časopisu ČLK Tempus medicorum nebo při uzavření smlouvy o ekonomickém poradenství s Martinem Kunštekem.
V tomto duchu pojala i zprávu o své činnosti od loňského listopadu. Ostře protirathovský je také její editorial v posledním loňském čísle časopisu Tempus medicorum věnovaném právě sjezdu. Redakce vedená Evou Klimovičovou, vydavatelkou časopisu a blízkou spolupracovnicí Davida Ratha, umístila vedle editorialu úvodník Petra Kaňovského. Ten, aniž by někoho jmenoval, vyzývá k tomu, aby v komoře ustalo „skandalizování kolegů, bývalých přátel a nakonec i sebe sama“.

Jeden z favoritů.

Umístění článků určitě není náhodné. Tím spíše, že Petr Kaňovský také kandiduje na prezidenta ČLK. Lidé obeznámení se situací v komoře, tvrdí, že je jedním ze dvou favoritů. V časopise Tempus medicorum vyslovuje obavu, že se představenstvu ČLK nepodařilo po odchodu Davida Ratha dovést komoru ke sjezdu „silnou a nerozloženou“. A klade si za cíl napravit to.

Malá podpora.

Za druhého favorita není považována Helena Fousková, která už neúspěšně kandidovala proti Davidu Rathovi na posledním sjezdu lékařské komory loni v říjnu. V současné době proti ní stojí představenstvo komory a revizní komise. To není neměnné, protože složení nejvyšších orgánů komory může výrazně ovlivnit rozhodnutí delegátů sjezdu. Helena Fousková, jak sama přiznává, ale nemá oporu ani mezi nižšími funkcionáři. „Dne 2. prosince 2005 proběhlo na Homolce jednání s předsedy okresních sdružení ČLK, kde jsem se vážené kolegy snažila informovat o své současné činnosti, o svých obavách o další ekonomickou existenci ČLK. Přijelo jen asi čtyřicet procent předsedů a většině mé starosti připadaly, bohužel, malicherné,“ uvádí ve zprávě o své činnosti.

Hanácké centrum.

Helena Fousková privatizovala velkou ostravskou polikliniku, kterou pod názvem Mephacentrum vede společně s manželem. Lékařskou odborností je gynekoložka. Petr Kaňovský je přední neurolog, přednosta neurologické kliniky Univerzity Palackého v Olomouci a člen představenstva ČLK. Domnívá se, že valná část administrativy ČLK je zvládnutelná právě z Olomouce. Už proto, že ČLK má v Olomouci ze zákona sídlo. V Praze je fakticky pouze pobočka, která ale zatím plní úlohu hlavní úřadovny.

Čechoameričan.

Kromě nich kandidují na prezidenta ČLK další čtyři lékaři. Neurolog a internista Martin Stránský vystudoval v USA, od začátku devadesátých let působí v Česku. Je majitelem a přednostou pražské soukromé Polikliniky na Národní. Kritizuje Davida Ratha, že z komory, která má být profesním sdružením, udělal odborovou organizaci a zpolitizoval její fungování.

Gynekolog.

Miloslav Janulík, bývalý ředitel nemocnic ve Valdicích a Břeclavi, má nyní soukromou gynekologickou praxi v Břeclavi. V tomto městě pracuje jako gynekoložka i Eva Klimovičová. Jejich názory na činnost ČLK se však různí. Petr Janulík mimo jiné kritizuje Davidem Rathem vedenou komoru za nedodržování zásady nestrannosti a nadstranickosti.

Neurolog.

Miroslav Havrda je zakladatelem Svazu soukromých lékařů a podnikatelů ve zdravotnictví, po jeho přejmenování na Skalpel soukromých lékařů a podnikatelů ve zdravotnictví je sekretářem organizace. Je majitelem firmy MEDsport Hradec Králové, která vedle komerční činnosti provozuje i neurologii a neurorehabilitaci. I on kritizuje Davida Ratha, například za autokratické vedení ČLK. Je pro nepovinné členství v komoře pro lékaře v zaměstnaneckém poměru.

Odborář.

Naopak Rathovým spojencem a dlouholetým spolupracovníkem je Milan Kubek, předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů (LOK-SČL). Stejně jako ministr zdravotnictví je odborností internista, má v Praze soukromou ambulanci. Několik delegátů sjezdu, které týdeník EURO oslovil, považuje Milana Kubka za hlavního favorita na post prezidenta ČLK. Lze od něj očekávat, že by nadále udržoval Českou lékařskou komoru v pozici nikoliv pouze odborného garanta lékařské péče, ale i silné vlivové organizace neopovrhující lobbismem při prosazování zájmů lékařů.

Dominance.

Už před sjezdem je jasné, že David Rath vyoral v ČLK tak hlubokou brázdu, že se stejně bude jednat hlavně o něm, i kdyby nakonec na sjezdu ani nebyl. V případě zvolení Milana Kubka prezidentem by se fakticky „přes kopírák“ opakovala historie. Když David Rath v roce 1998 nahradil v čele komory Bohuslava Svobodu, dnešního děkana 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, byl také předsedou LOK-SČL. Milan Kubek mu tehdy dělal zástupce.